แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
การให้ได้รับเงินเดือน กรณี การรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
กลับไปหน้าแรก

ประเด็น  การให้ได้รับเงินเดือน กรณี การรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี : ที่ พบ 0023.2/ 15554  ลว. 8 ตุลาคม 2561

สิ่งที่่ส่งมาด้วย : สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 24 ลว. 26 กันยายน 2561

ถือปฏิบัติตาม

1) ข้อ 6 ตาม ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและ

พนักงานส่วนท้องถิ่น  ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558  ลว. 22  ตุลาคม  2558

2) ข้อ 11 ของ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การสอบแข่งขันพ.ศ. 2560  ลงวันที่  28 มิถุนายน 2560

3) ข้อ 11.3 และ ข้อ 11.4 ของ ประกาศ กสถ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ

และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย : สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ : www.phetchaburilocal.go.th
โดย jamesRFT วันที่ 13 ต.ค. 2561 : 3:46:24 PM น. IP : 171.5.237.197 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com