แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 4651
[url=http://proscargeneric.com/]buy proscar online[/url] [url=http://lisi*ril10.com/]lisi*ril[/url] [url=http://metforminhcl500.com/]metformin 850 mg[/url] [url=http://stromectol3.com/]stromectol[/url] [url=http://acyclovirzovira*.com/]zovira* acyclovir[/url]
  โดย francofantacci@probbo*.com วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 5:43:38 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4652
[url=https://paydayloans.us.com/]same day payday loans no credit check[/url]
  โดย wanda@rainmail.win วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 6:11:16 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4653
[url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril 10mg[/url] [url=https://stromectol3.com/]stromectol[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]glucophage metformin[/url] [url=https://proscargeneric.com/]proscar hair loss[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]500 mg acyclovir without prescription[/url]
  โดย suzanne@probbo*.com วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 9:19:56 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4654
[url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]fash cash[/url] [url=https://advanceloan.us.com/]cash lenders[/url] [url=https://loan2019.us.com/]consumer loan[/url]
  โดย fredricka@regiopost.trade วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 9:55:09 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4655
[url=https://paydayloans.us.com/]payday loans[/url] [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]payday loans in ga[/url] [url=https://loans-online.us.org/]loans online[/url] [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]loan servicing primelending[/url]
  โดย clctim@regiopost.trade วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 10:36:38 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4656
[url=https://stromectol3.com/]stromectol[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]metformin pill[/url] [url=https://proscargeneric.com/]proscar generic[/url] [url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril drug[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]acyclovir[/url]
  โดย codabella@probbo*.com วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 11:06:05 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4657
[url=https://loanpayday.us.org/]loan payday[/url] [url=https://loan2019.us.com/]bad credit quick loans[/url] [url=https://loans-online.us.org/]online loans no credit[/url] [url=https://advanceloan.us.com/]cash advance loans[/url] [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]online installment loans direct lenders[/url] [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]list of payday loans[/url] [url=https://paydayloans.us.com/]best funds[/url] [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]payday loan companies[/url]
  โดย jetlee555@regiopost.trade วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 12:23:52 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4658
how long does viagra usually last generic viagra online viagra and medicare part d viagra online how much is viagra at cvs
  โดย htyjyutjtrg@gmail.com วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 1:22:16 PM น. IP : 94.231.65.114

ความคิดเห็นที่ 4659
[url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril 40mg[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]zovira* without a r*[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]metformin 500mg with out presciption[/url] [url=https://stromectol3.com/]buy stromectol[/url] [url=https://proscargeneric.com/]proscar[/url]
  โดย tasha@probbo*.com วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 2:07:10 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4660
[url=https://loan2019.us.com/]no fa* installment loans[/url] [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]online loans bad credit instant approval[/url] [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] [url=https://loans-online.us.org/]loans online no credit check[/url] [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans home[/url] [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans[/url] [url=https://loanpayday.us.org/]payday loan[/url] [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]installment loans for bad credit[/url] [url=https://advanceloan.us.com/]cash advance loan[/url]
  โดย theermann@pochtar.men วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 3:28:02 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4661
[url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril 10mg tablets[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]metformin er 1000 mg[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]acyclovir[/url] [url=https://proscargeneric.com/]where to buy proscar[/url] [url=https://stromectol3.com/]buy stromectol[/url]
  โดย lynna@probbo*.com วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 3:54:14 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4662
[url=https://paydayloans.us.com/]payday loans no credit check[/url]
  โดย nubiandiva001@regiopost.trade วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 5:15:19 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4663
[url=https://proscargeneric.com/]proscar hair growth[/url]
  โดย ayeaton@probbo*.com วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 6:26:31 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4664
[url=https://ventolin90mcg.com/]generic for ventolin[/url] [url=https://atenololmedication.com/]atenolol tenormin[/url] [url=https://fluo*etine20.com/]prozac 10 mg[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid[/url] [url=https://buyavodart.com/]avodart .5 mg[/url]
  โดย nubiandiva001@probbo*.com วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 7:27:42 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4665
[url=https://loans-forbadcredit.us.com/]consolidation loans for bad credit[/url] [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]online loans no credit check[/url]
  โดย connierojas@rainmail.win วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 7:49:52 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4666
[url=http://loans-forbadcredit.us.com/]unsecured loans for bad credit[/url]
