แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 4801
[url=http://directauto.us.com/]auto insurance online[/url] [url=http://dairylandinsurance.us.com/]car insurance rate[/url] [url=http://21stcenturyinsurance.us.com/]acceptance auto insurance[/url] [url=http://usaaauto.us.com/]usaa auto[/url] [url=http://cheapestcarinsurance.us.com/]the cheapest car insurance available[/url] [url=http://stateauto.us.com/]car insurance for young drivers under 21[/url]
  โดย msannietaylor@regiopost.trade วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 5:17:32 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4802
[url=https://celebre*generic.com/]generic for celebre* 200 mg[/url] [url=https://tadalafil10.com/]tadalafil[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]soft viagra[/url] [url=https://tretinoincream1.com/]tretinoin cream 0.1 for sale[/url] [url=https://buyroba*in.com/]roba*in[/url]
  โดย stevem@probbo*.com วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 5:36:35 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4803
cialis diaria original cialis 20mg price vancouver cialis original cialis for sale cialis a vendre cialis trial offer is generic cialis available in the united states cialis soft mastercard https://stowe365.com/#Buy-Cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 6:24:10 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4804
cialis20mgkaufen purchase cialis daily use cialis 200 mg Miami cialis for once daily use reviews cialis online bestellen paypal cialis 20 mg Phoeni* cialis holland rezeptfrei buy cialis patong https://drinksomethingreal.com buying cialis buy generic cialis professional https://greatwinesgrandhouses.com opinioni acquisto cialis online what is the drug cialis used for buy cialis pay for cialis with paypal cialis coupons free trial buy cialis 5mg cialis pils cost online pharmacy review cialis https://christinehulme.com buy real cialis online buy cialis Philadelphia https://christinehulme.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 7:38:04 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4805
cialis 20 mg * 30 pill for $76.5 cialis generico online sicuro bootleg cialis do you have to have a prescription for cialis cialis and caffine online cialis *rescription paypal buy 5mg daily cialis cheap cialis once a day https://stowe365.com/#Buy-Cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 7:44:42 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4806
buying authentic cialis best generic cialis site cialis online te koop cialis e*press 1-3 days shipping cialisonlinews.com cialis for daily use canadian cialis kaufen cialis20 https://stowe365.com/#Buy-Cialis-20-mg
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 7:48:03 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4807
buying cialis online without prescription cheapest cialis australia best place on internet to buy cialis generic cialis daily use cialis online pagamento contrassegno buy cialis online vipps cialis annual sales 2011 cialis from canadian pharmacy no prescription https://stowe365.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 7:53:19 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4808
[url=http://usaaauto.us.com/]auto insurance comparison chart[/url]
  โดย aaronlengram@pochtar.men วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 8:04:52 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4809
webmd cialis reviews cheapest generic cialis 20mg buy cialis without prescriptions walmart pharmacy cialis pills cialis usa online paypal cialis 20 mg Chicago cialis aus kanada name brand cialis without subscription https://christinehulme.com buy cialis online in usa buy cheap generic cialis online https://christinehulme.com cialis asia generic drug for cialis buy cialis canada 2019 erfahrung online apotheke cialis cuanto sale el cialis en argentina cialis 100 mg San Antonio Female Cialis usa cialis black online https://greatwinesgrandhouses.com cheap cialis Houston cheapest place to buy cialis https://kellyannehulme.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 8:36:32 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4810
cialis tablets reviews cheap generic cialis no prescription buy 5mg daily cialis cheap cialis online ratings buy cialis atlanta [url=https://christinehulme.com]buying generic cialis[/url] cheap non prescription cialis female cialis reviews https://greatwinesgrandhouses.com cialis 100 mg New York City [url=https://kellyannehulme.com/]buy cialis soft tabs information[/url] https://greatwinesgrandhouses.com cialis online paypal cialis without perscription buy cialis professional cialis overnight shipping no prescription cerco cialis originale [url=https://drinksomethingreal.com]cialis 100 mg Houston[/url] cialis in egypt purchase cialis online australia https://christinehulme.com buying cialis [url=https://drinksomethingreal.com]buy generic cialis professional[/url] https://greatwinesgrandhouses.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 8:38:31 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4811
[url=https://essaywriter.us.com/]write essays online[/url] [url=https://essaywritingservice.us.org/]paper writing service[/url] [url=https://researchessay.us.com/]research essay[/url] [url=https://collegeessay.us.com/]help write my essay[/url] [url=https://termpaper.us.com/]term paper[/url]
  โดย kasiaschwan@pochtar.men วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 10:58:52 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4812
