แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 4351
[url=https://clomidforwomen.com/]clomid online cheap[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid[/url] [url=https://allopurinol100.com/]allopurinol 300 mg[/url] [url=https://seroquel25.com/]seroquel[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol without prescription[/url]
  โดย mango00@probbo*.com วันที่ 11 ม.ค. 2562 : 7:08:51 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4352
[url=https://creditpersonalloans.us.com/]credit personal loans[/url] [url=https://cash-advance.us.com/]cash advances[/url] [url=https://paydaycashadvance.us.com/]payday cash advance[/url] [url=https://paydayloansinstant.us.com/]payday loans instant[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]loans with low monthly payments[/url] [url=https://directlender.us.com/]loans direct lenders[/url]
  โดย mickcoady@regiopost.trade วันที่ 11 ม.ค. 2562 : 10:29:55 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4353
[url=https://bupropionsr.com/]bupropion hcl[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]indomethacin 25 mg[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin *l 300[/url] [url=https://seroquel25.com/]seroquel *r generic[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine buy online[/url]
  โดย wallaceheights@probbo*.com วันที่ 12 ม.ค. 2562 : 12:52:09 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4354
[url=https://elimite5.com/]buy elimite online[/url] [url=https://seroquel25.com/]generic seroquel[/url] [url=https://atara*generic.com/]atara* 25mg for sleep[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide[/url] [url=https://sildenafil*.com/]sildenafil 100[/url]
  โดย anp0001@probbo*.com วันที่ 12 ม.ค. 2562 : 1:23:40 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4355
[url=https://paydaycashadvance.us.com/]e*press cash advance[/url] [url=https://paydayloansinstant.us.com/]first cash advance[/url] [url=https://creditpersonalloans.us.com/]ta* anticipation loan[/url] [url=https://directlender.us.com/]direct lender payday loans[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]loans no credit check[/url] [url=https://cash-advance.us.com/]cash advances[/url]
  โดย odense61@pochtar.men วันที่ 12 ม.ค. 2562 : 1:46:01 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4356
[url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin[/url] [url=https://seroquel25.com/]seroquel[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]buy dapo*etine online[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion hcl *l[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]indomethacin indocin[/url]
  โดย jteholley@probbo*.com วันที่ 12 ม.ค. 2562 : 2:42:24 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4357
[url=https://seroquel25.com/]seroquel[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]indomethacin 25 mg[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine buy online[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin[/url]
  โดย jrodge3@probbo*.com วันที่ 12 ม.ค. 2562 : 7:50:11 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4358
generic cialis online proper cialis dose cialis generic what is better viagra levitra or cialis
  โดย ymuimytdbrbrf@gmail.com วันที่ 12 ม.ค. 2562 : 8:02:00 AM น. IP : 31.43.94.178

ความคิดเห็นที่ 4359
[url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]online loans no credit check[/url] [url=https://paydayloansinstant.us.com/]instant payday loan[/url] [url=https://directlender.us.com/]direct lender payday loans[/url] [url=https://paydaycashadvance.us.com/]payday cash advance[/url] [url=https://creditpersonalloans.us.com/]low rate personal loans[/url]
  โดย tunderandall@pochtar.men วันที่ 12 ม.ค. 2562 : 10:28:24 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4360
best payday loans at be4salary.com
  โดย anneteleblanc@yande*.ru วันที่ 12 ม.ค. 2562 : 10:44:44 AM น. IP : 178.137.81.250

ความคิดเห็นที่ 4361
[url=https://bupropionsr.com/]bupropion *l 150 mg[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin sr 150mg[/url] [url=https://seroquel25.com/]seroquel 25 mg[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]indomethacin[/url]
  โดย michiko@probbo*.com วันที่ 12 ม.ค. 2562 : 11:04:38 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4362
buy generic cialis cialis half pill cialis generic cialis 30 day free trial voucher
  โดย ymuimytdbrbrf@gmail.com วันที่ 12 ม.ค. 2562 : 11:56:51 AM น. IP : 31.43.94.178

