แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 3801
[url=https://autoinsurance2019.us.org/]auto insurance[/url] [url=https://safeauto.us.com/]safe auto[/url] [url=https://carinsurance2019.us.com/]car insurance online[/url] [url=https://autoowners.us.com/]best auto and home insurance rates[/url] [url=https://progressiveinsurance.us.com/]just auto insurance[/url] [url=https://elephantinsurance.us.com/]elephant insurance[/url] [url=https://erieinsurance.us.com/]car insurance calculator[/url]
  โดย bpow84@rainmail.win วันที่ 16 ธ.ค. 2561 : 2:10:46 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3802
what is correct dosage for viagra generic viagra how to use viagra and how it works http://viagrabs.com/ do you need a prescription to buy viagra in the uk
  โดย jytujythetrh5rtgr@gmail.com วันที่ 16 ธ.ค. 2561 : 2:22:51 PM น. IP : 31.43.94.178

ความคิดเห็นที่ 3803
[url=https://cafergotmedication.com/]cafergot generic[/url] [url=https://allopurinol100.com/]allopurinol 100mg[/url] [url=https://atenololmedication.com/]atenolol[/url] [url=https://furosemide20.com/]buy furosemide 40 mg[/url] [url=https://tadalafil5.com/]tadalafil generic[/url]
  โดย ronnvi@probbo*.com วันที่ 16 ธ.ค. 2561 : 3:50:41 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3804
viagra plus chyscorg
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 16 ธ.ค. 2561 : 4:12:26 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 3805
[url=https://acceptanceinsurance.us.com/]acceptance insurance[/url] [url=https://usaainsurance.us.com/]comprehensive auto[/url] [url=https://elephantinsurance.us.com/]car insurance online[/url] [url=https://safeauto.us.com/]auto insurance cost[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.org/]auto insurance quote[/url] [url=https://thegeneralinsurance.us.com/]direct general insurance[/url]
  โดย oscarsnuggles@rainmail.win วันที่ 16 ธ.ค. 2561 : 4:33:27 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3806
[url=https://furosemide20.com/]generic furosemide[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin 500 mg tablets[/url] [url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin 500 mg capsules[/url] [url=https://accutane40.com/]accutane[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]prinivil lisi*ril[/url]
  โดย stevetrautwein@probbo*.com วันที่ 16 ธ.ค. 2561 : 5:44:39 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3807
buy online viagra in canada
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 16 ธ.ค. 2561 : 6:13:21 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 3808
side effects to using viagra buy generic viagra ad for viagra viagra online when not to take viagra
  โดย jytujythetrh5rtgr@gmail.com วันที่ 16 ธ.ค. 2561 : 6:45:47 PM น. IP : 31.43.94.178

ความคิดเห็นที่ 3809
[url=https://celebre*200.com/]celebre* prices[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]azithromycin zithroma*[/url] [url=https://tadacip2019.com/]tadacip 20mg[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabus[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole[/url]
  โดย arlena@probbo*.com วันที่ 16 ธ.ค. 2561 : 7:45:10 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3810
[url=https://progressiveinsurance.us.com/]aaa auto insurance quote[/url]
  โดย dposey07@regiopost.trade วันที่ 16 ธ.ค. 2561 : 10:23:18 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3811
[url=https://erieinsurance.us.com/]american automobile insurance company[/url] [url=https://thegeneralinsurance.us.com/]the general auto insurance[/url] [url=https://safeauto.us.com/]safe auto insurance[/url] [url=https://progressiveinsurance.us.com/]progressive auto quote[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.org/]auto insurance quote[/url] [url=https://acceptanceinsurance.us.com/]acceptance insurance[/url] [url=https://usaainsurance.us.com/]usaa insurance[/url] [url=https://autoowners.us.com/]auto owners[/url] [url=https://carinsurance2019.us.com/]car insurance quotes comparison online[/url] [url=https://elephantinsurance.us.com/]elephant insurance[/url]
  โดย skipmarsh@regiopost.trade วันที่ 16 ธ.ค. 2561 : 10:29:54 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3812
[url=https://progressiveinsurance.us.com/]progressive auto ins[/url]
  โดย zcynnamon@rainmail.win วันที่ 16 ธ.ค. 2561 : 10:50:45 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3813
generic viagra $2 how much is generic viagra at costco generic viagra pill pictures generic viagra dosages generic viagra vs kamagra generic viagra legitimate generic viagra trial pack generic viagra trial generic viagra latest news what generic viagra works best generic viagra blackgeneric viagra when will generic viagra be available generic viagra pill pictures s there a generic viagra how long does generic viagra last generic viagra e*piration
  โดย mattressrw@gmail.com วันที่ 16 ธ.ค. 2561 : 11:49:32 PM น. IP : 178.137.80.124

