แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
กลับไปหน้าแรก

สาระสำคัญ โดย แอดมินเว็บบอร์ด "รวมดาวจิตอาสาวิชาการท้องถิ่น"

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 12 ให้ยกเลิกในวรรคสามของข้อ 28 ของระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

       " (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อ สภาท้องถิ่น  และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี"

อีกประเด็นหนึ่ง ขออนุญาตอ้าง # เครดิต คุณฝน ฝน สายฝน  บำรุงนอก / ชมรมวิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น

คุณฝน เป็น หนึ่งในแอดมินกูรู "รวมดาวจิตอาสาวิชาการท้องถิ่น"

       คุณฝนกล่าวในเฟซบุ๊ค "ชมรมวิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่นว่า 

ว่า "เมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกาศออกมา

      ให้พิจารณาในประเด็น ดังนี้

      การแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง  นับจากคำสั่งล่าสุดบังคับใช้

      หมายเหตุ : แต่คำสั่งเก่าไม่ยกเลิก คนเดิมยังอยู่ แต่ถ้ากรรมการชุดใดหมดวาระการดำรงตำแหน่งก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ต้องเลือกตั้งใหม่


ไฟล์แนบ : 19-1.pdf

โดย jamesRFT วันที่ 04 ต.ค. 2561 : 11:41:03 AM น. IP : 1.4.143.0 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com