แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 4051
canadian pharmacy mall
  โดย walterroney@gmail.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 6:47:52 AM น. IP : 31.184.236.91

ความคิดเห็นที่ 4052
canadian pharm Here
  โดย walterroney@gmail.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 7:00:06 AM น. IP : 31.184.236.91

ความคิดเห็นที่ 4053
sky pharmacy review
  โดย walterroney@gmail.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 8:51:29 AM น. IP : 31.184.236.91

ความคิดเห็นที่ 4054
skypharmacy
  โดย walterroney@gmail.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 8:52:58 AM น. IP : 31.184.236.91

ความคิดเห็นที่ 4055
no prescription foreign pharmacies
  โดย trumtrummy@gmail.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 8:55:02 AM น. IP : 31.184.236.9

ความคิดเห็นที่ 4056
pharmacy no prescription
  โดย trumtrummy@gmail.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 9:26:42 AM น. IP : 31.184.236.9

ความคิดเห็นที่ 4057
[url=http://prednisone2.com/]prednisone[/url]
  โดย timmersthg@probbo*.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 9:29:30 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4058
seroquel no prescription pharmacy
  โดย trumtrummy@gmail.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 9:39:54 AM น. IP : 31.184.236.9

ความคิดเห็นที่ 4059
online pharmacy no dr prescriptions
  โดย trumtrummy@gmail.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 9:50:35 AM น. IP : 31.184.236.9

ความคิดเห็นที่ 4060
online pharmacies without scripts
  โดย trumtrummy@gmail.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 9:52:33 AM น. IP : 31.184.236.9

ความคิดเห็นที่ 4061
[url=https://loanswithnocredit.us.com/]installment loans bad credit[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]personal loans bad credit[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]advance payday[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]loan today[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]where to get a personal loan[/url]
  โดย geerscleaningservice@pochtar.men วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 10:24:44 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4062
[url=https://elimite5.com/]elimite[/url] [url=https://prednisone2.com/]prednisone[/url] [url=https://kamagra10.com/]generic kamagra[/url] [url=https://vardenafil20.com/]vardenafil hcl[/url] [url=https://roba*in500mg.com/]roba*in/methocarbamol 500mg[/url]
  โดย delisa@probbo*.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 10:52:21 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4063
healthy male
  โดย kevinsrupert@gmail.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 12:10:31 PM น. IP : 31.184.236.11

ความคิดเห็นที่ 4064
[url=https://personallending.us.com/]payday lenders[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]loans online instant approval[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]loans with no credit[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]personal loans low interest[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]payday loans in california[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash advance loans[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]loans instant approval[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]advance payday loans[/url] [url=https://loans-online.us.com/]personal loans online[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]payday loans definition[/url]
  โดย als@rainmail.win วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 12:16:28 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4065
canadian health
  โดย kevinsrupert@gmail.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 12:40:33 PM น. IP : 31.184.236.11

ความคิดเห็นที่ 4066
healthy man viagra scam
  โดย kevinsrupert@gmail.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 12:41:55 PM น. IP : 31.184.236.11

ความคิดเห็นที่ 4067
it is the best payday loan service I've ever seen salarysupport.com
  โดย superale*ale*7888@gmail.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 12:45:55 PM น. IP : 178.137.81.250

ความคิดเห็นที่ 4068
[url=https://kamagra10.com/]kamagra[/url] [url=https://tadalafil5.com/]generic tadalafil[/url] [url=https://lasi*40.com/]where can i buy lasi* online[/url] [url=https://cephale*in500.com/]buy cephale*in[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone 20mg by mail order[/url]
  โดย lisac986@probbo*.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 1:33:47 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4069
[url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]personal loan interest rates[/url] [url=https://personallending.us.com/]direct lending[/url] [url=https://loans-online.us.com/]online loans bad credit[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]loans instant approval[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]loans no credit check[/url]
  โดย deskento@pochtar.men วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 2:07:04 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4070
[url=https://elimite5.com/]elimite cream 5[/url] [url=https://vardenafil20.com/]vardenafil buy online[/url] [url=https://kamagra10.com/]kamagra oral jelly[/url] [url=https://roba*in500mg.com/]roba*in v[/url] [url=https://prednisone2.com/]prednisone buy[/url]
  โดย teachinglawyer@probbo*.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 2:12:13 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4071
[url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]legitimate debt consolidation[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]payday advance[/url] [url=https://loans-online.us.com/]best online loans[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]loans instant approval[/url] [url=https://personallending.us.com/]personal lending[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash advance loans[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]personal loans[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]loans with no credit[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]payday loans[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url]
  โดย robbiep2@regiopost.trade วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 2:43:26 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4072
[url=https://vardenafil20.com/]vardenafil 20 mg[/url] [url=https://roba*in500mg.com/]roba*in price[/url] [url=https://elimite5.com/]elimite cream 5[/url] [url=https://prednisone2.com/]prednisone without prescription medication[/url] [url=https://kamagra10.com/]kamagra online pharmacy[/url]
  โดย ***umc@probbo*.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 2:55:51 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4073
[url=https://paydayloanss.us.com/]payday loans[/url]
  โดย imagebymac@pochtar.men วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 3:00:13 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4074
healthy man complaints
  โดย kevinsrupert@gmail.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 3:18:26 PM น. IP : 31.184.236.11

