แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 4151
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage center southfield[/url]
  โดย glackovic@pochtar.men วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 4:59:50 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4152
[url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 20mg best price[/url]
  โดย helsfoster@probbo*.com วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 6:32:07 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4153
[url=http://toipoi.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]page[/url] [url=http://www.jvndress.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]here[/url] [url=http://eeiny.bodbm.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]home[/url] [url=http://myplussizedress.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]4[/url] [url=http://www.markfast.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]home[/url]
  โดย obdulia@probbo*.com วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 6:47:59 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4154
[url=https://va-loan.us.com/]va loan refinance rates[/url]
  โดย bigred17@regiopost.trade วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 7:57:38 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4155
[url=https://clomidforwomen.com/]clomid[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin[/url] [url=https://celebre*200.com/]celebre* generic[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]cheapest tadalafil[/url] [url=https://elimite5.com/]elimite cream[/url]
  โดย mizonederful@probbo*.com วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 9:09:59 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4156
[url=https://home-loans.us.com/]home loan rates[/url]
  โดย adams18@regiopost.trade วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 9:17:25 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4157
[url=https://clomidforwomen.com/]buy cheap clomid[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]generic ventolin[/url] [url=https://fluo*etine20.com/]buy fluo*etine[/url] [url=https://sildenafil*.com/]female viagra sildenafil[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 5mg[/url]
  โดย steveadams792@probbo*.com วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 9:38:05 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4158
[url=https://fluo*etine20.com/]fluo*etine[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]clomid for women[/url] [url=https://sildenafil*.com/]sildenafil generic[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 5 mg[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]proventil hfa 90 mcg inhaler[/url]
  โดย uncleflippy@probbo*.com วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 9:52:50 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4159
[url=https://mortgage.us.org/]best mortgage[/url]
  โดย fatimah@pochtar.men วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 10:34:20 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4160
[url=https://home-loans.us.com/]home loans[/url]
  โดย selma@regiopost.trade วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 10:51:30 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4161
[url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 10[/url]
  โดย mikaellind@probbo*.com วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 11:29:19 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4162
[url=https://ventolin90mcg.com/]ventolin 90 mcg[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 10 mg[/url] [url=https://fluo*etine20.com/]fluo*etine[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]can i buy clomid online[/url] [url=https://sildenafil*.com/]sildenafil[/url]
  โดย hardbodydallas@probbo*.com วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 11:50:44 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4163
[url=http://sildenafil*.com/]sildenafil citrate 100mg tab[/url]
  โดย findnubar8@probbo*.com วันที่ 02 ม.ค. 2562 : 12:04:34 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4164
[url=http://puki.com.ninjastat.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]3[/url] [url=http://redbirdwebdesign.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]redbirdwebdesign.com[/url] [url=http://crocker-reynolds.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]home[/url] [url=http://respotheme.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]3[/url] [url=http://ronsmarineltd.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]page[/url] [url=http://ww35.madisoncountynewlistings.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]web[/url] [url=http://hpllf2v0.louboutinheels-outletsale.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]page[/url] [url=http://yoyo999.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]page[/url] [url=http://beihai.zhenwutuan.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]home[/url] [url=http://healthlifeinsurancepa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]page[/url]
  โดย johnturner@probbo*.com วันที่ 02 ม.ค. 2562 : 12:13:49 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4165
[url=https://ventolin90mcg.com/]proventil hfa 90 mcg inhaler[/url]
  โดย marianela@probbo*.com วันที่ 02 ม.ค. 2562 : 12:24:52 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4166
[url=https://ventolin90mcg.com/]ventolin hfa 90 mcg[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 5mg[/url] [url=https://sildenafil*.com/]sildenafil 100 mg[/url] [url=https://fluo*etine20.com/]fluo*etine 20 mg[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]cost of clomid[/url]
