แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 4501
[url=https://carinsurance2019.us.org/]auto and home insurance quotes[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.com/]best rated car insurance companies[/url]
  โดย barbara@pochtar.men วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 7:16:46 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4502
[url=https://lipitoratorvastatin.com/]generic lipitor[/url]
  โดย miriamdepaula@probbo*.com วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 9:40:11 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4503
fildena 100 reviews fildena buy fildena 100 cheap india fildena fildena 100 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 9:42:41 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4504
[url=https://carinsurance2019.us.org/]car insurance[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย andreahorgan@rainmail.win วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 9:52:33 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4505
viagra side effects bloodshot eyes buy viagra viagra commercial soundtrack generic viagra generic viagra professional sildenafil 100mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 12:07:29 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4506
[url=https://diflucan150.com/]diflucan[/url] [url=https://propranolol40.com/]propranolol buy[/url] [url=https://stratteraatomo*etine.com/]atomo*etine[/url] [url=https://genericzoloft.com/]sertraline zoloft[/url] [url=https://lipitoratorvastatin.com/]lipitor[/url]
  โดย ronpkern@probbo*.com วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 12:59:00 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4507
[url=https://lipitoratorvastatin.com/]lipitor[/url] [url=https://diflucan150.com/]diflucan 150 mg[/url] [url=https://genericzoloft.com/]sertraline[/url] [url=https://stratteraatomo*etine.com/]buy strattera[/url] [url=https://propranolol40.com/]propranolol 10mg[/url]
  โดย kevplay@probbo*.com วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 1:06:09 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4508
[url=https://carinsurance2019.us.org/]car insurance[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.com/]best auto insurance[/url]
  โดย hadwinlily@regiopost.trade วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 2:15:51 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4509
viagra uses and side effects viagra woman in blue dress in new viagra commercial viagra viagra generic canada discount
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 2:24:38 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4510
best time to take viagra for best results generic viagra viagra super active plus kaufen viagra generic ma*imum safe dosage of viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 3:38:48 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4511
usa fildena 50mg buy sildenafil citrate fildena ct 100 reviews [url=http://fildenaonl.com/]fildena 100mg[/url] buy fildena 100 online in usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 5:18:47 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4512
[url=https://stratteraatomo*etine.com/]strattera[/url] [url=https://lipitoratorvastatin.com/]atorvastatin lipitor[/url] [url=https://diflucan150.com/]diflucan 150 mg[/url] [url=https://genericzoloft.com/]zoloft[/url] [url=https://propranolol40.com/]propranolol[/url]
  โดย pkj92152@probbo*.com วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 6:07:05 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4513
[url=https://autoinsurance2019.us.com/]cheap insurance for young drivers[/url] [url=https://carinsurance2019.us.org/]car insurance rates[/url]
  โดย sunway@rainmail.win วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 8:46:51 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4514
[url=https://autoinsurance2019.us.com/]quote auto insurance[/url] [url=https://carinsurance2019.us.org/]car insurance quote[/url]
  โดย ronrosati1@rainmail.win วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 9:39:45 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4515
[url=http://autoinsurance2019.us.com/]auto insurance rates[/url]
  โดย edmason@regiopost.trade วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 9:42:48 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4516
[url=https://autoinsurance2019.us.com/]auto insurance cheap[/url] [url=https://carinsurance2019.us.org/]car insurance[/url]
  โดย tyamamoto@rainmail.win วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 11:27:13 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4517
kamagra 100 dosage kamagra kamagra 100 oral jelly how to use kamagra kamagra gold jelly
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 11:44:31 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4518
[url=https://lipitoratorvastatin.com/]lipitor[/url] [url=https://diflucan150.com/]diflucan[/url] [url=https://genericzoloft.com/]sertraline zoloft[/url] [url=https://stratteraatomo*etine.com/]atomo*etine[/url] [url=https://propranolol40.com/]propranolol la[/url]
  โดย deserthome@probbo*.com วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 12:42:38 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4519
[url=https://autoinsurance2019.us.com/]auto insurance quotes comparison[/url] [url=https://carinsurance2019.us.org/]car insurance quote[/url]
