แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 4701
sildenafil citrate ma*imum dosage sildenafil citrate us sildenafil citrate pricing sildenafil walmart price sildenafil citrate 20 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 28 ม.ค. 2562 : 5:01:58 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4702
[url=http://lisi*ril10.com/]lisi*ril 10mg[/url]
  โดย ashlynntaftrn@probbo*.com วันที่ 28 ม.ค. 2562 : 5:27:09 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4703
kamagra jelly 100mg usa ๏ปฟkamagra uk kamagra reviews uk ๏ปฟkamagra uk kamagra bestellen nederland
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 28 ม.ค. 2562 : 10:56:47 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4704
fildena 50 for sale fildena fildena work fildena 100mg fildena 100 reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 28 ม.ค. 2562 : 4:46:11 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4705
[url=http://proscargeneric.com/]proscar[/url] [url=http://acyclovirzovira*.com/]zovira*[/url] [url=http://stromectol3.com/]stromectol 3 mg[/url] [url=http://metforminhcl500.com/]metformin hcl[/url] [url=http://lisi*ril10.com/]lisi*ril 40 mg[/url]
  โดย safehaven9999@probbo*.com วันที่ 28 ม.ค. 2562 : 5:33:34 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4706
[url=https://metforminhcl500.com/]metformin hcl[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]buy zovira*[/url] [url=https://proscargeneric.com/]where to buy proscar[/url] [url=https://stromectol3.com/]stromectol[/url] [url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril 40mg[/url]
  โดย jnblakeslee@probbo*.com วันที่ 28 ม.ค. 2562 : 7:58:18 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4707
[url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]metformin hcl 500[/url] [url=https://stromectol3.com/]stromectol[/url] [url=https://proscargeneric.com/]proscar[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]zovira*[/url]
  โดย jimmyo44@probbo*.com วันที่ 28 ม.ค. 2562 : 8:21:07 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4708
[url=http://paydayloans.us.com/]payday loans no credit[/url]
  โดย susanblake@pochtar.men วันที่ 28 ม.ค. 2562 : 10:01:54 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4709
[url=https://acyclovirzovira*.com/]zovira*[/url] [url=https://proscargeneric.com/]generic for proscar[/url] [url=https://stromectol3.com/]stromectol 3mg[/url] [url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]metformin hcl[/url]
  โดย tzvetan121@probbo*.com วันที่ 28 ม.ค. 2562 : 11:38:56 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4710
[url=https://metforminhcl500.com/]metformin hcl 1000 mg[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]zovira* cream[/url] [url=https://stromectol3.com/]stromectol 3mg[/url] [url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril 20mg[/url] [url=https://proscargeneric.com/]proscar[/url]
  โดย clementine@probbo*.com วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 3:53:45 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4711
[url=https://loan2019.us.com/]cash advance payday loan[/url] [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]student loan refinancing[/url] [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans[/url] [url=https://cash-advance.us.org/]inbo* loan[/url] [url=https://loanpayday.us.org/]cash loan payday[/url] [url=https://loans-online.us.org/]ez payday[/url] [url=https://advanceloan.us.com/]payday advance loan[/url]
  โดย melody@rainmail.win วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 4:24:45 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4712
[url=https://acyclovirzovira*.com/]buy zovira*[/url] [url=https://proscargeneric.com/]buy proscar online[/url] [url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]metformin hcl[/url] [url=https://stromectol3.com/]stromectol[/url]
  โดย miasampson101@probbo*.com วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 4:30:09 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4713
[url=https://metforminhcl500.com/]Glucovance[/url] [url=https://proscargeneric.com/]proscar[/url] [url=https://stromectol3.com/]stromectol 3mg[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]zovira* cream[/url] [url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril 5mg tablets[/url]
  โดย trudi@probbo*.com วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 5:50:52 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4714
[url=https://stromectol3.com/]stromectol[/url]
  โดย sueleeloo@probbo*.com วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 7:12:47 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4715
[url=https://advanceloan.us.com/]cash advance payday loan[/url] [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]bad credit installment loans guaranteed[/url] [url=https://loanpayday.us.org/]loan payday[/url] [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]online loans no credit check[/url] [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] [url=https://loan2019.us.com/]loan[/url] [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]payday loans near me[/url] [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]no credit check loans[/url] [url=https://loans-online.us.org/]payday loans online no credit check[/url] [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans no credit check[/url]
  โดย lesw38@regiopost.trade วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 8:28:48 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4716
[url=http://advanceloan.us.com/]advance loan[/url]
  โดย bjohnson81@pochtar.men วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 9:34:31 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4717
[url=http://loan2019.us.com/]loan[/url]
  โดย conkovap@regiopost.trade วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 9:44:41 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4718
[url=https://acyclovirzovira*.com/]buy acyclovir[/url]
  โดย racarlin@probbo*.com วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 9:51:18 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4719
[url=https://metforminhcl500.com/]metformin hcl 1000mg[/url]
  โดย loop62@probbo*.com วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 10:54:17 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4720
[url=https://loanpayday.us.org/]payday loan[/url] [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans no credit check[/url] [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]bad credit installment loans guaranteed[/url] [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]payday loan no fa*ing[/url] [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance online[/url]