ความคิดเห็นที่ 4075
[url=http://ww17.navsource.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]here[/url] [url=http://peggyannes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]0[/url] [url=http://www.mainefetti.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]http://www.mainefetti.com/__media__/js/netsoltrademark.php[/url] [url=http://c0nc0rdance.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]c0nc0rdance.com[/url] [url=http://www.yapaevents.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]1[/url] [url=http://gocounty.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]http://gocounty.com/__media__/js/netsoltrademark.php[/url]
  โดย atroeder@probbo*.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 3:26:13 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4076
[url=https://autoloan2019.com/]auto loan[/url] [url=https://installmentloans2018.com/]bad credit installment loans guaranteed[/url] [url=https://loansforbadcredit2018.com/]loans for bad credit[/url]
  โดย richardjoey49@pochtar.men วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 3:32:05 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4077
healthy man
  โดย kevinsrupert@gmail.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 5:27:08 PM น. IP : 31.184.236.11

ความคิดเห็นที่ 4078
[url=https://loanswithnocredit.us.com/]loans with no credit[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]business loan[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]low interest personal loans[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]loans online instant approval[/url] [url=https://loans-online.us.com/]loans online[/url]
  โดย pjthompson@pochtar.men วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 6:04:20 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4079
Injection Steroids Pregnancy You want to think about using an electrical vibrator as a way to help prevent locks from being released. One of the primary secrets to protect against hair loss is to ensure that there may be adequate blood flow towards the scalp. An electric vibrator will help you to encourage the flow of blood towards the scalp. Deca Durabolin Evolutionary When shopping for diamonds, be sure that you comprehend the a number of C's. The 4 C's are: lower, coloration, clearness and carat weight. All those several qualities determine the value of a gemstone, so you have to be aware about value of every one of these attributes to the diamonds you are thinking about buying to successfully are becoming the diamonds for any fair price. Masteron P Find a wonderful wine-area of e*pertise retail store if you absolutely appreciate an e*cellent wine. Despite having a heftier price, niche shops have definitely educated staff and a better variety. Discount liquor stores may have rock and roll-bottom part prices, however, you will certainly endure the outcomes from the initial style for the final. Winstrol Stanozolol
  โดย dtur64383@books.pairst.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 6:27:14 PM น. IP : 91.236.74.21

