แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 4401
what is sildenafil citrate 20 used for sildenafil sildenafil citrate generic viagra 100mg sildenafil citrate sildenafil citrate usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ม.ค. 2562 : 1:38:55 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4402
sildenafil citrate does it work buy sildenafil sildenafil citrate dosage recommendations buy sildenafil citrate what is sildenafil citrate 20 mg tablet
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ม.ค. 2562 : 3:37:37 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4403
[url=https://paydaycashadvance.us.com/]easy cash loans online[/url] [url=https://creditpersonalloans.us.com/]personal loan no credit check[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]no credit check loans[/url] [url=https://cash-advance.us.com/]cash advance[/url] [url=https://paydayloansinstant.us.com/]payday loans same day payout[/url]
  โดย derwinblack@pochtar.men วันที่ 14 ม.ค. 2562 : 5:00:33 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4404
[url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin 150 *l[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine for sale[/url] [url=https://seroquel25.com/]seroquel 25mg[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]indomethacin indocin[/url]
  โดย tandra@probbo*.com วันที่ 14 ม.ค. 2562 : 5:23:34 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4405
fildena 100 mg online fildena fildena 50 mg tablets buy here in usa buy fildena buy fildena 100 online
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ม.ค. 2562 : 5:30:40 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4406
[url=https://paydayloansinstant.us.com/]payday loans instant[/url] [url=https://paydaycashadvance.us.com/]payday cash advance[/url] [url=https://cash-advance.us.com/]cash advance[/url] [url=https://directlender.us.com/]direct lender payday loans[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]fast loans no credit check[/url] [url=https://creditpersonalloans.us.com/]credit personal loans[/url]
  โดย marvinsaunders@pochtar.men วันที่ 14 ม.ค. 2562 : 7:07:16 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4407
[url=https://directlender.us.com/]direct lender payday loans[/url] [url=https://cash-advance.us.com/]bad credit loans guaranteed[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]no credit check loans[/url] [url=https://creditpersonalloans.us.com/]personal loan no credit check[/url] [url=https://paydaycashadvance.us.com/]loans guaranteed[/url] [url=https://paydayloansinstant.us.com/]instant payday loan[/url]
  โดย eau4ea@pochtar.men วันที่ 14 ม.ค. 2562 : 9:37:08 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4408
[url=http://seroquel25.com/]seroquel 25mg[/url]
  โดย wendolyn@probbo*.com วันที่ 14 ม.ค. 2562 : 9:41:03 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4409
[url=https://bupropionsr.com/]bupropion hcl *l[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]buy indomethacin[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine online[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin[/url] [url=https://seroquel25.com/]seroquel generic[/url]
  โดย dsherl8286@probbo*.com วันที่ 14 ม.ค. 2562 : 12:30:11 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4410
[url=https://seroquel25.com/]seroquel[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]indocin[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]where can i buy dapo*etine[/url]
  โดย pfaccia@probbo*.com วันที่ 14 ม.ค. 2562 : 1:03:22 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4411
[url=https://directlender.us.com/]loans direct lenders[/url] [url=https://paydayloansinstant.us.com/]instant payday loans[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]loans no credit check[/url] [url=https://paydaycashadvance.us.com/]cash advance online[/url] [url=https://cash-advance.us.com/]cash advance[/url]
  โดย highfrequency@pochtar.men วันที่ 14 ม.ค. 2562 : 2:57:16 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4412
[url=https://bestpricecialis.com/]cialis prices[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline hyclate 100 mg capsules[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabuse 250 mg[/url] [url=https://seroquel25.com/]generic seroquel[/url] [url=https://roba*in500mg.com/]roba*in for pain[/url]
  โดย glend@probbo*.com วันที่ 14 ม.ค. 2562 : 5:30:24 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4413
[url=http://loans-nocreditcheck.us.com/]loans no credit check[/url]
  โดย courtlankenter@pochtar.men วันที่ 14 ม.ค. 2562 : 5:45:46 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4414
how to use kamagra oral jelly sildenafil kamagra kamagra reviews side effects buy kamagra uk kamagra oral jelly for sale in usa illegal
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ม.ค. 2562 : 6:13:52 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4415
[url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin 150 mg[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]where buy indocin indomethacin[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine[/url] [url=https://seroquel25.com/]seroquel for depression[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion hcl *l[/url]
  โดย tmeskill@probbo*.com วันที่ 14 ม.ค. 2562 : 6:20:39 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4416
[url=http://indocinindomethacin.com/]buy indocin[/url]
  โดย gingerman68@probbo*.com วันที่ 14 ม.ค. 2562 : 8:47:57 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4417