  โดย brandon@probbo*.com วันที่ 02 ม.ค. 2562 : 12:24:53 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4167
[url=https://clomidforwomen.com/]buy clomid for men[/url] [url=https://sildenafil*.com/]sildenafil 100mg[/url] [url=https://fluo*etine20.com/]fluo*etine[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil lowest price[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]ventolin 90 mcg[/url]
  โดย tawna@probbo*.com วันที่ 02 ม.ค. 2562 : 4:24:21 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4168
[url=https://lasi*40.com/]lasi*[/url] [url=https://vardenafil20.com/]generic vardenafil[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol inhaler cost[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]proventil hfa 90 mcg inhaler[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin[/url]
  โดย annika@probbo*.com วันที่ 02 ม.ค. 2562 : 10:32:46 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4169
[url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 5mg[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]ventolin 90 mcg[/url] [url=https://fluo*etine20.com/]fluo*etine hcl[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]clomid[/url] [url=https://sildenafil*.com/]sildenafil 100mg price[/url]
  โดย gregl@probbo*.com วันที่ 02 ม.ค. 2562 : 10:59:15 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4170
[url=https://sildenafil*.com/]sildenafil 100 mg[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 10 mg[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]buy clomid for men[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]ventolin nebules[/url] [url=https://fluo*etine20.com/]fluo*etine[/url]
  โดย khinzman@probbo*.com วันที่ 02 ม.ค. 2562 : 1:22:33 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4171
[url=https://va-loan.us.com/]va loan refinance rates[/url] [url=https://mortgagerates.us.com/]mortgage rates 15 year[/url] [url=https://homeworkhotline.us.com/]homework hotline[/url] [url=https://home-loans.us.org/]home loan eligibility[/url] [url=https://home-loans.us.com/]home loans today[/url]
  โดย bigbartab@pochtar.men วันที่ 02 ม.ค. 2562 : 5:32:35 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4172
[url=https://fluo*etine20.com/]buy fluo*etine[/url]
  โดย phylis@probbo*.com วันที่ 02 ม.ค. 2562 : 5:35:53 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4173
[url=https://sildenafil*.com/]sildenafil citrate 100mg tab[/url] [url=https://fluo*etine20.com/]fluo*etine[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]clomid for women[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]ventolin[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 20 mg[/url]
  โดย rohltony@probbo*.com วันที่ 02 ม.ค. 2562 : 6:00:35 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4174
[url=https://reversemortgage.us.org/]reverse mortgage loan[/url]
  โดย jimw@rainmail.win วันที่ 02 ม.ค. 2562 : 6:46:21 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4175
[url=https://fluo*etine20.com/]buy fluo*etine[/url]
  โดย asusskind@probbo*.com วันที่ 02 ม.ค. 2562 : 8:21:51 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4176
[url=https://tadalafil5mg.com/]cialis tadalafil[/url]
  โดย southbound@probbo*.com วันที่ 02 ม.ค. 2562 : 8:47:43 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4177
[url=https://cafergotmedication.com/]generic cafergot[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]buy zithroma* azithromycin[/url] [url=https://colchicine6.com/]colchicine 0.6 mg tablets[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide 25 mg[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra 10mg[/url]
  โดย kittie@probbo*.com วันที่ 02 ม.ค. 2562 : 10:10:12 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4178
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage lender[/url]
  โดย jlburkett22@regiopost.trade วันที่ 03 ม.ค. 2562 : 2:10:53 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4179
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage lenders of america[/url]
  โดย karol@regiopost.trade วันที่ 03 ม.ค. 2562 : 2:36:34 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4180
[url=http://sildenafil*.com/]sildenafil[/url]
  โดย italianboy1969@probbo*.com วันที่ 03 ม.ค. 2562 : 2:52:57 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4181
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage lender[/url]
  โดย andre@regiopost.trade วันที่ 03 ม.ค. 2562 : 3:07:50 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4182
[url=http://mortgage.us.org/]mortgage solutions[/url]
  โดย linhelen6688@rainmail.win วันที่ 03 ม.ค. 2562 : 4:00:20 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4183
[url=https://fluo*etine20.com/]fluo*etine[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]generic for ventolin[/url] [url=https://sildenafil*.com/]sildenafil citrate tablets 100mg[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]online tadalafil[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]clomid for women[/url]
  โดย hackneyguy@probbo*.com วันที่ 03 ม.ค. 2562 : 5:41:36 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4184
[url=https://fluo*etine20.com/]fluo*etine[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]buy clomid online without prescription[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]ventolin[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 5mg[/url] [url=https://sildenafil*.com/]sildenafil 100 mg[/url]
  โดย jeri@probbo*.com วันที่ 03 ม.ค. 2562 : 5:46:21 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4185
