แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 3901
[url=http://buystromectolonline.com/]stromectol buy[/url] [url=http://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide[/url] [url=http://motilium10mg.com/]motilium[/url] [url=http://prednisolone5mg.com/]prednisolone[/url] [url=http://azithromycin500.com/]azithromycin no prescription[/url]
  โดย douglittle@probbo*.com วันที่ 21 ธ.ค. 2561 : 11:35:10 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3902
[url=https://gapinsuranceforcars.com/]gap insurance for cars[/url] [url=https://personalloans2019.com/]money loan[/url] [url=https://loansonline2018.com/]personal loans online[/url] [url=https://paydayloans2018.com/]pay day loans[/url]
  โดย conrads1@rainmail.win วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 12:12:52 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3903
[url=https://motilium10mg.com/]motilium[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin buy online no prescription[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]where to buy prednisolone[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]where to buy stromectol[/url]
  โดย emanfod@probbo*.com วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 12:29:47 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3904
734a acquisto cialis con postepay [url=http://cialis**y*.com/]cialis 10mg vs 20mg on sale[/url] achat du cialis where can i get cialis jelly
  โดย vasilko.konovalov.93@mail.ru วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 1:50:38 AM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 3905
[url=https://advancepayday.us.com/]advance payday[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]online payday loans instant approval[/url] [url=https://personallending.us.com/]payday lender[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]loans with no credit[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]personal loans[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]loans online instant approval[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]low interest personal loans[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]online payday loans no credit check[/url] [url=https://loans-online.us.com/]loan repayment options[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash advance loans[/url]
  โดย abehles@pochtar.men วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 1:52:50 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3906
[url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]poor credit loans guaranteed approval[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]installment loans online te*as[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]low interest personal loans[/url] [url=https://loans-online.us.com/]loan repayment options[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]payday usa[/url]
  โดย sailingjds@rainmail.win วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 1:57:59 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3907
[url=https://buystromectolonline.com/]cheap stromectol[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone sodium[/url] [url=https://motilium10mg.com/]buy motilium online[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide 12.5 mg[/url]
  โดย stephnie@probbo*.com วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 1:59:25 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3908
[url=http://loansonlineinstantapproval.us.com/]fast cash lenders[/url]
  โดย arlene8@regiopost.trade วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 2:03:07 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3909
[url=http://www.mamas*central.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]http://www.mamas*central.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com[/url] [url=http://mandirvienna.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]page[/url] [url=http://www.tri-statecamp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]7[/url] [url=http://ww4.yourarticlesource.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]ww4.yourarticlesource.com[/url] [url=http://www.enablelink.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]1[/url] [url=http://swanhotel.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]http://swanhotel.info/__media__/js/netsoltrademark.php[/url] [url=http://easypeasypaleo.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]home[/url] [url=http://www.kimmelservice.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]www.kimmelservice.com[/url] [url=http://mujer20.berggi.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]page[/url] [url=http://www.gogocaddy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]1[/url] [url=http://www.rhpedia.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]4[/url] [url=http://scholarword.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]6[/url] [url=http://ww41.ha*lib.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]web[/url] [url=http://myretreatcenter.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]4[/url] [url=http://www.theaterprint.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]www.theaterprint.com[/url]
  โดย essie@probbo*.com วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 3:42:15 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3910
[url=https://paydayloanss.us.com/]secure payday loans online[/url]
  โดย fastchevy327@regiopost.trade วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 4:05:16 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3911
[url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone buy[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]amlodipine hydrochlorothiazide[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium domperidone 10mg[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]where to buy stromectol[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin[/url]
  โดย sarahlabbe@probbo*.com วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 4:20:23 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3912
[url=https://cashadvance911.com/]personal loans with no collateral[/url]
  โดย km1045@regiopost.trade วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 4:28:35 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3913
[url=https://buystromectolonline.com/]where to buy stromectol[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium for sale[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]buying hydrochlorothiazide[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin 500[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]buying prednisolone online[/url]
  โดย ahhhhnaa@probbo*.com วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 4:36:41 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3914
[url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]bad credit personal loans guaranteed approval[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash advance loans[/url] [url=https://personallending.us.com/]private money lenders[/url]
  โดย broneast1@regiopost.trade วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 5:28:44 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3915
[url=https://motilium10mg.com/]motilium 10mg[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin 500[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]where to buy stromectol[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide[/url]
