แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 3851
[url=https://cephale*in500.com/]cephale*in[/url] [url=https://colchicine6.com/]colchicine mitosis[/url] [url=https://femaleviagra1.com/]buy female viagra[/url] [url=https://advairgeneric.com/]buy generic advair[/url] [url=https://buyviagrasoft.com/]buy viagra soft[/url]
  โดย gnm@probbo*.com วันที่ 18 ธ.ค. 2561 : 8:23:33 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3852
[url=http://femaleviagra1.com/]womens viagra[/url]
  โดย jsillis@probbo*.com วันที่ 18 ธ.ค. 2561 : 8:42:11 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3853
[url=https://cephale*in500.com/]cephale*in 500 mg[/url] [url=https://femaleviagra1.com/]female viagra[/url] [url=https://colchicine6.com/]colchicine tablets[/url] [url=https://buyviagrasoft.com/]viagra soft[/url] [url=https://advairgeneric.com/]advair without prescription[/url]
  โดย skgarske@probbo*.com วันที่ 18 ธ.ค. 2561 : 11:11:45 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3854
[url=https://femaleviagra1.com/]female viagra[/url] [url=https://colchicine6.com/]colchicine iv[/url] [url=https://buyviagrasoft.com/]chewable viagra soft tabs[/url] [url=https://cephale*in500.com/]kefle* 500[/url] [url=https://advairgeneric.com/]advair[/url]
  โดย badkid1@probbo*.com วันที่ 18 ธ.ค. 2561 : 11:59:24 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3855
is viagra over the counter in canada yahoo buy viagra online twynsta and viagra viagra online how long can you last with viagra
  โดย jytujythetrh5rtgr@gmail.com วันที่ 18 ธ.ค. 2561 : 12:09:13 PM น. IP : 31.43.94.178

ความคิดเห็นที่ 3856
[url=https://femaleviagra1.com/]female viagra without prescription[/url]
  โดย corene@probbo*.com วันที่ 18 ธ.ค. 2561 : 3:13:32 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3857
what will viagra do for a woman viagra online what year will viagra go generic buy generic viagra how can we use viagra
  โดย jytujythetrh5rtgr@gmail.com วันที่ 18 ธ.ค. 2561 : 4:35:21 PM น. IP : 31.43.94.178

ความคิดเห็นที่ 3858
[url=https://elephantinsurance.us.com/]cheap car insurance companies[/url] [url=https://safeauto.us.com/]safe auto insurance[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.org/]auto insurance quote[/url] [url=https://carinsurance2019.us.com/]car insurance quotes comparison online[/url] [url=https://acceptanceinsurance.us.com/]acceptance insurance[/url]
  โดย elana@pochtar.men วันที่ 18 ธ.ค. 2561 : 7:46:30 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3859
[url=https://erieinsurance.us.com/]erie insurance[/url] [url=https://safeauto.us.com/]directauto[/url] [url=https://usaainsurance.us.com/]usaa insurance quote[/url] [url=https://progressiveinsurance.us.com/]progressive insurance[/url] [url=https://elephantinsurance.us.com/]cheap car insurance[/url] [url=https://carinsurance2019.us.com/]allstate auto insurance quote[/url] [url=https://thegeneralinsurance.us.com/]the general auto insurance[/url] [url=https://acceptanceinsurance.us.com/]auto insurance quotes online[/url] [url=https://autoowners.us.com/]auto owners insurance co[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.org/]compare auto insurance rates[/url]
  โดย awcoleman1110@pochtar.men วันที่ 18 ธ.ค. 2561 : 9:44:43 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3860
[url=https://progressiveinsurance.us.com/]progressive auto quote[/url] [url=https://usaainsurance.us.com/]usaa insurance[/url] [url=https://elephantinsurance.us.com/]elephant insurance[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.org/]costco auto insurance[/url] [url=https://safeauto.us.com/]low cost car insurance[/url]
  โดย zosia@rainmail.win วันที่ 18 ธ.ค. 2561 : 10:50:17 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3861
[url=https://colchicine6.com/]colchicine[/url] [url=https://cephale*in500.com/]cephale*in price[/url] [url=https://buyviagrasoft.com/]buy viagra soft tabs[/url] [url=https://femaleviagra1.com/]female viagra[/url] [url=https://advairgeneric.com/]advair hfa[/url]
  โดย curtislloyd@probbo*.com วันที่ 19 ธ.ค. 2561 : 12:20:05 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3862
[url=https://elephantinsurance.us.com/]elephant insurance[/url] [url=https://thegeneralinsurance.us.com/]the general insurance[/url] [url=https://usaainsurance.us.com/]geico car insurance quote[/url] [url=https://autoowners.us.com/]auto-owners[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.org/]auto insurance quotes[/url]
  โดย bobbydan22@regiopost.trade วันที่ 19 ธ.ค. 2561 : 12:22:42 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3863
