แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 4751
sildenafil citrate generic date buy sildenafil citrate sildenafil citrate 20mg tabs amne sildenafil citrate what is sildenafil citrate tablets used for
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 9:44:36 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4752
[url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loan bad credit[/url] [url=https://cash-advance.us.org/]remodeling loans[/url] [url=https://loan2019.us.com/]loan[/url] [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans no credit[/url] [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]online loan approval[/url]
  โดย alangurr1@rainmail.win วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 10:30:48 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4753
[url=https://proscargeneric.com/]proscar buy[/url] [url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]metformin hcl[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]acyclovir[/url] [url=https://stromectol3.com/]buy stromectol online[/url]
  โดย anhag04@probbo*.com วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 3:59:29 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4754
[url=https://paydayloans.us.com/]payday loan e*press[/url]
  โดย tim@regiopost.trade วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 4:45:59 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4755
[url=https://acyclovirzovira*.com/]zovira* pill[/url]
  โดย ayeaton@probbo*.com วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 5:36:09 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4756
[url=http://onlineloansnocreditcheck.us.com/]online loans no credit check[/url] [url=http://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] [url=http://loans-online.us.org/]online loans no credit check[/url] [url=http://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loan for bad credit[/url] [url=http://paydayloans.us.com/]guaranteed payday loans[/url] [url=http://advanceloan.us.com/]advance loan[/url] [url=http://loanpayday.us.org/]calculate interest on loan[/url] [url=http://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url] [url=http://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] [url=http://loan2019.us.com/]payday loan sites[/url]
  โดย quanyin0715@pochtar.men วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 6:09:00 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4757
[url=http://loans-forbadcredit.us.com/]debt consolidation loans for bad credit[/url]
  โดย jdnovak@rainmail.win วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 6:30:25 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4758
[url=https://loanpayday.us.org/]payday loans no credit check no employment verification[/url] [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] [url=https://loan2019.us.com/]speedy payday loans[/url] [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url]
  โดย handymandean05@rainmail.win วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 8:03:16 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4759
[url=https://cash-advance.us.org/]no credit check signature loans[/url] [url=https://loanpayday.us.org/]payday loan online[/url] [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]online cash advance[/url] [url=https://loan2019.us.com/]loan[/url] [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]payday loan lenders not brokers[/url] [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans[/url] [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] [url=https://advanceloan.us.com/]fa*less payday loan[/url] [url=https://loans-online.us.org/]online loans no credit[/url] [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url]
  โดย tonyobrien1972@pochtar.men วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 8:22:39 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4760
[url=https://metforminhcl500.com/]metformin hcl[/url] [url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril[/url] [url=https://proscargeneric.com/]proscar for hair loss[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]zovira* cost[/url] [url=https://stromectol3.com/]stromectol 3 mg[/url]
  โดย chipmyrick@probbo*.com วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 8:35:15 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4761
cialis tadalafil online buy cialis online credit card effets_cialis_20_mg atlas r* cialis best dosage to take for cialis cialis muestra gratis cialis cost at walmart pharmacy customer care cialis https://stowe365.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 10:59:48 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4762
kamagra oral jelly come si usa ๏ปฟkamagra uk kamagra store coupon kamagra kamagra kopen amsterdam
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 11:53:29 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4763
fildena 100 purple reviews buy fildena fildena 100 online buy fildena fildena work
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 31 ม.ค. 2562 : 7:25:20 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4764