  โดย leejohnsonbhl@regiopost.trade วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 12:51:01 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4520
[url=https://lipitoratorvastatin.com/]generic for lipitor[/url] [url=https://stratteraatomo*etine.com/]strattera cost[/url] [url=https://genericzoloft.com/]buy zoloft[/url] [url=https://diflucan150.com/]150 mg diflucan online[/url] [url=https://propranolol40.com/]propranolol tablets[/url]
  โดย thediva59@probbo*.com วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 2:08:53 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4521
[url=http://stratteraatomo*etine.com/]strattera atomo*etine[/url] [url=http://lipitoratorvastatin.com/]lipitor[/url] [url=http://diflucan150.com/]candida diflucan[/url] [url=http://genericzoloft.com/]sertraline[/url] [url=http://propranolol40.com/]propranolol[/url]
  โดย roblinda@probbo*.com วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 2:12:38 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4522
[url=https://carinsurance2019.us.org/]e*tremely cheap auto insurance[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย krischurchill@pochtar.men วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 2:53:55 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4523
[url=https://autoinsurance2019.us.com/]best auto insurance[/url] [url=https://carinsurance2019.us.org/]car insurance[/url]
  โดย beulah@regiopost.trade วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 2:59:24 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4524
fildena 100 mg fast acting reviews buy fildena fildena 50 mg tablets buy from canada fildena buy fildena 100 cheap india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 9:45:38 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4525
[url=https://carinsurance2019.us.org/]car insurance[/url]
  โดย jacopuman@regiopost.trade วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 11:01:31 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4526
[url=https://stratteraatomo*etine.com/]strattera[/url] [url=https://lipitoratorvastatin.com/]atorvastatin lipitor[/url] [url=https://genericzoloft.com/]zoloft generic[/url] [url=https://propranolol40.com/]propranolol 40[/url] [url=https://diflucan150.com/]buy diflucan[/url]
  โดย carolynn@probbo*.com วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 11:16:52 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4527
[url=https://propranolol40.com/]propranolol[/url] [url=https://lipitoratorvastatin.com/]lipitor[/url] [url=https://stratteraatomo*etine.com/]strattera generic[/url] [url=https://genericzoloft.com/]cost of zoloft[/url] [url=https://diflucan150.com/]diflucan[/url]
  โดย ale*3677d@probbo*.com วันที่ 20 ม.ค. 2562 : 11:54:57 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4528
[url=https://propranolol40.com/]buy propranolol[/url]
  โดย wilfredalarcon@probbo*.com วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 12:12:57 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4529
kamagra forum romania ๏ปฟkamagra uk kamagra 100mg oral jelly sildenafil ๏ปฟkamagra uk kamagra oral jelly usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 12:32:00 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4530
[url=https://autoinsurance2019.us.com/]auto insurance comparison[/url] [url=https://carinsurance2019.us.org/]car insurance[/url]
  โดย rkoczaja@rainmail.win วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 1:16:57 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4531
[url=https://lipitoratorvastatin.com/]lipitor prices[/url] [url=https://diflucan150.com/]buy diflucan prescription med[/url] [url=https://genericzoloft.com/]zoloft sertraline[/url] [url=https://stratteraatomo*etine.com/]buy strattera[/url] [url=https://propranolol40.com/]propranolol[/url]
  โดย ehufford@probbo*.com วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 1:36:25 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4532
[url=https://valtre*r*.com/]valtre* medication[/url] [url=https://nolvade*d.com/]cheap nolvade*[/url] [url=https://retina01.com/]retin a .1 cream[/url] [url=https://albuterol90.com/]albuterol sulfate inhalation solution[/url] [url=https://genericpropeciaonline.com/]buy finasteride online[/url]
  โดย twana@probbo*.com วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 3:02:35 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4533
[url=https://nolvade*d.com/]nolvade* cheap[/url] [url=https://retina01.com/]retin a[/url] [url=https://valtre*r*.com/]buy cheap valtre*[/url] [url=https://genericpropeciaonline.com/]propecia generic[/url] [url=https://albuterol90.com/]proair albuterol inhaler[/url]
  โดย vanessamurphy@probbo*.com วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 5:39:25 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4534
can you use cialis for premature ejaculation buy cialis alguem jรก tomou cialis cialis online will cialis work the first time i take it
  โดย htyjyurhrg6trf@gmail.com วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 5:46:15 AM น. IP : 31.43.87.163

ความคิดเห็นที่ 4535
[url=http://paperwritingservice.us.com/]best college paper writing service[/url] [url=http://paperwritingservice.us.com/]pay someone to write your paper[/url] [url=http://writemypaperforme.us.com/]write my paper for me[/url] [url=http://researchpaper.us.com/]research report[/url]
  โดย burn0320@regiopost.trade วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 6:33:47 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4536
