แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 4101
[url=https://vardenafil20.com/]vardenafil tablets 20 mg[/url]
  โดย tonisilverfitness@probbo*.com วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 4:26:36 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4102
[url=https://elimite5.com/]elimite[/url]
  โดย mdiodoardo@probbo*.com วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 6:14:47 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4103
[url=https://paydayloanss.us.com/]online payday loans no credit check[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]low interest personal loans[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]personal loans[/url] [url=https://loans-online.us.com/]loans online no credit check[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash advance loans[/url]
  โดย pce74@regiopost.trade วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 6:48:49 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4104
[url=http://hijokes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]here[/url] [url=http://www.mlode-suczki-do-18-lat.red-tuba.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]0[/url] [url=http://www.relativelyoffbeat.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]home[/url] [url=http://ww41.terracyle.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]www[/url] [url=http://tetragenics.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]here[/url] [url=http://a1q.54.hhf.in.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]4[/url]
  โดย ryan8870@probbo*.com วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 7:36:16 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4105
[url=https://*enicalcapsules.com/]*enical[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycyline online[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin 500[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]buy albendazole[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]tadalafil for women[/url]
  โดย britney@probbo*.com วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 8:15:41 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4106
[url=https://kamagra10.com/]kamagra[/url] [url=https://roba*in500mg.com/]roba*in[/url] [url=https://vardenafil20.com/]vardenafil[/url] [url=https://elimite5.com/]elimite cream[/url] [url=https://prednisone2.com/]buy prednisone[/url]
  โดย richardcastillo2@probbo*.com วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 8:17:45 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4107
any problems generic viagra buy generic viagra benefits of viagra tablets generic viagra viagra and mice
  โดย hjyujhervtgr@gmail.com วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 8:43:38 PM น. IP : 31.43.94.178

ความคิดเห็นที่ 4108
[url=https://paydayloanss.us.com/]payday loans bad credit[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash installment loans[/url] [url=https://personallending.us.com/]avant loans[/url] [url=https://loans-online.us.com/]personal loans online[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]loans online instant approval[/url]
  โดย yppz@pochtar.men วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 8:49:31 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4109
[url=http://roba*in500mg.com/]roba*in 500mg for dogs[/url] [url=http://elimite5.com/]buy elimite[/url] [url=http://vardenafil20.com/]vardenafil[/url] [url=http://prednisone2.com/]prednisone[/url] [url=http://kamagra10.com/]kamagra chewable[/url]
  โดย hazel@probbo*.com วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 8:52:16 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4110
[url=https://roba*in500mg.com/]roba*in tablets[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabuse 250 mg[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]buy tadalafil[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]cialis prices[/url] [url=https://furosemide20.com/]furosemide[/url]
  โดย wishihadanid@probbo*.com วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 9:33:15 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4111
[url=https://ventolin90mcg.com/]ventolin generic[/url] [url=https://fluo*etine20.com/]fluo*etine[/url] [url=https://sildenafil*.com/]generic sildenafil citrate 100mg[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]cipla tadalafil[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]clomid[/url]
  โดย lyda@probbo*.com วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 1:09:30 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4112
[url=https://personal-loans.us.com/]personal loans[/url]
  โดย evelynandmark@regiopost.trade วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 1:11:47 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4113
[url=https://cashadvance911.com/]payday cash advance[/url]
  โดย karolhaebich@regiopost.trade วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 2:16:24 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4114
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage lenders of america[/url] [url=https://reversemortgage.us.org/]reverse mortgage[/url] [url=https://mortgagerates.us.com/]refinance rates 30 year[/url] [url=https://va-loan.us.com/]va mortgage rates current[/url] [url=https://home-loans.us.com/]home loans[/url] [url=https://home-loans.us.org/]home loan mortgage[/url] [url=https://livese*.us.com/]live porn cams[/url] [url=https://homeworkhotline.us.com/]study help[/url]
  โดย kaihung@rainmail.win วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 2:57:23 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4115
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage[/url]
  โดย cathie@rainmail.win วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 3:03:24 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4116
[url=https://clomidforwomen.com/]clomid pill[/url] [url=https://sildenafil*.com/]sildenafil 100[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]ventolin generic[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 10mg[/url] [url=https://fluo*etine20.com/]fluo*etine[/url]
  โดย aolivo0730@probbo*.com วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 3:05:20 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4117
[url=https://mortgage.us.org/]massachusetts mortgage[/url]
  โดย ismaelcontreras84@regiopost.trade วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 3:08:43 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4118
[url=https://personalloansforbadcredit2018.com/]personal loans for bad credit[/url] [url=https://installmentloans2018.com/]bad credit installment loans guaranteed[/url] [url=https://autoownersinsuranceonline.com/]auto owners insurance online[/url]