ความคิดเห็นที่ 4080
[url=https://allopurinol100.com/]allopurinol[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]*enical capsules[/url] [url=https://buyviagrasoft.com/]viagra soft[/url] [url=https://motilium10mg.com/]buy motilium online[/url] [url=https://acyclovir400.com/]buy acyclovir[/url]
  โดย hrt@probbo*.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 7:41:51 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4081
[url=https://personal-loans.us.com/]personal loans for bad credit[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]student loan refinancing[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]online paydayloans[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]secured loans[/url] [url=https://loans-online.us.com/]loans online[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash advance usa[/url] [url=https://personallending.us.com/]loan lenders[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]advance payday[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]loans instant approval[/url]
  โดย williammauldin@regiopost.trade วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 7:50:12 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4082
[url=https://prednisone2.com/]prednisone[/url] [url=https://vardenafil20.com/]vardenafil price[/url] [url=https://kamagra10.com/]kamagra oral jelly[/url] [url=https://elimite5.com/]buy elimite[/url] [url=https://roba*in500mg.com/]roba*in[/url]
  โดย davidgriffith@probbo*.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 7:57:10 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4083
[url=https://vardenafil20.com/]where to buy vardenafil[/url] [url=https://roba*in500mg.com/]roba*in price[/url] [url=https://elimite5.com/]elimite[/url] [url=https://prednisone2.com/]order prednisone online[/url] [url=https://kamagra10.com/]where to buy kamagra[/url]
  โดย gigfus@probbo*.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 8:37:38 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4084
[url=https://personallending.us.com/]dental loans[/url] [url=https://loans-online.us.com/]loans online no credit check[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]castle payday loans[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]advance loan[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash advance[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]loans with no credit[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]payday advance loan[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]best place to get a loan[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]personal loans for bad credit[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]loans instant approval[/url]
  โดย sean4@pochtar.men วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 9:23:32 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4085
[url=https://personal-loans.us.com/]usa payday loan[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]advance payday[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]easy cash loans online[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]loans with no credit[/url] [url=https://loans-online.us.com/]direct payday loan lender[/url]
  โดย angiedyck34@regiopost.trade วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 9:42:53 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4086
[url=http://vardenafil20.com/]vardenafil 20mg tablets[/url] [url=http://kamagra10.com/]buy kamagra online[/url] [url=http://elimite5.com/]elimite[/url] [url=http://roba*in500mg.com/]roba*in 750[/url] [url=http://prednisone2.com/]prednisone buy[/url]
  โดย leena@probbo*.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 11:18:55 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4087
[url=https://elimite5.com/]elimite online[/url]
  โดย jeanice@probbo*.com วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 12:18:33 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4088
[url=https://roba*in500mg.com/]roba*in/methocarbamol 500mg[/url] [url=https://prednisone2.com/]buy prednisone[/url] [url=https://kamagra10.com/]kamagra jelly[/url] [url=https://elimite5.com/]cheap elimite[/url] [url=https://vardenafil20.com/]vardenafil for women[/url]
  โดย javila14@probbo*.com วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 12:19:40 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4089
[url=https://albuterolhf.com/]albuterol inhaler no prescription[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide 25mg[/url] [url=https://colchicine6.com/]buy colchicine 0.6mg[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]stromectol 3mg[/url] [url=https://valtre*500.com/]valtre* without a prescription[/url]
  โดย philomena@probbo*.com วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 1:12:34 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4090
[url=https://loansinstantapproval.us.org/]easy payday loan online[/url] [url=https://loans-online.us.com/]best payday loans online[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]advance payday[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]bad credit personal loans[/url] [url=https://personallending.us.com/]personal lending[/url]
  โดย matthewshroble@regiopost.trade วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 2:16:13 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4091
[url=https://personallending.us.com/]money lenders[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]payday loans[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]personal loans with low interest[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]advance payday[/url] [url=https://loans-online.us.com/]loans in arizona[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash advance online[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]24 hour loan[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]loans no credit check[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]quicken loans arena[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]castle payday loans[/url]
  โดย bhaglund@rainmail.win วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 3:24:44 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4092
[url=http://loansonlineinstantapproval.us.com/]online payday loans instant approval[/url] [url=http://cashadvanceloans.us.com/]payday loans fort collins[/url] [url=http://loans-online.us.com/]cash advance america scam[/url] [url=http://paydayloanss.us.com/]1 hour loans[/url] [url=http://loansinstantapproval.us.org/]loan value[/url] [url=http://advancepayday.us.com/]advance payday loans[/url] [url=http://personal-loans.us.com/]va loans[/url] [url=http://loanswithnocredit.us.com/]loans with no credit check[/url] [url=http://lowinterestpersonalloans.us.com/]100 online payday loans[/url] [url=http://personallending.us.com/]loan company[/url]
  โดย chinedeh@pochtar.men วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 5:29:53 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4093
[url=https://loansinstantapproval.us.org/]loans instant approval[/url]
  โดย pragmaticinsanity@regiopost.trade วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 7:07:29 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4094
[url=https://papers.us.com]website that will write a paper for you[/url] [url=https://cheapcarinsurance.us.org]cheap car insurance[/url] [url=https://comparecarinsurance.us.com]auto insurance quotes comparison[/url] [url=https://collegeessays.us.com]college essays[/url] [url=https://webcamse*.us.com]live se* chat[/url] [url=https://autoinsurancequotes.us.org]auto insurance quotes online instant[/url]
  โดย athens399@pochtar.men วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 8:58:22 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4095
[url=http://roba*in500mg.com/]roba*in[/url] [url=http://vardenafil20.com/]generic vardenafil[/url] [url=http://kamagra10.com/]kamagra usa[/url] [url=http://prednisone2.com/]prednisone for sale without a prescription[/url] [url=http://elimite5.com/]elimite cream over the counter[/url]
  โดย billstym22@probbo*.com วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 9:00:43 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4096
[url=https://roba*in500mg.com/]roba*in 500[/url] [url=https://prednisone2.com/]buy prednisone cheap[/url] [url=https://vardenafil20.com/]generic vardenafil online[/url] [url=https://elimite5.com/]elimite cream[/url] [url=https://kamagra10.com/]buy kamagra online[/url]
  โดย johnmclure@probbo*.com วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 9:11:31 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4097
[url=http://www.wodarkness.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]1[/url] [url=http://courtreportingja*.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]courtreportingja*.com[/url] [url=http://ww1.newsperuvian.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]6[/url] [url=http://www.lakewoodphotographicsociety.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]home[/url] [url=http://www.sillysillygirls.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]home[/url] [url=http://www.greatbellsoffire.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]1[/url] [url=http://www.dome49.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]7[/url] [url=http://www.radiojoint.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]web[/url]
  โดย chandra@probbo*.com วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 1:00:22 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4098
[url=https://prednisone2.com/]prednisone[/url] [url=https://kamagra10.com/]kamagra[/url] [url=https://elimite5.com/]buy elimite[/url] [url=https://vardenafil20.com/]vardenafil tablets 20 mg[/url] [url=https://roba*in500mg.com/]roba*in[/url]
  โดย denismer2@probbo*.com วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 1:34:22 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4099
[url=https://paydayloanss.us.com/]online loan companies[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]quick loans 100 approval[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]loans with no credit check[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]borrow money now[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]advance payday[/url]
  โดย marcellusy@pochtar.men วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 3:23:52 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4100
is viagra bad if you don't need it generic viagra online is levitra better than viagra viagra how to stop viagra from working
  โดย hjyujhervtgr@gmail.com วันที่ 30 ธ.ค. 2561 : 3:55:41 PM น. IP : 31.43.94.178

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com