  โดย serpho*@probbo*.com วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 6:25:39 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3916
buy viagra cheap buy generic viagra online viagra viagra online generic
  โดย brigidlhnkih@gm*.co.uk วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 6:33:40 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 3917
[url=https://loans-online.us.com/]loans online[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]payday cash advance[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]online loans instant approval[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]payday loan houston[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]personal loans bad credit[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]loans without credit[/url] [url=https://personallending.us.com/]dental loans[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]payday loan store locations[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]loans online instant approval[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]monthly installment[/url]
  โดย leifostnell@rainmail.win วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 8:02:22 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3918
[url=https://motilium10mg.com/]motilium for breastfeeding[/url]
  โดย daisyd310@probbo*.com วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 10:13:27 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3919
[url=https://prednisolone5mg.com/]buy prednisolone[/url]
  โดย georgine@probbo*.com วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 10:16:06 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3920
[url=https://motilium10mg.com/]motilium tablets[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin 250 mg suppliers[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]stromectol[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone buy[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]lisi*ril hydrochlorothiazide[/url]
  โดย jones74lewis@probbo*.com วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 11:58:55 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3921
[url=http://azithromycin500.com/]azithromycin antibiotic[/url]
  โดย katia@probbo*.com วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 12:24:42 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3922
[url=https://motilium10mg.com/]motilium online[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]predisolone online[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]stromectol[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide[/url]
  โดย meast@probbo*.com วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 2:16:58 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3923
where to buy viagra online viagra prescription viagra purchase generic viagra 100mg
  โดย ryanqps@gm*.co.uk วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 2:34:55 PM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 3924
[url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide brand name[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin prescription[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium 10mg[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]cheap stromectol[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone 5mg[/url]
  โดย nursebethy59@probbo*.com วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 3:13:59 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3925
[url=https://buystromectolonline.com/]stromectol[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide 12.5 mg tablets[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium[/url]
  โดย joeeb45@probbo*.com วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 4:26:55 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3926
[url=https://cheapcarinsurance.us.org]gainsco auto insurance[/url] [url=https://webcamse*.us.com]free webcam se*[/url] [url=https://comparecarinsurance.us.com]compare car insurance[/url] [url=https://papers.us.com]school papers[/url] [url=https://collegeessays.us.com]help with math homework online[/url] [url=https://autoinsurancequotes.us.org]aig auto insurance[/url]
  โดย amynewton@regiopost.trade วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 5:41:14 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3927
[url=https://azithromycin500.com/]azithromycin 500mg[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]buy stromectol online[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide 25 mg[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium suspension[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone 40 mg[/url]
  โดย gpshaw@probbo*.com วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 6:10:39 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3928
how does viagra work buy viagra online cheapest viagra stories can you buy viagra over the counter
  โดย debrahmnslqlh@gm*.com วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 6:41:05 PM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 3929
[url=http://orangebo*man.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]orangebo*man.com[/url] [url=http://www.hidwholesale.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]9[/url] [url=http://ww4.marcofireplaces.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]1[/url] [url=http://www.williamssuper8.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]www.williamssuper8.com[/url] [url=http://www.coloringandcoloring.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]0[/url] [url=http://www.pastandpresentcollectables.co.uk/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]4[/url] [url=http://www.environet.policy.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]2[/url]
  โดย ralphdlouhy@probbo*.com วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 7:56:12 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3930
[url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone buy[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin online[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]stromectol[/url]
  โดย soila@probbo*.com วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 10:08:11 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3931
[url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]loans online no credit[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]no credit check loans[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]payday loans for poor credit[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]loans same day[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash advance online[/url]
  โดย joackim@pochtar.men วันที่ 22 ธ.ค. 2561 : 10:08:49 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3932
[url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]loans online instant approval[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]online personal loan[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]loans with no credit check[/url] [url=https://loans-online.us.com/]loans online[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]low interest personal loans[/url]
  โดย letomjen1@regiopost.trade วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 12:20:44 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3933
[url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone sodium[/url]
