แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 4251
[url=https://home-loans.us.com/]home loans for bad credit[/url] [url=https://livese*.us.com/]live se* chat[/url] [url=https://reversemortgage.us.org/]reverse mortgage banks[/url] [url=https://va-loan.us.com/]va loans interest rates today[/url] [url=https://mortgagerates.us.com/]mortgage rates[/url]
  โดย sweende@pochtar.men วันที่ 07 ม.ค. 2562 : 8:46:33 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4252
fildena sildenafil citrate tablets 100 mg sildenafil sildenafil citrate 100mg tab side effects sildenafil sildenafil citrate generic date
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 07 ม.ค. 2562 : 9:00:46 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4253
sildenafil citrate 100mg lowest price walmart buy sildenafil citrate sildenafil citrate 100mg tab reviews buy sildenafil sildenafil citrate prices walgreens
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 07 ม.ค. 2562 : 10:07:46 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4254
fildena fildena fildena 50 mg reviews fildena 100mg cheapest fildena 100 for sale
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 07 ม.ค. 2562 : 10:38:52 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4255
[url=https://tetracycline500.com/]tetracycline 500[/url] [url=https://atara*generic.com/]generic for atara*[/url] [url=https://ciproflo*acin500.com/]ciproflo*acin 500 mg with out prescription[/url] [url=https://trazodone50.com/]trazodone 50 mg[/url] [url=https://buyavodart.com/]avodart[/url]
  โดย leisa@probbo*.com วันที่ 07 ม.ค. 2562 : 1:34:37 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4256
womens kamagra 100mg tablets kamagra kamagra 100mg oral jelly review ๏ปฟkamagra uk kamagra reviews users
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 07 ม.ค. 2562 : 2:27:39 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4257
[url=https://atara*generic.com/]atara*[/url] [url=https://buyavodart.com/]avodart[/url] [url=https://tetracycline500.com/]tetracycline[/url] [url=https://ciproflo*acin500.com/]cipro[/url] [url=https://trazodone50.com/]trazodone 50 mg[/url]
  โดย rsills@probbo*.com วันที่ 07 ม.ค. 2562 : 4:33:02 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4258
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage calculator[/url]
  โดย msmith72@rainmail.win วันที่ 07 ม.ค. 2562 : 6:53:52 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4259
[url=https://colchicine6.com/]probenecid colchicine combination[/url] [url=https://kamagra10.com/]kamagra oral jelly[/url] [url=https://prednisolone5.com/]buying prednisolone 5mg online without prescription[/url] [url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin 500 mg capsules[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi*[/url]
  โดย carmina@probbo*.com วันที่ 07 ม.ค. 2562 : 7:12:40 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4260
[url=https://ciproflo*acin500.com/]cheap cipro online[/url] [url=https://trazodone50.com/]trazodone[/url] [url=https://atara*generic.com/]generic atara*[/url] [url=https://buyavodart.com/]avodart[/url] [url=https://tetracycline500.com/]buy tetracycline online without prescription[/url]
  โดย gregoryflowers5@probbo*.com วันที่ 07 ม.ค. 2562 : 7:51:59 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4261
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage[/url]
  โดย glaubach@rainmail.win วันที่ 07 ม.ค. 2562 : 9:24:56 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4262
[url=http://atara*generic.com/]atara* 25mg tab[/url]
  โดย ateng@probbo*.com วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 12:28:32 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4263
[url=http://ciproflo*acin500.com/]cipro 500mg dosage[/url]
  โดย mstan77us@probbo*.com วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 12:31:50 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4264
kamagra 100 mg green tablets buy kamagra uk kamagra oral jelly uses buy kamagra uk kamagra 100mg oral jelly india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 1:55:08 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4265
[url=https://trazodone50.com/]trazodone 50mg[/url] [url=https://buyavodart.com/]avodart online[/url] [url=https://tetracycline500.com/]tetracycline online[/url] [url=https://ciproflo*acin500.com/]cheap generic cipro without prescription[/url] [url=https://atara*generic.com/]atara* antihistamine[/url]
  โดย mtureta@probbo*.com วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 2:05:45 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4266
[url=http://mortgage.us.org/]mortgage[/url]
  โดย ro01@pochtar.men วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 2:09:08 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4267
[url=https://buyavodart.com/]cost of avodart[/url] [url=https://atara*generic.com/]atara* 25mg[/url] [url=https://trazodone50.com/]trazodone 25 mg[/url] [url=https://tetracycline500.com/]tetracycline[/url] [url=https://ciproflo*acin500.com/]buy cipro online canada[/url]
  โดย thomasbloechlinger@probbo*.com วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 2:49:06 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4268
If you are looking for some payday loan issue tip [url=https://be4salary.com]see this website
  โดย anneteleblanc@yande*.ru วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 4:29:20 AM น. IP : 178.137.81.250

ความคิดเห็นที่ 4269
[url=https://home-loans.us.com/]home loan online[/url] [url=https://homeworkhotline.us.com/]homework hotline[/url] [url=https://mortgagerates.us.com/]best mortgage rates[/url] [url=https://reversemortgage.us.org/]best reverse mortgage lenders[/url] [url=https://mortgage.us.org/]mortgage lenders of america[/url]
  โดย stevestevezilla@regiopost.trade วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 5:44:46 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4270
[url=http://ciproflo*acin500.com/]cipro[/url]
  โดย asuncion@probbo*.com วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 6:54:07 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4271
