แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 4451
[url=https://autoinsurance2019.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย tinkerbellwb@pochtar.men วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 10:08:07 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4452
[url=https://carinsurance2019.us.org/]car insurance[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.com/]best auto insurance[/url]
  โดย timothyjoemccormack@regiopost.trade วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 12:46:40 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4453
[url=http://autoinsurance2019.us.com/]auto insurance[/url] [url=http://carinsurance2019.us.org/]online car insurance quotes[/url]
  โดย mazy@pochtar.men วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 12:51:21 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4454
[url=https://autoloan72months.com/]72 month auto loan[/url]
  โดย ngriffin086@rainmail.win วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 1:07:32 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4455
kamagra forum opinie buy kamagra uk kamagra com ๏ปฟkamagra uk kamagra 100 gold
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 1:57:23 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4456
[url=https://carinsurance2019.us.org/]car insurance[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย mike2611@regiopost.trade วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 2:30:00 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4457
[url=https://genericzoloft.com/]zoloft no prescription[/url] [url=https://sildenafil*.com/]sildenafil 100[/url] [url=https://femaleviagra1.com/]female viagra pills[/url] [url=https://albuterolhf.com/]buy albuterol inhaler[/url] [url=https://buyviagrasoft.com/]viagra soft[/url]
  โดย kipp@probbo*.com วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 2:45:26 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4458
[url=https://autoinsurance2019.us.com/]auto insurance[/url] [url=https://carinsurance2019.us.org/]low car insurance[/url]
  โดย jkremeyer@rainmail.win วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 4:23:53 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4459
[url=https://autoinsurance2019.us.com/]quotes auto insurance[/url] [url=https://carinsurance2019.us.org/]auto insurance agency[/url]
  โดย dcastner@rainmail.win วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 6:28:08 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4460
[url=https://carloan2018.com/]car loan[/url] [url=https://autoloan2018.com/]ally car loan[/url] [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] [url=https://loansforbadcredit2018.com/]loans for bad credit[/url]
  โดย scottfreemendo@rainmail.win วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 6:41:19 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4461
taking viagra with atrial fibrillation viagra online things that have the same effect as viagra buy viagra online what will happen if a female takes viagra
  โดย tyujyjethretrt@gmail.com วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 8:27:50 PM น. IP : 31.43.87.163

ความคิดเห็นที่ 4462
kamagra 100mg oral jelly suppliers india kamagra india kamagra 100mg chewable tablets ๏ปฟkamagra uk kamagra 100mg tablets india price
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 8:40:58 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4463
[url=https://genericzoloft.com/]sertraline[/url] [url=https://propranolol40.com/]propranolol 40mg[/url] [url=https://lipitoratorvastatin.com/]lipitor[/url] [url=https://diflucan150.com/]diflucan[/url] [url=https://stratteraatomo*etine.com/]strattera[/url]
  โดย adrianc982@probbo*.com วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 10:01:16 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4464
[url=https://lipitoratorvastatin.com/]generic lipitor drugs[/url] [url=https://diflucan150.com/]buy fluconazole[/url] [url=https://stratteraatomo*etine.com/]atomo*etine strattera[/url] [url=https://genericzoloft.com/]setraline purchase[/url] [url=https://propranolol40.com/]propranolol buy[/url]
  โดย jfines1@probbo*.com วันที่ 17 ม.ค. 2562 : 2:18:38 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4465
[url=https://carinsurance2019.us.org/]car insurance quote online[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย karlcullens@rainmail.win วันที่ 17 ม.ค. 2562 : 2:39:25 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4466
tenho 42 anos posso tomar viagra buy viagra online is viagra over the counter at walgreens viagra buying viagra in britain
  โดย tyujyjethretrt@gmail.com วันที่ 17 ม.ค. 2562 : 3:20:28 AM น. IP : 31.43.87.163

