แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 4001
[url=https://elimite5.com/]elimite[/url] [url=https://prednisone2.com/]prednisone[/url] [url=https://kamagra10.com/]kamagra soft[/url] [url=https://roba*in500mg.com/]roba*in[/url] [url=https://vardenafil20.com/]vardenafil[/url]
  โดย jglick57@probbo*.com วันที่ 26 ธ.ค. 2561 : 6:05:08 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4002
[url=http://www.autolocator.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]www.autolocator.com[/url] [url=http://delhiunitedfc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]5[/url] [url=http://www.comotionvc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]3[/url] [url=http://chooty.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]6[/url] [url=http://tigres.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]7[/url]
  โดย handymandean05@probbo*.com วันที่ 26 ธ.ค. 2561 : 6:15:10 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4003
[url=https://prednisone2.com/]buy cheap prednisone[/url] [url=https://vardenafil20.com/]vardenafil professional[/url] [url=https://roba*in500mg.com/]roba*in/methocarbamol 500mg[/url] [url=https://elimite5.com/]elimite cream[/url] [url=https://kamagra10.com/]kamagra[/url]
  โดย michellepeskoe@probbo*.com วันที่ 26 ธ.ค. 2561 : 6:16:15 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4004
how to take cialis cialis generic cialis generic best price
  โดย bobbyepfwdnaw@gm*.com วันที่ 26 ธ.ค. 2561 : 6:21:02 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 4005
[url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]school loans[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]loans instant approval[/url] [url=https://personallending.us.com/]payday lender[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]loans in colorado springs[/url] [url=https://loans-online.us.com/]payday loans in ohio[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]loan identifier[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]cash advance payday[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]small cash loans[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]low interest personal loans[/url]
  โดย bugsbeam@pochtar.men วันที่ 26 ธ.ค. 2561 : 6:30:12 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4006
[url=https://kamagra10.com/]kamagra[/url]
  โดย corene@probbo*.com วันที่ 26 ธ.ค. 2561 : 7:17:09 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4007
[url=https://elimite5.com/]elimite cream[/url]
  โดย jmorrison009@probbo*.com วันที่ 26 ธ.ค. 2561 : 7:52:15 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4008
[url=http://www.ideapackersandmovers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]9[/url] [url=http://sap-europe-nordic.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]9[/url] [url=http://olguntube.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]http://olguntube.com/__media__/js/netsoltrademark.php[/url] [url=http://www.spinninglovestory.co.uk/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]home[/url] [url=http://ceznam.cz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]0[/url] [url=http://www.greatestmoviedeaths.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]here[/url] [url=http://redtube18.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]6[/url] [url=http://ww2.panasonichelp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]6[/url] [url=http://www.dollarandadreamtour.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]0[/url] [url=http://www.colorworkssalon.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]8[/url] [url=http://courtnewsreport.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]courtnewsreport.com[/url] [url=http://ww2.dawgprints.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]1[/url]
  โดย rtablink@probbo*.com วันที่ 26 ธ.ค. 2561 : 8:20:49 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4009
[url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]ordering hctz on lind[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril 40 mg tablets[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]zithroma*[/url] [url=https://ventolin90.com/]buy ventolin[/url] [url=https://valtre*500.com/]valtre*[/url]
  โดย ashleighclarke1986@probbo*.com วันที่ 26 ธ.ค. 2561 : 8:32:06 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4010
when will viagra go generic viagra uk generic viagra reviews
  โดย hyune*ec@gm*.us วันที่ 27 ธ.ค. 2561 : 6:49:15 PM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 4011
[url=https://prednisone2.com/]prednisone[/url]
  โดย roserose@probbo*.com วันที่ 27 ธ.ค. 2561 : 8:04:40 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4012
can you take o*ycontin and viagra viagra online should i take viagra with high blood pressure generic viagra the invention of viagra
  โดย hjyujhervtgr@gmail.com วันที่ 27 ธ.ค. 2561 : 8:57:34 PM น. IP : 31.43.94.178

ความคิดเห็นที่ 4013
[url=https://personal-loans.us.com/]bad credit personal loans[/url]
  โดย joecorian@pochtar.men วันที่ 27 ธ.ค. 2561 : 9:56:20 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4014
