แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 4201
[url=http://sildenafil*.com/]sildenafil 50[/url] [url=http://tadalafil5mg.com/]tadalafil 20mg[/url] [url=http://fluo*etine20.com/]buy prozac online[/url] [url=http://clomidforwomen.com/]clomid[/url] [url=http://ventolin90mcg.com/]generic for ventolin[/url]
  โดย lsjr@probbo*.com วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 12:25:40 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4202
payday loans denver this hyperlink In our current economy, many people require cash swiftly. There is so much that enters into an economic scenario, and also lots of people seek to cash advance for assistance. Maintain reviewing this write-up for useful tips concerning this subject if you're consider this type of choice. Payday Loans - RenTechInc.com
  โดย casruf8@gmail.com วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 1:15:24 AM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 4203
[url=http://livese*.us.com/]live se*[/url]
  โดย jdnovak@rainmail.win วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 2:47:43 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4204
[url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 5 mg[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]ventolin[/url] [url=https://fluo*etine20.com/]buy fluo*etine[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]clomid[/url] [url=https://sildenafil*.com/]sildenafil[/url]
  โดย elanor@probbo*.com วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 3:05:08 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4205
[url=https://sildenafil*.com/]sildenafil[/url] [url=https://fluo*etine20.com/]fluo*etine 20 mg[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]ventolin hfa 90 mcg inhaler[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 10[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]clomid[/url]
  โดย bagkon@probbo*.com วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 3:32:56 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4206
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage[/url]
  โดย lynell@rainmail.win วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 3:56:17 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4207
[url=http://reversemortgage.us.org/]reverse mortgage[/url]
  โดย dianne@rainmail.win วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 4:53:37 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4208
[url=https://sildenafil*.com/]sildenafil[/url]
  โดย mcoles49@probbo*.com วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 5:20:37 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4209
[url=https://ventolin90mcg.com/]ventolin[/url] [url=https://fluo*etine20.com/]buying prozac online[/url] [url=https://sildenafil*.com/]sildenafil 100[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]clomid for men[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]cipla tadalafil[/url]
  โดย melloney1@probbo*.com วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 8:06:30 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4210
fildena sildenafil citrate tablets 100 mg sildenafil citrate buy fildena 100 online in usa fildena fildena from india
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 8:14:57 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4211
cbd capsules for pain walgreens cbd capsules cbd capsules reviews cbd oil capsules buy cbd capsules cbd oil pills cbd oil capsules cbd capsules online walgreens cbd capsules amazon cbd capsules cbd capsules reviews cbd oil capsules walgreens cbd capsules cbd capsules reviews cbd oil capsules cbd oil pills
  โดย mattress*a@gmail.com วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 8:26:22 AM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 4212
kamagra vs viagra generic viagra side effects of viagra and cialis viagra generic viagra feminino quando chega ao brasil
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 10:32:12 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4213
the effects of viagra on men buy viagra brand viagra online canadian pharmacy paypal viagra viagra woman commercial
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 12:31:51 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4214
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage[/url]
  โดย gremlinsf@regiopost.trade วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 12:52:50 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4215
[url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]tadalafil 5 mg[/url] [url=https://roba*in500mg.com/]roba*in[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone 10[/url] [url=https://cephale*in500.com/]kefle* 500 mg[/url]
  โดย rstanley06@probbo*.com วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 1:33:55 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4216
buy pfizer viagra online usa buy viagra comprar viagra cialis levitra generico the health report online com viagra viagra levitra cialis cost comparison
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 1:34:34 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4217
fildena sildenafil citrate tablets 100 mg fildena fildena 100 purple reviews fildena 100mg fildena 50 mg tablets buy
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 2:31:09 PM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4218
[url=http://clomidforwomen.com/]clomid for women[/url] [url=http://fluo*etine20.com/]prozac with no prescription[/url] [url=http://ventolin90mcg.com/]ventolin[/url] [url=http://sildenafil*.com/]sildenafil[/url] [url=http://tadalafil5mg.com/]tadalafil 5mg[/url]
  โดย sarahbobl@probbo*.com วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 5:55:20 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4219
[url=http://home-loans.us.com/]home loans[/url]
  โดย jdnovak@rainmail.win วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 8:32:18 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4220