cheap cialis overnight no prescription cialis pri* france cialis everyday price do i loose erection with cialis 20 buy cheap fluo*etine and cialis cialis 10mg dubai cialis professional for sale cialis wirkung https://stowe365.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 31 ม.ค. 2562 : 10:12:27 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4765
cialis online illegale cialis nedeland cost of cialis in bangkok cheap cialis with free shipping get help paying for cialis cialis 20mg mail order buy cialis with priligy online cialis prescription canada https://stowe365.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 31 ม.ค. 2562 : 10:45:18 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4766
is there a generic cialis available price of cialis without insurance secure tabs online cialis 20 mg original cialis 20mg price cialis bestellen does cialis daily work better tratamiento con cialis free bonus cialis https://stowe365.com/#Buy-Cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 31 ม.ค. 2562 : 10:47:24 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4767
free trial for cialis dottori commercialisti cialis coupon cvs much does cialis cost cvs acquistare cialis generico online italia buying cialis in turkey cialis 20mg forum cialis tratamiento https://stowe365.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 31 ม.ค. 2562 : 12:03:01 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4768
get cialis on line best cialis online order cialis erectile dysfunction buy cialis soft fast shipping cialis pill brand 5mg cvs pharmacy price for cialis buy cialis bali generic cialis price https://stowe365.com/#Buy-Cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 31 ม.ค. 2562 : 12:37:53 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4769
[url=https://buyroba*in.com/]generic roba*in[/url] [url=https://celebre*generic.com/]celebre*[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]buy viagra soft tabs[/url] [url=https://tadalafil10.com/]buy tadalafil 20mg[/url] [url=https://tretinoincream1.com/]tretinoin order online[/url]
  โดย emacksgirl95@probbo*.com วันที่ 31 ม.ค. 2562 : 1:11:33 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4770
respectable cialis over the counter cialis substitute cialis online coupon wholesale cialis fastest shipment preise fur cialis discount daily cialis when will cialis come off patent comprare cialis generico in italia https://stowe365.com/#Buy-Cialis-20-mg
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 31 ม.ค. 2562 : 2:23:28 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4771
cialis livra๏ฟฝe rapidement cialis review youtube cialis 5mg daily tab more than 1 purchase cialis ireland cialis for daily use testimonials cialis 20 mg when to take cialis 100mg cialis 5 mg terapia https://stowe365.com/#Buy-Cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 31 ม.ค. 2562 : 4:10:26 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4772
[url=https://essaywritingservice.us.org/]writing my essay[/url] [url=https://collegeessay.us.com/]college essay writing help[/url] [url=https://researchessay.us.com/]writing a research paper[/url] [url=https://termpaper.us.com/]term papers[/url] [url=https://essaywriter.us.com/]essay typer[/url]
  โดย juaknino@pochtar.men วันที่ 31 ม.ค. 2562 : 5:58:28 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4773
purchase cialis without prescription buy cialis 20mg online uk brand cialis with echeck cialis 20 versus 40 mg venta de cialis en chile cialis compare discount price cialis eli lilly cialis daily coupon https://stowe365.com/#Buy-Cialis-20-mg
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 31 ม.ค. 2562 : 6:23:32 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4774
check this top casino bonus , online slots bonus , Roulette spielen
  โดย sdgsddg@gmail.com วันที่ 31 ม.ค. 2562 : 6:54:32 PM น. IP : 212.1.109.18

ความคิดเห็นที่ 4775
check this top casino games , slots , Casino
  โดย sdgsddg@gmail.com วันที่ 31 ม.ค. 2562 : 6:57:08 PM น. IP : 158.140.177.96

ความคิดเห็นที่ 4776
canadian pharmacy cialis mastercard dove comprare cialis online sicuro cialis 10 mg Miami chinese cialis reviews cialis online master card [url=https://greatwinesgrandhouses.com]cheap cialis100mg[/url] super facialist vitamin c+ glow boost skin serum review cialis recomended e*tra dose https://christinehulme.com cheap 10mg cialis without a prescription [url=https://greatwinesgrandhouses.com]buy generic cialis online no prescription[/url] https://kellyannehulme.com avana cialis cialis retail price cheap cialis San Antonio cheap cialis paypal cialis prima o dopo i pasti [url=https://greatwinesgrandhouses.com]cialis 100 mg San Diego[/url] mail order cialis from canada cheap cialis super active ride https://drinksomethingreal.com buy cialis 5mg [url=https://drinksomethingreal.com]cheap cialis 20mg tablets in australia[/url] https://drinksomethingreal.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 31 ม.ค. 2562 : 7:33:23 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4777
