แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
พระครูปลัดสินสมุทร พลวฑฺฒโณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อยเป็นประธานในพิธีแจกพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ๒๙ กรกฎาคม ๕๓
กลับไปหน้าแรก

พระครูสาครเขมคุณ เจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย มอบหมายให้พระครูปลัดสินสมุทร พลวฑฺฒโณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อยเป็นประธานในพิธีแจกพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ  ณ ศาลลาการเปรียญ วัดอ้อมน้อย เทศบาลเมืองอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๒๙ กรกฎาคม ๕๓
โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 5:19:47 PM น. IP : 61.90.101.228 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 1
1

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 6:39:03 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 2
2

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 6:40:16 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 3
3

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 6:41:18 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 4
4

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 6:44:56 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 5
5

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 6:46:23 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 6
6

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 6:48:13 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 7
7

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 6:49:42 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 8
8

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 6:50:50 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 9

9  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 6:52:18 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 10
10

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 6:53:56 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 11
11

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 6:55:13 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 12
12

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 6:56:37 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 13
13

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 6:58:50 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 14
14

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 7:00:09 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 15
15

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 7:01:46 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 16
16

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 7:02:47 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 17
17

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 7:03:49 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 18
18

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 7:04:52 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 19
19

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 7:06:00 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 20
20

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 7:07:11 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 21
21

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 7:08:12 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 22
22

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 7:09:28 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 23
23

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 7:10:49 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 24
24

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 7:11:49 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 25
25

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 7:12:51 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 26
26

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 7:13:46 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 27
26

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 7:15:46 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 28
27

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 7:16:51 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 29

พระครูสาครเขมคุณ เจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย คณะสงฆ์วัดอ้อมน้อย และคณะกรรมการวัดอ้อมน้อยมีความยินดี จึงขอเจริญพร และขอขอบคุณ ชมรมวัชรธาตุ ที่จัดหาพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ มาประดิษฐาน ณ ศาลาการเปรียญวัดอ้อมน้อย ซึ่งทางวัดอ้อมน้อยถือว่าเป็นบุญ และเป็นมงคลแก่สถานที่นี้ และขอชื่นชมในเจตนาอันเป็นกุศล ที่บริสุทธิ์ ของชมรม มีเจตนาประกอบด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้า เพื่อการสืบทอด หรือเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ต่อไปอีกนานแสนนาน อนึ่งทางวัดก็ของเจริญพรและขอบคุณท่านพุทธศาสนิกชนที่ร่วมเดินทางมารับ หรืออันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระอรหันตธาตุ ไปประดิษฐานยังวัดของท่าน ด้วยความศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้เจตนาอันเป็บุญ เป็นกุศลของท่านทั้งหลายจงเป็นพลวปัจจัยหนุนส่งให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุข ปราศจากทุกข์ ให้ท่านถึงเมืองแก้ว และขอให้ท่านแคล้วบ่วงมาร และขอให้ท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งพระนิพพาน ในอนาคตกาลข้างหน้าโน้นเทอญ.  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 7:33:02 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 30
ฟังธรรม
เสียงธรรมออนไลน์ (wma)
เสียงเพลง...แห่งธรรม
เสียงดนตรีชั้นดุสิต. โพสต์โดย : น.เกียรติแก้ว.
  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 7:41:11 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 31
แก้คำผิด และคำไม่เหมาะสมครับ
แก้ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม เป็นวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓
เปลี่ยนคำว่าแจกเป็น
ถวาย
พระครูปลัดสินสมุทร พลวฑฺฒโณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อยเป็นประธานในพิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ๒๙ กรกฎาคม ๕๓

พระครูสาครเขมคุณ เจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย มอบหมายให้พระครูปลัดสินสมุทร พลวฑฺฒโณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อยเป็นประธานในพิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ  ณ ศาลลาการเปรียญ วัดอ้อมน้อย เทศบาลเมืองอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  ๑ สิงหาคม ๕๓

  โดย kaew วันที่ 01 ส.ค. 2553 : 7:59:40 PM น. IP : 61.90.101.228

ความคิดเห็นที่ 32
พระครูปลัดสินสมุทร พลวฑฺฒโณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อยเป็นประธานในพิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ๑ สิงหาคม ๕๓ ,พระครูสาครเขมคุณ เจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย มอบหมายให้พระครูปลัดสินสมุทร พลวฑฺฒโณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อยเป็นประธานในพิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ณ ศาลลาการเปรียญ วัดอ้อมน้อย เทศบาลเมืองอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๑ สิงหาคม ๕๓
  โดย kaew วันที่ 06 ส.ค. 2553 : 10:23:47 AM น. IP : 58.9.62.152


แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com