[url=https://cash-advance.us.com/]cash advance[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]loans no credit check[/url] [url=https://creditpersonalloans.us.com/]credit personal loans[/url] [url=https://paydaycashadvance.us.com/]cash advance usa[/url] [url=https://paydayloansinstant.us.com/]payday loans instant[/url] [url=https://directlender.us.com/]direct lender payday loans[/url]
  โดย reita@regiopost.trade วันที่ 14 ม.ค. 2562 : 11:16:29 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4418
[url=https://paydaycashadvance.us.com/]payday cash advance[/url] [url=https://creditpersonalloans.us.com/]direct lending reviews[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]short term cash[/url] [url=https://directlender.us.com/]installment loans direct lenders[/url] [url=https://cash-advance.us.com/]payday loan florida[/url]
  โดย belen@regiopost.trade วันที่ 15 ม.ค. 2562 : 2:33:06 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4419
[url=https://wellbutrin150.com/]order wellbutrin online[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine hydrochloride[/url] [url=https://seroquel25.com/]25 mg seroquel[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]indocin[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion sr[/url]
  โดย shena@probbo*.com วันที่ 15 ม.ค. 2562 : 5:54:55 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4420
[url=https://indocinindomethacin.com/]indocin[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion *l[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine buy online[/url] [url=https://seroquel25.com/]seroquel 25mg[/url]
  โดย gdezsi@probbo*.com วันที่ 15 ม.ค. 2562 : 7:37:43 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4421
fildena 100 purple for sale fildena 100mg buy fildena 100 online fildena fildena online india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 ม.ค. 2562 : 10:08:47 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4422
[url=https://dapo*etineonline.com/]buy dapo*etine online[/url]
  โดย fendtobe0@probbo*.com วันที่ 15 ม.ค. 2562 : 10:43:29 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4423
[url=https://seroquel25.com/]seroquel[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]indomethacin 25 mg[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion sr[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin sr[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine usa[/url]
  โดย rsavell@probbo*.com วันที่ 15 ม.ค. 2562 : 12:19:41 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4424
[url=https://bupropionsr.com/]bupropion[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]indocin 50 mg tablets[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine 60 mg[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin[/url] [url=https://seroquel25.com/]generic for seroquel[/url]
  โดย deleonhendri*@probbo*.com วันที่ 15 ม.ค. 2562 : 12:20:19 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4425
[url=https://usaaautoinsurancequote.com/]usaa ins[/url]
  โดย laverna@rainmail.win วันที่ 15 ม.ค. 2562 : 1:01:16 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4426
[url=https://paydaycashadvance.us.com/]payday cash advance[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]loans with no credit check[/url] [url=https://directlender.us.com/]get a loan without a bank account[/url] [url=https://creditpersonalloans.us.com/]personal loan for bad credit[/url] [url=https://paydayloansinstant.us.com/]instant payday loan[/url] [url=https://cash-advance.us.com/]cash advance[/url]
  โดย mcintoshrk@regiopost.trade วันที่ 15 ม.ค. 2562 : 1:04:03 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4427
[url=https://paydaycashadvance.us.com/]payday cash advance[/url]
  โดย highlander24@rainmail.win วันที่ 15 ม.ค. 2562 : 1:45:20 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4428
generic viagra cost at walmart viagra viagra side effects over time generic viagra viagra feminino brasileiro
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 ม.ค. 2562 : 2:10:50 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4429
generic cialis cialis higher dose cialis cialis acquisto internet
  โดย ymuimytdbrbrf@gmail.com วันที่ 15 ม.ค. 2562 : 2:59:46 PM น. IP : 31.43.87.163

ความคิดเห็นที่ 4430
viagra commercial woman in blue dress generic viagra generic names for viagra joke buy viagra precisa receita comprar viagra brasil
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 ม.ค. 2562 : 4:12:20 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4431
[url=https://seroquel25.com/]25 mg seroquel[/url]
  โดย angie@probbo*.com วันที่ 15 ม.ค. 2562 : 4:30:35 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4432
fildena 100 mg reviews fildena fildena 100 for sale fildena cheapest fildena 100 for sale
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 ม.ค. 2562 : 4:31:42 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4433
[url=https://prednisolone5mg.com/]prednisone prednisolone[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]indocin indomethacin[/url] [url=https://tadalafil5.com/]tadalafil 5 mg[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline[/url] [url=https://colchicine6.com/]colchicine drug[/url]
  โดย wishihadanid@probbo*.com วันที่ 15 ม.ค. 2562 : 5:12:05 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4434
generic viagra names buy viagra price comparison viagra cialis levitra viagra generic generic viagra and cialis online
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 15 ม.ค. 2562 : 5:16:48 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4435
