แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559 – 2572)( ไม่ครอบคลุมถึง อปท. )
กลับไปหน้าแรก

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559 – 2572)

( ไม่ครอบคลุมถึง อปท. )

 

หนังสือจังหวัดเพชรบุรี : ที่ พบ 0023.2/ 15552

ลว. 8 ตุลาคม 2561

หนังสือที่ส่งมาด้วย :

สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ที่ มท 0809.4/ ว 39 ลว. 25 กันยายน 2561

 

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งว่า

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการผลิตครูเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่น แจ้งว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี

 

  1. โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มิได้

ครอบคลุมถึง อปท.

    2.  หาก อปท.ใด จะเข้าร่วม จะต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเอง

    3.  หาก อปท. ใด จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

จะต้องเป็นผู้เสนอเรื่องเข้า ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบประมาณ และมอบให้ สำนักงานคุณกรรมการ

อุดมศึกษาเป็น ผู้บริหารโครงการฯ แทน

 

ส่วน สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เห็นว่า

 

  1. หาก อปท.ใดจะรับผิดชอบเอง จะต้องมี

ระเบียบการให้ทุนการศึกษาใช้บังคับก่อน

( ขณะนี้ กระทรวงมหาดไทย กำลังดำเนินการ )

   2.  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครู สายงาน

การสอนในสถานศึกษา สังกัด อปท. 

  • หาก อปท. มีอัตราว่างทุกกรณี ให้พิจารณา

ดำเนินการสรรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย หรือ ตำแหน่ง ครู ได้ตามมาตรฐาน

ทั่วไป หรือ ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ : www.phetchaburi.go.th
โดย jamesRFT วันที่ 13 ต.ค. 2561 : 6:49:45 PM น. IP : 171.5.241.150 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com