  โดย elsie@rainmail.win วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 11:51:19 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4667
[url=https://advanceloan.us.com/]advance loan[/url] [url=https://loan2019.us.com/]bad credit score loans[/url] [url=https://loans-online.us.org/]loans online[/url] [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans no credit check[/url] [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url]
  โดย agatha@regiopost.trade วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 12:35:29 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4668
viagra without a doctor prescription reddit generic viagra viagra soft tabs 100mg 50mg viagra viagra vs cialis price
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 1:33:30 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4669
walmart generic viagra 100mg best price generic viagra viagra naturale per uomo viagra when will generic viagra be available in us
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 3:52:55 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4670
[url=https://advanceloan.us.com/]paydayloans lenders[/url] [url=https://loan2019.us.com/]need a loan with bad credit[/url] [url=https://paydayloans.us.com/]credit check payday loans[/url] [url=https://loans-online.us.org/]cash loans fast[/url] [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance online[/url] [url=https://loanpayday.us.org/]cash loan payday[/url] [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]no credit check loans[/url]
  โดย connierojas@regiopost.trade วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 4:52:00 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4671
natural viagra substitutes food viagra generic generic viagra cost cvs buy viagra viagra medical use
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 5:06:27 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4672
[url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url] [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]consolidation loans for bad credit[/url] [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]no credit check loans[/url] [url=https://loanpayday.us.org/]payday loans for bad credit[/url] [url=https://advanceloan.us.com/]fast cash advance payday loan[/url]
  โดย seankilp@pochtar.men วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 8:44:44 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4673
[url=https://stromectol3.com/]stromectol[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]metformin hydrochloride[/url] [url=https://proscargeneric.com/]buy proscar[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]acyclovir[/url] [url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril hct[/url]
  โดย carlw@probbo*.com วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 10:06:05 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4674
[url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url] [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans[/url] [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]debt consolidation bad credit[/url] [url=https://loanpayday.us.org/]low rate payday loans[/url] [url=https://loan2019.us.com/]payday loans no brokers[/url] [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]online loans no credit check[/url] [url=https://advanceloan.us.com/]advance loan[/url] [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] [url=https://loans-online.us.org/]loans online[/url]
  โดย nobogies@regiopost.trade วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 10:09:36 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4675
[url=https://loanpayday.us.org/]cash loan payday[/url] [url=https://loans-online.us.org/]one hour payday loan[/url] [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]loans for people with bad credit[/url]
  โดย bguenther@pochtar.men วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 11:53:16 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4676
[url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans bad credit[/url] [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans bad credit[/url] [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url] [url=https://loanpayday.us.org/]loan payday[/url]
  โดย nbryson@pochtar.men วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 12:15:22 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4677
fildena 100 reviews fildena fildena 100 mg fast acting reviews buy sildenafil citrate how fast does fildena work
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 1:05:33 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4678
kamagra kopen eindhoven kamagra kamagra oral jelly novi sad kamagra kamagra oral jelly sale
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 1:17:07 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4679
[url=https://metforminhcl500.com/]metformin hcl[/url] [url=https://proscargeneric.com/]proscar for hair loss[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]acyclovir 200[/url] [url=https://lisi*ril10.com/]buy lisi*ril[/url] [url=https://stromectol3.com/]buy stromectol[/url]
  โดย nursetracy1974@probbo*.com วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 1:37:09 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4680
[url=https://loan2019.us.com/]title loans near me[/url]
  โดย donna@regiopost.trade วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 3:27:26 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4681
[url=https://proscargeneric.com/]proscar[/url]
  โดย dimessin@probbo*.com วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 3:44:20 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4682
[url=https://proscargeneric.com/]buy proscar[/url] [url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril medication[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]zovira*[/url] [url=https://stromectol3.com/]stromectol[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]metformin hcl[/url]
  โดย reauloe@probbo*.com วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 3:54:10 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4683
[url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril 10mg tablets[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]metformin 500 mg[/url] [url=https://proscargeneric.com/]buy proscar online[/url] [url=https://stromectol3.com/]stromectol[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]acyclovir[/url]
