แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 4601
how to use kamagra oral jelly sildenafil ๏ปฟkamagra uk kamagra vs viagra kamagra kamagra oral jelly in australia
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 23 ม.ค. 2562 : 3:03:43 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4602
[url=https://paperwritingservice.us.com/]college paper writing service[/url] [url=https://writemypaperforme.us.com/]writing my paper[/url] [url=https://researchpaper.us.com/]do my research paper[/url] [url=https://paperwritingservice.us.com/]writing sites[/url]
  โดย shantel29@rainmail.win วันที่ 23 ม.ค. 2562 : 4:23:42 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4603
[url=http://writemypaperforme.us.com/]writer writing[/url] [url=http://writemypaper.us.com/]write my paper for me[/url] [url=http://researchpaper.us.com/]research papers[/url] [url=http://paperwritingservice.us.com/]paper writing service[/url]
  โดย onebudlt2many@regiopost.trade วันที่ 23 ม.ค. 2562 : 7:45:04 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4604
[url=https://writemypaper.us.com/]write my paper for me[/url]
  โดย frenchie58@pochtar.men วันที่ 23 ม.ค. 2562 : 11:59:34 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4605
sildenafil citrate generic sildenafil citrate sildenafil citrate suppliers sildenafil sildenafil citrate suspension package insert
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 ม.ค. 2562 : 12:00:09 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4606
[url=https://albuterol90.com/]albuterol[/url]
  โดย fayecherryhome@probbo*.com วันที่ 24 ม.ค. 2562 : 1:31:05 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4607
[url=https://cams.us.com/]stranger cam[/url]
  โดย dsvillers@regiopost.trade วันที่ 24 ม.ค. 2562 : 1:33:36 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4608
sildenafil citrate liquid dosage buy sildenafil sildenafil citrate 100mg coupon buy sildenafil citrate sildenafil citrate 20 mg tablet
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 ม.ค. 2562 : 2:54:58 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4609
[url=https://albuterol90.com/]albuterol[/url] [url=https://retina01.com/]retin a[/url] [url=https://nolvade*d.com/]nolvade* buy[/url] [url=https://valtre*r*.com/]valtre*[/url] [url=https://genericpropeciaonline.com/]generic propecia[/url]
  โดย nadiajoulbane@probbo*.com วันที่ 24 ม.ค. 2562 : 6:55:02 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4610
[url=https://indocinindomethacin.com/]generic indocin[/url] [url=https://valtre*500.com/]valtre* 500mg[/url] [url=https://vardenafil20.com/]vardenafil[/url] [url=https://albuterolhf.com/]proair albuterol[/url] [url=https://kamagra10.com/]kamagra jelly[/url]
  โดย tatiana90@probbo*.com วันที่ 24 ม.ค. 2562 : 8:13:46 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4611
[url=https://valtre*r*.com/]buy valtre* no r*[/url] [url=https://genericpropeciaonline.com/]where can i buy propecia[/url] [url=https://nolvade*d.com/]buy nolvade* online[/url] [url=https://retina01.com/]retin a[/url] [url=https://albuterol90.com/]albuterol sulfate[/url]
  โดย julieann@probbo*.com วันที่ 24 ม.ค. 2562 : 9:25:30 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4612
[url=https://lipitoratorvastatin.com/]buy lipitor online[/url] [url=https://diflucan150.com/]diflucan 150 mg tablets[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin online[/url] [url=https://atara*generic.com/]atara* generic[/url] [url=https://advairgeneric.com/]advair[/url]
  โดย yrf45@probbo*.com วันที่ 24 ม.ค. 2562 : 1:00:23 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4613
buy cialis without prescription uk http://cialisle.com/ can i take metoprolol and cialis http://cialisle.com/ cialis.com free trial offer
  โดย bhgmjnjhgmfd@gmail.com วันที่ 24 ม.ค. 2562 : 3:36:40 PM น. IP : 31.43.75.26

ความคิดเห็นที่ 4614
[url=https://writemypaperforme.us.com/]do my paper[/url] [url=https://writemypaper.us.com/]write my paper[/url] [url=https://researchpaper.us.com/]e*pert assignment help[/url]
  โดย sarahska63@regiopost.trade วันที่ 24 ม.ค. 2562 : 6:17:21 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4615
viagra preco araujo viagra viagra commercial brunette model buy viagra what is the generic brand for viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 ม.ค. 2562 : 6:38:42 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4616
actress in viagra 2016 commercial generic viagra cost of cialis or viagra buy viagra viagra commercial actress 2014 brunette
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 24 ม.ค. 2562 : 8:00:46 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4617
[url=https://valtre*r*.com/]prescription for valtre*[/url]
  โดย billyseales@probbo*.com วันที่ 24 ม.ค. 2562 : 8:18:08 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4618
metoprolol and cialis interaction generic cialis difference between cialis professional and cialis super active generic cialis red cialis nasฤฑl kullanฤฑlฤฑr