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage loans[/url]
  โดย khrist@pochtar.men วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 8:03:31 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4272
kamagra reviews side effects buy kamagra uk kamagra 100mg tabletta ๏ปฟkamagra uk kamagra forum pl
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 8:16:48 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4273
[url=https://atara*generic.com/]buy atara*[/url] [url=https://ciproflo*acin500.com/]ciproflo*acin 500mg[/url] [url=https://trazodone50.com/]trazodone 100 mg[/url] [url=https://tetracycline500.com/]tetracycline 500[/url] [url=https://buyavodart.com/]avodart price[/url]
  โดย kjcrosson@probbo*.com วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 9:56:29 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4274
[url=http://reversemortgage.us.org/]reverse mortgage purchase[/url] [url=http://va-loan.us.com/]va loan interest rate[/url] [url=http://home-loans.us.com/]home loan rates today[/url] [url=http://homeworkhotline.us.com/]study help[/url] [url=http://home-loans.us.org/]best refinance home loans[/url] [url=http://mortgagerates.us.com/]mortgage rates 30 year[/url] [url=http://mortgage.us.org/]mortgage home[/url] [url=http://livese*.us.com/]live se* chat[/url]
  โดย patrica@rainmail.win วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 11:00:52 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4275
[url=https://mortgage.us.org/]best mortgage lenders[/url]
  โดย charlene@rainmail.win วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 11:02:00 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4276
[url=https://reversemortgage.us.org/]reverse mortgage[/url] [url=https://home-loans.us.com/]home loan online[/url] [url=https://va-loan.us.com/]best va mortgage rates[/url] [url=https://home-loans.us.org/]home loans[/url] [url=https://mortgage.us.org/]mortgage san antonio[/url]
  โดย srule1@regiopost.trade วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 11:05:17 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4277
[url=https://buyavodart.com/]avodart .5 mg[/url] [url=https://trazodone50.com/]trazodone cost[/url] [url=https://ciproflo*acin500.com/]cipro[/url] [url=https://tetracycline500.com/]tetracycline capsules[/url] [url=https://atara*generic.com/]atara* 25[/url]
  โดย bradburr@probbo*.com วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 11:41:19 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4278
[url=https://buyavodart.com/]generic avodart 0.5 mg[/url] [url=https://atara*generic.com/]atara*[/url] [url=https://tetracycline500.com/]tetracycline online[/url] [url=https://trazodone50.com/]trazodone generic[/url] [url=https://ciproflo*acin500.com/]cipro[/url]
  โดย latonia@probbo*.com วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 2:11:00 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4279
[url=https://tetracycline500.com/]tetracycline[/url] [url=https://buyavodart.com/]avodart .5 mg[/url] [url=https://trazodone50.com/]trazodone[/url] [url=https://atara*generic.com/]atara* antihistamine[/url] [url=https://ciproflo*acin500.com/]buy cipro cheap[/url]
  โดย hjgghj@probbo*.com วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 2:13:26 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4280
[url=https://buyavodart.com/]generic avodart[/url] [url=https://atara*generic.com/]atara* generic[/url] [url=https://ciproflo*acin500.com/]ciproflo*acin 500 mg[/url] [url=https://tetracycline500.com/]tetracycline online[/url] [url=https://trazodone50.com/]trazodone[/url]
  โดย lovella@probbo*.com วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 2:23:53 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4281
fildena india [url=http://fildenaonl.com/]fildena[/url] fildena 100 cheap fildena fildena 100 mg online
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 4:05:51 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4282
[url=https://trazodone50.com/]trazodone 100 mg[/url]
  โดย szotsg@probbo*.com วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 4:54:17 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4283
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage now[/url]
  โดย nolliemo@pochtar.men วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 4:57:31 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4284
[url=https://reversemortgage.us.org/]reverse mortgage[/url] [url=https://livese*.us.com/]cam girl squirt[/url] [url=https://mortgage.us.org/]mortgage lenders[/url] [url=https://va-loan.us.com/]va loan[/url]
  โดย chrismccray@pochtar.men วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 5:13:29 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4285
generic viagra walmart cost generic viagra levitra viagra cialis price comparison viagra levitra vs viagra forum
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 5:37:05 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4286
generic viagra super active sildenafil 100mg viagra generic viagra india 100mg trustworthy site youtube.com generic viagra viagra generico preรงo curitiba
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 7:42:26 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4287
[url=https://trazodone50.com/]trazodone[/url]
  โดย jmurdock07@probbo*.com วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 8:23:48 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4288
viagra for women over 40 generic viagra viagra feminino no brasil onde comprar buy viagra viagra commercial brunette woman
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 8:51:21 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4289
payday loan requirements Payday Loans Online - Cash Advances www.rentechinc.com In our e*isting economic situation, lots of people require cash rapidly. There is a lot that enters into a monetary circumstance, and also lots of people want to payday loans for support. If you're consider this sort of choice, keep reading this short article for helpful ideas regarding this subject. RenTechInc.com Payday Loans Online - Cash Advances - Get a Loan, Apply Now!
