แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 3951
what is cialis tadalafil 20 mg used for buy cialis reasons for cialis cialis can i take dapo*etine with cialis
  โดย tyujyrhfaff@gmail.com วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 8:42:18 PM น. IP : 31.43.94.178

ความคิดเห็นที่ 3952
[url=https://advancepayday.us.com/]get cash[/url] [url=https://personallending.us.com/]direct lending[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash advance[/url] [url=https://loans-online.us.com/]loans online[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]personal loan[/url]
  โดย madaanrajinder@regiopost.trade วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 8:42:21 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3953
[url=http://tnttorent.pl.ranklite.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]6[/url] [url=http://www.se*-w-stosunku-filmiki.red-tuba.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]8[/url] [url=http://www.browarddefender.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]site[/url] [url=http://clipshemale.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]home[/url] [url=http://www.entertainment-stl.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]6[/url] [url=http://www.stem-cell-*.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]http://www.stem-cell-*.com/__media__/js/netsoltrademark.php[/url] [url=http://www.arncraft.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]http://www.arncraft.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com[/url] [url=http://ww5.protonique.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]web[/url] [url=http://www.downloadquransoftware.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]2[/url] [url= http://ww35.marbleheadpeninsula.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicin e6.com] http://ww35.marbleheadpeninsula.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicin e6.com[/url] [url=http://www.wakeforestgolfacademy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]page[/url] [url=http://www.tavisbradley.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]here[/url] [url=http://www.lpcslo.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]9[/url] [url= http://ww-autose*.pol-amatorki.e*tremalnie.fajne.info/__media__/js/netsoltradema rk.php?d=colchicine6.com] http://ww-autose*.pol-amatorki.e*tremalnie.fajne.info/__media__/js/netsoltradema rk.php[/url] [url=http://polskj-se*.pol-mamuski.e*tremalnie.fajne.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]5[/url]
  โดย lina@probbo*.com วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 9:11:45 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3954
[url=http://loanswithnocredit.us.com/]credit loans guaranteed approval[/url] [url=http://personallending.us.com/]money lenders[/url] [url=http://advancepayday.us.com/]overnight payday loans[/url] [url=http://personal-loans.us.com/]personal loan[/url] [url=http://cashadvanceloans.us.com/]cash advance loans[/url] [url=http://loans-online.us.com/]check payday[/url] [url=http://lowinterestpersonalloans.us.com/]personal loans low interest rates[/url] [url=http://paydayloanss.us.com/]payday loans for bad credit[/url] [url=http://loansinstantapproval.us.org/]fa*less loans[/url] [url=http://loansonlineinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url]
  โดย pearl@pochtar.men วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 10:53:10 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3955
[url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]lisi*ril hydrochlorothiazide[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]stromectol buy[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin 500mg[/url]
  โดย sjkhmg@probbo*.com วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 10:57:50 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3956
[url=https://paydayloanss.us.com/]cash till payday loans[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]loan e*it[/url] [url=https://personallending.us.com/]personal lending[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]bad credit loans with monthly payments[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]online loans bad credit[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]personal loans with bad credit[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]advance payday[/url] [url=https://loans-online.us.com/]online loans[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]fast loans[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]easy money[/url]
  โดย elvishollinger@regiopost.trade วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 11:26:32 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3957
[url=https://advancepayday.us.com/]payday advance[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]where to get a personal loan[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]personal loans fast[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]personal loans with low interest[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]loans no credit[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash advance[/url] [url=https://personallending.us.com/]personal lending[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]tribal loans direct lenders[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] [url=https://loans-online.us.com/]loans direct lenders[/url]
  โดย johanaasplund@rainmail.win วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 11:47:56 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3958
[url=http://www.wandererthoughts.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]1[/url] [url=http://rsvp.willowhouse.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]www[/url] [url=http://appaltree.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]here[/url] [url=http://www.murielharrisweinstein.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]9[/url] [url=http://www.yankeeroad.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]9[/url] [url=http://cheaptwinmattress.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]here[/url] [url= http://www.logliquidators.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.c om] http://www.logliquidators.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.c om[/url] [url=http://www.twistedgenetics.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]here[/url] [url=http://harborsidefarms.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]1[/url]
  โดย thu@probbo*.com วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 12:12:04 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3959
cialis per i giovani http://cialisle.com kesan ubat cialis buy cialis reviews of cialis daily
  โดย tyujyrhfaff@gmail.com วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 12:15:29 AM น. IP : 31.43.94.178

ความคิดเห็นที่ 3960
[url=https://buystromectolonline.com/]stromectol online[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone sodium[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide[/url] [url=https://azithromycin500.com/]buy azithromycin[/url]
  โดย sdd@probbo*.com วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 12:31:21 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3961
[url=https://motilium10mg.com/]motilium 10mg[/url]
  โดย rgreeder@probbo*.com วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 12:53:19 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3962
[url=https://advancepayday.us.com/]advance payday[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]payday loans in california[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]low interest personal loans[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]online loans bad credit instant approval[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]loans online instant approval[/url]
  โดย poleijon@regiopost.trade วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 1:52:21 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3963
[url=https://advancepayday.us.com/]pay advance[/url]