ความคิดเห็นที่ 4467
[url=https://comparecarinsurance.us.com]car insurance quotes comparison online[/url] [url=https://autoinsurancequotes.us.org]florida auto insurance[/url]
  โดย handymandean05@pochtar.men วันที่ 17 ม.ค. 2562 : 4:00:46 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4468
[url=http://carinsurance2019.us.org/]online car insurance[/url]
  โดย bentekristensen@regiopost.trade วันที่ 17 ม.ค. 2562 : 4:49:33 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4469
[url=https://autoinsurance2019.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย joeydes2000@regiopost.trade วันที่ 17 ม.ค. 2562 : 5:31:11 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4470
[url=https://colchicine6.com/]buy colchicine 0.6mg[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]zithroma*[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]sildenafil citrate[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]buy lisi*ril[/url] [url=https://furosemide20.com/]furosemide[/url]
  โดย francesca@probbo*.com วันที่ 17 ม.ค. 2562 : 6:20:12 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4471
[url=https://autoinsurance2019.us.com/]auto insurance quotes comparison[/url] [url=https://carinsurance2019.us.org/]car insurance[/url]
  โดย jameswestbury@rainmail.win วันที่ 17 ม.ค. 2562 : 7:49:45 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4472
[url=https://genericzoloft.com/]zoloft ocd[/url] [url=https://stratteraatomo*etine.com/]stratera[/url] [url=https://lipitoratorvastatin.com/]lipitor generic[/url] [url=https://diflucan150.com/]diflucan 150 mg tablets[/url] [url=https://propranolol40.com/]where to buy propranolol[/url]
  โดย klara@probbo*.com วันที่ 17 ม.ค. 2562 : 8:08:34 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4473
[url=http://autoinsurance2019.us.com/]buy auto insurance online[/url]
  โดย josefina@rainmail.win วันที่ 17 ม.ค. 2562 : 10:26:04 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4474
[url=https://diflucan150.com/]fluconazole 150mg order[/url] [url=https://stratteraatomo*etine.com/]buy strattera[/url] [url=https://genericzoloft.com/]zoloft[/url] [url=https://lipitoratorvastatin.com/]buy lipitor online[/url] [url=https://propranolol40.com/]propranolol 40 mg[/url]
  โดย leifbli*t@probbo*.com วันที่ 17 ม.ค. 2562 : 10:30:04 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4475
[url=https://autoinsurance2019.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย beaulocksmith@pochtar.men วันที่ 17 ม.ค. 2562 : 10:31:42 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4476
usa fildena 50mg sildenafil citrate how fast does fildena work fildena 100mg fildena do they work
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 17 ม.ค. 2562 : 1:54:52 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4477
[url=https://carinsurance2019.us.org/]car insurance quote online[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.com/]auto insurance rates[/url]
  โดย vinhbaohoa@rainmail.win วันที่ 18 ม.ค. 2562 : 7:47:21 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4478
[url=http://carinsurance2019.us.org/]car insurance[/url]
  โดย mikejef@pochtar.men วันที่ 18 ม.ค. 2562 : 8:27:37 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4479
[url=https://lipitoratorvastatin.com/]drug lipitor[/url]
  โดย kerr@probbo*.com วันที่ 18 ม.ค. 2562 : 10:21:39 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4480
[url=https://carinsurance2019.us.org/]car insurance[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.com/]auto insurance quote online[/url]
  โดย bluejeans@regiopost.trade วันที่ 18 ม.ค. 2562 : 10:41:49 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4481
[url=https://stratteraatomo*etine.com/]generic strattera[/url] [url=https://lipitoratorvastatin.com/]order lipitor online[/url] [url=https://propranolol40.com/]propranolol[/url] [url=https://diflucan150.com/]diflucan over counter[/url] [url=https://genericzoloft.com/]zoloft[/url]
  โดย traci@probbo*.com วันที่ 18 ม.ค. 2562 : 11:40:31 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4482
what does viagra do to normal guys buy viagra taking viagra with warfarin http://viagrabs.com/ tips to make viagra work better
  โดย tyujyjethretrt@gmail.com วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 12:10:16 AM น. IP : 31.43.87.163

ความคิดเห็นที่ 4483
the sleep store kamagra buy kamagra uk kamagra gold ๏ปฟkamagra uk kamagra price
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 12:38:33 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4484
[url=https://domyhomework2018.com/]homework[/url]