  โดย dion@pochtar.men วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 7:46:30 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4119
[url=https://prednisolone5mg.com/]where to buy prednisolone[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]buy albendazole online[/url] [url=https://furosemide20.com/]furosemide 40 mg[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium 10mg[/url]
  โดย rathkefamily@probbo*.com วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 8:52:00 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4120
[url=http://va-loan.us.com/]va loan[/url] [url=http://livese*.us.com/]free live se* cams[/url] [url=http://homeworkhotline.us.com/]my homework help[/url] [url=http://reversemortgage.us.org/]reverse mortgage[/url] [url=http://home-loans.us.org/]home loans[/url] [url=http://mortgage.us.org/]mortgage qualification calculator[/url] [url=http://home-loans.us.com/]home loans arizona[/url] [url=http://mortgagerates.us.com/]best mortgage rates[/url]
  โดย kelle@regiopost.trade วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 9:15:31 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4121
[url=http://tadalafil5mg.com/]tadalafil 5mg[/url]
  โดย annettejoergensen83@probbo*.com วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 11:18:26 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4122
[url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 10[/url] [url=https://sildenafil*.com/]sildenafil[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]ventolin[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]clomid[/url] [url=https://fluo*etine20.com/]buy fluo*etine[/url]
  โดย portugal1953@probbo*.com วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 11:23:38 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4123
[url=https://sildenafil*.com/]sildenafil[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil tablets[/url] [url=https://fluo*etine20.com/]fluo*etine 20 mg[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]clomid[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]proventil hfa 90 mcg inhaler[/url]
  โดย stobk4now@probbo*.com วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 11:40:44 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4124
[url=https://mortgagerates.us.com/]best home refinance rates[/url] [url=https://livese*.us.com/]se* chatzy[/url] [url=https://va-loan.us.com/]home loans for veterans[/url] [url=https://homeworkhotline.us.com/]homework hotline[/url] [url=https://home-loans.us.org/]home loan requirements[/url]
  โดย carlene@pochtar.men วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 1:19:47 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4125
[url=https://home-loans.us.org/]home loans requirements[/url]
  โดย jacalyn@regiopost.trade วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 1:36:32 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4126
[url=https://va-loan.us.com/]va loan[/url] [url=https://mortgage.us.org/]mortgage[/url] [url=https://reversemortgage.us.org/]mortgage reverse[/url] [url=https://home-loans.us.com/]home loans available[/url] [url=https://livese*.us.com/]porn live[/url]
  โดย magnolia@regiopost.trade วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 1:57:32 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4127
[url=http://home-loans.us.com/]best home equity loan rates[/url]
  โดย btizeth7@pochtar.men วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 2:14:28 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4128
[url=https://reversemortgage.us.org/]reverse mortgage[/url] [url=https://home-loans.us.com/]home loans with bad credit[/url] [url=https://homeworkhotline.us.com/]need homework done[/url] [url=https://mortgage.us.org/]mortgage loans[/url] [url=https://home-loans.us.org/]home loan mortgage[/url]
  โดย kathip@regiopost.trade วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 3:24:52 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4129
[url=https://sildenafil*.com/]sildenafil[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]clomid for women[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 5mg[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]ventolin[/url] [url=https://fluo*etine20.com/]fluo*etine hcl[/url]
  โดย has28se@probbo*.com วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 4:44:31 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4130
[url=https://motilium10mg.com/]motilium 10mg[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole[/url] [url=https://tadacip2019.com/]tadacip[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin inhaler[/url] [url=https://atenololmedication.com/]atenolol[/url]
  โดย allendale1420@probbo*.com วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 6:30:32 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4131
[url=https://antabuse250.com/]antabuse[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]buy *enical[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]buy predislone tablets[/url] [url=https://acyclovir400.com/]buying acyclovir[/url] [url=https://tadacip2019.com/]tadacip[/url]
  โดย kellyz77429@probbo*.com วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 7:40:00 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4132
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage solutions[/url]
  โดย zcynnamon@regiopost.trade วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 8:56:30 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4133
[url=http://reversemortgage.us.org/]reverse mortgage companies[/url]
  โดย jeffersc@rainmail.win วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 9:47:43 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4134
[url=https://ventolin90mcg.com/]buy ventolin inhaler without prescription[/url] [url=https://fluo*etine20.com/]fluo*etine[/url] [url=https://sildenafil*.com/]generic sildenafil citrate 100mg[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 5mg[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]clomid for women[/url]
  โดย ralphpadilla47@probbo*.com วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 9:52:35 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4135
[url=https://clomidforwomen.com/]clomid for women[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]no prescription ventolin[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 10[/url] [url=https://sildenafil*.com/]sildenafil 100[/url] [url=https://fluo*etine20.com/]fluo*etine 20mg[/url]
  โดย fdominguez@probbo*.com วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 10:06:36 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4136