[url=http://advairgeneric.com/]generic advair[/url] [url=http://colchicine6.com/]colchicine[/url] [url=http://femaleviagra1.com/]buy female viagra online[/url] [url=http://buyviagrasoft.com/]cheap viagra soft[/url] [url=http://cephale*in500.com/]cephale*in 500[/url]
  โดย johnmichaelallenjr@probbo*.com วันที่ 19 ธ.ค. 2561 : 1:02:38 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3864
[url=https://webcamse*.us.com]webcam pussy[/url] [url=https://cheapcarinsurance.us.org]cheap car insurance[/url] [url=https://autoinsurancequotes.us.org]metlife auto insurance quote[/url] [url=https://comparecarinsurance.us.com]cheapest auto insurance quotes comparison[/url] [url=https://collegeessays.us.com]college essays[/url] [url=https://papers.us.com]paper writing services[/url]
  โดย jackwrightmd@regiopost.trade วันที่ 19 ธ.ค. 2561 : 1:29:01 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3865
[url=https://progressiveinsurance.us.com/]progressive car insurance[/url] [url=https://carinsurance2019.us.com/]car insurance quotes comparison online[/url] [url=https://usaainsurance.us.com/]usaa auto[/url] [url=https://safeauto.us.com/]low cost car insurance[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.org/]auto insurance[/url]
  โดย pbrichm@pochtar.men วันที่ 19 ธ.ค. 2561 : 2:04:13 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3866
[url=http://ww5.alphacourse.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]6[/url] [url=http://www.horaciosalinas.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]6[/url] [url=http://www.discoveredin.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]http://www.discoveredin.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com[/url] [url=http://www.awker.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]http://www.awker.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com[/url] [url=http://findlovesongs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]findlovesongs.com[/url] [url=http://click.sureonlinefind.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]web[/url] [url=http://sccottagefoodlaw.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]4[/url] [url=http://butlercoaching.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]8[/url] [url=http://ucri.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]2[/url] [url=http://www.cgkpartners.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]6[/url] [url=http://www.saamia.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]4[/url] [url=http://www.blacknativitysoundtrack.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]6[/url] [url=http://www.gloriouscrusade.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]9[/url] [url=http://www.heirloomtreasures.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]0[/url]
  โดย rtablink@probbo*.com วันที่ 19 ธ.ค. 2561 : 3:53:32 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3867
[url=https://buyviagrasoft.com/]buy viagra soft[/url] [url=https://femaleviagra1.com/]female viagra buy[/url] [url=https://advairgeneric.com/]where to buy advair[/url] [url=https://colchicine6.com/]colchicine[/url] [url=https://cephale*in500.com/]cephale*in antibiotic[/url]
  โดย devnull@probbo*.com วันที่ 19 ธ.ค. 2561 : 5:20:31 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3868
[url=http://femaleviagra1.com/]female viagra pills[/url]
  โดย jrrosamond@probbo*.com วันที่ 19 ธ.ค. 2561 : 6:11:10 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3869
[url=https://autoowners.us.com/]auto-owners insurance[/url] [url=https://safeauto.us.com/]low cost car insurance[/url] [url=https://carinsurance2019.us.com/]car insurance quotes online[/url] [url=https://usaainsurance.us.com/]cheapest classic car insurance[/url] [url=https://erieinsurance.us.com/]best auto insurance rates[/url] [url=https://elephantinsurance.us.com/]cheap car insurance companies[/url] [url=https://progressiveinsurance.us.com/]progressive insurance company[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.org/]best auto and home insurance rates[/url] [url=https://acceptanceinsurance.us.com/]cheapest car insurance in california[/url] [url=https://thegeneralinsurance.us.com/]the general quote[/url]
  โดย tinademetriou@regiopost.trade วันที่ 19 ธ.ค. 2561 : 6:46:13 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3870
[url=https://colchicine6.com/]colchicine[/url]
  โดย shanice@probbo*.com วันที่ 19 ธ.ค. 2561 : 7:48:27 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3871
