แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 4301
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage department[/url]
  โดย murj145@regiopost.trade วันที่ 09 ม.ค. 2562 : 11:06:05 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4302
sildenafil citrate 100mg tablets for sale sildenafil citrate sildenafil citrate 100mg tab for sale sildenafil citrate wholesale sildenafil citrate tablets 100mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 ม.ค. 2562 : 11:31:40 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4303
sildenafil citrate 100mg coupon buy sildenafil sildenafil citrate price buy sildenafil sildenafil citrate tablets 100 mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 ม.ค. 2562 : 12:42:05 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4304
fildena work fildena 100mg fildena 150mg e*tra power buy fildena usa fildena 50mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 ม.ค. 2562 : 1:04:51 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4305
[url=https://advairgeneric.com/]advair diskus[/url] [url=https://celebre*200.com/]cheap celebre* online[/url] [url=https://atenololmedication.com/]atenolol[/url] [url=https://sildenafil*.com/]sildenafil generic[/url] [url=https://vardenafil20.com/]vardenafil 20mg tablets[/url]
  โดย phillips466@probbo*.com วันที่ 09 ม.ค. 2562 : 1:31:55 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4306
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage[/url]
  โดย mackoon@regiopost.trade วันที่ 09 ม.ค. 2562 : 1:59:03 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4307
[url=https://va-loan.us.com/]va loan[/url] [url=https://homeworkhotline.us.com/]study help[/url] [url=https://reversemortgage.us.org/]reverse mortgage lenders[/url] [url=https://home-loans.us.com/]home loan interest rate[/url] [url=https://home-loans.us.org/]home loan lenders[/url]
  โดย nan@rainmail.win วันที่ 09 ม.ค. 2562 : 2:10:56 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4308
[url=https://ciproflo*acin500.com/]cipro generic[/url] [url=https://tetracycline500.com/]tetracycline 500[/url] [url=https://buyavodart.com/]avodart[/url] [url=https://atara*generic.com/]atara* 25mg tab[/url] [url=https://trazodone50.com/]desyrel[/url]
  โดย lrabad@probbo*.com วันที่ 09 ม.ค. 2562 : 2:23:12 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4309
why man use viagra http://viagrabs.com/ viagra not as effective buy generic viagra molecule of viagra
  โดย jyjhtrkutybrt@gmail.com วันที่ 09 ม.ค. 2562 : 3:53:07 PM น. IP : 31.43.94.178

ความคิดเห็นที่ 4310
kamagra 100mg oral jelly price in india buy kamagra uk kamagra dosage ๏ปฟkamagra uk kamagra oral jelly side effects
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 09 ม.ค. 2562 : 4:00:15 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4311
[url=https://tetracycline500.com/]buy tetracycline online without prescription[/url]
  โดย palmira@probbo*.com วันที่ 09 ม.ค. 2562 : 11:24:40 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4312
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage lenders[/url]
  โดย sagolsem1@regiopost.trade วันที่ 10 ม.ค. 2562 : 1:56:57 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4313
[url=https://home-loans.us.org/]best home loan rates[/url] [url=https://va-loan.us.com/]va loan[/url] [url=https://livese*.us.com/]live se* cam[/url] [url=https://mortgagerates.us.com/]mortgage rates[/url] [url=https://mortgage.us.org/]michigan mortgage[/url]
  โดย ma*ie@rainmail.win วันที่ 10 ม.ค. 2562 : 2:02:06 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4314
kamagra oral jelly review buy kamagra uk ajanta kamagra 100 chewable kamagra kamagra 100mg oral jelly wirkung
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 10 ม.ค. 2562 : 3:43:33 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4315
[url=https://indocinindomethacin.com/]indomethacin[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]buy dapo*etine[/url] [url=https://seroquel25.com/]seroquel 200mg[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion hcl 100mg[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin[/url]
  โดย elvia@probbo*.com วันที่ 10 ม.ค. 2562 : 4:18:02 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4316
[url=https://seroquel25.com/]seroquel without prescription[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]indocin online[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin 300mg[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion hcl *l[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine[/url]
  โดย cleerogers@probbo*.com วันที่ 10 ม.ค. 2562 : 6:13:28 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4317
[url=https://seroquel25.com/]seroquel online[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]indomethacin 25 mg[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine buy online[/url]
  โดย rbelt@probbo*.com วันที่ 10 ม.ค. 2562 : 8:29:37 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4318
[url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin 300mg[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine for sale[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion sr 200 mg[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]buy indocin[/url] [url=https://seroquel25.com/]seroquel[/url]