[url=https://prednisone2.com/]purchase prednisone for dogs online without a prescription[/url] [url=https://atenololmedication.com/]atenolol[/url] [url=https://cephale*in500.com/]buy cephale*in[/url] [url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin 500[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]zithroma*[/url]
  โดย jimjam1956@probbo*.com วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 10:17:16 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4221
[url=http://chione.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]7[/url] [url=http://mytripfi*.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]8[/url] [url=http://dt*9.dofushq.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]8[/url] [url=http://arthurtransport.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]7[/url] [url=http://5t1.deer9.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]6[/url] [url=http://beatportlovers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]7[/url] [url=http://linkingsky.com.ranklite.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]7[/url] [url=http://ww6.aroundcolorado.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]5[/url] [url=http://ww4.canvasquote.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]site[/url] [url=http://templedamon.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]4[/url]
  โดย andreasschaerer@probbo*.com วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 10:26:36 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4222
[url=http://www.webdesignfive.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]6[/url] [url=http://wippromotions.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]7[/url] [url=http://online-rpgs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]1[/url] [url=http://blindcat.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]page[/url] [url=http://ae-hvac.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]6[/url] [url=http://roerichpaintinginc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]site[/url] [url=http://weddingscribbles.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]www[/url] [url=http://eastchesterapts.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]1[/url] [url=http://ragnarok.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]site[/url] [url=http://www.janusinfo.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]link[/url] [url=http://ww2.thesmokingun.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]5[/url] [url=http://voilalovely.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]2[/url]
  โดย jucasimon@probbo*.com วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 11:35:09 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4223
[url=https://va-loan.us.com/]va loans[/url] [url=https://homeworkhotline.us.com/]homework help victorians[/url] [url=https://livese*.us.com/]free web cam se*[/url] [url=https://mortgage.us.org/]mortgage[/url] [url=https://home-loans.us.org/]home loans[/url]
  โดย katrinecarreon@rainmail.win วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 12:23:34 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4224
[url=https://fluo*etine20.com/]prozac with no prescription[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil tablets 20 mg[/url] [url=https://sildenafil*.com/]sildenafil 100[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]ventolin hfa 90 mcg[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]clomid fertility[/url]
  โดย ccwhiddon@probbo*.com วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 12:26:19 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4225
[url=https://homeworkhotline.us.com/]pay for people to do your homework[/url] [url=https://home-loans.us.com/]home loan rates today[/url] [url=https://home-loans.us.org/]home loans[/url] [url=https://mortgage.us.org/]mortgage solutions[/url] [url=https://reversemortgage.us.org/]reverse mortgage solutions[/url]
  โดย ckeutler@rainmail.win วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 1:08:08 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4226
sildenafil citrate 100mg tablets buy sildenafil citrate sildenafil citrate 20 mg cost sildenafil sildenafil citrate generic
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 2:44:00 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4227
2fbd generic cialis do they work http://cialisonlinegens.com/ - we use it cialis canadian cialis generic cheapest cialis tadalafil
  โดย svoboda.teterina.90@mail.ru วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 3:36:34 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 4228
sildenafil citrate 100mg 8 tablets sildenafil sildenafil citrate usp buy sildenafil sildenafil citrate ma*imum safe dosage
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 4:55:48 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4229
[url=http://trazodone50.com/]trazodone[/url] [url=http://ciproflo*acin500.com/]cipro tendonitis[/url] [url=http://buyavodart.com/]avodart generic equivalent[/url] [url=http://atara*generic.com/]atara* 25 mg tablets[/url] [url=http://tetracycline500.com/]tetracyclene[/url]
  โดย miket743@probbo*.com วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 5:59:51 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4230
sildenafil citrate generic viagra sildenafil citrate what is sildenafil citrate tablets used for sildenafil citrate sildenafil citrate 100mg dosage
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 6:09:26 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4231
[url=http://trazodone50.com/]50 mg of trazodone[/url]
  โดย rv@probbo*.com วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 7:42:42 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4232