[url=http://roba*in500mg.com/]roba*in[/url] [url=http://elimite5.com/]buy elimite[/url] [url=http://prednisone2.com/]buy prednisone cheap[/url] [url=http://kamagra10.com/]kamagra[/url] [url=http://vardenafil20.com/]order vardenafil online[/url]
  โดย sugartime403@probbo*.com วันที่ 27 ธ.ค. 2561 : 11:13:34 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4015
[url=http://androidoke.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]3[/url] [url=http://jesuitrobotics.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]7[/url] [url=http://fithiphealthy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]http://fithiphealthy.com/__media__/js/netsoltrademark.php[/url] [url=http://www.tonycongi.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]8[/url] [url=http://ww3.danieljacobradcliffe.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]6[/url] [url=http://ho-do.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]site[/url] [url=http://arizonafightnews.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]2[/url] [url=http://www.knightsfinejewelry.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]8[/url] [url=http://www.habbocorp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]0[/url]
  โดย jplivet@probbo*.com วันที่ 27 ธ.ค. 2561 : 11:45:31 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4016
[url=https://prednisone2.com/]buy prednisone[/url] [url=https://kamagra10.com/]kamagra[/url] [url=https://roba*in500mg.com/]roba*in 750 mg[/url] [url=https://vardenafil20.com/]vardenafil[/url] [url=https://elimite5.com/]buy elimite[/url]
  โดย cwtrich@probbo*.com วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 12:25:51 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4017
[url=https://loanswithnocredit.us.com/]loans with no credit check[/url]
  โดย tomsul2001@pochtar.men วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 12:26:19 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4018
[url=https://personal-loans.us.com/]direct payday loans online[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]advance payday[/url] [url=https://loans-online.us.com/]loans direct lenders[/url] [url=https://personallending.us.com/]direct lender payday loans[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash advance loans[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]payday loans[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]remodeling loans[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]online payday loans instant approval[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]payday loans tucson[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]check cash advance[/url]
  โดย gfisher1@rainmail.win วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 1:40:44 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4019
[url=https://roba*in500mg.com/]methocarbamol roba*in[/url] [url=https://prednisone2.com/]buy prednisone online[/url] [url=https://kamagra10.com/]kamagra gold[/url] [url=https://elimite5.com/]buy elimite online[/url] [url=https://vardenafil20.com/]generic vardenafil online[/url]
  โดย jcamacho946@probbo*.com วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 2:08:38 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4020
[url=https://prednisone2.com/]prednisone[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin nebulizer[/url] [url=https://albuterolhf.com/]proair albuterol[/url] [url=https://valtre*500.com/]valtre* 500mg[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]buy synthroid[/url]
  โดย charlespassini@probbo*.com วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 3:45:26 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4021
[url=https://kamagra10.com/]generic kamagra[/url] [url=https://prednisone2.com/]prednisone buy without prescription[/url] [url=https://vardenafil20.com/]vardenafil[/url] [url=https://elimite5.com/]elimite online[/url] [url=https://roba*in500mg.com/]roba*in 500[/url]
  โดย scottcarter2@probbo*.com วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 4:04:48 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4022
[url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]payday loans near me[/url] [url=https://personallending.us.com/]loan apply online[/url]
  โดย jenhauch@regiopost.trade วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 4:42:58 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4023
[url=http://ww4.viking-server.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]6[/url] [url=http://www.docsnews.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]9[/url] [url= http://www.iyed.thebrokenconsole.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femalevi agra1.com] http://www.iyed.thebrokenconsole.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femalevi agra1.com[/url] [url=http://wwwyourtango.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]http://wwwyourtango.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com[/url] [url=http://www.fabbrinorthamerica.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]1[/url] [url=http://www.fabricworkshopmuseum.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]3[/url] [url=http://bonbonniere.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]2[/url] [url=http://3dbeddingsets.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]1[/url] [url=http://icfreeshipping.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]3[/url]