[url=https://paydayloansinstant.us.com/]payday loans instant[/url] [url=https://creditpersonalloans.us.com/]need money now please[/url] [url=https://cash-advance.us.com/]cash advance[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]payday loans in dayton ohio[/url] [url=https://paydaycashadvance.us.com/]payday cash advance[/url]
  โดย mrcyaluoch@rainmail.win วันที่ 15 ม.ค. 2562 : 7:20:58 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4436
generic cialis does cialis have to be taken every day generic cialis can i use caverject and cialis
  โดย ymuimytdbrbrf@gmail.com วันที่ 15 ม.ค. 2562 : 7:54:12 PM น. IP : 31.43.87.163

ความคิดเห็นที่ 4437
[url=http://creditpersonalloans.us.com/]installment loans with monthly payments[/url] [url=http://directlender.us.com/]direct lender payday loans[/url] [url=http://paydaycashadvance.us.com/]ohio payday loans[/url] [url=http://cash-advance.us.com/]cash advance online[/url] [url=http://loans-nocreditcheck.us.com/]short term cash[/url] [url=http://paydayloansinstant.us.com/]instant payday loans[/url]
  โดย ptjjk@rainmail.win วันที่ 15 ม.ค. 2562 : 8:24:08 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4438
[url=https://paydayloansinstant.us.com/]payday loans instant[/url] [url=https://directlender.us.com/]installment loans direct lenders[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]loans online no credit[/url] [url=https://cash-advance.us.com/]compare personal loans[/url] [url=https://creditpersonalloans.us.com/]personal loans no credit check[/url] [url=https://paydaycashadvance.us.com/]payday cash advance[/url]
  โดย bglaser496@regiopost.trade วันที่ 15 ม.ค. 2562 : 11:11:14 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4439
[url=https://paydayloansinstant.us.com/]instant payday loan[/url] [url=https://paydaycashadvance.us.com/]cash advance payday loan[/url] [url=https://directlender.us.com/]direct lender payday loans[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]fast loans no credit check[/url] [url=https://cash-advance.us.com/]apply for payday loan[/url] [url=https://creditpersonalloans.us.com/]personal loans with bad credit[/url]
  โดย goumar@regiopost.trade วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 12:08:55 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4440
[url=https://paydayloansinstant.us.com/]same day loans no credit[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]cash loans no credit check[/url] [url=https://paydaycashadvance.us.com/]fast cash advance[/url] [url=https://directlender.us.com/]direct lender payday loans[/url] [url=https://creditpersonalloans.us.com/]credit personal loans[/url] [url=https://cash-advance.us.com/]loans in colorado springs[/url]
  โดย jb@regiopost.trade วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 12:59:21 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4441
[url=https://atenololmedication.com/]cheap atenolol[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi* diuretic[/url] [url=https://propecia5.com/]buy propecia 5mg[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin hfa[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole[/url]
  โดย velda@probbo*.com วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 1:18:34 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4442
kamagra usa ne*t day shipping buy kamagra uk kamagra oral jelly viagra kamagra effectiveness of cialis vs viagra vs levitra vs kamagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 1:41:32 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4443
[url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin hcl[/url] [url=https://seroquel25.com/]seroquel[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]indomethacin 25 mg[/url]
  โดย dealernc1@probbo*.com วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 1:42:17 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4444
cf54 viagra kapseln http://viaggrra.com/ - buy generic viagra buy viagra viagra sans en avoir besoin
  โดย TengizSmirnov95@mail.ru วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 1:50:58 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 4445
sildenafil citrate suppliers buy sildenafil sildenafil citrate tablets ip 100 mg india sildenafil citrate sildenafil citrate tablets ip 100 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 2:21:28 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4446
[url=https://autoinsurance2019.us.com/]auto insurance[/url] [url=https://carinsurance2019.us.org/]car insurance te*as[/url]
  โดย christieaperkins@regiopost.trade วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 6:22:48 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4447
[url=https://carinsurance2019.us.org/]car insurance quote[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.com/]auto insurance[/url]
  โดย nathanielmcelrath@regiopost.trade วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 6:41:47 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4448
fildena 50 for sale sildenafil citrate fildena 100 mg from india buy sildenafil citrate fildena 50
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 6:42:29 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4449
[url=https://genericzoloft.com/]generic for zoloft[/url] [url=https://stratteraatomo*etine.com/]atomo*etine strattera[/url] [url=https://propranolol40.com/]buy propranolol online[/url] [url=https://diflucan150.com/]diflucan[/url] [url=https://lipitoratorvastatin.com/]lipitor[/url]
  โดย fmacom4952@probbo*.com วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 7:37:16 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4450
[url=http://diflucan150.com/]diflucan[/url]
  โดย billie@probbo*.com วันที่ 16 ม.ค. 2562 : 7:51:57 AM น. IP : 5.188.210.58

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com