แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 4851
what is the price of cialis 20mg trusted cialis online https://drinksomethingreal.com cialis in new orleans cheapest real cialis buy Cialis 20 mg cialis in houston non prescription cialis from me*ico https://drinksomethingreal.com cialis wanking low dose cialis online cialis 100 mg
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 8:10:30 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4852
fildena 50 for sale fildena fildena 100 mg softgel fildena 100mg does fildena work
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 8:38:35 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4853
[url=http://buyviagrasofttabs.com/]viagra soft tabs[/url] [url=http://tadalafil10.com/]tadalafil[/url] [url=http://buyroba*in.com/]roba*in[/url] [url=http://tretinoincream1.com/]tretinoin cream .1[/url] [url=http://celebre*generic.com/]celebre* buy[/url]
  โดย harley72001@probbo*.com วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 8:54:30 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4854
[url=https://celebre*generic.com/]buy celebre* online[/url]
  โดย vida@probbo*.com วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 9:56:10 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4855
[url=https://buyroba*in.com/]generic for roba*in[/url] [url=https://tretinoincream1.com/]cheap tretinoin cream 0.25[/url] [url=https://tadalafil10.com/]tadalafil[/url] [url=https://celebre*generic.com/]generic celebre*[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]buy viagra soft[/url]
  โดย anders@probbo*.com วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 9:56:47 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4856
[url=https://tadalafil10.com/]tadalafil 10[/url] [url=https://celebre*generic.com/]celebre*[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]generic viagra soft tabs[/url] [url=https://buyroba*in.com/]roba*in/methocarbamol 500mg[/url] [url=https://tretinoincream1.com/]tretinoin cream .1[/url]
  โดย mrsterrygreen@probbo*.com วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 10:03:33 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4857
[url=https://cheapestcarinsurance.us.com/]cheap car insurance[/url] [url=https://stateauto.us.com/]state farm auto[/url] [url=https://21stcenturyinsurance.us.com/]21st century insurance[/url] [url=https://dairylandinsurance.us.com/]dairyland insurance[/url]
  โดย lutzjessen@pochtar.men วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 10:51:17 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4858
cialis 5mg daily use cost chinese cialis https://drinksomethingreal.com cialis for bph reviews cialis sales south africa Cialis 100 mg cialis low dose review cialis and avodart https://christinehulme.com cost of cialis daily 5mg cialis 20mg price australia buy Cialis 20 mg
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 10:52:41 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4859
[url=https://argumentativeessay.us.com/]argument essays[/url]
  โดย priscila@regiopost.trade วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 11:55:44 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4860
[url=http://argumentativeessay.us.com/]argumentative essays[/url] [url=http://collegeessay.us.com/]college essay helper[/url] [url=http://essaywriter.us.com/]essay writers[/url] [url=http://essaywritingservice.us.org/]writing my paper[/url] [url=http://researchessay.us.com/]research essay[/url] [url=http://termpaper.us.com/]term papers[/url]
  โดย kroy6080@regiopost.trade วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 12:03:03 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4861
buy cialis 5mg daily use webmd cialis reviews https://drinksomethingreal.com buy cheap generic cialis europe canadian price cialis 20mg buy cialis online apotheke cialis 20mg generic cialis side effects https://christinehulme.com optimum wait for cialis to work cialis_kaufen_ohne_rezept_deutschland Cheap cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 1:08:15 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4862
[url=https://directauto.us.com/]direct auto[/url] [url=https://dairylandinsurance.us.com/]metlife auto insurance[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.com/]cheap car insurance online[/url] [url=https://usaaauto.us.com/]erie auto insurance[/url]
  โดย llevac@pochtar.men วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 2:32:40 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4863
[url=https://celebre*generic.com/]cost of celebre*[/url] [url=https://tretinoincream1.com/]tretinoin gel 1[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]viagra soft tabs[/url] [url=https://buyroba*in.com/]buy roba*in online[/url] [url=https://tadalafil10.com/]tadalafil cheap[/url]
  โดย tinl@probbo*.com วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 3:16:14 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4864
[url=https://directauto.us.com/]cheapest car insurance available[/url]
  โดย hang@rainmail.win วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 3:48:20 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4865
[url=https://tretinoincream1.com/]tretinoin cream[/url]
  โดย tomkat008@probbo*.com วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 6:27:16 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4866
[url=https://tretinoincream1.com/]tretinoin gel 0.1[/url] [url=https://celebre*generic.com/]celebre*[/url] [url=https://buyroba*in.com/]generic for roba*in[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]soft tabs viagra[/url] [url=https://tadalafil10.com/]tadalafil[/url]
  โดย jpmarteeny@probbo*.com วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 7:06:11 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4867
buy viagra best price viagra viagra prices vs cialis viagra what is generic viagra called in me*ican
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 7:54:50 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4868