[url=http://creative3.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]http://creative3.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com[/url] [url=http://www.bcgi.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]www[/url] [url=http://www.metaversial.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]7[/url] [url=http://www.wesdotcom.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]5[/url] [url=http://ponomoms.oh-mamuski.supper.fajne.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]web[/url] [url=http://www.indonesiancyberarmy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]9[/url] [url=http://iperfume.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]http://iperfume.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com[/url] [url=http://www.vintagebritishcomedy.co.uk/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]page[/url]
  โดย howard@probbo*.com วันที่ 19 ธ.ค. 2561 : 8:06:53 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3872
[url=https://cialisq.com/]cialis generic 20 mg[/url] [url=https://prednisolone5.com/]online prednisolone[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]*enical buy[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin hcl 500 mg[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]best price viagra[/url]
  โดย jcyrus@probbo*.com วันที่ 19 ธ.ค. 2561 : 9:49:04 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3873
[url=https://cephale*in500.com/]cephale*in[/url] [url=https://advairgeneric.com/]advair 500[/url] [url=https://buyviagrasoft.com/]buy viagra soft tabs[/url] [url=https://colchicine6.com/]colchicine brand name[/url] [url=https://femaleviagra1.com/]female viagra pills[/url]
  โดย ccramer974@probbo*.com วันที่ 19 ธ.ค. 2561 : 10:19:25 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3874
payday loans ohio Payday Loans Online - Cash Advances - Get a Loan, Apply Now! www.Rentechinc.com In our present economic situation, many individuals require cash quickly. There is a lot that goes into a monetary situation, and lots of people look to cash advance for assistance. Maintain reading this short article for handy ideas concerning this topic if you're consider this kind of option. bad credit payday loans guaranteed approval direct lenders
  โดย casruwe@gmail.com วันที่ 19 ธ.ค. 2561 : 12:06:05 PM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 3875
[url=https://carinsurance2019.us.com/]car insurance[/url]
  โดย badboy68@pochtar.men วันที่ 19 ธ.ค. 2561 : 12:14:54 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3876
generic viagra launch date [url=https://is.gd/paEnQB]generic viagra cost 2017[/url] generic revatio vs viagra [url=https://bit.ly/2rv3H55]generic viagra available in usa[/url] generic viagra jakarta [url=https://t.co/RbR3O0G73*]generic viagra canada[/url] generic viagra ma* dosage [url=https://bit.ly/2rv3H55]generic viagra in pakistan[/url] generic viagra at walmart pharmacy what is generic viagra generic viagra usa teva how much does generic viagra cost in me*ico generic viagra pfizer viagra walmart generic viagra yet generic viagra in malaysia
  โดย mattress7v@gmail.com วันที่ 19 ธ.ค. 2561 : 12:21:18 PM น. IP : 178.137.80.124

ความคิดเห็นที่ 3877
[url=http://buyviagrasoft.com/]viagra soft[/url] [url=http://femaleviagra1.com/]buy female viagra online[/url] [url=http://advairgeneric.com/]advair online[/url] [url=http://cephale*in500.com/]cephale*in[/url] [url=http://colchicine6.com/]colchicine 6 mg[/url]
  โดย patriciasoffe4@probbo*.com วันที่ 19 ธ.ค. 2561 : 12:31:24 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3878
[url=https://thegeneralinsurance.us.com/]the general auto insurance quotes[/url] [url=https://elephantinsurance.us.com/]auto insurance agencies[/url] [url=https://carinsurance2019.us.com/]online auto insurance companies[/url] [url=https://autoowners.us.com/]auto owners insurance online[/url] [url=https://usaainsurance.us.com/]usaa insurance[/url] [url=https://progressiveinsurance.us.com/]progressive insurance[/url] [url=https://erieinsurance.us.com/]best car insurance company[/url] [url=https://acceptanceinsurance.us.com/]cheap auto insurance quotes[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.org/]best auto insurance rates[/url] [url=https://safeauto.us.com/]la insurance[/url]
  โดย beth0513@regiopost.trade วันที่ 19 ธ.ค. 2561 : 2:13:14 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3879
[url=https://thegeneralinsurance.us.com/]geico auto quote[/url] [url=https://carinsurance2019.us.com/]car insurance[/url] [url=https://erieinsurance.us.com/]full coverage[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.org/]car insurance in georgia[/url] [url=https://elephantinsurance.us.com/]elephant insurance[/url]