[url=http://arthousestore.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]arthousestore.net[/url] [url=http://ww3.norphones.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]www[/url] [url=http://sustaticket.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]3[/url] [url=http://www.bornagain-creations.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]home[/url] [url=http://dealsgb.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]2[/url] [url=http://www.cdalloz.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]9[/url] [url=http://ampsedge.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]site[/url]
  โดย sonramirez8@probbo*.com วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 10:42:56 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4137
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage lender[/url]
  โดย tonyobrien1972@rainmail.win วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 12:57:27 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4138
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage[/url]
  โดย dolbier1@rainmail.win วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 1:34:58 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4139
[url=https://fluo*etine20.com/]20mg prozac[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 5mg[/url] [url=https://sildenafil*.com/]generic sildenafil citrate 100mg[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]clomid[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]ventolin[/url]
  โดย paulins@probbo*.com วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 2:54:59 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4140
[url=https://mortgagerates.us.com/]mortgage rates[/url] [url=https://home-loans.us.com/]home loans[/url] [url=https://homeworkhotline.us.com/]assignment help services[/url] [url=https://livese*.us.com/]free nude cams[/url] [url=https://mortgage.us.org/]mortgage[/url] [url=https://home-loans.us.org/]best home loan rates[/url] [url=https://reversemortgage.us.org/]reverse mortgage[/url] [url=https://va-loan.us.com/]va loan[/url]
  โดย yngvetengman@regiopost.trade วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 3:30:35 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4141
[url=https://clomidforwomen.com/]pct clomid[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 5mg[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]ventolin[/url] [url=https://sildenafil*.com/]sildenafil 100mg[/url] [url=https://fluo*etine20.com/]buy fluo*etine[/url]
  โดย christi@probbo*.com วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 3:38:39 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4142
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage lender[/url]
  โดย edjechols@pochtar.men วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 5:17:57 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4143
[url=https://va-loan.us.com/]va loan[/url] [url=https://livese*.us.com/]se* chatrooms[/url] [url=https://mortgage.us.org/]mortgage[/url] [url=https://home-loans.us.org/]home loans[/url] [url=https://mortgagerates.us.com/]mortgage rates 15[/url]
  โดย chardone@regiopost.trade วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 8:44:39 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4144
[url=http://www.naisys.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]2[/url] [url=http://www.zitherheaven.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]4[/url] [url=http://ww17.after10shoes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]home[/url] [url=http://www.lantanaoilandgas.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]web[/url] [url=http://www.massa.org.in/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]5[/url] [url=http://comradeskillers.webs.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]here[/url] [url=http://ww41.sandyscb.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]here[/url] [url=http://washingtonairguard.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]washingtonairguard.com[/url] [url=http://kiss-army.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]home[/url] [url=http://ww4.thetattoodesign.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]www[/url] [url=http://www.openglobe.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]link[/url] [url=http://huic.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]home[/url]
  โดย crystle@probbo*.com วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 9:05:11 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4145
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage[/url]
  โดย lynnanthony@pochtar.men วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 9:17:53 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4146
[url=https://home-loans.us.org/]home loans[/url] [url=https://livese*.us.com/]free live se* cams[/url] [url=https://va-loan.us.com/]va loans for disabled veterans[/url] [url=https://reversemortgage.us.org/]reverse mortgage solutions[/url] [url=https://home-loans.us.com/]home loan interest rates today[/url]
  โดย annamaria@regiopost.trade วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 10:49:59 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4147
[url=https://mortgagerates.us.com/]mortgage rates[/url] [url=https://mortgage.us.org/]mortgage lenders[/url] [url=https://reversemortgage.us.org/]reverse mortgage[/url] [url=https://home-loans.us.org/]home loans reviews[/url] [url=https://home-loans.us.com/]home loan online[/url]
  โดย sherihayes@rainmail.win วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 11:10:19 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4148
[url=https://fluo*etine20.com/]fluo*etine hcl 20mg[/url] [url=https://ventolin90mcg.com/]ventolin 90 mcg[/url] [url=https://sildenafil*.com/]sildenafil tablets 100mg[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]order clomid online[/url] [url=https://tadalafil5mg.com/]tadalafil 20mg[/url]
  โดย hottieryorl@probbo*.com วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 11:37:41 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4149
[url=https://mortgage.us.org/]mortgage[/url]
  โดย dragon*yz@rainmail.win วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 1:17:35 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4150
[url=https://loansforbadcredit2018.com/]quick loans for bad credit[/url] [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]online loans bad credit[/url]
  โดย jlswede29@regiopost.trade วันที่ 01 ม.ค. 2562 : 3:49:55 PM น. IP : 5.188.210.11

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com