  โดย wintrials@probbo*.com วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 1:08:15 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3934
[url=https://buystromectolonline.com/]stromectol[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]lisi*ril hydrochlorothiazide[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin 250mg[/url]
  โดย fredmaret@probbo*.com วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 1:09:56 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3935
[url=https://azithromycin500.com/]azithromycin[/url]
  โดย janle@probbo*.com วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 1:57:25 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3936
[url=http://motilium10mg.com/]motilium for sale[/url]
  โดย bbrunetto@probbo*.com วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 2:12:41 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3937
[url=https://personal-loans.us.com/]loan with low interest[/url]
  โดย dwc1st@rainmail.win วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 2:50:46 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3938
[url=https://motilium10mg.com/]motilium tablets[/url] [url=https://azithromycin500.com/]azithromycin 500mg[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone 40mg[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]stromectol[/url] [url=https://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide 12.5 mg[/url]
  โดย jwarnerlisw@probbo*.com วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 3:17:27 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3939
[url=https://tadacip2019.com/]buy tadacip 20 mg[/url] [url=https://buystromectolonline.com/]stromectol[/url] [url=https://prednisolone5.com/]prednisolone[/url] [url=https://tadalafil5.com/]tadalafil generic cialis[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium[/url]
  โดย kswain3@probbo*.com วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 4:13:05 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3940
[url=http://personallending.us.com/]payday lending[/url]
  โดย demetrius@rainmail.win วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 4:19:42 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3941
[url=http://buystromectolonline.com/]stromectol[/url]
  โดย woodjulwil@probbo*.com วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 4:34:25 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3942
[url=http://www.yaggy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]site[/url] [url=http://octanelabsllc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]5[/url] [url=http://ww3.1-channel.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]0[/url] [url=http://www.missionthrift.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]5[/url] [url=http://www.tandemnews.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]home[/url] [url=http://laski-mamuski.pol-puszyste.e*tremalnie.fajne.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]here[/url] [url=http://www.drummajorinstitute.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]4[/url] [url=http://redozmusic.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]web[/url] [url=http://www.phippsauctions.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]5[/url] [url=http://www.jacksonenglish.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]web[/url]
  โดย magval12@probbo*.com วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 5:42:35 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3943
[url=http://azithromycin500.com/]cheap azithromycin[/url] [url=http://prednisolone5mg.com/]where to buy prednisolone[/url] [url=http://lisi*rilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide 12.5[/url] [url=http://buystromectolonline.com/]buy stromectol[/url] [url=http://motilium10mg.com/]motilium tablets[/url]
  โดย edwardg@probbo*.com วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 5:56:41 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3944
cbd oil capsules [url=https://cbdpillsforsale.org/]cbd pills[/url] cbd oil capsules [url=https://cbdpillsforsale.org/]cbd capsules reviews[/url] cbd capsules reviews [url=http://kshf-stalma.ru/]hemp oil capsules[/url] cbd capsules online [url=http://rusvoyeur.*yz/]cbd oil pills[/url] hemp oil capsules walgreens cbd capsules buy cbd capsules best cbd capsules hemp oil capsules cbd gel capsules cbd oil capsules cbd capsules reviews
  โดย mattresse6@gmail.com วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 6:55:21 AM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 3945
[url=https://cashadvance911.com/]consolidation loans for fair credit[/url] [url=https://essaywriter2018.com/]cheap essay writing[/url]
  โดย karlheinzgolleryp@regiopost.trade วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 1:59:27 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3946
[url=https://loansinstantapproval.us.org/]loans online instant approval[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]personal loans with low interest[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]personal loans[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]advance payday loan[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]payday loans[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]no credit check loans[/url] [url=https://personallending.us.com/]direct lending[/url] [url=https://loans-online.us.com/]loans online[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]indiana payday loans[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash loan online[/url]
  โดย juandeabreu13@regiopost.trade วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 4:29:41 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3947
[url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash advance loans[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]loans no credit[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]direct payday lenders online[/url] [url=https://personallending.us.com/]short term loans no credit[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]payday loans tucson[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]bad credit personal loans[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]bank loan application[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]nc payday loans[/url] [url=https://loans-online.us.com/]online cash loans[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]loans online instant approval[/url]
  โดย wayne3511@regiopost.trade วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 4:44:49 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3948
[url=https://loanswithnocredit.us.com/]loans with no credit[/url]
  โดย jdunn21@rainmail.win วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 6:48:25 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3949
[url=http://motilium10mg.com/]motilium domperidone 10mg[/url]
  โดย skcb05@probbo*.com วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 8:01:52 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3950
[url=https://lisi*ril20.com/]generic drug for lisi*ril[/url] [url=https://cafergotmedication.com/]cafergot[/url] [url=https://advairgeneric.com/]advair[/url] [url=https://prednisolone5mg.com/]prednisolone[/url] [url=https://colchicine6.com/]cost of colchicine[/url]
  โดย r1ichie@probbo*.com วันที่ 23 ธ.ค. 2561 : 8:14:52 PM น. IP : 5.188.210.56

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com