แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 4901
[url=http://usaaauto.us.com/]usaa car insurance[/url] [url=http://21stcenturyinsurance.us.com/]century 21 auto insurance[/url]
  โดย carrotroll1234@rainmail.win วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 4:00:41 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4902
cialis coupon code northwestern pharmacy generic cialis cialis generico en ecuador buy cialis cialis gรฉnรฉrique super active 20mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 4:19:37 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 4903
fildena 50 review sildenafil citrate fildena 100 mg reviews fildena fildena 50 canada
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 5:54:51 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4904
kamagra forum doctissimo buy kamagra uk reviews kamagra gold ๏ปฟkamagra uk kamagra 100 gold upotreba
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 7:00:28 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4905
when is the generic cialis coming out buy cialis generic cialis us pharmacy buy cialis cialis dosage options
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 11:19:43 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 4906
kamagra oral jelly india online ๏ปฟkamagra uk kamagra oral jelly india price buy kamagra uk kamagra oral jelly manufacturers in india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 12:59:10 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4907
kamagra as good as viagra generic viagra can i take ede* and viagra viagra online buy viagra in the philippines
  โดย ghtyjuikgggd@gmail.com วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 2:35:17 PM น. IP : 94.231.65.101

ความคิดเห็นที่ 4908
[url=https://cashadvance911.com/]installment loan guaranteed approval[/url] [url=https://carloan2018.com/]car loan[/url]
  โดย kylewils0n33@rainmail.win วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 2:47:00 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4909
[url=http://essaywriter.us.com/]essay typer[/url] [url=http://essaywritingservice.us.org/]essay writing service[/url] [url=http://researchessay.us.com/]phrases for essays writing[/url] [url=http://argumentativeessay.us.com/]argumentative essay[/url] [url=http://termpaper.us.com/]write a term paper[/url] [url=http://collegeessay.us.com/]history essay help[/url]
  โดย darcy@rainmail.win วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 2:57:58 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4910
viagra and energy drinks generic viagra online phan biet thuoc viagra gia buy viagra cipro and viagra
  โดย ghtyjuikgggd@gmail.com วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 6:59:25 PM น. IP : 94.231.65.101

ความคิดเห็นที่ 4911
fildena from india fildena fildena india buy sildenafil citrate fildena 50 mg reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 7:13:13 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4912
buy cialis egypt order cialis online canada https://drinksomethingreal.com philly cialis cialis coupon discounts Cialis 100 mg cheap price has anybody bought cialis online was kostet cialis https://christinehulme.com cheap cialis pills online order cialis online europe cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 7:59:29 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4913
[url=https://termpaper.us.com/]term papers[/url] [url=https://collegeessay.us.com/]help my essay[/url] [url=https://essaywriter.us.com/]argument essay[/url] [url=https://essaywritingservice.us.org/]essay writing service[/url] [url=https://argumentativeessay.us.com/]spss assignment help[/url]
  โดย daver@pochtar.men วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 9:16:41 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4914
[url=https://essaywriter.us.com/]essay writer[/url]
  โดย joacimalvergren@regiopost.trade วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 10:06:26 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4915
[url=https://sildenafilgenericviagra.com/]generic viagra[/url]
  โดย el*iewhite@probbo*.com วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 11:09:06 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4916
everyday cialis online pharmacy cialis prescription drugs https://drinksomethingreal.com predam orig.cialis. cialis generika online kaufen erfahrungen buy cialis 100 mg cialis non prescription cialis cena u apotekama feni* https://christinehulme.com cvs cialis 20mg price mp research supply cialis buy Cheap cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 11:24:15 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4917
cialis medikament cialis 30 day trial coupon https://drinksomethingreal.com who should take cialis 5mg cialis side effects women cialis buy online cialis 5mg online usa does medicare cover cialis https://drinksomethingreal.com cialis pay with paypal comprar cialis en washington Cheap cialis buy
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 12:09:31 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4918
[url=https://buyvalacyclovironline.com/]acyclovir[/url] [url=https://retina01.com/]retin a[/url] [url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin 500mg capsules antibiotic[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide brand name[/url] [url=https://propranolol40.com/]buy propranolol[/url]