cialis belgique paypal cialis softgel cialis 20 mg Dallas cialis usine suisse cheapest generic cialis 20mg buy cialis Philadelphia what strength cialis cialis generika https://drinksomethingreal.com cheap cialis 20mg online buy cialis overnight delivery https://drinksomethingreal.com cialis.60mg.sale generic cialis usa pharmacy cialis 20 mg Chicago generic cialis deutschland find genaric cialis 800mg. cheap 10mg cialis without a prescription cialis on nhs prescription cialis manufacturer coupon https://christinehulme.com buy cheap generic cialis online buy real cialis online https://greatwinesgrandhouses.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 31 ม.ค. 2562 : 7:54:15 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4778
generic name for viagra 100mg online viagra viagra vs cialis cost viagra generic cost of viagra versus cialis
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 31 ม.ค. 2562 : 8:37:19 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4779
[url=https://argumentativeessay.us.com/]essay writing[/url]
  โดย yolanda@rainmail.win วันที่ 31 ม.ค. 2562 : 9:39:30 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4780
[url=https://levitra911.com/]levitra 20 mg cost[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide[/url] [url=https://buyroba*in.com/]roba*in[/url] [url=https://genericpropeciaonline.com/]buy finasteride online[/url] [url=https://atenololmedication.com/]atenolol tenormin[/url]
  โดย jojinoy@probbo*.com วันที่ 31 ม.ค. 2562 : 10:08:48 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4781
bph and cialis ordonnance cialis renouvelable cialis super active kaufen cialis does not work for me non generic cialis online is buying cialis online legit cialis turkei cialis at walmart https://stowe365.com/#Buy-Cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 31 ม.ค. 2562 : 10:13:31 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4782
buying cialis in singapore cialis daily cost buy cialis soft online cialis for sale manila wholesale cialis fastest shipment [url=https://christinehulme.com]buy cheap cialis[/url] cialis ankara buy cialis australia paypal https://drinksomethingreal.com cialis 200 mg Philadelphia [url=https://greatwinesgrandhouses.com]cialis 10 mg Los Angeles[/url] https://greatwinesgrandhouses.com buy cialis black 800mg when does cialis wear off buy cialis 5mg cialis tadalafil 20 mg 2 tablets prices buy cialis no script [url=https://greatwinesgrandhouses.com]cheap cialis San Antonio[/url] cialis for sale in ontario cialis cost with prescription https://drinksomethingreal.com buy cialis Chicago [url=https://kellyannehulme.com/]cheapest cialis 20mg[/url] https://greatwinesgrandhouses.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 31 ม.ค. 2562 : 10:24:18 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4783
quick delivery cialiss sales discount generic cialis cvs cialis 20mg price monthly cost cialis daily use cialis pro canada cialis overseas shipping farmacia online roma cialis best place to buy cialis online australia https://stowe365.com/#Buy-Cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 31 ม.ค. 2562 : 10:35:47 PM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4784
[url=https://loansforbadcredit2018.com/]loans for bad credit[/url] [url=https://carloan2018.com/]ally car loan[/url]
  โดย cathey@rainmail.win วันที่ 31 ม.ค. 2562 : 11:12:18 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4785
[url=https://essaywritingservice.us.org/]essay writing service[/url] [url=https://collegeessay.us.com/]essay introduction help[/url] [url=https://researchessay.us.com/]buy research papers[/url] [url=https://termpaper.us.com/]online term paper[/url] [url=https://argumentativeessay.us.com/]argumentative essay[/url]
  โดย mhaws@pochtar.men วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 2:17:14 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4786
tadacip vs cialis buy generic cialis professional cheapest real cialis is cialis available in generic r* cialis tadalafil 40gm cialis approved online pharmacy store cialis in refrigerator ordering cialis online reviews https://stowe365.com/#Buy-Cialis-20-mg
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 3:04:21 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4787
[url=https://stateauto.us.com/]average auto insurance[/url] [url=https://dairylandinsurance.us.com/]dairyland insurance[/url] [url=https://usaaauto.us.com/]get car insurance now[/url] [url=https://directauto.us.com/]direct insurance company[/url]
  โดย barbaram3@rainmail.win วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 3:49:09 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4788
jual cialis online best company for cialis soft cialis 10 mg Los Angeles review for cialis cialis for daily use buy cialis farmacia online cialis europa discount cialis 5mg https://christinehulme.com cheap 100mg cialis pills cialis cheap 40mg https://christinehulme.com cialis price list cialis kaufen schweiz buy cialis soft tabs information cialis probepackung cialis generico online svizzera cialis cheap 40mg cialis mall buy generic cialis professional https://drinksomethingreal.com cialis 200 mg Miami buy cialis Miami https://drinksomethingreal.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 4:00:50 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4789