efecto del cialis en la mujer when will cialis get cheaper https://drinksomethingreal.com purchase cialis from canada suretabs cialis cialis 100mg using cialis to get over performance an*iety cialis ga?nstig bestellen https://christinehulme.com cialis daily use cheap cheapest cialis ever cialis buy online
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 8:33:39 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4869
cialis vs viagra dosage comparison generic viagra cialis price vs viagra forum generic viagra female viagra review in hindi
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 9:44:39 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4870
[url=http://celebre*generic.com/]celebre* generic[/url] [url=http://tadalafil10.com/]tadalafil 20 mg[/url] [url=http://tretinoincream1.com/]tretinoin cream 1[/url] [url=http://buyviagrasofttabs.com/]viagra soft buy[/url] [url=http://buyroba*in.com/]generic for roba*in[/url]
  โดย ulricpereira@probbo*.com วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 10:02:21 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4871
[url=https://essaywritingservice.us.org/]help me on my homework[/url] [url=https://essaywriter.us.com/]cheap essays[/url] [url=https://argumentativeessay.us.com/]argumentative essays[/url] [url=https://researchessay.us.com/]write a research paper[/url] [url=https://termpaper.us.com/]write a term paper[/url]
  โดย lisag1021@pochtar.men วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 10:09:54 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4872
[url=https://tadalafil10.com/]tadalafil tablets 20 mg[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]buy viagra soft[/url] [url=https://tretinoincream1.com/]tretinoin gel 0.1[/url] [url=https://celebre*generic.com/]celebre* generic[/url] [url=https://buyroba*in.com/]roba*in 750mg[/url]
  โดย dez*avier@probbo*.com วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 10:16:54 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4873
[url=https://buyviagrasofttabs.com/]viagra soft tabs[/url] [url=https://tadalafil10.com/]cialis generic tadalafil[/url] [url=https://tretinoincream1.com/]tretinoin gel 1[/url] [url=https://buyroba*in.com/]generic for roba*in[/url] [url=https://celebre*generic.com/]celebre* without prescription[/url]
  โดย johng@probbo*.com วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 10:55:53 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4874
[url=https://researchessay.us.com/]essay writing plan[/url] [url=https://termpaper.us.com/]term paper writer[/url] [url=https://collegeessay.us.com/]writing essay for college[/url] [url=https://essaywritingservice.us.org/]essay writing service[/url] [url=https://essaywriter.us.com/]best college entrance essay[/url]
  โดย earlie@rainmail.win วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 12:50:43 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4875
cialis side effects sleep generic cialis e*tra super cialis 100mg generic cialis cialis coupon printable 2017
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 1:56:20 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 4876
[url=https://celebre*generic.com/]celebre*[/url] [url=https://buyroba*in.com/]roba*in price[/url] [url=https://tadalafil10.com/]tadalafil online[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]buy viagra soft tabs[/url] [url=https://tretinoincream1.com/]tretinoin cream 1[/url]
  โดย harriet@probbo*.com วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 2:25:03 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4877
[url=http://21stcenturyinsurance.us.com/]21st century insurance[/url] [url=http://stateauto.us.com/]state auto[/url]
  โดย joyntonp@rainmail.win วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 2:30:33 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4878
[url=https://personalloans2019.com/]personal loans[/url] [url=https://paydayloans2018.com/]payday loans online no credit check[/url] [url=https://onlineloans2018.com/]online loans[/url]
  โดย mrichardson@pochtar.men วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 5:25:44 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4879
[url=https://collegeessay.us.com/]help me write a essay[/url] [url=https://termpaper.us.com/]term papers[/url] [url=https://essaywritingservice.us.org/]writing my paper[/url] [url=https://essaywriter.us.com/]essay editor[/url] [url=https://argumentativeessay.us.com/]argumentative essay[/url]
  โดย mitchellgalleno@regiopost.trade วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 5:31:54 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4880
[url=https://tadalafil10.com/]tadalafil[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]generic viagra soft tabs[/url] [url=https://tretinoincream1.com/]tretinoin cream[/url] [url=https://celebre*generic.com/]generic celebre*[/url] [url=https://buyroba*in.com/]roba*in back pain[/url]
  โดย cggl6@probbo*.com วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 5:32:34 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4881
farmacia online italia cialis cialis pay with paypal https://drinksomethingreal.com comprar cialis pills * se* buy brand cialis online ireland 20 mg cialis buy cialis prescription cost cialis eli lilly and company https://drinksomethingreal.com real cialis online canada cialis 5mg filmtabletten ohne rezept Cheap cialis buy online
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 5:46:00 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4882
walmart price sildenafil citrate 20 mg sildenafil citrate sildenafil citrate dose sildenafil citrate sildenafil citrate usp monograph
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 6:09:14 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4883
kamagra oral jelly amazon kamagra kamagra forum buy kamagra uk kamagra oral jelly for sale in usare
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 8:21:15 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4884
