แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
การบริหารจัดการเงินกองทุน สปสช. ที่จัดสรรเงินโครงการให้ ศพด. (ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562)
กลับไปหน้าแรก

สรุปรายงานการเข้าร่วมการสัมมนา

โครงการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและการปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดส รรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

             &n bsp;             รุ่นที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙              &n bsp;            

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์  ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร

**********************************

จัดทำโดย  นายวิญญู  นกน่วม  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  อบต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ในหัวข้อเรื่อง

การบริหารจัดการเงินกองทุน สปสช. ที่จัดสรรเงินโครงการให้ ศพด. 

(ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562)


ไฟล์แนบ : 12-4.pdf

โดย jamesRFT วันที่ 05 ต.ค. 2561 : 5:07:25 AM น. IP : 171.5.237.118 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com