  โดย raybond@rainmail.win วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 4:16:29 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3964
[url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide brand name[/url]
  โดย scottcarolyn@probbo*.com วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 4:40:12 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3965
[url=https://loanswithnocredit.us.com/]online payday loan[/url] [url=https://loans-online.us.com/]need a payday loan[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]personal loan interest rate[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]best payday loans[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]low interest loans[/url]
  โดย knupfi@pochtar.men วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 5:26:35 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3966
[url=https://motilium10mg.com/]motilium for sale[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]stromectol buy[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin 500[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]cheap prednisolone[/url]
  โดย jdelago@probbo*.com วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 6:27:11 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3967
where to buy viagra online viagra prescription cheapest generic viagra buy generic viagra online
  โดย johnnakojsnt@gm*.co.uk วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 7:51:52 AM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 3968
[url=https://buystromectolonline.com/]stromectol[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide drug[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]where to buy prednisolone[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin online[/url]
  โดย michelle@probbo*.com วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 8:09:04 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3969
[url=http://www.discussiondivas.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]page[/url] [url=http://www.ladybugmagkids.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]0[/url] [url=http://shop.hammocksandhightea.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]4[/url] [url=http://ww4.mediumfootwear.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]1[/url] [url=http://ww1.latesthdwallpaper.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]7[/url] [url=http://www.kannadapraba.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]http://www.kannadapraba.com/__media__/js/netsoltrademark.php[/url] [url=http://icdrc.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]2[/url] [url=http://bow-babies.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]4[/url] [url=http://www.grizlegirlproductions.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]3[/url] [url=http://newheightsboise.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]page[/url] [url= http://www.patcopae*pansion.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1 .com] http://www.patcopae*pansion.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1 .com[/url] [url=http://www.saslubeandchemicals.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]http://www.saslubeandchemicals.com/__media__/js/netsoltrademark.php[/url] [url=http://christmas-treeland.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]site[/url]
  โดย nicholsjessica95@probbo*.com วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 11:15:38 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3970
[url=https://bestpricecialis.com/]cialis cost[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline[/url] [url=https://tadalafil5.com/]tadalafil best price[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin 500[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra[/url]
  โดย glend@probbo*.com วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 11:44:15 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3971
[url=https://loans-online.us.com/]loans online no credit check[/url]
  โดย edjechols@rainmail.win วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 1:00:14 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3972
[url=https://azithromycin500.com/]azithromycin 500 mg[/url]
  โดย jim@probbo*.com วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 1:36:48 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3973
[url=https://loans-online.us.com/]loans online[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]online loans bad credit instant approval[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]loans online instant approval[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]personal loan bad credit[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]america payday loan[/url]
  โดย petervaisanen@regiopost.trade วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 1:54:44 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3974
[url=http://azithromycin500.com/]azithromycin[/url] [url=http://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]lisi*ril hydrochlorothiazide[/url] [url=http://motilium10mg.com/]motilium otc[/url] [url=http://prednisolone5mg.com/]prednisolone[/url] [url=http://buystromectolonline.com/]stromectol[/url]
  โดย captnorm@probbo*.com วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 3:26:20 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3975
[url=https://buystromectolonline.com/]stromectol[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide lisi*ril[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin online[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium for sale[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone[/url]
  โดย tig1377@probbo*.com วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 3:35:51 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3976
[url=https://loansinstantapproval.us.org/]loans instant approval[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]loans with no credit check[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]personal loans no credit check[/url] [url=https://loans-online.us.com/]personal loans online[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]loan types[/url] [url=https://personallending.us.com/]what is a personal loan[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash advance[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]payday advance loan[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]low interest personal loans[/url]
  โดย denese@rainmail.win วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 3:48:35 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3977
[url=https://loans-online.us.com/]need a payday loan[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]fast cash personal loan[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]how does debt consolidation work[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash advance usa[/url]
  โดย escherlacher@regiopost.trade วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 4:50:13 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3978
[url=https://buystromectolonline.com/]stromectol 3 mg[/url]
  โดย gradyc10@probbo*.com วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 5:08:18 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3979
[url=https://buystromectolonline.com/]stromectol 3 mg[/url]
  โดย gpalmer@probbo*.com วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 5:39:55 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3980
[url=https://loanswithnocredit.us.com/]loans no credit[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash advance loans[/url] [url=https://personallending.us.com/]money lenders[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]payday loans[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]personal loans[/url]
  โดย renna@regiopost.trade วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 5:58:53 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3981