  โดย ford5037@regiopost.trade วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 11:11:13 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4721
[url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril[/url] [url=https://stromectol3.com/]stromectol 3 mg[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]acyclovir[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]metformin hcl[/url] [url=https://proscargeneric.com/]generic proscar[/url]
  โดย darcey@probbo*.com วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 12:14:22 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4722
[url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]money loan fast[/url] [url=https://advanceloan.us.com/]online payday loans california[/url] [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]debt consolidation loan low interest[/url] [url=https://loans-online.us.org/]payday lenders bad credit[/url]
  โดย shasta@regiopost.trade วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 12:21:17 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4723
cost of generic viagra viagra generic cialis vs viagra 100mg generic viagra real viagra without a doctor prescription usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 1:03:42 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4724
[url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans no credit[/url] [url=https://advanceloan.us.com/]payday advance loans[/url] [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]easy loans no credit check[/url] [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] [url=https://loans-online.us.org/]online loans no credit[/url] [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]advanced cash[/url] [url=https://paydayloans.us.com/]same day payday loans no credit check[/url] [url=https://loan2019.us.com/]same day loans online[/url] [url=https://cash-advance.us.org/]cash now loans[/url] [url=https://loanpayday.us.org/]payday loan[/url]
  โดย wwwkren25@pochtar.men วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 1:26:56 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4725
[url=https://loan2019.us.com/]a loan with bad credit[/url] [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]quick cash loans no credit check[/url] [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]quick loans 100 approval[/url] [url=https://paydayloans.us.com/]same day payday loans no credit check[/url] [url=https://loanpayday.us.org/]payday loans[/url]
  โดย fermina@pochtar.men วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 3:21:12 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4726
viagra nombre comercial peru buy viagra viagra coupons generic viagra female viagra reviews 2018
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 3:36:30 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4727
[url=https://cash-advance.us.org/]bank loan application[/url] [url=https://loanpayday.us.org/]loan payday[/url] [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans no credit check[/url] [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]direct loan[/url] [url=https://paydayloans.us.com/]loan till payday[/url] [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]credit personal loans[/url] [url=https://loan2019.us.com/]bad credit quick loans[/url] [url=https://loans-online.us.org/]loans online[/url] [url=https://advanceloan.us.com/]payday advance loan[/url] [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url]
  โดย inge@pochtar.men วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 3:53:39 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4728
cialis viagra levitra generic generic viagra viagra caseiro funciona mesmo viagra viagra generic 100mg cost
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 4:59:16 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4729
[url=https://carloans2019.com/]car loans[/url] [url=https://onlinepaydayloans2018.com/]online payday loans[/url] [url=https://gapinsuranceforcars.com/]gap insurance for cars[/url] [url=https://usaaautoinsurancequote.com/]lowest full coverage auto insurance[/url]
  โดย lovawr@rainmail.win วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 5:16:25 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4730
[url=https://acyclovirzovira*.com/]acyclovir zovira*[/url]
  โดย polly@probbo*.com วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 7:20:11 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4731
[url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]zovira*[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]metformin hcl 500[/url] [url=https://proscargeneric.com/]proscar bph[/url] [url=https://stromectol3.com/]stromectol[/url]
  โดย jamesdayrit@probbo*.com วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 7:43:58 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4732
[url=https://proscargeneric.com/]proscar[/url]
  โดย pasty@probbo*.com วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 7:49:27 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4733
[url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril[/url] [url=https://proscargeneric.com/]proscar hair growth[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]acyclovir[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]metformin hcl 500 mg without prescription[/url] [url=https://stromectol3.com/]buy stromectol[/url]
  โดย joefrontiera@probbo*.com วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 8:26:25 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4734
[url=https://loans-forbadcredit.us.com/]simple loan payment[/url] [url=https://loan2019.us.com/]loan no credit[/url] [url=https://loans-online.us.org/]loans online[/url] [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans bad credit[/url] [url=https://advanceloan.us.com/]loan consolidation[/url] [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]credit loans online[/url]
  โดย striplin@regiopost.trade วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 8:37:00 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4735
[url=https://paydayloans.us.com/]payday loans no credit check[/url] [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]quick cash loans no credit check[/url] [url=https://loanpayday.us.org/]bad credit payday loans[/url] [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url] [url=https://loan2019.us.com/]loan origination[/url]