  โดย barrett@probbo*.com วันที่ 10 ม.ค. 2562 : 11:57:22 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4319
[url=https://indocinindomethacin.com/]indocin[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine for premature ejaculation[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin *l 300[/url] [url=https://seroquel25.com/]seroquel 25[/url]
  โดย carlsonterrence@probbo*.com วันที่ 10 ม.ค. 2562 : 12:55:34 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4320
[url=https://bupropionsr.com/]bupropion[/url]
  โดย jimfryett@probbo*.com วันที่ 10 ม.ค. 2562 : 2:43:58 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4321
[url=https://seroquel25.com/]seroquel 25mg[/url]
  โดย racarlin@probbo*.com วันที่ 10 ม.ค. 2562 : 3:42:33 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4322
[url=https://writingservice2018.com/]essay paper writing service[/url] [url=https://personalloansforbadcredit2018.com/]personal loan for bad credit[/url]
  โดย mairianaineosborne@pochtar.men วันที่ 10 ม.ค. 2562 : 4:43:56 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4323
[url=http://dapo*etineonline.com/]dapo*etine[/url]
  โดย ralphyboy15@probbo*.com วันที่ 10 ม.ค. 2562 : 4:55:15 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4324
[url=https://autoloan2018.com/]auto loan[/url] [url=https://carloans2019.com/]car loans[/url] [url=https://carloan2018.com/]best car loan rates today[/url] [url=https://autoownersinsuranceonline.com/]auto owners insurance online[/url]
  โดย elinore@regiopost.trade วันที่ 10 ม.ค. 2562 : 5:05:23 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4325
[url=https://cash-advance.us.com/]online cash advance[/url] [url=https://creditpersonalloans.us.com/]personal loans for poor credit[/url] [url=https://paydaycashadvance.us.com/]payday cash advance[/url] [url=https://directlender.us.com/]fast cash loans[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]no credit check loans[/url] [url=https://paydayloansinstant.us.com/]instant payday loan[/url]
  โดย pbestebreurtje@regiopost.trade วันที่ 10 ม.ค. 2562 : 5:07:03 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4326
be4salary.com for installment loans bad credit loans
  โดย anneteleblanc@yande*.ru วันที่ 10 ม.ค. 2562 : 5:53:10 PM น. IP : 178.137.81.250

ความคิดเห็นที่ 4327
[url=http://directlender.us.com/]direct lender payday loans[/url] [url=http://paydaycashadvance.us.com/]cash advance payday loan[/url] [url=http://cash-advance.us.com/]cash advance[/url] [url=http://creditpersonalloans.us.com/]loans san antonio[/url] [url=http://loans-nocreditcheck.us.com/]loan process[/url] [url=http://paydayloansinstant.us.com/]payday loans instant[/url]
  โดย leatherchaps2002@rainmail.win วันที่ 10 ม.ค. 2562 : 7:41:45 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4328
fildena sildenafil citrate tablets 100 mg buy fildena buy fildena 100 online in usa fildena fildena 150mg e*tra power
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 10 ม.ค. 2562 : 7:57:00 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4329
[url=https://paydaycashadvance.us.com/]easy cash loans online[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]loan no credit check[/url] [url=https://paydayloansinstant.us.com/]payday loans instant[/url] [url=https://directlender.us.com/]direct lender payday loans[/url] [url=https://creditpersonalloans.us.com/]personal loans for bad credit[/url]
  โดย suzettestaats@regiopost.trade วันที่ 10 ม.ค. 2562 : 8:23:36 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4330
[url=http://seroquel25.com/]cost of seroquel[/url] [url=http://bupropionsr.com/]bupropion hcl 100mg[/url] [url=http://indocinindomethacin.com/]indocin[/url] [url=http://wellbutrin150.com/]wellbutrin *l 150[/url] [url=http://dapo*etineonline.com/]dapo*etine[/url]
  โดย artjett@probbo*.com วันที่ 10 ม.ค. 2562 : 8:56:33 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4331
[url=https://paydayloansinstant.us.com/]online payday loans instant approval[/url] [url=https://directlender.us.com/]payday loans direct lenders[/url] [url=https://paydaycashadvance.us.com/]installment payday loans[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]short term loan rates[/url] [url=https://creditpersonalloans.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url]
  โดย tksratrace1@pochtar.men วันที่ 10 ม.ค. 2562 : 9:17:39 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4332
[url=https://bupropionsr.com/]bupropion *l[/url] [url=https://seroquel25.com/]seroquel *r 200 mg[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine premature ejaculation[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]generic wellbutrin cost[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]indocin 50 mg[/url]
  โดย pattersonmario@probbo*.com วันที่ 10 ม.ค. 2562 : 9:19:00 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4333
youtube viagra commercial 2015 actress blue dress viagra generic walmart generic viagra 100mg best price buy viagra cost of generic viagra by teva pharmaceuticals
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 10 ม.ค. 2562 : 10:54:44 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4334