[url=https://buyviagrasofttabs.com/]viagra soft tabs[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]cheap stromectol[/url] [url=https://stromectol3.com/]stromectol 3 mg[/url] [url=https://furosemide20.com/]buy furosemide[/url] [url=https://cafergotmedication.com/]cafergot pills[/url]
  โดย debra@probbo*.com วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 11:09:01 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4813
[url=http://cheapestcarinsurance.us.com/]auto insurance quotes comparison[/url] [url=http://stateauto.us.com/]state auto[/url] [url=http://dairylandinsurance.us.com/]dairyland insurance[/url] [url=http://usaaauto.us.com/]car insurance comparison rates[/url] [url=http://21stcenturyinsurance.us.com/]21st century auto[/url] [url=http://directauto.us.com/]auto insurance va[/url]
  โดย gerda@regiopost.trade วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 11:12:39 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4814
[url=https://tadalafil10.com/]tadalafil 10 mg[/url] [url=https://buyroba*in.com/]roba*in generic[/url] [url=https://celebre*generic.com/]generic celebre*[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]viagra soft tabs[/url] [url=https://tretinoincream1.com/]tretinoin gel 1[/url]
  โดย ale*andremihalache@probbo*.com วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 11:57:53 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4815
mens health and fitness cialis cut cialis 20mg https://drinksomethingreal.com make up of cialis cialis rezeptfrei england 20 mg cialis buy cialis facts cialis online billigt https://drinksomethingreal.com get cialis without aprescription buy cialis no prescription buy cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 1:22:52 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4816
[url=https://tretinoincream1.com/]order tretinoin cream[/url] [url=https://tadalafil10.com/]tadalafil tablets 20mg[/url] [url=https://buyroba*in.com/]roba*in[/url] [url=https://celebre*generic.com/]generic for celebre*[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]viagra soft tabs[/url]
  โดย tovejoers@probbo*.com วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 1:48:07 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4817
0103 kostenlose cialisprobe nz http://cialiseerbo.com/ - buy cialis cialis come assumerl cialis 5mg sale
  โดย NodarPahomov1988@mail.ru วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 1:58:46 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 4818
[url=https://kamagra10.com/]kamagra 100 chewable tablets[/url] [url=https://seroquel25.com/]seroquel 25 mg for sleep[/url] [url=https://atenololmedication.com/]tenormin atenolol[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone 10[/url] [url=https://celebre*200.com/]celebre*[/url]
  โดย erodriguez003@probbo*.com วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 1:59:56 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4819
[url=http://cheapestcarinsurance.us.com/]cheapest car insurance available[/url] [url=http://usaaauto.us.com/]usaa quote[/url] [url=http://directauto.us.com/]auto insurance comparison chart[/url]
  โดย kerrierintoule@pochtar.men วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 2:11:34 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4820
[url=https://cheapestcarinsurance.us.com/]auto insurance quotes comparison[/url] [url=https://dairylandinsurance.us.com/]vehicle insurance companies[/url] [url=https://21stcenturyinsurance.us.com/]comprehensive car insurance comparison[/url] [url=https://directauto.us.com/]direct auto[/url] [url=https://usaaauto.us.com/]auto insurance companies in pa[/url]
  โดย checkmat@pochtar.men วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 2:17:57 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4821
[url=https://argumentativeessay.us.com/]argumentative essay[/url] [url=https://essaywriter.us.com/]essay helper[/url] [url=https://essaywritingservice.us.org/]essay writing service[/url] [url=https://collegeessay.us.com/]help writing college essays[/url] [url=https://researchessay.us.com/]buy research papers[/url]
  โดย bdavis@pochtar.men วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 4:30:44 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4822
[url=http://termpaper.us.com/]term papers[/url] [url=http://researchessay.us.com/]research paper[/url] [url=http://argumentativeessay.us.com/]argument essays[/url] [url=http://essaywriter.us.com/]essay editor[/url] [url=http://essaywritingservice.us.org/]writing my essay[/url] [url=http://collegeessay.us.com/]high school essay help[/url]
  โดย quanyin0715@regiopost.trade วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 4:43:25 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4823
kamagra oral jelly india buy kamagra uk kamagra store info erfahrungen kamagra kamagra forum opinie
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 4:52:32 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4824
[url=https://tretinoincream1.com/]tretinoin cream 0.1[/url] [url=https://celebre*generic.com/]buy celebre*[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]generic viagra soft tabs[/url] [url=https://tadalafil10.com/]tadalafil 5mg[/url] [url=https://buyroba*in.com/]buy roba*in online[/url]
  โดย hattie@probbo*.com วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 5:04:53 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4825
[url=http://essaywriter.us.com/]cheap essays[/url]
  โดย hrockbj@pochtar.men วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 5:42:18 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4826
http://alaturka.info # Amos 17.01.2019 11:25 I look in on day-to-day a thin spider's catch pages and websites to unravel bring about, but this webpage offers fineness based articles.
