แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
วัดอ้อมน้อยขอเชิญชวนสาธุชนเข้าวัดสวดมนต์ ทุกวันพระ ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ และวันอาทิตย์ เพื่อเสริมบุญบารมี และสร้างเสริมศิริมงคลแก่ตนเอง
กลับไปหน้าแรก
วัดอ้อมน้อย โดยทางคณะสงฆ์ และคณะกรรมการของวัดอ้อมน้อย ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมสวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตภาวนา  แผ่เมตตา อุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร เสริมบุญ สร้างบารมีให้กับตนเอง ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อความสุข ความเจริญในครอบครัวหน้าที่การงาน ทุกวันพระ  ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ และวันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. ณ วัดอ้อมน้อย เทศบาลเมืองอ้อมน้อย อำเภอกรทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  โพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์โดย พระนพดล กิตฺติญาโณ (แก้วเพ็ชร) 
 
วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง งานบุญกุศลพิเศษเทศกาลเข้าพรรษา
เจริญพร บอกบุญชี้ทางสวรรค์มายังญาติโยมทุก ๆ ท่าน
             &n bsp; ทางคณะสงฆ์ และคณะกรรมการของวัดอ้อมน้อย ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมสวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตภาวนา  แผ่เมตตา อุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร เสริมบุญ สร้างบารมีให้กับตนเอง ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อความสุข ความเจริญในครอบครัวหน้าที่การงาน  โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ท่านสาธุชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่จำกัดเพศ และวัยกิจกรรมจะมีตลอดทั้งพรรษานี้ ทุกวันพระ  ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ และวันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. ณ วัดอ้อมน้อย เทศบาลเมืองอ้อมน้อย อำเภอกรทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมที่ศาลาการเปรียญชั้นล่าง  การแต่งการให้สุภาพเรียบร้อยตามความเหมาะสมแก่กาลเทศะ  ทางวัดได้จัดเตรียมหนังสือสวดมนต์ อาสนะปูนั่ง ในกรณีที่ท่านมีภาระ หน้าที่การงานมาก สามารถมาร่วมกิจกรรมในช่วงใดก็ได้ในระหว่างการสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาตามกำลัง และความศรัทธาของท่าน  (ในวันพระขอให้ท่านแต่งชุดขาว)
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
พระครูสาครเขมคุณ เจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย  ประธานอุปถัมภ์โครงการ              &n bsp;             089-153-6489
พระครูสมุห์ ดร. ไกรยสิทธิ์ ฐานโกสโล  ประธานทีปรึกษา              &n bsp;              &n bsp;              &n bsp;    089-741-7248
พระสุวัฒน์ ธนลาโภ ดำเนินงานฝ่ายวิปัสสนาธุระ
คุณวลี เกิดเจริญ หัวหน้าฝ่ายอุบาสก อุบาสิกา              &n bsp;              &n bsp;              &n bsp;              &n bsp;         02-420-3268
*หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
 
 
             &n bsp;              &n bsp;              &n bsp;              &n bsp;              &n bsp;              &n bsp;              &n bsp;              &n bsp;              &n bsp;        

โดย kaew วันที่ 08 ส.ค. 2553 : 8:27:54 PM น. IP : 58.9.52.122 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


 
 
ความคิดเห็นที่ 1
"ฟังบทสวดมนต์นี้เป็นเบื้องต้น เป็นบทที่จะต้องสวดในกิจกรรม เช่น บททำวัตรเย็น บทเกสาผมหงอก  บทมนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำไม  บทพิจารณาสังขารร่างกาย บทกรวดน้ำอิมินา และบทแผ่เมตตา เป็นต้น"
  โดย kaew วันที่ 08 ส.ค. 2553 : 8:50:15 PM น. IP : 58.9.52.122

ความคิดเห็นที่ 2
บทมนุษย์เราเอ๋ย
 
  โดย kaew วันที่ 08 ส.ค. 2553 : 9:00:30 PM น. IP : 58.9.52.122

ความคิดเห็นที่ 3

 
บทเกสาผมหงอกหน้าตาเว้าวอกดูหน้าบัดสี
  โดย kaew วันที่ 08 ส.ค. 2553 : 9:07:03 PM น. IP : 58.9.52.122