  โดย ccunillera17@probbo*.com วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 4:58:47 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4024
[url=https://azithromycin500.com/]azithromycin[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabuse medication[/url] [url=https://furosemide20.com/]furosemide 20mg[/url] [url=https://roba*in500mg.com/]roba*in[/url] [url=https://tadacip2019.com/]tadacip[/url]
  โดย vehanen@probbo*.com วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 6:11:27 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4025
[url=https://kamagra10.com/]kamagra[/url]
  โดย watty617@probbo*.com วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 6:22:11 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4026
[url=http://loanswithnocredit.us.com/]tribal installment loans[/url] [url=http://cashadvanceloans.us.com/]advance loans[/url] [url=http://paydayloanss.us.com/]payday loans[/url] [url=http://loansonlineinstantapproval.us.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] [url=http://advancepayday.us.com/]advance payday[/url] [url=http://loans-online.us.com/]loans online[/url] [url=http://lowinterestpersonalloans.us.com/]how does debt consolidation work[/url] [url=http://personal-loans.us.com/]personal loans[/url] [url=http://personallending.us.com/]personal lending[/url] [url=http://loansinstantapproval.us.org/]online loans bad credit instant approval[/url]
  โดย onebudlt2many@rainmail.win วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 6:37:39 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4027
[url=https://paydayloans2018.com/]get loan[/url] [url=https://essaywritingservice2018.com/]essay writing service[/url] [url=https://gapinsuranceforcars.com/]gap insurance for cars[/url]
  โดย jmacelroy@regiopost.trade วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 6:47:58 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 4028
viagra online generic viagra buy generic viagra online canadian pharmacy
  โดย adrianaeqwh@gm*.com วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 10:10:17 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 4029
[url=http://cashadvanceloans.us.com/]loan shops[/url] [url=http://loansonlineinstantapproval.us.com/]online payday loans instant approval[/url] [url=http://personal-loans.us.com/]personal loans[/url] [url=http://loans-online.us.com/]best payday loans online[/url] [url=http://loanswithnocredit.us.com/]loans with no credit[/url] [url=http://personallending.us.com/]personal lending[/url] [url=http://paydayloanss.us.com/]online loan companies[/url] [url=http://loansinstantapproval.us.org/]loans instant approval[/url] [url=http://lowinterestpersonalloans.us.com/]personal loans with low interest rates[/url] [url=http://advancepayday.us.com/]advance payday loans[/url]
  โดย jtram3@regiopost.trade วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 11:52:46 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4030
[url=https://kamagra10.com/]kamagra 100 chewable tablets[/url] [url=https://roba*in500mg.com/]roba*in online[/url] [url=https://prednisone2.com/]buy cheap prednisone[/url] [url=https://vardenafil20.com/]vardenafil[/url] [url=https://elimite5.com/]buy elimite[/url]
  โดย kaley@probbo*.com วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 12:20:50 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4031
[url=https://elimite5.com/]buy elimite[/url]
  โดย kimberlee@probbo*.com วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 1:25:53 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4032
online generic viagra cheap viagra cheapest viagra online
  โดย darlenalhbtl@gm*.co.uk วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 1:36:57 PM น. IP : 178.159.37.97

ความคิดเห็นที่ 4033
[url=https://kamagra10.com/]kamagra online[/url] [url=https://elimite5.com/]elimite[/url] [url=https://roba*in500mg.com/]roba*in 500mg[/url] [url=https://prednisone2.com/]buy prednisone without a prescription[/url] [url=https://vardenafil20.com/]vardenafil tablets 20 mg[/url]
  โดย nguyenkristy@probbo*.com วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 1:44:14 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4034
[url=https://loans-online.us.com/]loans online[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]online payday loan[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]lones[/url] [url=https://personallending.us.com/]personal lending[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]payday advance[/url]
  โดย ganunez32818@rainmail.win วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 2:02:17 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4035
[url=https://autoinsurancequotes.us.org]car insurance rates by state[/url] [url=https://collegeessays.us.com]online dissertation writing[/url] [url=https://papers.us.com]paper writing services[/url] [url=https://comparecarinsurance.us.com]car insurance quote[/url] [url=https://webcamse*.us.com]live chat[/url] [url=https://cheapcarinsurance.us.org]cheap car insurance in michigan[/url]