ความคิดเห็นที่ 4363
kamagra 100mg chewable tablets buy kamagra uk kamagra 100mg oral jelly for sale ๏ปฟkamagra uk kamagra gold jelly
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 12 ม.ค. 2562 : 2:13:40 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4364
[url=https://paydaycashadvance.us.com/]cash advance usa[/url]
  โดย jmpersons@pochtar.men วันที่ 12 ม.ค. 2562 : 2:38:11 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4365
[url=http://indocinindomethacin.com/]indocin sr 75 mg[/url]
  โดย martekh@probbo*.com วันที่ 12 ม.ค. 2562 : 3:38:56 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4366
[url=https://usaaautoinsurancequote.com/]usaa auto insurance quote[/url] [url=https://autoloan2019.com/]chase bank auto loan rates[/url] [url=https://autoloan2018.com/]auto loan[/url] [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]payday loan today[/url] [url=https://personalloans2019.com/]best personal loan[/url]
  โดย richardjoey49@pochtar.men วันที่ 12 ม.ค. 2562 : 4:04:51 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4367
[url=https://seroquel25.com/]seroquel 25[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion hcl sr[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin sr 150 mg[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]indomethacin 25 mg[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine online[/url]
  โดย allie@probbo*.com วันที่ 12 ม.ค. 2562 : 7:54:44 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4368
[url=https://usaaautoinsurancequote.com/]usaa auto insurance quote[/url] [url=https://personalloans2019.com/]personal loan[/url] [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url]
  โดย whelan4@regiopost.trade วันที่ 12 ม.ค. 2562 : 8:55:40 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4369
[url=https://seroquel25.com/]seroquel[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]buy indocin[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion *l 300[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin 300mg[/url]
  โดย kimei@probbo*.com วันที่ 12 ม.ค. 2562 : 9:12:54 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4370
[url=https://creditpersonalloans.us.com/]bad credit loans guaranteed approval online[/url] [url=https://paydaycashadvance.us.com/]cash advance payday loan[/url] [url=https://paydayloansinstant.us.com/]cash loan[/url] [url=https://cash-advance.us.com/]advance cash[/url] [url=https://directlender.us.com/]payday loan direct lender[/url]
  โดย annis@regiopost.trade วันที่ 12 ม.ค. 2562 : 10:11:15 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4371
[url=https://kamagra10.com/]kamagra tablets[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi* without prescription[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]purchase *enical[/url]
  โดย renetta@probbo*.com วันที่ 12 ม.ค. 2562 : 10:54:16 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4372
[url=https://paydayloansinstant.us.com/]payday loans instant[/url]
  โดย nena@regiopost.trade วันที่ 12 ม.ค. 2562 : 11:57:08 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4373
[url=https://cash-advance.us.com/]advance cash[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]payday loans in florida[/url] [url=https://paydaycashadvance.us.com/]payday cash advance[/url] [url=https://directlender.us.com/]direct lender payday loans[/url] [url=https://paydayloansinstant.us.com/]instant payday[/url]
  โดย sapettersen@regiopost.trade วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 12:14:12 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4374
[url=https://paydayloansinstant.us.com/]payday loans instant[/url] [url=https://directlender.us.com/]payday loans direct lenders only[/url] [url=https://creditpersonalloans.us.com/]credit personal loans[/url] [url=https://cash-advance.us.com/]advance cash[/url] [url=https://paydaycashadvance.us.com/]cash advance[/url]
  โดย andrewstevens40@regiopost.trade วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 12:50:24 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4375
[url=http://cash-advance.us.com/]cash advance[/url]
  โดย wildcard@regiopost.trade วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 1:42:57 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4376
[url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin 300mg[/url]
  โดย rg4443@probbo*.com วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 2:10:12 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4377
[url=https://directlender.us.com/]direct lender payday loans[/url] [url=https://paydayloansinstant.us.com/]payday loans virginia[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]easy loans no credit check[/url] [url=https://cash-advance.us.com/]cash advance usa[/url] [url=https://paydaycashadvance.us.com/]cash advance online[/url] [url=https://creditpersonalloans.us.com/]small personal loans with bad credit[/url]
  โดย mikedel2006@rainmail.win วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 3:01:39 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4378
[url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine buy online[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion hcl 75mg[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]buy indocin[/url] [url=https://seroquel25.com/]seroquel sleep[/url]
  โดย ja@probbo*.com วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 3:54:37 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4379
[url=http://seroquel25.com/]seroquel[/url]
  โดย jate*oma@probbo*.com วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 3:55:16 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4380
[url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine[/url]
  โดย alrandle21@probbo*.com วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 7:39:16 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4381
cialis vs viagra side effects viagra comprar viagra cialis generico generic viagra levitra side effects vs viagra
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 1:48:21 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4382
does fildena work fildena fildena 100 for sale buy fildena cheapest fildena 100 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 4:03:30 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4383
http://erectiledysfunctiononlinea.com/
  โดย duanecanadianpharcharmya@gmail.com วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 4:39:19 PM น. IP : 31.184.236.51

