แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
กรณี อปท.ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  และได้ออกคำสั่งให้ครูมีวิทยฐานะชำนาญการ # อ.ฝอด
กลับไปหน้าแรก
กรณี อปท.ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
และได้ออกคำสั่งให้ครูมีวิทยฐานะชำนาญการ 
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2561 เป็นต้นไป 
 
     ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปรายการสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้ว
 
ถ้าในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติได้ตั้งงบประมาณ
รองรับไว้แล้ว ก็ให้รีบเบิกจ่าย
ภายใน 30 กันยายน 2561 
 
      แต่ถ้าไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ 
อปท.ต้นสังกัดก็สามารถโอนงบประมาณจาก
รายการอื่นที่ใช้แล้วมีเงินเหลือหรือตั้งไว้แต่
ไม่ได้ใช้จ่าย มาตั้งจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะ
ครูชำนาญการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามคำสั่งที่ อปท.ได้ออกไว้ 
 
และให้รีบจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 30 
กันยายน 2561 นี้เลย อย่าให้ข้าม
ปีงบประมาณไปเพราะเรื่องจะยุ่งยาก
 
การโอนงบประมาณดังกล่าวใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2543 ข้อ 26 (อำนาจนายก อปท.) 
อย่าโอนเงินจากรายการค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินสิ่งก่อสร้างนะครับ 
 
แล้วถ้าโอนไม่ทัน หรือไม่มีเงินโอน 
จะทำอย่างไร 
 
ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะงบประมาณปี 2562 
จะนำไปจ่ายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปีงบ 2561 ไม่ได้ 
อาจจะต้องสารภาพผิดขอยกเว้นไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบเบิกจ่ายข้อ 56 กับ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
เชื่อว่าข้อมูลนี้จะทำให้การเบิกจ่ายเงิน
วิทยฐานะชำนาญการของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ไม่มากก็น้อยแหละ 
 
##อาจารย์ก่อการ ฝอดสูงเนิน

โดย JamesRFT วันที่ 28 ก.ย. 2561 : 8:34:08 AM น. IP : 171.5.237.148 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com