  โดย fermina@regiopost.trade วันที่ 19 ธ.ค. 2561 : 4:27:02 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3880
generic viagra tablet generic viagra kart viagra generic version generic viagra launch date generic viagra united states generic viagra us prices generic viagra legitimate generic viagra tablet what does generic viagra look like generic viagra ontario generic viagra *spot generic viagra coupon generic viagra launch date generic viagra today generic viagra teva coupon generic viagra shelf life
  โดย mattresst0@gmail.com วันที่ 19 ธ.ค. 2561 : 6:35:55 PM น. IP : 178.137.80.124

ความคิดเห็นที่ 3881
order cialis without doctor prescription tadalafil without a doctor prescription [url=http://cialismedpills.com/]online prescription for cialis[/url] canadian pharmacy cialis 20 mg There are more than 100 million guys worldwide who have erectile dysfunction troubles. The main symptoms of erectile dysfunction are loss of erection or the lack of ability to maintain an erection. cialis cost walmart cialis.com in canada tadalafil buy online generic cialis tadalafil [url=http://canadapharmacy.us.com/]female cialis 20mg[/url] cialis 10mg vs 20mg cialis online walgreens cialis 20mg price
  โดย raydos*j@gmail.com วันที่ 19 ธ.ค. 2561 : 7:16:48 PM น. IP : 134.249.48.90

ความคิดเห็นที่ 3882
tadalafil tablets 20 mg cialis com tadalafil tablets cialis generic date
  โดย genovevasgvenbm@gm*.co.uk วันที่ 20 ธ.ค. 2561 : 4:35:59 PM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 3883
cialis tadalafil buy cialis online no prescription tadalafil online best online pharmacy for generic cialis
  โดย evitafkhak@gm*.com วันที่ 20 ธ.ค. 2561 : 8:29:16 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 3884
cialis online pharmacy cialis for daily use online cialis what is cialis
  โดย sidneyagjsib@gm*.us วันที่ 21 ธ.ค. 2561 : 12:42:59 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 3885
[url=https://usaainsurance.us.com/]insurance auto auctions inc[/url] [url=https://erieinsurance.us.com/]auto insurance companies in florida[/url] [url=https://elephantinsurance.us.com/]cheap auto insurance[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.org/]compare auto insurance rates[/url] [url=https://safeauto.us.com/]safe auto insurance company[/url]
  โดย cheryl4law@rainmail.win วันที่ 21 ธ.ค. 2561 : 1:33:56 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3886
[url=https://elephantinsurance.us.com/]elephant insurance[/url]
  โดย silvernils@regiopost.trade วันที่ 21 ธ.ค. 2561 : 1:58:24 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3887
cialis brand buy generic cialis online cheap cialis where to buy cialis online forum
  โดย pearlineood@gm*.com วันที่ 21 ธ.ค. 2561 : 3:43:20 AM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 3888
[url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash advance usa[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]loans online instant approval 5000[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]loan personal[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]loans no credit[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]low interest personal loans[/url]
  โดย snowwhite33947@regiopost.trade วันที่ 21 ธ.ค. 2561 : 4:22:10 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3889
[url=https://advancepayday.us.com/]payday advance[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]loans instant approval[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash advance loans[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]poor credit loans guaranteed approval[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]loans with no credit[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]quick online loans[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]personal loans with low interest rates[/url] [url=https://personallending.us.com/]money fast[/url] [url=https://loans-online.us.com/]loans online[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]best payday loans[/url]
  โดย wesoftware@pochtar.men วันที่ 21 ธ.ค. 2561 : 7:30:47 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3890
[url=https://paydayloanss.us.com/]payday loans bad credit[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]advance payday loan[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]low interest personal loans[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]personal loans[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]payday loans topeka ks[/url]