[url=https://essaywritingservice.us.org/]essay writing service[/url] [url=https://researchessay.us.com/]electoral college pros and cons essay[/url] [url=https://termpaper.us.com/]writing term papers for money[/url] [url=https://collegeessay.us.com/]college admission essay writing service[/url] [url=https://argumentativeessay.us.com/]paper writing[/url]
  โดย jsfalco@rainmail.win วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 8:32:32 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4885
buy generic cialis for women cialis 30 day free trial coupon https://christinehulme.com prescriptions for cialis cialis 20mg lilly Cheap cialis buy online cialis polen buy cialis e*press shipping https://christinehulme.com types of cialis online cialis generika bestellen 20 mg cialis buy
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 8:44:11 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4886
brand cialis online us pharmacy buy generic cialis cialis daily use side effects buy cialis online cialis super active 40 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 8:58:37 PM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 4887
cialis viagra side effects cialis generic how long does cialis side effects last buy generic cialis online cost of generic cialis 5 mg at costco
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 10:40:26 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4888
cialis affiliate program generic cialis in germany drug store https://drinksomethingreal.com comprar cialis barato mastercard cialis and stress test buy Cialis 20 mg cialis generico online pagamento alla consegna cialis pills sale ontario https://drinksomethingreal.com cialis price canadian pharmacy cialis online serios Buy cialis 100 mg online
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 11:00:44 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4889
[url=https://buyviagrasofttabs.com/]generic viagra soft[/url] [url=https://celebre*generic.com/]celebre*[/url] [url=https://buyroba*in.com/]buy roba*in[/url] [url=https://tadalafil10.com/]buy tadalafil online[/url] [url=https://tretinoincream1.com/]buy tretinoin cream[/url]
  โดย tktong@probbo*.com วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 11:01:11 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4890
[url=https://21stcenturyinsurance.us.com/]21st century insurance[/url] [url=https://directauto.us.com/]auto insurance for seniors[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.com/]cheapest auto insurance[/url] [url=https://stateauto.us.com/]insurance rate[/url] [url=https://dairylandinsurance.us.com/]dairyland insurance[/url]
  โดย cathysazmta@rainmail.win วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 11:12:16 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4891
cialis generico espaรฑa opiniones generic cialis 20mg cialis vs viagra 100mg buy generic cialis online cialis coupon
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 03 ก.พ. 2562 : 11:39:15 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4892
does fildena work fildena 100mg fildena 100 mg softgel sildenafil citrate fildena 150mg/100mg/50mg/25mgcheap fidena otc
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 12:00:20 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4893
[url=https://buyroba*in.com/]roba*in[/url] [url=https://tadalafil10.com/]cheap tadalafil 20mg[/url] [url=https://celebre*generic.com/]celebre*[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]generic viagra soft[/url] [url=https://tretinoincream1.com/]tretinoin cream[/url]
  โดย chriskelly36@probbo*.com วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 12:20:54 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4894
[url=https://lisi*ril20.com/]buy lisi*ril online[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]indomethacin[/url] [url=https://tadalafil5.com/]generic cialis tadalafil[/url] [url=https://stratteraatomo*etine.com/]atomo*etine[/url] [url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin[/url]
  โดย jwebb6@probbo*.com วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 12:52:20 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4895
cialis 5 mg tablets cost buy cialis black man cialis commercial buy generic cialis online cialis side effects vs viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 1:28:16 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 4896
cialis cost per pill 20 mg generic cialis cost of levitra vs cialis vs viagra cialis cialis soft tabs review
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 1:30:14 AM น. IP : 151.106.0.202

ความคิดเห็นที่ 4897
[url=https://tretinoincream1.com/]tretinoin gel 0.1[/url] [url=https://buyroba*in.com/]roba*in[/url] [url=https://tadalafil10.com/]tadalafil 20 mg[/url] [url=https://celebre*generic.com/]celebre* online prescription[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]viagra soft[/url]
  โดย cjordan26@probbo*.com วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 1:45:04 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4898
[url=https://buyroba*in.com/]roba*in price[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]viagra soft tabs[/url] [url=https://celebre*generic.com/]celebre*[/url] [url=https://tadalafil10.com/]tadalafil 10mg[/url] [url=https://tretinoincream1.com/]tretinoin cream[/url]
  โดย pagifford1955@probbo*.com วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 3:29:58 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4899
[url=http://tadalafil10.com/]tadalafil[/url] [url=http://buyviagrasofttabs.com/]viagra soft tabs[/url] [url=http://buyroba*in.com/]generic roba*in[/url] [url=http://tretinoincream1.com/]tretinoin cream coupon[/url] [url=http://celebre*generic.com/]celebre* 200mg price[/url]
  โดย blackfahey@probbo*.com วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 3:30:21 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4900
[url=https://tretinoincream1.com/]obagi tretinoin cream 1[/url]
  โดย dung@probbo*.com วันที่ 04 ก.พ. 2562 : 3:52:24 AM น. IP : 5.188.210.57

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com