แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
ตารางคำนวณระยะเวลาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และช่วงเวลาการจัดสรรงบประมาณ แก่ ศพด.
กลับไปหน้าแรก

แบ่งปัน ไฟล์ PDF.

ส่วนถ้าคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแบ่งปัน
เป็น ไฟล์ Excel แก้ไขได้ต่อไป

สำหรับไฟล์ PDF. นี้ ก็สามารถไปคำนวณ
เองได้เลย... มีคำอธิบายชัดเจน ครับ

หวังว่า คงไม่ สับสน กันนะ

ตารางคำนวณระยะเวลาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ และช่วงเวลาการจัดสรรงบประมาณ
ในช่วงเปิดและปิด ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

สำหรับการคำนวณระยะเวลาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และช่วงเวลาการจัดสรร
อาหารเสริม (นม) และ อาหารกลางวัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านทาน

สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
ตำบล บ้านทาน อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประโยชน์ของผลงานชิ้นนี้

๑. ช่วยคำนวณระยะวันที่สอดคล้องกับที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรมา

๒. ช่วยบันทึกว่า นอกเหนือจากวันหยุดราชการ
ตามปฏิทิน มีวันหยุดที่ ครม.อนุมัติเพิ่มเติม หรือ
วันที่ หน่วยงานต้นสังกัดให้ร่วมกิจกรรม หรือ
ศพด. เกิดโรคระบาด เช่น โรคมือ เท้า ปาก
หรือไม่ จะได้ไม่หลงลืม

๓. ใช้เป็นเอกสารแนบบันทึกการแจ้งรายงาน
ความต้องการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) /
อาหารกลางวัน ของ ศพด. ได้เป็นอย่างดี

# เต็มใจบริการวิชาการ ศพด. ฟรี ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

วิชาการศึกษาดี ๆ มีคุณภาพ ฟรี ๆ ที่นี่

กองการศึกษา ฯ อบต.บ้านทาน
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี


ไฟล์แนบ : 9-1.pdf

โดย jamesRFT วันที่ 03 ต.ค. 2561 : 1:06:22 PM น. IP : 1.4.221.14 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com