  โดย fsdfsdfsdfds@lo.we วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 5:43:48 AM น. IP : 178.159.37.51

ความคิดเห็นที่ 4827
[url=https://argumentativeessay.us.com/]argumentative essay[/url] [url=https://termpaper.us.com/]finance term paper[/url] [url=https://collegeessay.us.com/]buy college essays[/url] [url=https://essaywritingservice.us.org/]writing my paper[/url] [url=https://researchessay.us.com/]writing a descriptive essay[/url]
  โดย emeshe@pochtar.men วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 5:55:10 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4828
[url=https://buyviagrasofttabs.com/]viagra soft tabs[/url]
  โดย sharonsmith@probbo*.com วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 6:05:41 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4829
[url=https://collegeessay.us.com/]writing an essay for college admission[/url] [url=https://essaywritingservice.us.org/]writing my essay[/url]
  โดย operfidok3@pochtar.men วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 6:34:17 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4830
[url=http://tadalafil10.com/]tadalafil tablets 20 mg[/url]
  โดย hoodwatchmedia@probbo*.com วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 6:40:51 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4831
[url=https://buyviagrasofttabs.com/]order viagra soft[/url] [url=https://tretinoincream1.com/]obagi tretinoin cream 1[/url] [url=https://tadalafil10.com/]buy tadalafil online[/url] [url=https://celebre*generic.com/]celebre*[/url] [url=https://buyroba*in.com/]roba*in pill[/url]
  โดย kjcrosson@probbo*.com วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 6:56:35 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4832
[url=http://buyviagrasofttabs.com/]buy viagra soft tabs[/url]
  โดย mmcquillen3@probbo*.com วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 7:09:05 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4833
generic cialis soft tabs cialis for sale las vegas https://drinksomethingreal.com buy real cialis canada cialis online bestellen deutschland Buy cialis 100 mg online generic cialis from china is it legal to buy cialis online in usa https://drinksomethingreal.com cialis ireland paypal accepted non generic cialis 20 mg cialis buy
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 7:38:56 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4834
[url=https://usaaauto.us.com/]usaa auto[/url] [url=https://directauto.us.com/]very cheap auto insurance quotes[/url] [url=https://21stcenturyinsurance.us.com/]21st century auto insurance[/url] [url=https://stateauto.us.com/]me*ico car insurance[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.com/]american auto insurance[/url]
  โดย melissawilson745@regiopost.trade วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 7:54:13 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4835
buy cialis for cheap cialis.com free offer https://drinksomethingreal.com cialis spedizione gratuita order generic cialis online canada cialis wo kann man cialis kaufen price of cialis without insurance https://christinehulme.com buy cialis canada paypal once daily cialis online cialis 100mg
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 7:56:46 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4836
cialis_tadacip_wirkung does cialis work reviews https://drinksomethingreal.com cialis generic shipping best online cialis reviews Buy cialis 100 mg online order cialis online europe netherlands best generic cialis website https://drinksomethingreal.com cheap cialis without a doctor cialis order online no prescription Cialis 100 mg
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 8:58:57 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4837
[url=https://buyviagrasofttabs.com/]viagra soft[/url] [url=https://tadalafil10.com/]tadalafil[/url] [url=https://tretinoincream1.com/]obagi tretinoin cream 1[/url] [url=https://buyroba*in.com/]buy roba*in[/url] [url=https://celebre*generic.com/]celebre* 100mg[/url]
  โดย susanna@probbo*.com วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 10:01:33 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4838
[url=https://directauto.us.com/]online car insurance quotes[/url]
  โดย kazzmc@regiopost.trade วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 10:32:17 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4839
[url=https://loanswithbadcredit2018.com/]get a loan with bad credit[/url] [url=https://creditloansguaranteedapproval.com/]loan apply[/url]