  โดย bhgmjnjhgmfd@gmail.com วันที่ 24 ม.ค. 2562 : 8:38:44 PM น. IP : 31.43.75.26

ความคิดเห็นที่ 4619
[url=https://researchpaper.us.com/]research paper[/url] [url=https://writemypaperforme.us.com/]writing paper online[/url] [url=https://writemypaper.us.com/]write my paper for me[/url] [url=https://paperwritingservice.us.com/]paper writing service[/url]
  โดย n5466@pochtar.men วันที่ 24 ม.ค. 2562 : 9:30:31 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4620
[url=https://personalloansforbadcredit2018.com/]personal loans for people with bad credit[/url]
  โดย staci3374@rainmail.win วันที่ 25 ม.ค. 2562 : 12:11:09 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4621
kamagra oral jelly for sale in usage buy kamagra uk kamagra forum srbija kamagra kamagra plus forum
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 ม.ค. 2562 : 2:57:02 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4622
[url=https://nolvade*d.com/]nolvade* generic[/url] [url=https://genericpropeciaonline.com/]generic propecia canada[/url] [url=https://valtre*r*.com/]buy valtre*[/url] [url=https://albuterol90.com/]albuterol inhalers for sale[/url] [url=https://retina01.com/]retin a 0.1 cream[/url]
  โดย lavonda@probbo*.com วันที่ 25 ม.ค. 2562 : 3:07:46 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4623
[url=http://writemypaper.us.com/]write my paper for me[/url]
  โดย sabrina@regiopost.trade วันที่ 25 ม.ค. 2562 : 4:04:37 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4624
fildena 150 mg e*tra power order fildena fildena ct 100 reviews fildena fildena 50 canada
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 ม.ค. 2562 : 5:41:35 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4625
[url=https://genericpropeciaonline.com/]buy propecia without a prescription[/url]
  โดย pmpm061@probbo*.com วันที่ 25 ม.ค. 2562 : 5:48:37 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4626
[url=https://albuterol90.com/]albuterol inhaler price[/url] [url=https://retina01.com/]buy retin a online without a prescription[/url] [url=https://nolvade*d.com/]nolvade* 20 mg[/url] [url=https://valtre*r*.com/]valtre* no prescription[/url] [url=https://genericpropeciaonline.com/]propecia generic[/url]
  โดย ashleyd@probbo*.com วันที่ 25 ม.ค. 2562 : 6:17:57 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4627
[url=https://albuterol90.com/]albuterol no prescription[/url] [url=https://retina01.com/]retin a 1[/url] [url=https://valtre*r*.com/]valtre* r*[/url] [url=https://genericpropeciaonline.com/]buy propecia online[/url] [url=https://nolvade*d.com/]nolvade* without prescription[/url]
  โดย roauer@probbo*.com วันที่ 25 ม.ค. 2562 : 6:45:25 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4628
[url=https://writemypaper.us.com/]writing my paper[/url]
  โดย hivany@rainmail.win วันที่ 25 ม.ค. 2562 : 7:34:49 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4629
[url=http://valtre*r*.com/]valtre*[/url] [url=http://nolvade*d.com/]nolvade*[/url] [url=http://retina01.com/]retin-a micro[/url] [url=http://albuterol90.com/]albuterol sulfate inhalation solution[/url] [url=http://genericpropeciaonline.com/]propecia[/url]
  โดย mowss@probbo*.com วันที่ 25 ม.ค. 2562 : 7:52:58 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4630
[url=https://paperwritingservice.us.com/]paper writing service[/url] [url=https://writemypaper.us.com/]write my paper for me[/url] [url=https://researchpaper.us.com/]english essay help[/url] [url=https://writemypaperforme.us.com/]write my paper for me[/url]
  โดย garrywarnold@rainmail.win วันที่ 25 ม.ค. 2562 : 9:50:06 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4631
[url=https://nolvade*d.com/]buy nolvade* online[/url] [url=https://genericpropeciaonline.com/]buy finasteride online[/url] [url=https://retina01.com/]retin a[/url] [url=https://albuterol90.com/]cost of albuterol inhaler[/url] [url=https://valtre*r*.com/]valtre*[/url]
  โดย trailrunner13@probbo*.com วันที่ 25 ม.ค. 2562 : 10:28:02 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4632
[url=https://autoloan2019.com/]buy a car with bad credit[/url]
  โดย brianhoneyman13@regiopost.trade วันที่ 25 ม.ค. 2562 : 1:04:30 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4633
[url=https://genericpropeciaonline.com/]buy finasteride online[/url]
  โดย robeec@probbo*.com วันที่ 25 ม.ค. 2562 : 1:32:05 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4634
india kamagra 100mg chewable tablets ๏ปฟkamagra uk kamagra oral jelly kaufen schweiz ๏ปฟkamagra uk kamagra oral jelly side effects
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 ม.ค. 2562 : 4:26:59 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4635
[url=https://genericpropeciaonline.com/]propecia/finasteride[/url]
  โดย angle@probbo*.com วันที่ 25 ม.ค. 2562 : 5:30:24 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4636