  โดย shernandez576@probbo*.com วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 12:44:08 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4919
[url=https://zithroma*azithromycin.com/]zithroma*[/url]
  โดย ratawright@probbo*.com วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 1:12:26 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4920
[url=https://homeowners.us.com/]homeowner insurance[/url]
  โดย jyarger@pochtar.men วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 2:54:50 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4921
[url=https://zithroma*azithromycin.com/]buy zithroma*[/url] [url=https://buyvalacyclovironline.com/]acyclovir[/url] [url=https://phenergangeneric.com/]phenergan[/url] [url=https://sildenafilgenericviagra.com/]sildenafil citrate generic viagra[/url] [url=https://vermo*tablets.com/]mebendazole[/url]
  โดย kathip@probbo*.com วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 3:16:41 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4922
[url=https://buyvalacyclovironline.com/]valacyclovir online[/url]
  โดย leswolfson@probbo*.com วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 3:31:26 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4923
4166 womens viagra for sale [url=http://viagraiqo*.com/]viagra pri* pharmacie 2014[/url] buy generic viagra australian suppliers of viagra
  โดย BolshakovErnst1993@mail.ru วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 3:31:49 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 4924
cialis vendita onlin 5mg generico cialis brand only https://christinehulme.com cialis gdzie kupic cialis online portugal cheap price cialis reviews from users buy cialis online debit card https://christinehulme.com cialis one a day review cialis prijs 20 mg cialis buy
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 3:36:25 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4925
[url=https://vermo*tablets.com/]vermo*[/url] [url=https://phenergangeneric.com/]phenergan cost[/url] [url=https://zithroma*azithromycin.com/]azithromycin buy online no prescription[/url] [url=https://buyvalacyclovironline.com/]buy zovira* online[/url] [url=https://sildenafilgenericviagra.com/]sildenafil[/url]
  โดย evelyne@probbo*.com วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 4:06:05 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4926
[url=https://vermo*tablets.com/]mebendazole price[/url]
  โดย woodrow55@probbo*.com วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 4:29:10 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4927
viagra side effects how long do they last buy viagra fda approved viagra for women generic viagra coupons for pfizer viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 5:20:12 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4928
[url=https://zithroma*azithromycin.com/]zithroma* azithromycin[/url] [url=https://buyvalacyclovironline.com/]acyclovir[/url] [url=https://phenergangeneric.com/]where to buy phenergan[/url] [url=https://vermo*tablets.com/]vermo* 100mg[/url] [url=https://sildenafilgenericviagra.com/]sildenafil[/url]
  โดย amber@probbo*.com วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 5:56:16 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4929
no prescription cialis paypal accepted cialis online canada fast delivery https://christinehulme.com does generic cialis work as well cialis me*ico pharmacy buy Cheap cialis dangers of buying cialis online cialis online order https://drinksomethingreal.com coming off cialis do you need a prescription for cialis in australia cheap price
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 7:07:59 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4930
[url=http://stateauto.us.com/]stateauto[/url] [url=http://cheapestcarinsurance.us.com/]cheapest car insurance[/url] [url=http://21stcenturyinsurance.us.com/]21st century insurance[/url]
  โดย sharful@pochtar.men วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 7:54:48 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4931
viagra feminino natural viagra generic viagra and cialis dosage and costa rica viagra what time to take viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 8:17:42 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4932
[url=http://dairylandinsurance.us.com/]dairyland insurance[/url] [url=http://directauto.us.com/]auto insurance quote[/url] [url=http://usaaauto.us.com/]usaa insurance[/url]
  โดย mellcook2@rainmail.win วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 8:35:45 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4933
[url=https://vermo*tablets.com/]mebendazole price[/url] [url=https://buyvalacyclovironline.com/]acyclovir without prescription[/url] [url=https://zithroma*azithromycin.com/]zithroma*[/url] [url=https://phenergangeneric.com/]buy phenergan online[/url] [url=https://sildenafilgenericviagra.com/]sildenafil[/url]
  โดย jenniferj3@probbo*.com วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 8:48:50 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4934
[url=http://stateauto.us.com/]state farm car insurance[/url]