[url=https://personallending.us.com/]personal lending[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]personal loans low interest[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]payday loans[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]payday loan te*as[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]loans online instant approval[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]usa payday loan[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]very poor credit personal loans[/url] [url=https://loans-online.us.com/]loans online[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]advance payday[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]loans instant approval[/url]
  โดย hiero426h@regiopost.trade วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 6:53:19 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3982
[url=https://azithromycin500.com/]where to get azithromycin[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]stromectol[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium 10mg[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide 12.5[/url]
  โดย joslyn@probbo*.com วันที่ 24 ธ.ค. 2561 : 7:22:40 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3983
[url=https://azithromycin500.com/]azithromycin[/url]
  โดย srgoodman@probbo*.com วันที่ 25 ธ.ค. 2561 : 6:39:31 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3984
[url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin[/url] [url=https://propecia5.com/]generic propecia 5mg[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]sildenafil[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin hfa 90 mcg[/url] [url=https://femaleviagra1.com/]order female viagra[/url]
  โดย jenine@probbo*.com วันที่ 25 ธ.ค. 2561 : 7:59:17 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3985
[url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]loans online instant approval[/url]
  โดย feltdd@pochtar.men วันที่ 25 ธ.ค. 2561 : 8:28:37 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3986
[url=https://motilium10mg.com/]motilium usa[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin for sale[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]generic stromectol[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide over the counter[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone to buy[/url]
  โดย gaair@probbo*.com วันที่ 25 ธ.ค. 2561 : 9:57:21 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3987
[url=https://prednisolone5mg.com/]buy prednisolone online[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]stromectol 3 mg[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium 10mg[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide 12.5 mg[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin cost[/url]
  โดย tonyandtina@probbo*.com วันที่ 25 ธ.ค. 2561 : 10:14:00 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3988
[url=http://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide over the counter[/url]
  โดย babalooooo13088@probbo*.com วันที่ 25 ธ.ค. 2561 : 10:42:06 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3989
[url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone 5mg[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium otc[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]buy stromectol[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide 12.5 mg tablets[/url]
  โดย bula@probbo*.com วันที่ 25 ธ.ค. 2561 : 10:47:25 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3990
[url=https://cashadvanceloans.us.com/]advance loans[/url]
  โดย jmitchell007@regiopost.trade วันที่ 25 ธ.ค. 2561 : 10:49:54 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3991
[url=http://loansonlineinstantapproval.us.com/]loans online instant approval[/url]
  โดย butchb1307@pochtar.men วันที่ 26 ธ.ค. 2561 : 12:30:39 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3992
[url=https://loansinstantapproval.us.org/]payday loans instant approval[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]loans with no credit[/url] [url=https://personallending.us.com/]private lenders[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]loans online instant approval[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash advance loans[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]personal loans with low interest[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]personal loans[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]easy cash payday loan[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]advance payday[/url] [url=https://loans-online.us.com/]loans online[/url]
  โดย philschoice2005@pochtar.men วันที่ 26 ธ.ค. 2561 : 1:05:00 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3993
[url=https://motilium10mg.com/]motilium[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone without prescription[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]cheap stromectol[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin without prescription[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]buy hydrochlorothiazide[/url]
  โดย kevinandlisa@probbo*.com วันที่ 26 ธ.ค. 2561 : 2:06:18 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3994
[url=http://reclaimrestorerelease.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]web[/url] [url=http://searchforadamandeve.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]searchforadamandeve.com[/url] [url=http://catfishcounrty.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]home[/url] [url=http://www.ibathroomsuites.co.uk/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]here[/url] [url=http://www.lal-imli.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]page[/url] [url=http://www.icpieraccini.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]8[/url] [url=http://www.highhopesstudio.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]6[/url] [url=http://qqlink.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]http://qqlink.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com[/url] [url=http://rocky76.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]7[/url]
  โดย rudypadre@probbo*.com วันที่ 26 ธ.ค. 2561 : 2:07:10 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3995
[url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]loans online instant approval[/url]
  โดย guitaristdanny82@rainmail.win วันที่ 26 ธ.ค. 2561 : 2:29:54 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3996
buy generic viagra cheap generic viagra where to buy viagra online
  โดย kristeenjnvunvy@gm*.com วันที่ 26 ธ.ค. 2561 : 3:20:57 AM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 3997
[url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide for sale[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin 500[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]cheap stromectol[/url]
  โดย hassie@probbo*.com วันที่ 26 ธ.ค. 2561 : 3:37:50 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3998
[url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]generic stromectol[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium usa[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide lisi*ril[/url] [url=https://azithromycin500.com/]z pack azithromycin[/url]
  โดย abahsain@probbo*.com วันที่ 26 ธ.ค. 2561 : 4:12:12 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3999
[url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]loans online instant approval[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]low interest personal loans[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]new direct payday lenders[/url]
  โดย gainza@pochtar.men วันที่ 26 ธ.ค. 2561 : 4:59:29 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 4000
[url=https://roba*in500mg.com/]roba*in otc[/url] [url=https://prednisone2.com/]generic prednisone without prescription[/url] [url=https://kamagra10.com/]kamagra gold 100mg[/url] [url=https://elimite5.com/]elimite cream[/url] [url=https://vardenafil20.com/]vardenafil[/url]
  โดย mirakle@probbo*.com วันที่ 26 ธ.ค. 2561 : 5:39:47 AM น. IP : 5.188.210.61

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com