[url=http://writemypaperforme.us.com/]write my paper for me[/url] [url=http://writemypaper.us.com/]write my paper[/url] [url=http://paperwritingservice.us.com/]cheap assignment writing service[/url] [url=http://researchpaper.us.com/]write my paper for me[/url]
  โดย onebudlt2many@regiopost.trade วันที่ 25 ม.ค. 2562 : 7:16:40 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4637
[url=https://genericpropeciaonline.com/]propecia[/url] [url=https://nolvade*d.com/]nolvade*[/url] [url=https://valtre*r*.com/]buy valtre*[/url] [url=https://retina01.com/]retin a .1 cream[/url] [url=https://albuterol90.com/]albuterol[/url]
  โดย kalidas@probbo*.com วันที่ 25 ม.ค. 2562 : 7:20:27 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4638
[url=https://nolvade*d.com/]nolvade* 20[/url]
  โดย gpalmer@probbo*.com วันที่ 25 ม.ค. 2562 : 9:04:25 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4639
fildena 100 for sale buy sildenafil citrate fildena 50mg fildena 100mg fildena ct 100 reviews
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 ม.ค. 2562 : 11:33:17 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4640
[url=https://genericpropeciaonline.com/]propecia[/url] [url=https://nolvade*d.com/]buy nolvade* online[/url] [url=https://valtre*r*.com/]generic for valtre*[/url] [url=https://retina01.com/]retin a cream 0.1[/url] [url=https://albuterol90.com/]albuterol[/url]
  โดย michelmousavi@probbo*.com วันที่ 25 ม.ค. 2562 : 11:40:44 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4641
kamagra gold kamagra kamagra shop deutschland erfahrung ๏ปฟkamagra uk kamagra gold 100mg rendeles
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 25 ม.ค. 2562 : 11:51:38 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4642
[url=https://cams.us.com/]chatcity[/url]
  โดย dfg12333@regiopost.trade วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 12:03:33 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4643
generic viagra sildenafil citrate reviews buy sildenafil citrate sildenafil citrate 20 mg tabs buy sildenafil citrate sildenafil citrate price comparison
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 12:53:49 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4644
hvor lang tid vare viagra buy generic viagra viagra over the counter in turkey buy generic viagra waarom is viagra blauw
  โดย htyjyutjtrg@gmail.com วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 1:09:44 AM น. IP : 94.231.65.114

ความคิดเห็นที่ 4645
[url=https://tetracycline500.com/]buy tetracycline antibiotics[/url] [url=https://prednisolone5.com/]prednisolone[/url] [url=https://proscargeneric.com/]where to buy proscar[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]cialis prices[/url]
  โดย tommyriis@probbo*.com วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 2:46:35 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4646
sildenafil citrate 100mg how does it work sildenafil citrate sildenafil citrate supplement sildenafil sildenafil citrate 20 mg tablet
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 2:49:07 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4647
sildenafil citrate tablets buy sildenafil what is sildenafil citrate 20 used for sildenafil sildenafil citrate generic viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 3:52:40 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4648
[url=http://loanpayday.us.org/]what is a loan[/url] [url=http://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for poor credit[/url] [url=http://loan2019.us.com/]loan[/url] [url=http://loans-online.us.org/]loans online[/url] [url=http://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] [url=http://onlineloansnocreditcheck.us.com/]online loans no credit check[/url] [url=http://advanceloan.us.com/]advance loan[/url] [url=http://paydayloans.us.com/]payday loans no credit check[/url] [url=http://cash-advance.us.org/]payday cash advance[/url] [url=http://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url]
  โดย trish@pochtar.men วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 4:39:30 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4649
[url=https://creditloansguaranteedapproval2018.com/]credit loans guaranteed approval[/url] [url=https://carloan2018.com/]best car loan rates today[/url] [url=https://gapinsuranceforcars.com/]gap insurance[/url] [url=https://cashadvance911.com/]cash advance[/url]
  โดย dermotbdobson@rainmail.win วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 5:02:52 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4650
[url=https://lisi*ril10.com/]lisi*ril[/url] [url=https://proscargeneric.com/]proscar[/url] [url=https://stromectol3.com/]stromectol online[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]metformin hcl 500 mg[/url] [url=https://acyclovirzovira*.com/]buy acyclovir 400 mg[/url]
  โดย kandersont1@probbo*.com วันที่ 26 ม.ค. 2562 : 5:21:34 AM น. IP : 5.188.210.57

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com