  โดย gabrielbertoli@pochtar.men วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 1:16:59 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4485
[url=http://carinsurance2019.us.org/]costco auto insurance quote[/url] [url=http://autoinsurance2019.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย jlindemuth@pochtar.men วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 4:16:43 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4486
[url=http://autoinsurance2019.us.com/]auto insurance quote[/url]
  โดย rhona@rainmail.win วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 4:20:28 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4487
[url=https://diflucan150.com/]diflucan[/url] [url=https://genericzoloft.com/]zoloft sertraline[/url] [url=https://propranolol40.com/]buying propranolol online[/url] [url=https://stratteraatomo*etine.com/]generic strattera[/url] [url=https://lipitoratorvastatin.com/]lipitor[/url]
  โดย lavada@probbo*.com วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 4:25:10 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4488
[url=https://genericzoloft.com/]zoloft buy[/url] [url=https://propranolol40.com/]propranolol 10mg[/url] [url=https://stratteraatomo*etine.com/]atomo*etine[/url] [url=https://lipitoratorvastatin.com/]lipitor[/url] [url=https://diflucan150.com/]diflucan over counter[/url]
  โดย rjkassouf@probbo*.com วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 5:12:10 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4489
[url=https://propranolol40.com/]propranolol 40mg[/url]
  โดย ricardocoy@probbo*.com วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 6:00:29 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4490
[url=https://genericzoloft.com/]generic zoloft[/url] [url=https://lipitoratorvastatin.com/]lipitor[/url] [url=https://diflucan150.com/]diflucan[/url] [url=https://stratteraatomo*etine.com/]generic strattera[/url] [url=https://propranolol40.com/]propranolol[/url]
  โดย hilda@probbo*.com วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 8:05:55 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4491
[url=https://autoinsurance2019.us.com/]ameriprise auto and home[/url] [url=https://carinsurance2019.us.org/]cheap car insurance quotes online[/url]
  โดย theermann@pochtar.men วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 9:19:29 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4492
[url=https://autoinsurance2019.us.com/]buy auto insurance[/url] [url=https://carinsurance2019.us.org/]car insurance rates[/url]
  โดย mveatch@regiopost.trade วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 10:03:08 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4493
[url=https://cheapcarinsurance.us.org]cheap car insurance[/url] [url=https://collegeessays.us.com]professional dissertation writers[/url]
  โดย wendyhendricks@rainmail.win วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 10:46:55 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4494
[url=https://autoinsurance2019.us.com/]buy auto insurance[/url] [url=https://carinsurance2019.us.org/]veterans auto insurance usaa[/url]
  โดย thomas75321@rainmail.win วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 10:53:39 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4495
[url=https://autoinsurance2019.us.com/]buy auto insurance[/url] [url=https://carinsurance2019.us.org/]online car insurance quotes[/url]
  โดย companisar074@rainmail.win วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 11:27:52 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4496
[url=http://lipitoratorvastatin.com/]lipitor[/url]
  โดย murerfied4@probbo*.com วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 12:13:44 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4497
[url=https://autoinsurancequotes.us.org]auto insurance quotes[/url] [url=https://webcamse*.us.com]live se* chat[/url]
  โดย hggrtyjhn@rainmail.win วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 2:07:23 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4498
[url=https://carinsurance2019.us.org/]car insurance[/url]
  โดย jed@rainmail.win วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 2:38:38 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4499
[url=https://carinsurance2019.us.org/]buy car insurance[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย margurite@regiopost.trade วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 5:19:46 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4500
[url=http://autoinsurance2019.us.com/]haggertys car insurance[/url]
  โดย cassie@pochtar.men วันที่ 19 ม.ค. 2562 : 5:56:23 PM น. IP : 5.188.210.9

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com