reviews for cialis daily cialis 20mg kaufen cheap 100mg cialis pills best price for cialis cialis oral user reviews cheap cialis 20mg tablets in australia cost of cialis at tesco test online apotheke cialis https://kellyannehulme.com buy cialis online with paypal cheap cialis 10mg https://drinksomethingreal.com cialis 5mg generika cialis in sam club cheapest cialis 20mg online buy cialis direct cialis en chile cialis 10 mg Phoeni* does cialis come in generic form best generic cialis site https://kellyannehulme.com cheap cialis 10mg buy cialis generic https://christinehulme.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 4:03:37 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4790
sildenafil citrate ma*imum safe dosage sildenafil citrate sildenafil citrate generic india sildenafil what sildenafil citrate tablets used for
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 5:15:00 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4791
kamagra shop deutschland erfahrung 2015 buy kamagra uk kamagra buy kamagra uk kamagra oral jelly india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 5:31:22 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4792
brand cialis no prescription buy cheap cialis pills cialis in houston cialis generique forum homemade cialis recipe comprar cialis recoger correos cialis turkei order cheap cialis https://stowe365.com/#Buy-Cialis
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 7:03:21 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4793
sildenafil citrate 100mg lowest price walmart sildenafil citrate wholesale sildenafil citrate tablets 100mg buy sildenafil lowest price on sildenafil citrate
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 7:09:31 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4794
[url=https://collegeessay.us.com/]college essays online[/url] [url=https://argumentativeessay.us.com/]essay writing[/url] [url=https://termpaper.us.com/]custom term paper writing service[/url] [url=https://researchessay.us.com/]an essay writing[/url] [url=https://essaywritingservice.us.org/]common application essays[/url]
  โดย shaneka@rainmail.win วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 7:40:33 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4795
sildenafil citrate supplement buy sildenafil lowest price on sildenafil citrate buy sildenafil citrate sildenafil citrate generic price
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 8:11:36 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4796
cialisonlinews.com cialis 20 mg generic buy cialis no prescription cialis online pharmacy australia comprare cialis buy cialis no prescription overnight buy cialis apps/forum original cialis price https://kellyannehulme.com buy cialis Dallas buy cialis online without a prescription https://kellyannehulme.com dove posso comprare cialis online average retail price of cialis cialis 10 mg San Antonio cialis price ontario cialis professional online australia buying cialis cialis stripes generic cialis user reviews https://kellyannehulme.com cheapest cialis 20mg online buy cheap generic cialis https://greatwinesgrandhouses.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 10:16:10 AM น. IP : 5.188.210.35

ความคิดเห็นที่ 4797
cheapest fildena 100 mg fildena 100mg fildena 100 mg fildena 100mg fildena 100
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 10:24:10 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4798
[url=https://tadalafil10.com/]tadalafil[/url] [url=https://buyroba*in.com/]roba*in[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]viagra soft tabs[/url] [url=https://tretinoincream1.com/]buy tretinoin cream online[/url] [url=https://celebre*generic.com/]celebre* price[/url]
  โดย janicej520@probbo*.com วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 11:42:30 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4799
[url=https://researchessay.us.com/]writing a research paper[/url]
  โดย dawneastman@pochtar.men วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 2:13:26 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4800
cialis brand 10mg online kaufen cialis diario precio best buy cialis generic cialis generics sale cialis without prescription overnight cialis 100 mg Philadelphia generic cialis from canada cialis price chemist warehouse https://drinksomethingreal.com buy generic cialis professional cialis 100 mg Los Angeles https://christinehulme.com adderall mi*ed with cialis cialis doses recommended cheapest cialis 20mg cialis polen 35mg force culminate cialis cheapest place to buy cialis online suppliersof cialis cialis vanzari online https://drinksomethingreal.com buy cheapest 100mg generic cialis buy cialis 20mg fda approved pharmacy https://christinehulme.com
  โดย thincariper1989ytavip@yande*.ru วันที่ 01 ก.พ. 2562 : 5:12:10 PM น. IP : 5.188.210.35

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com