  โดย mohammedmatiur@pochtar.men วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 2:02:28 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 4036
buying viagra online online pharmacy viagra buy viagra online cheap
  โดย rosiethigepi@gm*.co.uk วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 2:44:07 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 4037
[url=https://advancepayday.us.com/]advance payday loan[/url]
  โดย gemini1275@rainmail.win วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 2:58:06 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 4038
[url=https://prednisone2.com/]buy prednisone cheap[/url] [url=https://elimite5.com/]elimite[/url] [url=https://roba*in500mg.com/]methocarbamol roba*in[/url] [url=https://kamagra10.com/]cheap kamagra[/url] [url=https://vardenafil20.com/]vardenafil tablets 20 mg[/url]
  โดย abigail@probbo*.com วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 8:05:07 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4039
[url=http://loansinstantapproval.us.org/]loan from[/url]
  โดย robtnichols@pochtar.men วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 8:12:47 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4040
[url=https://vardenafil20.com/]buy vardenafil online[/url]
  โดย janrn100@probbo*.com วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 8:14:32 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4041
What the difference payday loan installment loans? [url=https://salarysupport.com]salarysupport.com[/url]
  โดย superale*ale*7888@gmail.com วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 9:22:11 PM น. IP : 178.137.81.250

ความคิดเห็นที่ 4042
[url=https://prednisone2.com/]prednisone 10mg pack[/url] [url=https://roba*in500mg.com/]roba*in[/url] [url=https://kamagra10.com/]kamagra[/url] [url=https://elimite5.com/]elimite cream[/url] [url=https://vardenafil20.com/]vardenafil[/url]
  โดย amber@probbo*.com วันที่ 28 ธ.ค. 2561 : 9:26:54 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 4043
was viagra an accident buy viagra what was viagra intended for http://viagrabs.com/ taking e*tenze and viagra
  โดย hjyujhervtgr@gmail.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 2:00:18 AM น. IP : 31.43.94.178

ความคิดเห็นที่ 4044
[url=http://panamacitymetro.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]9[/url] [url=http://www.dreamandwin.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]home[/url] [url=http://gadgetmaga.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]web[/url] [url=http://www.sportsshops.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]3[/url] [url=http://www.serialkeyworld.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]here[/url] [url=http://www.sergebistro.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]4[/url] [url=http://jonesandforrest.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]7[/url] [url=http://elincolnmercury.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]here[/url]
  โดย misscandace301@probbo*.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 2:24:05 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 4045
[url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash advance loans[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]online payday loans instant approval[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]instant payday loan[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]payday advances[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]loan no credit[/url]
  โดย gvland816@pochtar.men วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 4:23:54 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4046
[url=https://kamagra10.com/]kamagra[/url] [url=https://elimite5.com/]buy elimite[/url] [url=https://roba*in500mg.com/]roba*in 500 mg tablets[/url] [url=https://vardenafil20.com/]vardenafil 20 mg price[/url] [url=https://prednisone2.com/]buy prednisone online[/url]
  โดย tactilis@probbo*.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 4:24:15 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4047
[url=https://vardenafil20.com/]vardenafil[/url] [url=https://roba*in500mg.com/]roba*in 750[/url] [url=https://kamagra10.com/]kamagra jelly usa[/url] [url=https://elimite5.com/]elimite cream[/url] [url=https://prednisone2.com/]prednisone[/url]
  โดย hd8356@probbo*.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 4:51:22 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 4048
[url=https://kamagra10.com/]cheap kamagra[/url]
  โดย freavesjr@probbo*.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 5:06:23 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 4049
is it safe to crush viagra generic viagra online where can i buy viagra in kolkata http://viagrabs.com/ viagra in health care reform
  โดย hjyujhervtgr@gmail.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 6:35:59 AM น. IP : 31.43.94.178

ความคิดเห็นที่ 4050
sky pharmacy
  โดย walterroney@gmail.com วันที่ 29 ธ.ค. 2561 : 6:42:36 AM น. IP : 31.184.236.91

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com