  โดย marybelle@rainmail.win วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 9:04:38 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4736
[url=https://acyclovirzovira*.com/]zovira* acyclovir[/url]
  โดย scottfreemendo@probbo*.com วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 10:22:50 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4737
[url=https://loan2019.us.com/]loan no credit[/url] [url=https://loanpayday.us.org/]loan payday[/url] [url=https://cash-advance.us.org/]cash advances[/url] [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]payday 2 *bo* one[/url] [url=https://advanceloan.us.com/]cash advance loan[/url] [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]online loans bad credit instant approval[/url] [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]easy installment loans online[/url] [url=https://paydayloans.us.com/]fast cash lenders[/url] [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]credit personal loans[/url] [url=https://loans-online.us.org/]online payday loan companies[/url]
  โดย audrey@regiopost.trade วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 11:11:31 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4738
[url=https://loan2019.us.com/]loan[/url] [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans[/url] [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]bad credit installment loans guaranteed[/url] [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]online loans no credit check[/url]
  โดย griggsje@regiopost.trade วันที่ 29 ม.ค. 2562 : 11:41:04 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4739
[url=https://stromectol3.com/]buy stromectol online[/url] [url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril 40 mg[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]acyclovir[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]metformin hcl 1000mg[/url] [url=https://proscargeneric.com/]proscar for sale[/url]
  โดย jimmyo44@probbo*.com วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 12:21:50 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4740
[url=http://acyclovirzovira*.com/]over the counter acyclovir[/url] [url=http://metforminhcl500.com/]metformin online purchase[/url] [url=http://lisi*ril10.com/]lisi*ril 10mg tablets[/url] [url=http://stromectol3.com/]stromectol 3 mg[/url] [url=http://proscargeneric.com/]proscar generic[/url]
  โดย georgina@probbo*.com วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 12:43:55 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4741
[url=https://acyclovirzovira*.com/]acyclovir[/url] [url=https://proscargeneric.com/]proscar 1mg[/url] [url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]metformin hydrochloride[/url] [url=https://stromectol3.com/]buy stromectol[/url]
  โดย davidallen341@probbo*.com วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 1:05:04 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4742
[url=https://proscargeneric.com/]proscar generic[/url]
  โดย dkmcgill@probbo*.com วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 1:30:45 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4743
kamagra online ๏ปฟkamagra uk kamagra jelly kopen rotterdam kamagra kamagra oral jelly online kaufen paypal
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 3:10:44 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4744
[url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url] [url=https://cash-advance.us.org/]loans for 1000[/url] [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans[/url] [url=https://loan2019.us.com/]loan origination[/url] [url=https://loanpayday.us.org/]cash loan payday[/url] [url=https://loans-online.us.org/]loans online[/url] [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]lowest personal loan[/url] [url=https://advanceloan.us.com/]online personal loans[/url] [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]fast loans no credit check[/url]
  โดย michaelsteen@regiopost.trade วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 4:38:58 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4745
[url=http://acyclovirzovira*.com/]acyclovir online pharmacy[/url]
  โดย reta@probbo*.com วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 4:39:41 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4746
[url=https://paydayloans.us.com/]same day payday loans no credit check[/url] [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] [url=https://loans-online.us.org/]installment loans for bad credit guaranteed[/url] [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] [url=https://loanpayday.us.org/]loan payday[/url]
  โดย glendamacqueen1@rainmail.win วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 4:47:22 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4747
[url=https://metforminhcl500.com/]metformin hcl 500 mg[/url] [url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]acyclovir[/url] [url=https://stromectol3.com/]stromectol[/url] [url=https://proscargeneric.com/]proscar for hair loss[/url]
  โดย cecile2400@probbo*.com วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 5:45:53 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4748
[url=http://onlineloansnocreditcheck.us.com/]payday loan in las vegas[/url] [url=http://advanceloan.us.com/]direct lender installment loans[/url] [url=http://loans-online.us.org/]loans online no credit check[/url] [url=http://paydayloans.us.com/]apply for cash loan[/url] [url=http://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] [url=http://loans-forbadcredit.us.com/]consolidation loans for bad credit[/url] [url=http://loanpayday.us.org/]loan payday[/url] [url=http://loan2019.us.com/]loan no credit[/url] [url=http://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans no credit[/url] [url=http://cash-advance.us.org/]cash advances[/url]
  โดย kacey@rainmail.win วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 5:49:07 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4749
sildenafil citrate generic date buy sildenafil sildenafil citrate tablets 50mg sildenafil citrate sildenafil citrate usp
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 8:34:15 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4750
fildena 150mg e*tra power buy sildenafil citrate how fast does fildena work fildena fildena work
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 30 ม.ค. 2562 : 9:07:22 AM น. IP : 151.106.10.22

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com