kamagra oral jelly wirkung buy kamagra uk kamagra oral jelly available in india ๏ปฟkamagra uk twoja kamagra pl forum
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 7:29:56 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4537
[url=https://genericpropeciaonline.com/]buy finasteride online[/url] [url=https://albuterol90.com/]albuterol no prescription[/url] [url=https://retina01.com/]retin-a 1.0 with out a prescription[/url] [url=https://valtre*r*.com/]valtre* r*[/url] [url=https://nolvade*d.com/]buy nolvade* without prescription[/url]
  โดย cornerone10@probbo*.com วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 8:23:15 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4538
[url=https://nolvade*d.com/]buy nolvade* online[/url] [url=https://genericpropeciaonline.com/]buy propecia online[/url] [url=https://valtre*r*.com/]valtre* r*[/url] [url=https://retina01.com/]retin a .1 cream[/url] [url=https://albuterol90.com/]albuterol[/url]
  โดย barbiedollgirl@probbo*.com วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 10:05:30 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4539
[url=https://researchpaper.us.com/]research essay[/url] [url=https://writemypaperforme.us.com/]write a paper[/url] [url=https://paperwritingservice.us.com/]paper writing service[/url] [url=https://paperwritingservice.us.com/]paper writing services[/url]
  โดย dirtydawg@pochtar.men วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 11:02:25 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4540
[url=https://valtre*r*.com/]buy valtre* without prescription[/url] [url=https://retina01.com/]retin a 1[/url] [url=https://nolvade*d.com/]nolvade*[/url] [url=https://genericpropeciaonline.com/]buy finasteride no r*[/url] [url=https://albuterol90.com/]albuterol[/url]
  โดย mikeujs@probbo*.com วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 11:26:34 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4541
[url=https://writemypaperforme.us.com/]help with writing a paper[/url] [url=https://paperwritingservice.us.com/]cheap essay writing service[/url] [url=https://researchpaper.us.com/]do my research paper[/url] [url=https://paperwritingservice.us.com/]cheap assignment writing service[/url]
  โดย rhondadavis155@pochtar.men วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 1:37:52 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4542
[url=https://genericpropeciaonline.com/]propecia generic finasteride[/url] [url=https://valtre*r*.com/]buy valtre* no r*[/url] [url=https://nolvade*d.com/]nolvade* buy[/url] [url=https://retina01.com/]retin a cream[/url] [url=https://albuterol90.com/]albuterol inhaler 90 mcg[/url]
  โดย thorsten@probbo*.com วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 4:04:47 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4543
[url=https://cams.us.com/]cams[/url]
  โดย ncapetdavis@rainmail.win วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 5:17:30 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4544
[url=https://valtre*r*.com/]generic valtre*[/url] [url=https://albuterol90.com/]albuterol prescription[/url] [url=https://nolvade*d.com/]nolvade* buy[/url] [url=https://genericpropeciaonline.com/]finasteride generic[/url] [url=https://retina01.com/]retin a[/url]
  โดย ivezbarrera@probbo*.com วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 5:21:00 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4545
[url=https://writemypaperforme.us.com/]paper writing service[/url] [url=https://paperwritingservice.us.com/]best college paper writing service[/url] [url=https://researchpaper.us.com/]research papers[/url] [url=https://paperwritingservice.us.com/]paper writing service[/url]
  โดย margret@pochtar.men วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 6:48:56 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4546
[url=https://genericpropeciaonline.com/]propecia generic[/url] [url=https://albuterol90.com/]generic albuterol inhaler[/url] [url=https://retina01.com/]retin-a micro[/url] [url=https://valtre*r*.com/]valtre*[/url] [url=https://nolvade*d.com/]nolvade* cheap[/url]
  โดย george777@probbo*.com วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 7:03:49 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4547
[url=https://writemypaperforme.us.com/]write a paper online[/url] [url=https://researchpaper.us.com/]writing a paper[/url] [url=https://paperwritingservice.us.com/]paper writing service[/url] [url=https://paperwritingservice.us.com/]college paper writing[/url]
  โดย cnstagner@rainmail.win วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 8:19:41 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4548
[url=https://genericpropeciaonline.com/]propecia[/url] [url=https://valtre*r*.com/]buy valtre* without get a prescription online[/url] [url=https://albuterol90.com/]buy albuterol online[/url] [url=https://nolvade*d.com/]generic nolvade*[/url] [url=https://retina01.com/]retin a micro[/url]
  โดย rohltony@probbo*.com วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 9:35:55 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4549
[url=https://paperwritingservice.us.com/]college paper writing[/url]
  โดย tprauto@pochtar.men วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 10:01:10 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4550
[url=https://albuterol90.com/]albuterol[/url]
  โดย kieranhmcdonald@probbo*.com วันที่ 21 ม.ค. 2562 : 11:02:14 PM น. IP : 5.188.210.61

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com