  โดย lorenzoulga@rainmail.win วันที่ 21 ธ.ค. 2561 : 9:45:08 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3891
[url=https://loansinstantapproval.us.org/]online loans instant approval[/url] [url=https://personallending.us.com/]payday lending[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]guaranteed payday loans for bad credit[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]payday loans for bad credit[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]personal loan no credit check[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]low interest personal loans[/url] [url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]loans online instant approval[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]advance payday loan[/url] [url=https://loans-online.us.com/]online loans[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]fast cash advance[/url]
  โดย evag@rainmail.win วันที่ 21 ธ.ค. 2561 : 10:44:53 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3892
[url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]personal loans low interest rates[/url] [url=https://loans-online.us.com/]online loans[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]loans with no credit[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]personal loans[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]best payday loans[/url]
  โดย hilma@regiopost.trade วันที่ 21 ธ.ค. 2561 : 11:35:25 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3893
Problems with loan issue? Salary support can help
  โดย superale*ale*7888@gmail.com วันที่ 21 ธ.ค. 2561 : 11:39:18 AM น. IP : 178.137.81.250

ความคิดเห็นที่ 3894
[url=https://loansinstantapproval.us.org/]loans instant approval[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]advance payday[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]personal loans with bad credit[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]payday loans bad credit[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash advance loans[/url]
  โดย mickidomeny@regiopost.trade วันที่ 21 ธ.ค. 2561 : 1:09:54 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3895
[url=https://loanswithnocredit.us.com/]no credit check loans[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]personal loans[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]payday loans for bad credit[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]personal loans with low interest[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]loans instant approval[/url]
  โดย davidchalmers4662@rainmail.win วันที่ 21 ธ.ค. 2561 : 1:51:55 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3896
cialis coupon best place to buy cialis online reviews buy tadalafil online cialis online prescription
  โดย azucenaefy*zrsg@gm*.us วันที่ 21 ธ.ค. 2561 : 4:39:00 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 3897
[url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]poor credit loans guaranteed approval[/url] [url=https://paydayloanss.us.com/]home loans for bad credit[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]personal loans with low interest[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]cash advance loans[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]loans instant approval[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]personal loans for bad credit[/url] [url=https://loans-online.us.com/]loans online no credit check[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]loan no credit[/url] [url=https://personallending.us.com/]personal lending[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]payday advance[/url]
  โดย dawndana@regiopost.trade วันที่ 21 ธ.ค. 2561 : 5:46:54 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3898
[url=https://lasi*40.com/]lasi*[/url] [url=https://tadalafil5.com/]tadalafil generic cialis[/url] [url=https://prednisolone5.com/]prednisolone 5mg[/url] [url=https://allopurinol100.com/]allopurinol 100mg tablets[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin 500 mg tablets[/url]
  โดย barrelracer30@probbo*.com วันที่ 21 ธ.ค. 2561 : 6:34:07 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3899
cheap cialis buy cialis generic cialis 5mg cialis generic cost
  โดย gaylefaaj@gm*.us วันที่ 21 ธ.ค. 2561 : 8:32:47 PM น. IP : 178.159.37.97

ความคิดเห็นที่ 3900
[url=https://loansonlineinstantapproval.us.com/]bad credit personal loans guaranteed approval[/url]
  โดย jmpersons@rainmail.win วันที่ 21 ธ.ค. 2561 : 9:50:14 PM น. IP : 5.188.210.10

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com