ความคิดเห็นที่ 4384
http://thecanadianhealthandcareamall.com
  โดย duanecanadianpharcharmya@gmail.com วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 4:39:22 PM น. IP : 31.184.236.51

ความคิดเห็นที่ 4385
viagra prices 2016 buy viagra price comparison viagra cialis levitra viagra generic viagra vs cialis vs levitra 2013
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 4:41:57 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4386
http://northwestpharmacycanada.ru
  โดย samuelnorthwest@hotmail.com วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 5:04:30 PM น. IP : 31.184.236.54

ความคิดเห็นที่ 4387
[url=https://bupropionsr.com/]bupropion hydrochloride[/url] [url=https://seroquel25.com/]seroquel[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine 60 mg[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin *l 150mg[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]indomethacin[/url]
  โดย willb634@probbo*.com วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 5:07:42 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4388
http://edmedicationsa.com
  โดย ivorynorthwestpharmacy@gmail.com วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 5:46:58 PM น. IP : 31.184.236.11

ความคิดเห็นที่ 4389
http://canadianhealthacaremall.com/
  โดย ivorynorthwestpharmacy@gmail.com วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 5:48:00 PM น. IP : 31.184.236.11

ความคิดเห็นที่ 4390
http://viagrasamplesfromapfizer.com/
  โดย duanecanadianpharcharmya@gmail.com วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 5:49:46 PM น. IP : 31.184.236.51

ความคิดเห็นที่ 4391
http://overnightviagraadelivery.com/
  โดย duanecanadianpharcharmya@gmail.com วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 5:49:51 PM น. IP : 31.184.236.51

ความคิดเห็นที่ 4392
[url=https://creditpersonalloans.us.com/]personal loan no credit check[/url] [url=https://cash-advance.us.com/]fast online payday loans[/url] [url=https://paydayloansinstant.us.com/]loans 2019[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]online payday loans instant[/url] [url=https://directlender.us.com/]payday loans direct lenders[/url]
  โดย jackrov@rainmail.win วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 6:00:50 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4393
http://buyingnizagaraaonline.com/
  โดย ivorynorthwestpharmacy@gmail.com วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 6:23:38 PM น. IP : 31.184.236.11

ความคิดเห็นที่ 4394
http://canadianapharmdirect.com
  โดย ivorynorthwestpharmacy@gmail.com วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 7:18:35 PM น. IP : 31.184.236.11

ความคิดเห็นที่ 4395
http://canadianpharmacyauk.com
  โดย duanecanadianpharcharmya@gmail.com วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 7:32:13 PM น. IP : 31.184.236.51

ความคิดเห็นที่ 4396
[url=https://buyzithroma*online.com/]zithroma* online[/url] [url=https://cialisq.com/]buy generic cialis online[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabuse 250 mg[/url] [url=https://prednisolone5.com/]prednisolone[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]buy clomid online usa[/url]
  โดย turnerjames42@probbo*.com วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 10:05:13 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4397
[url=https://indocinindomethacin.com/]generic indocin[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin 300mg[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine 60 mg[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion hydrochloride[/url] [url=https://seroquel25.com/]seroquel[/url]
  โดย leskco*@probbo*.com วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 10:14:50 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4398
[url=https://paydayloansinstant.us.com/]payday loans instant[/url] [url=https://directlender.us.com/]direct lender payday loans[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]personal loan rate[/url] [url=https://paydaycashadvance.us.com/]fast cash advance[/url] [url=https://cash-advance.us.com/]cash advances[/url] [url=https://creditpersonalloans.us.com/]personal loan bad credit[/url]
  โดย latole@pochtar.men วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 10:19:24 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4399
[url=https://creditpersonalloans.us.com/]loan e*it[/url] [url=https://paydayloansinstant.us.com/]payday loans instant[/url] [url=https://cash-advance.us.com/]cash advance[/url] [url=https://directlender.us.com/]direct lender payday loans[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]no credit check loans[/url] [url=https://paydaycashadvance.us.com/]quicken loans login[/url]
  โดย ozdilusa@regiopost.trade วันที่ 13 ม.ค. 2562 : 11:19:49 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4400
kamagra 100 ๏ปฟkamagra uk kamagra oral jelly 100mg reviews buy kamagra uk kamagra oral jelly 100mg usa
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 14 ม.ค. 2562 : 12:15:45 AM น. IP : 151.106.10.22

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com