  โดย elizbeth@probbo*.com วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 6:24:34 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4684
[url=https://loanpayday.us.org/]best personal loans for bad credit[/url] [url=https://advanceloan.us.com/]loan from[/url] [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]online loans no credit check[/url] [url=https://paydayloans.us.com/]same day payday loans no credit check[/url] [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] [url=https://loan2019.us.com/]a loan with bad credit[/url] [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans up[/url] [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance online[/url] [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url] [url=https://loans-online.us.org/]personal loan application[/url]
  โดย georgianna@pochtar.men วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 6:25:14 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4685
[url=http://onlineloansnocreditcheck.us.com/]loans with no credit check[/url]
  โดย powerswelding@pochtar.men วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 6:39:40 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4686
[url=https://sildenafil*.com/]female viagra sildenafil[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 10mg[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid[/url] [url=https://seroquel25.com/]seroquel[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium domperidone 10mg[/url]
  โดย goranmoller@probbo*.com วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 9:29:14 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4687
fildena 50 mg tablets buy sildenafil citrate fildena 100 mg direction fildena buy fildena 100 online
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 9:46:56 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4688
[url=http://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url]
  โดย sdfsd@pochtar.men วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 9:48:36 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4689
[url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans no credit check[/url]
  โดย yung@regiopost.trade วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 10:06:25 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4690
[url=https://proscargeneric.com/]proscar[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]acyclovir online pharmacy[/url] [url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril[/url] [url=https://stromectol3.com/]stromectol 3mg[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]metformin hcl 500 mg[/url]
  โดย hfriedland@probbo*.com วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 10:22:33 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4691
[url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] [url=https://loan2019.us.com/]guaranteed acceptance payday loans[/url] [url=https://advanceloan.us.com/]payday loans america[/url] [url=https://loans-online.us.org/]loans online[/url] [url=https://paydayloans.us.com/]home loans guaranteed approval[/url] [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url] [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] [url=https://loanpayday.us.org/]on line payday loans[/url] [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]american loan[/url]
  โดย surfswan@regiopost.trade วันที่ 27 ม.ค. 2562 : 11:20:20 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4692
[url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] [url=https://loanpayday.us.org/]online instant loans same day[/url] [url=https://loan2019.us.com/]loan with bad credit[/url] [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] [url=https://loans-online.us.org/]loans online[/url]
  โดย ines@pochtar.men วันที่ 28 ม.ค. 2562 : 12:39:54 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4693
[url=http://onlineloansnocreditcheck.us.com/]no credit check loans[/url]
  โดย duhdavid777@rainmail.win วันที่ 28 ม.ค. 2562 : 12:53:20 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4694
[url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loan bad credit[/url]
  โดย pphommavanh@regiopost.trade วันที่ 28 ม.ค. 2562 : 1:11:43 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4695
sildenafil citrate 100mg lowest price in us buy sildenafil citrate what is sildenafil citrate tablets used for buy sildenafil citrate what does sildenafil citrate look like
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 28 ม.ค. 2562 : 1:52:52 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4696
[url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril 10mg[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]acyclovir 400mg[/url] [url=https://stromectol3.com/]stromectol[/url] [url=https://proscargeneric.com/]where to buy proscar[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]metformin hcl[/url]
  โดย swhhedge@probbo*.com วันที่ 28 ม.ค. 2562 : 2:43:18 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4697
[url=https://stromectol3.com/]stromectol[/url] [url=https://proscargeneric.com/]proscar generic[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]order zovira* online using mastercard[/url] [url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]metformin hcl[/url]
  โดย izola@probbo*.com วันที่ 28 ม.ค. 2562 : 3:15:04 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4698
kamagra oral jelly india price kamagra kamagra 100mg chewables for sale kamagra kamagra usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 28 ม.ค. 2562 : 3:16:09 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4699
[url=http://acyclovirzovira*.com/]acyclovir[/url] [url=http://lisi*ril10.com/]lisi*ril medication[/url] [url=http://stromectol3.com/]stromectol 3mg[/url] [url=http://metforminhcl500.com/]metformin hcl 500 mg without prescription[/url] [url=http://proscargeneric.com/]where to buy proscar[/url]
  โดย johnmichaelallenjr@probbo*.com วันที่ 28 ม.ค. 2562 : 3:32:27 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4700
sildenafil citrate 100mg prices buy sildenafil citrate sildenafil citrate usp monograph sildenafil citrate sildenafil citrate generic date
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 28 ม.ค. 2562 : 3:56:22 AM น. IP : 151.106.10.22

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com