cialis tablets in uk cialis online obat kuat cialis 80mg cialis online what happens if you cut cialis in half
  โดย hytj7uiktj6trf@gmail.com วันที่ 03 ม.ค. 2562 : 6:03:52 AM น. IP : 31.43.94.178

ความคิดเห็นที่ 4186
[url=https://sildenafil*.com/]sildenafil[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]order clomid online[/url] [url=https://fluo*etine20.com/]online prozac[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]generic ventolin[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]buy tadalafil 20mg[/url]
  โดย patty@probbo*.com วันที่ 03 ม.ค. 2562 : 8:38:13 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4187
[url=https://clomidforwomen.com/]buy clomid for men[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]proventil hfa 90 mcg inhaler[/url] [url=https://sildenafil*.com/]sildenafil tablets 100 mg[/url] [url=https://fluo*etine20.com/]fluo*etine hcl[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]generic cialis tadalafil uk[/url]
  โดย velni*@probbo*.com วันที่ 03 ม.ค. 2562 : 8:57:05 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4188
[url=https://reversemortgage.us.org/]reverse mortgage counselors[/url] [url=https://home-loans.us.org/]home loans[/url] [url=https://mortgage.us.org/]mortgage[/url] [url=https://livese*.us.com/]couple cams[/url] [url=https://home-loans.us.com/]home loan interest rate[/url]
  โดย paola@regiopost.trade วันที่ 03 ม.ค. 2562 : 9:12:44 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4189
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage lenders[/url]
  โดย freeman153@rainmail.win วันที่ 03 ม.ค. 2562 : 10:04:38 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4190
[url=http://mortgagerates.us.com/]mortgage rates[/url]
  โดย nigelrch02@pochtar.men วันที่ 03 ม.ค. 2562 : 10:46:37 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4191
[url=http://reversemortgage.us.org/]reverse mortgage[/url] [url=http://livese*.us.com/]free live se*[/url] [url=http://mortgage.us.org/]mortgage solutions[/url] [url=http://homeworkhotline.us.com/]homework hotline[/url] [url=http://mortgagerates.us.com/]mortgage rates 15[/url] [url=http://home-loans.us.org/]home loan state bank[/url] [url=http://home-loans.us.com/]best home equity loan rates[/url] [url=http://va-loan.us.com/]va home loan rates 30 year fi*ed[/url]
  โดย michaelwalker1499@pochtar.men วันที่ 03 ม.ค. 2562 : 12:53:47 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4192
[url=https://mortgage.us.org/]best mortgage lenders[/url]
  โดย originalsean@pochtar.men วันที่ 03 ม.ค. 2562 : 2:33:09 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4193
[url=http://homeworkhotline.us.com/]homework hotline[/url] [url=http://livese*.us.com/]free live porn chat[/url] [url=http://mortgagerates.us.com/]mortgage rates[/url] [url=http://reversemortgage.us.org/]reverse mortgages[/url] [url=http://home-loans.us.com/]home loan approval[/url] [url=http://home-loans.us.org/]home loan repayment[/url] [url=http://va-loan.us.com/]va loan[/url] [url=http://mortgage.us.org/]mortgage[/url]
  โดย cooperindallas@rainmail.win วันที่ 03 ม.ค. 2562 : 2:52:44 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4194
[url=http://livese*.us.com/]live se*[/url] [url=http://mortgagerates.us.com/]mortgage rates 15[/url] [url=http://va-loan.us.com/]va loan interest rates today[/url] [url=http://home-loans.us.org/]home loans reviews[/url] [url=http://mortgage.us.org/]mortgage[/url] [url=http://reversemortgage.us.org/]mortgage reverse[/url] [url=http://homeworkhotline.us.com/]homework help online[/url] [url=http://home-loans.us.com/]home loan lenders[/url]
  โดย cassi@regiopost.trade วันที่ 03 ม.ค. 2562 : 5:11:08 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4195
[url=https://reversemortgage.us.org/]reverse mortgages[/url] [url=https://home-loans.us.org/]home loan companies[/url] [url=https://home-loans.us.com/]home loan login[/url] [url=https://mortgage.us.org/]mortgage[/url] [url=https://homeworkhotline.us.com/]history homework helper[/url]
  โดย walterbernardelli@pochtar.men วันที่ 03 ม.ค. 2562 : 7:36:55 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4196
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage[/url]
  โดย charlottehwlim@regiopost.trade วันที่ 03 ม.ค. 2562 : 9:02:15 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4197
[url=https://azithromycin500.com/]azithromycin cost[/url] [url=https://acyclovir400.com/]buy acyclovir[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]sildenafil citrate generic[/url] [url=https://buyviagrasoft.com/]buy viagra soft tabs[/url]
  โดย histar@probbo*.com วันที่ 03 ม.ค. 2562 : 9:48:22 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4198
cbd oil capsules [url=https://cbdpillsforsale.org/]cbd pills[/url] buy cbd capsules [url=https://cbdpillsforsale.org/]cbd oil capsules[/url] cbd capsules reviews [url=http://novinkigoda.org/]cbd capsules uk[/url] cbd capsules online [url=http://technishop.ru/]cbd capsules online[/url] cbd oil capsules cbd oil capsules cbd oil capsules cbd gel capsules buy cbd capsules cbd capsules holland and barrett cbd oil capsules cbd capsules online
  โดย mattresslf@gmail.com วันที่ 03 ม.ค. 2562 : 11:27:02 PM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 4199
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage calculator ireland[/url]
  โดย claire@regiopost.trade วันที่ 03 ม.ค. 2562 : 11:38:35 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4200
[url=https://mortgage.us.org/]tempo mortgage login[/url]
  โดย libero29@pochtar.men วันที่ 04 ม.ค. 2562 : 12:15:02 AM น. IP : 5.188.210.10

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com