แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
พระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย
กลับไปหน้าแรก

พระพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย

หลังจากสังคายนาพระพุทธศาสนาครั้งที่ ๓ พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระธรรมทูตมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิและเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด โดยพระธรรมทูตสายที่ ๘ มีพระโสณะกับพระอุตระเป็นหัวหน้าคณะ

ในกาลต่อมาขุนหลวงเม้ากษัตริย์แห่งอาณาจักรน่านเจ้า ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือดินแดนสุวรรณภูมิและอยู่ตอนใต้ของจีน  ซึ่งนับถือพระพุทธศาสนามหายานที่ผสมผสานกับพราหมณ์  มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าอาณาจักรน่านเจ้านี้เป็นถิ่นของชนชาติไทยมาก่อน

ในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ กุบไลข่านกษัตริย์แห่งมองโกลได้นำทัพเข้าตีอาณาจักรน่านเจ้าแตก ชนชาติไทยได้อพยพลงมาตามแม่น้ำสาละวินและแม่น้ำโขง กลุ่มหนึ่งได้รวมกับชนชาติไทยซึ่งอยู่ที่สุวรรณภูมิก่อนหน้านั้นแล้วก็คือชนชาติไทยใ นปัจจุบันนั่นเอง

ในสมัยสุโขทัยหลักจารึกของพ่อขุนรามคำแหงก็มิได้ทรงจารึกถึงพระพุทธศาสนานิกายใด มีแต่เพียงจารึกว่ามีพระภิกษุคามวาสี ซึ่งพำนักอยู่ในหมู่บ้านและพระภิกษุอรัญวาสี ซึ่งพำนักอยู่ในป่า

สมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวจีนได้อพยพเข้าสู่ประเทศสยามมากขึ้นเรื่อยๆ พระพุทธศาสนามหายานได้ฟื้นฟูตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ได้มีการสร้างวัดของมหายานขึ้นโดยการนำของพระสงฆ์ของจีนและญวน

กรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชการที่ 5  มีพระพุทธศาสนามหายานจากหลายประเทศเข้าสู่ประเทศสยาม เช่น พระพุทธศาสนามหายานจากจีน เรียกว่า จีนนิกาย จากเวียดนาม เรียกว่า อันนัมนิกาย วัดมหายานได้ถูกสร้างขึ้นหลายที่ด้วยกัน เช่น วัดบำเพ็ญจีนพรต วัดมังกรกมลาวาส เป็นต้น

สมณศักดิ์พระสงฆ์จีนรูปแรก คือ พระอาจารย์จีนวังวังสสมาธิวัตร และสมณศักดิ์พระสงฆ์ญวนรูปแรก คือ พระครูคณานัมสมณจารย์

ความสำเร็จของพระพุทธศาสนามหายานนั้น เพราะได้อาศัยหลักการปรับปรุงพุทธพจน์ให้เมาะกับอัธยาศัยของบุคคล โดยให้คนทั่วไปมีความรู้สึกว่าพุทธภาวะนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อม บุคคลทุกเพศทุกวัยก็อาจบรรลุพุทธองค์ ได้ โดยที่ไม่ต้องอาศัยพิธีรีตองอะไรมากมาย

ฉะนั้นลัทธินี้จึงมีภูมิธรรมครองใจประชากรหลายร้อยล้านคนในซีกโลกตะวันออก อันมีชนชาติจีน ญี่ปุ่น ธิเบต มองโกลเลีย เกาหลี เวียดนาม นับถือสืบเนื่องยาวนานหลายศตวรรษ

คุณสมบัติของพระโพธิ์สัตว์ 3 ข้อสำคัญ

1.            มหาปรัชญา หรือปัญญาอันยิ่งใหญ่ หมายความว่า จะต้องเป็นผู้มีปัญญาเห็นแจ้งในหลักธรรม ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส

2.            มหากรุณา หมายความว่า จะต้องเป็นผู้มีจิตใจกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างปราศจากขอบเขต พร้อมทั้งสละตนเพื่อช่วยเหลือสัตว์ให้พ้นทุกข์

3.            มหาอุบาย  หมายความว่า พระโพธิสัตว์จะต้องมีวิธีการชาญฉลาดในการแนะนำอบรมสั่งสอน

คุณสมบัติทั้ง 3 ข้อนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ข้อแรกเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ตนให้ถึงพร้อม ส่วนข้อหลัง 2 ข้อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น

เมื่อเปรียบเทียบหลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ซึ่งมีว่า

1.            ไม่ทำความชั่ว

2.            ทำแต่ความดี

3.            ชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ่ว

 

เมื่อพิจารณาอุดมคติของพุทธฝ่ายมหายานซึ่งมีอยู่ 4 ประการด้วยกัน

1.            เราจักโปรดสัตว์ทั้งหลายให้สิ้น

2.            เราจะศึกษาธรรมทั้งหลายให้หมด

3.            เราจะศึกษาธรรมทั้งหลายให้เจนจบ

4.            เราจะต้องบรรลุพุทธภูมิ

จะเห็นได้ว่าในฝ่ายมหายานนั้นซ่อนเงื่อนงำหลักคำสอนในส่วนที่เกี่ยวแก่ตนไว้ เผยความเด่นชัดให้เห็นการบำเพ็ญตนเพื่อผู้อื่น เพราะหลักความจริงมีอยู่ว่า การที่เราจะเสียสละเพื่อผู้อื่นได้นั้น ย่อมแน่นอนว่าต้องมีตนตั้งมั่นและบริสุทธิ์อยู่แล้ว ซึ่งก็ไม่มีอะไรใหม่กว่าฝ่ายเถรวาท แต่วิธีการเน้นหลักธรรมต่างๆ ซึ่งทำให้เด่นและสะดุดใจคนมากกว่าฝ่ายเถรวาท

อุดมคติในการดำเนินงานของมหายานแตกต่าง กับ เถรวาท คือ

เถรวาทวางอุดมคติสูงสุดโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตนเองให้บรรลุธรรมชั้นสูงคือเข้าสู่พระ อรหันต์ด้วยตนเองก่อน แล้วจึงสั่งสอนผู้อื่นภายหลัง

ส่วนมหายานนั้นตั้งปณิธานไว้ว่าจะบำเพ็ญตนเพื่อผู้อื่นแบบพระโพธิ์สัตว์ ช่วยขนสัตว์ให้ข้ามพ้นโอฆสังสารจนหมดเสียก่อนที่จะขอบรรลุธรรมตามมาภายหลัง

สองนิกายแม้จะมีหลักการและวิธีเผยแผ่ที่แตกต่างกัน แต่ก็มีจุดหมายปลายทางขั้นสุกท้ายเหมือนกันคือการมีสติ สงบ สว่าง มุ่งสู่ความหลุดพ้น คือพระนิพพาน

          ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นนิกายเถรวาท หรือ นิกายมหายาน แม้จะมีหลักการและวิธีเผยแผ่ที่แตกต่างกันไปบ้างนั้นมิใช่เรื่องสำคัญ หากแต่เป้าหมายที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิต และสร้างสันติภาพแก่ชาวโลกย่อมเป็นสำคัญที่สุด
โดย วิชัย พรหมเมตตา (ติดต่อ 0849165684) วันที่ 07 ก.พ. 2555 : 5:13:11 PM น. IP : 122.154.16.14 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com