[url=https://paydayloansinstant.us.com/]payday loans instant[/url]
  โดย charmaine@pochtar.men วันที่ 11 ม.ค. 2562 : 12:24:13 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4335
cialis and viagra generic viagra viagra without a doctor prescription walmart viagra generic cost of generic viagra 100mg
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 ม.ค. 2562 : 1:10:07 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4336
[url=https://indocinindomethacin.com/]indomethacin 25 mg[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium 10mg[/url] [url=https://vardenafil20.com/]vardenafil 20mg tab[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]buy clomid 50mg[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin online[/url]
  โดย klozier@probbo*.com วันที่ 11 ม.ค. 2562 : 2:08:20 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4337
[url=https://cash-advance.us.com/]cash advance[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]instant online loans[/url] [url=https://directlender.us.com/]payday loans direct lenders[/url]
  โดย cemby1@regiopost.trade วันที่ 11 ม.ค. 2562 : 2:18:09 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4338
viagra naturale e*tra plus viagra generic low cost cialis and viagra viagra viagra ideal dosage forums
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 ม.ค. 2562 : 2:25:46 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4339
fildena 50 mg tablets buy from canada fildena 100mg fildena 100 purple reviews fildena fildena 100 mg cheap
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 ม.ค. 2562 : 2:47:02 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4340
[url=https://paydayloansinstant.us.com/]payday loans instant[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]loans no credit check[/url] [url=https://directlender.us.com/]payday loans direct lenders[/url] [url=https://cash-advance.us.com/]cash advance online[/url]
  โดย richardf@rainmail.win วันที่ 11 ม.ค. 2562 : 3:01:20 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4341
[url=https://motilium10mg.com/]motilium for sale[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]generic indocin[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone steroids[/url] [url=https://vardenafil20.com/]vardenafil 20 mg price[/url] [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin sr 150 mg[/url]
  โดย dcswriter@probbo*.com วันที่ 11 ม.ค. 2562 : 3:32:53 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4342
[url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin[/url] [url=https://seroquel25.com/]generic for seroquel[/url] [url=https://dapo*etineonline.com/]dapo*etine[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion hcl[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]indocin[/url]
  โดย rachele@probbo*.com วันที่ 11 ม.ค. 2562 : 3:58:13 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4343
[url=https://bupropionsr.com/]bupropion[/url]
  โดย eigiliversen@probbo*.com วันที่ 11 ม.ค. 2562 : 6:36:44 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4344
[url=https://seroquel25.com/]buy seroquel generic[/url]
  โดย lcbarney4@probbo*.com วันที่ 11 ม.ค. 2562 : 11:51:13 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4345
sildenafil citrate 20 mg tab amne buy sildenafil citrate sildenafil citrate tablets 100 mg buy sildenafil citrate sildenafil citrate generic
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 ม.ค. 2562 : 2:35:26 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4346
[url=https://cash-advance.us.com/]online cash advance[/url] [url=https://creditpersonalloans.us.com/]credit personal loans[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]loan no credit check[/url] [url=https://paydaycashadvance.us.com/]payday cash advance[/url] [url=https://paydayloansinstant.us.com/]payday 2 wiki[/url] [url=https://directlender.us.com/]direct lender payday loans[/url]
  โดย promo4@rainmail.win วันที่ 11 ม.ค. 2562 : 3:41:39 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4347
[url=https://directlender.us.com/]direct lender payday loans[/url] [url=https://paydayloansinstant.us.com/]instant payday loan[/url] [url=https://loans-nocreditcheck.us.com/]loan online[/url] [url=https://paydaycashadvance.us.com/]how to get money fast[/url] [url=https://creditpersonalloans.us.com/]online short term loans[/url] [url=https://cash-advance.us.com/]cash advances[/url]
  โดย elenore@pochtar.men วันที่ 11 ม.ค. 2562 : 3:55:02 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4348
what is sildenafil citrate 20 mg tablet buy sildenafil citrate sildenafil citrate suppliers sildenafil citrate what is sildenafil citrate used for
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 ม.ค. 2562 : 4:44:35 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4349
fildena 100 mg from india fildena fildena 150mg buy fildena fildena
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 11 ม.ค. 2562 : 6:15:37 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4350
[url=https://indocinindomethacin.com/]indocin 50 mg[/url]
  โดย edc5599@probbo*.com วันที่ 11 ม.ค. 2562 : 7:02:27 PM น. IP : 5.188.210.56

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com