  โดย usmblanston@regiopost.trade วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 10:07:26 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4935
[url=https://phenergangeneric.com/]phenergan[/url] [url=https://vermo*tablets.com/]vermo* tablets[/url] [url=https://zithroma*azithromycin.com/]zithroma* online no prescription[/url] [url=https://buyvalacyclovironline.com/]acyclovir buy online[/url] [url=https://sildenafilgenericviagra.com/]sildenafil citrate tablets[/url]
  โดย wegerud@probbo*.com วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 10:11:57 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4936
viagra price versus cialis buy cialis generic cialis 5mg dosing generic cialis price of cialis and viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 10:34:18 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 4937
[url=https://homeowners.us.com/]car and home insurance companies[/url]
  โดย panzoffj@regiopost.trade วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 10:34:35 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4938
[url=http://homeowners.us.com/]home owners[/url]
  โดย stnwoo38g495@rainmail.win วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 11:03:35 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4939
[url=https://buyvalacyclovironline.com/]acyclovir[/url] [url=https://zithroma*azithromycin.com/]zithroma* z-pak[/url] [url=https://vermo*tablets.com/]vermo* online[/url] [url=https://phenergangeneric.com/]phenergan with codeine cough syrup[/url] [url=https://sildenafilgenericviagra.com/]sildenafil[/url]
  โดย bjohnjbernat@probbo*.com วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 12:21:19 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4940
[url=https://homeowners.us.com/]homeowners insurance quote[/url]
  โดย rickyrickyram@regiopost.trade วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 12:24:23 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4941
[url=http://dairylandinsurance.us.com/]buy car insurance online[/url] [url=http://usaaauto.us.com/]usaa car insurance quote[/url] [url=http://cheapestcarinsurance.us.com/]cheapest car insurance quotes[/url] [url=http://stateauto.us.com/]state farm auto insurance quote[/url] [url=http://directauto.us.com/]direct general auto[/url] [url=http://21stcenturyinsurance.us.com/]21st century insurance[/url]
  โดย bpeterson06@pochtar.men วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 3:56:02 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4942
[url=https://zithroma*azithromycin.com/]azithromycin over the counter[/url] [url=https://sildenafilgenericviagra.com/]sildenafil[/url] [url=https://vermo*tablets.com/]generic vermo*[/url] [url=https://phenergangeneric.com/]buy generic phenergan[/url] [url=https://buyvalacyclovironline.com/]acyclovir[/url]
  โดย thegamboas@probbo*.com วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 4:47:58 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4943
cialis super active 20 mg buy cialis generic viagra and cialis online cialis generic 20mg cialis vs viagra 100mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 6:22:47 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 4944
prezzo is lilly 54dd is efectos
  โดย GavrilovMaron1990@mail.ru วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 6:26:09 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 4945
[url=http://homeowners.us.com/]top homeowners insurance companies[/url]
  โดย sabrina@pochtar.men วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 7:04:33 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4946
[url=http://directauto.us.com/]direct auto[/url] [url=http://stateauto.us.com/]state farm auto[/url] [url=http://21stcenturyinsurance.us.com/]michigan auto insurance[/url] [url=http://cheapestcarinsurance.us.com/]best auto and home insurance rates[/url] [url=http://usaaauto.us.com/]usaa auto[/url] [url=http://dairylandinsurance.us.com/]antique car insurance[/url]
  โดย rgarrana@regiopost.trade วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 7:18:43 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4947
cialis coupon 2015 buy generic cialis online best prices on cialis 5mg at sam s club cialis generic best generic cialis pills price
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 7:19:25 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4948
kamagra kopen amsterdam winkel kamagra kamagra oral jelly sildenafil citrate kamagra kamagra oral jelly 100mg price
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 7:35:59 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4949
Need [url=https://be4salary.com]installment loan[/url] ?
  โดย anneteleblanc@yande*.ru วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 8:08:33 PM น. IP : 178.137.81.250

ความคิดเห็นที่ 4950
[url=https://phenergangeneric.com/]where to buy phenergan[/url] [url=https://buyvalacyclovironline.com/]buy valacyclovir[/url] [url=https://vermo*tablets.com/]mebendazole tablets[/url] [url=https://sildenafilgenericviagra.com/]sildenafil[/url] [url=https://zithroma*azithromycin.com/]azithromycin buy[/url]
  โดย katrice@probbo*.com วันที่ 05 ก.พ. 2562 : 9:04:45 PM น. IP : 5.188.210.58

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com