  โดย casrudz@gmail.com วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 9:21:50 PM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 4290
fildena 50 review fildena fildena 100 fildena fildena 150 mg e*tra power order
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 10:28:11 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4291
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage lenders of america[/url]
  โดย lakeerie1@regiopost.trade วันที่ 08 ม.ค. 2562 : 11:43:27 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4292
[url=https://atara*generic.com/]atara*[/url] [url=https://trazodone50.com/]buying trazodone online[/url] [url=https://buyavodart.com/]avodart .5 mg[/url] [url=https://ciproflo*acin500.com/]cipro[/url] [url=https://tetracycline500.com/]tetracycline 250mg[/url]
  โดย badkid1@probbo*.com วันที่ 09 ม.ค. 2562 : 12:24:41 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4293
[url=http://home-loans.us.org/]home loans reviews[/url] [url=http://mortgage.us.org/]mortgage[/url] [url=http://mortgagerates.us.com/]mortgage rates 30 year fi*ed[/url] [url=http://home-loans.us.com/]home loans with bad credit[/url] [url=http://va-loan.us.com/]va loan[/url] [url=http://livese*.us.com/]chat rooms no registration[/url] [url=http://homeworkhotline.us.com/]online homework[/url] [url=http://reversemortgage.us.org/]reverse mortgage companies[/url]
  โดย hiight11@pochtar.men วันที่ 09 ม.ค. 2562 : 3:21:42 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4294
[url=https://atara*generic.com/]atara* 25mg tab[/url] [url=https://buyavodart.com/]generic brand of avodart[/url] [url=https://tetracycline500.com/]tetracycline 500mg[/url] [url=https://ciproflo*acin500.com/]cipro[/url] [url=https://trazodone50.com/]trazodone[/url]
  โดย mae@probbo*.com วันที่ 09 ม.ค. 2562 : 3:32:30 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4295
[url=https://home-loans.us.org/]home loans reviews[/url] [url=https://livese*.us.com/]virtual fuck[/url] [url=https://reversemortgage.us.org/]reverse mortgage solutions[/url] [url=https://home-loans.us.com/]home loans comparison[/url] [url=https://mortgage.us.org/]mortgage[/url]
  โดย gigioscassano@regiopost.trade วันที่ 09 ม.ค. 2562 : 5:35:25 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4296
[url=https://home-loans.us.org/]best home loan rates[/url] [url=https://home-loans.us.com/]home loans[/url] [url=https://reversemortgage.us.org/]best reverse mortgage lenders[/url] [url=https://homeworkhotline.us.com/]homework hotline[/url] [url=https://va-loan.us.com/]home loans for veterans[/url]
  โดย derwinblack@pochtar.men วันที่ 09 ม.ค. 2562 : 5:50:00 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4297
[url=https://ciproflo*acin500.com/]cipro[/url] [url=https://trazodone50.com/]trazodone buy[/url] [url=https://buyavodart.com/]generic avodart[/url] [url=https://atara*generic.com/]atara* 25 mg[/url] [url=https://tetracycline500.com/]tetracycline[/url]
  โดย goatlady41@probbo*.com วันที่ 09 ม.ค. 2562 : 7:59:48 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4298
[url=https://tetracycline500.com/]tetracycline[/url]
  โดย angie@probbo*.com วันที่ 09 ม.ค. 2562 : 8:21:05 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4299
[url=https://mortgagerates.us.com/]mortgage rates[/url]
  โดย saywhatidareyou@pochtar.men วันที่ 09 ม.ค. 2562 : 8:59:08 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4300
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage lender[/url] [url=https://livese*.us.com/]online chat rooms[/url] [url=https://home-loans.us.org/]home loans[/url] [url=https://homeworkhotline.us.com/]online homework[/url] [url=https://va-loan.us.com/]va loan[/url]
  โดย deloise@regiopost.trade วันที่ 09 ม.ค. 2562 : 9:42:52 AM น. IP : 5.188.210.8

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com