  โดย karlheinzgolleryp@rainmail.win วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 11:21:53 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4840
[url=https://propranolol40.com/]buy propranolol[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]zithroma*[/url] [url=https://atenololmedication.com/]atenolol pills[/url] [url=https://femaleviagra1.com/]female viagra[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin bupropion[/url]
  โดย howbar2@probbo*.com วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 11:41:04 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4841
[url=https://tretinoincream1.com/]buy tretinoin cream[/url]
  โดย jorgeltorres2@probbo*.com วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 12:44:24 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4842
[url=https://celebre*generic.com/]celebre* without prescription[/url] [url=https://tadalafil10.com/]tadalafil[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]viagra soft 100mg[/url] [url=https://tretinoincream1.com/]buy tretinoin cream[/url] [url=https://buyroba*in.com/]roba*in for dogs[/url]
  โดย curtis671@probbo*.com วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 1:53:54 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4843
[url=http://researchessay.us.com/]essay fi*er online[/url] [url=http://termpaper.us.com/]term paper[/url] [url=http://collegeessay.us.com/]narrative essay help[/url] [url=http://argumentativeessay.us.com/]essay writing[/url] [url=http://essaywriter.us.com/]essay 400 words[/url] [url=http://essaywritingservice.us.org/]essay writing service[/url]
  โดย jlogan6455@regiopost.trade วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 2:05:44 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4844
[url=https://loansguaranteedapproval.com/]personal loans guaranteed approval[/url] [url=https://loans1000.com/]loans[/url] [url=https://personalloans2019.com/]loans guaranteed approval[/url] [url=https://essaywriter2018.com/]essay rewriter[/url]
  โดย britta@rainmail.win วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 3:10:01 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4845
[url=https://buyroba*in.com/]roba*in price[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]buy viagra soft tabs[/url] [url=https://tadalafil10.com/]tadalafil 20mg[/url] [url=https://celebre*generic.com/]celebre* buy[/url] [url=https://tretinoincream1.com/]tretinoin cream[/url]
  โดย fefebrazilian@probbo*.com วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 3:56:49 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4846
[url=https://tadalafil10.com/]best price generic tadalafil[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]viagra soft tabs[/url] [url=https://buyroba*in.com/]roba*in tablets[/url] [url=https://tretinoincream1.com/]tretinoin cream .1[/url] [url=https://celebre*generic.com/]celebre* buy[/url]
  โดย rebecca@probbo*.com วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 4:19:28 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4847
[url=https://stateauto.us.com/]state auto[/url] [url=https://directauto.us.com/]american access insurance[/url]
  โดย scotthubert@regiopost.trade วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 6:22:05 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4848
[url=https://tretinoincream1.com/]tretinoin cream 1[/url] [url=https://buyroba*in.com/]roba*in without prescription[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]buy viagra soft[/url] [url=https://tadalafil10.com/]tadalafil[/url] [url=https://celebre*generic.com/]celebre*[/url]
  โดย bcaroccio2002@probbo*.com วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 7:08:49 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4849
Cialis Jelly usa order cialis online greece https://christinehulme.com cialis e*press shipping paypal cialis soft cheap price buy cialis johannesburg cialis for daily use bph 341 https://christinehulme.com pharmacy support group cialis cialis original cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 7:10:45 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4850
[url=https://tretinoincream1.com/]tretinoin cream[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]viagra soft 50mg[/url] [url=https://buyroba*in.com/]generic for roba*in[/url] [url=https://celebre*generic.com/]celebre*[/url] [url=https://tadalafil10.com/]tadalafil[/url]
  โดย mlshine@probbo*.com วันที่ 02 ก.พ. 2562 : 7:44:43 PM น. IP : 5.188.210.58

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com