ความคิดเห็นที่ 4

 
บทพิจารณาสังขาร
  โดย kaew วันที่ 08 ส.ค. 2553 : 9:11:04 PM น. IP : 58.9.52.122

ความคิดเห็นที่ 5

พระคาถาชินบัญชร

 
 บารมี ๓๐ ทัศ

บูรพารัสมิง

นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ

มงคลจักรวาลทั้ง ๘ ทิศ

บทแผ่เมตตา

บทกรวดน้ำ (2) อิมินา.wma

  โดย kaew วันที่ 08 ส.ค. 2553 : 9:39:12 PM น. IP : 58.9.52.122

ความคิดเห็นที่ 6
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้าเถิด
ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุข ๆ เถิด


  โดย kaew วันที่ 08 ส.ค. 2553 : 11:15:55 PM น. IP : 58.9.52.122

ความคิดเห็นที่ 7

บรรยากาศการสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ณ ศาลาการเปรียญวัดอ้อมน้อย วันที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 3:55:22 PM น. IP : 58.9.212.231

ความคิดเห็นที่ 8
8

  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 3:56:52 PM น. IP : 58.9.212.231

ความคิดเห็นที่ 9
9

  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 3:58:57 PM น. IP : 58.9.212.231

ความคิดเห็นที่ 10
10

  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 4:00:20 PM น. IP : 58.9.212.231

ความคิดเห็นที่ 11
11

  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 4:01:31 PM น. IP : 58.9.212.231

ความคิดเห็นที่ 12
12

  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 4:02:33 PM น. IP : 58.9.212.231

ความคิดเห็นที่ 13
13

  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 4:03:47 PM น. IP : 58.9.212.231

ความคิดเห็นที่ 14
14

  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 4:05:28 PM น. IP : 58.9.212.231

ความคิดเห็นที่ 15
15

  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 4:06:54 PM น. IP : 58.9.212.231

ความคิดเห็นที่ 16
16

  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 4:08:17 PM น. IP : 58.9.212.231

ความคิดเห็นที่ 17
17

  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 4:09:20 PM น. IP : 58.9.212.231

ความคิดเห็นที่ 18

18  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 5:24:40 PM น. IP : 58.9.212.231

ความคิดเห็นที่ 19
19

  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 5:29:51 PM น. IP : 58.9.212.231

ความคิดเห็นที่ 20
20

  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 5:31:11 PM น. IP : 58.9.212.231

ความคิดเห็นที่ 21
21

  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 5:33:07 PM น. IP : 58.9.212.231

ความคิดเห็นที่ 22
22

  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 5:37:46 PM น. IP : 58.11.20.139

ความคิดเห็นที่ 23
23

  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 5:40:31 PM น. IP : 58.11.20.139

ความคิดเห็นที่ 24
24

  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 5:42:21 PM น. IP : 58.11.20.139

ความคิดเห็นที่ 25
25

  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 5:43:59 PM น. IP : 58.11.20.139

ความคิดเห็นที่ 26
26

  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 5:46:10 PM น. IP : 58.11.20.139

ความคิดเห็นที่ 27
27

  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 5:47:41 PM น. IP : 58.11.20.139

ความคิดเห็นที่ 28
28

  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 5:48:49 PM น. IP : 58.11.20.139

ความคิดเห็นที่ 29
29

  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 5:49:55 PM น. IP : 58.11.20.139

ความคิดเห็นที่ 30
30

  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 5:51:32 PM น. IP : 58.11.20.139

ความคิดเห็นที่ 31

พระวีรวัฒน์ ญาณโสภโณ

 ถ่ายภาพ
 
พระนพดล กิตฺติญาโณ (แก้วเพ็ชร)

ทำข้อมูลประชาสัมพันธ์
  โดย kaew วันที่ 17 ส.ค. 2553 : 6:03:27 PM น. IP : 58.11.20.139


แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com