แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
การจัดทำประมาณค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล
กลับไปหน้าแรก

จากมีผู้ตั้งกระทู้ใน กลุ่มเฟซบุ๊ค "รวมดาวจิตอาสาวิชาการท้องถิ่น" ว่า

      ขอสอบถามท่านผู้ว่า

      กรณีการจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบล / ชุมชน อบต. แห่งหนึ่ง

สามารถให้ ผู้นำชุมชน ( บุคคลภายนอก อบต. ) ไปซื้ออุปกรณืกีฬาเอง

โดย อบต. ออกเช็คเงินสดไปเบิกเงินที่ธนาคาร แล้วให้ไปซื้ออุปกรณ์กีฬา

ต่าง ๆ แล้วนำใบเสร็จรับเงินมาให้คลัง อบต. ได้ใช่่หรือไม่ อย่างไร ระเบียบ / กฎหมาย ใด

คำตอบเบื้องต้น โดยแอดมิน เว็บบอร์ด :

     ให้ท่านผู้ตั้งกระทู้ถาม ไปศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามหนังสือ สถ. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73

ลงวันที่ 16 มกราคม 2560  ในเบื้องต้นท่านก็จะทราบว่า รายการใด เบิกได้ รายการใด

เบิกไม่ได้ :  ส่วนในรายละเอียดการดำเนินงานและวิธีการดำเนินการ ก็จะนำคำถามนี้ส่งต่อ

ไปยัง แอดมินกูรูจิตอาสา ผู้ที่มีหน้าที่โดยตรง ได้ตอบคำถามท่านต่อไป ... ครับ


โดย jamesRFT วันที่ 26 ก.ย. 2561 : 10:54:53 AM น. IP : 1.20.73.138 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 1

ทดสอบเพื่อสาธิตการตอบคำถามของแอดมินกูรู

ศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามหนังสือ สถ. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73

ลงวันที่ 16 มกราคม 2560

  โดย jamesRFT วันที่ 26 ก.ย. 2561 : 11:44:02 AM น. IP : 1.20.73.138

ความคิดเห็นที่ 2

  กรณีดังกล่าวเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับกีฬาประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ

การส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559 รายการดังกล่าวเป็น

ค่าอุปกรณ์กีฬา สามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด เนื่องจากเป็นกรณีนี้เป็นการ ที่ อปท.

ดำเนินการเอง การจัดซื้ออุปกรณ์ กีฬา จึงต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการขั้นตอน ตามระเบียบ

พัสดุค่ะ การจะเบิกจ่ายเงินสด ให้บุคคลภายนอกไปดำเนินการนั้นไม่มีระเบียบ วิธีการปฎิบัติให้สามารถ

กระทำได้ค่ะ ดังนั้นการดำเนินการดังกล่าว ในพิจารณาตามค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการ ตามข้อ 8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559

# เครดิต ท่าน หน.วนารี  วงษ์กฎ  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รก.ผอ.กองคลัง

( แอดมินกูรูจิตอาสา )  กลุ่ม  "รวมดาวจิตอาสาวิชาการท้องถิ่น"

  โดย jamesRFT วันที่ 26 ก.ย. 2561 : 2:35:20 PM น. IP : 1.20.73.138

ความคิดเห็นที่ 3

### แก้ไขที่มาของข้อมูล

จากข้อความ

# เครดิต ท่าน หน.วนารี  วงษ์กฎ  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รก.ผอ.กองคลัง

( แอดมินกูรูจิตอาสา )  กลุ่ม  "รวมดาวจิตอาสาวิชาการท้องถิ่น"

เปลี่ยนเป็น

# เครดิต ท่าน หน.วนารี  วงษ์กฎ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

( แอดมินกูรูจิตอาสา )  กลุ่ม  "รวมดาวจิตอาสาวิชาการท้องถิ่น"

 

  โดย jamesRFT วันที่ 26 ก.ย. 2561 : 4:33:03 PM น. IP : 1.20.73.138


แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com