[url=https://home-loans.us.com/]home loans[/url] [url=https://reversemortgage.us.org/]reverse mortgage funding llc[/url] [url=https://home-loans.us.org/]home loan state bank[/url] [url=https://mortgagerates.us.com/]mortgage rates[/url] [url=https://homeworkhotline.us.com/]online homework help[/url] [url=https://va-loan.us.com/]home loans available[/url] [url=https://livese*.us.com/]live se*[/url] [url=https://mortgage.us.org/]mortgage[/url]
  โดย yusei@regiopost.trade วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 8:22:14 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4233
[url=https://buyavodart.com/]avodart 0.5 mg[/url] [url=https://atara*generic.com/]atara* cream[/url] [url=https://ciproflo*acin500.com/]cipro 500[/url] [url=https://tetracycline500.com/]tetracycline buy[/url] [url=https://trazodone50.com/]50 mg of trazodone[/url]
  โดย abfashion@probbo*.com วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 9:32:30 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4234
kamagra store info erfahrungen buy kamagra uk womens kamagra 100mg tablets kamagra kamagra reviews does work
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 10:13:15 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4235
[url=https://ventolin90mcg.com/]generic ventolin[/url] [url=https://vardenafil20.com/]vardenafil for women[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]buy stromectol[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]real cialis[/url] [url=https://advairgeneric.com/]advair[/url]
  โดย eugeneharder@probbo*.com วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 10:27:24 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4236
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage[/url]
  โดย heckdawn@rainmail.win วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 11:31:32 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4237
[url=http://mortgage.us.org/]mortgage investors[/url]
  โดย epifania@rainmail.win วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 11:57:10 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4238
[url=https://atara*generic.com/]atara* 25[/url] [url=https://tetracycline500.com/]tetracycline 500[/url] [url=https://ciproflo*acin500.com/]cipro[/url] [url=https://trazodone50.com/]trazodone[/url] [url=https://buyavodart.com/]avodart[/url]
  โดย krlee81@probbo*.com วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 12:20:00 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4239
[url=https://atara*generic.com/]atara*[/url]
  โดย rruhlmd@probbo*.com วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 12:48:16 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4240
[url=https://buyavodart.com/]avodart .5 mg[/url] [url=https://tetracycline500.com/]tetracycline antibiotic[/url] [url=https://ciproflo*acin500.com/]cipro[/url] [url=https://atara*generic.com/]atara* hydrochloride[/url] [url=https://trazodone50.com/]trazodone generic[/url]
  โดย blair@probbo*.com วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 1:19:33 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4241
[url=https://tetracycline500.com/]tetracycline hci 500mg capsules[/url] [url=https://buyavodart.com/]buy avodart[/url] [url=https://trazodone50.com/]trazodone[/url] [url=https://atara*generic.com/]atara*[/url] [url=https://ciproflo*acin500.com/]cipro 500[/url]
  โดย latole@probbo*.com วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 4:23:39 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4242
[url=https://atara*generic.com/]atara* 25[/url]
  โดย peach258@probbo*.com วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 5:07:29 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4243
[url=https://home-loans.us.com/]home loans[/url] [url=https://reversemortgage.us.org/]reverse mortgage funding llc[/url] [url=https://mortgage.us.org/]mortgage online[/url] [url=https://va-loan.us.com/]va loan limits[/url] [url=https://mortgagerates.us.com/]mortgage rates[/url]
  โดย melshboom@pochtar.men วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 5:51:34 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4244
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage payoff[/url]
  โดย mistermyte@pochtar.men วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 6:09:05 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4245
[url=https://ciproflo*acin500.com/]ciproflo*acin 500mg[/url]
  โดย stubblefielde*tra@probbo*.com วันที่ 05 ม.ค. 2562 : 9:37:33 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4246
[url=http://ciproflo*acin500.com/]cipro antibiotics[/url]
  โดย rodlot1@probbo*.com วันที่ 07 ม.ค. 2562 : 4:54:40 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4247
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage lender[/url]
  โดย jimroletter@rainmail.win วันที่ 07 ม.ค. 2562 : 5:30:15 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4248
[url=https://buyavodart.com/]dutasteride[/url] [url=https://trazodone50.com/]trazodone hcl[/url] [url=https://tetracycline500.com/]tetracycline online without prescription[/url] [url=https://ciproflo*acin500.com/]cipro[/url] [url=https://atara*generic.com/]atara*[/url]
  โดย dragonflies2027@probbo*.com วันที่ 07 ม.ค. 2562 : 6:38:56 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4249
sildenafil citrate ma*imum dosage buy sildenafil citrate sildenafil citrate tablets ip 100 mg sildenafil citrate sildenafil citrate prices walgreens
  โดย onennyDync@gmail.com วันที่ 07 ม.ค. 2562 : 6:50:42 AM น. IP : 151.106.10.22

ความคิดเห็นที่ 4250
payday loans houston t* [url=http://www.rentechinc.com/]payday loans in delaware[/url] In our e*isting economy, many people require cash money quickly. There is a lot that goes into an economic situation, and also many people aim to payday advance loan for assistance. Maintain reading this article for helpful suggestions concerning this subject if you're consider this kind of option. my review here
  โดย casruth@gmail.com วันที่ 07 ม.ค. 2562 : 7:13:08 AM น. IP : 46.118.120.36

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com