ความคิดเห็นที่ 3814
[url=https://advairgeneric.com/]advair generic[/url] [url=https://colchicine6.com/]colchicine for pericardial effusion[/url] [url=https://buyviagrasoft.com/]viagra soft[/url] [url=https://cephale*in500.com/]kefle* 500[/url] [url=https://femaleviagra1.com/]female viagra buy[/url]
  โดย jimromanek@probbo*.com วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 12:13:17 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3815
[url=https://safeauto.us.com/]safe auto[/url] [url=https://thegeneralinsurance.us.com/]the general insurance[/url] [url=https://carinsurance2019.us.com/]car insurance[/url] [url=https://erieinsurance.us.com/]erie insurance[/url] [url=https://acceptanceinsurance.us.com/]cheap auto insurance quotes[/url]
  โดย chardone@rainmail.win วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 1:28:01 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3816
[url=https://acceptanceinsurance.us.com/]cheap auto insurance quotes[/url]
  โดย kazzmc@pochtar.men วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 2:13:55 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3817
buy discount viagra online where to buy viagra viagra generic buy viagra online
  โดย kianatwjeqhgh@gm*.us วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 2:52:38 AM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 3818
[url=https://cafergotmedication.com/]cafergot online[/url] [url=https://atenololmedication.com/]atenolol[/url] [url=https://accutane40.com/]buy accutane online[/url] [url=https://propecia5.com/]propecia[/url] [url=https://femaleviagra1.com/]female viagra online[/url]
  โดย gregdwyer@probbo*.com วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 3:33:32 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3819
[url=https://elephantinsurance.us.com/]elephant insurance company[/url] [url=https://thegeneralinsurance.us.com/]the general insurance[/url] [url=https://carinsurance2019.us.com/]car insurance[/url] [url=https://erieinsurance.us.com/]cheap insurance[/url] [url=https://acceptanceinsurance.us.com/]auto insurance quotes[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.org/]auto insurance quotes[/url] [url=https://autoowners.us.com/]auto-owners[/url] [url=https://progressiveinsurance.us.com/]progressive insurance[/url] [url=https://usaainsurance.us.com/]century 21 insurance[/url] [url=https://safeauto.us.com/]safe auto[/url]
  โดย matsahlgren@rainmail.win วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 6:40:19 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3820
no credit check payday loans las vegas payday loans In our present economic situation, many individuals need cash money quickly. There is a lot that enters into an economic scenario, and also many people aim to payday advance for assistance. If you're consider this sort of choice, keep reading this article for handy pointers regarding this subject. Payday Loans Online www.rentechinc.com
  โดย casru37@gmail.com วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 6:55:53 AM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 3821
[url=http://colchicine6.com/]buy colchicine 0.6 mg[/url] [url=http://buyviagrasoft.com/]viagra soft[/url] [url=http://femaleviagra1.com/]female viagra[/url] [url=http://cephale*in500.com/]cephale*in 500[/url] [url=http://advairgeneric.com/]advair diskus[/url]
  โดย tkfmdf@probbo*.com วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 7:27:08 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3822
[url=https://buyviagrasoft.com/]soft tabs viagra[/url] [url=https://femaleviagra1.com/]female viagra online[/url] [url=https://cephale*in500.com/]cephale*in[/url] [url=https://advairgeneric.com/]advair cost[/url] [url=https://colchicine6.com/]probenecid colchicine[/url]
  โดย suckfilna@probbo*.com วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 8:02:13 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3823
[url=http://ww41.alharary.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]7[/url] [url=http://www.gaystudporn.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]2[/url] [url= http://polskie-amatorskie.pol-polskie.e*tremalnie.fajne.info/__media__/js/netsol trademark.php?d=femaleviagra1.com] http://polskie-amatorskie.pol-polskie.e*tremalnie.fajne.info/__media__/js/netsol trademark.php[/url] [url=http://nj.bar-hoppers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]8[/url] [url=http://pitbull-bea.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]4[/url] [url=http://www.grand-jewelry.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]http://www.grand-jewelry.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com[/url] [url=http://ww35.isg.rainbow.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]here[/url] [url=http://www.halamovie.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]9[/url] [url=http://www.consciousculturefestival.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]site[/url] [url=http://www.nealhamilmodels.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]0[/url] [url=http://maritime-cruises.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]9[/url] [url=http://www.tajamidobermans.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]http://www.tajamidobermans.com/__media__/js/netsoltrademark.php[/url] [url=http://bemmulher.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]web[/url] [url=http://kloppenburgforjustice.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]6[/url]
  โดย markgerth99@probbo*.com วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 8:43:11 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3824
cialis pills buy cialis online reviews cialis without a prescription where can i buy cialis online safely
  โดย jaunitazdmhhcqk@gm*.us วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 10:53:35 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 3825
[url=https://levitra911.com/]levitra 20[/url] [url=https://prednisolone5.com/]buying prednisolone 5mg online without prescription[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]cialis prices[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril[/url]
  โดย plaurimaa@probbo*.com วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 11:32:50 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3826
[url=https://colchicine6.com/]buy colchicine[/url] [url=https://cephale*in500.com/]cephale*in 500 mg[/url] [url=https://buyviagrasoft.com/]viagra soft tabs[/url] [url=https://advairgeneric.com/]advair generic[/url] [url=https://femaleviagra1.com/]buy female viagra[/url]
  โดย kh14568@probbo*.com วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 11:57:28 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3827
[url=http://optimasiweb.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]optimasiweb.com[/url] [url=http://www.brownpoliticsmemo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]here[/url] [url=http://www.backhomemagazine.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]7[/url] [url=http://www.medinenet.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]5[/url] [url= http://www.haneysgolfcars.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.c om] http://www.haneysgolfcars.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.c om[/url]
  โดย kelvinliermann@probbo*.com วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 1:22:28 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3828
kwikmed coupon viagra
  โดย rannev561@canadaviagraonlineo.com วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 1:42:54 PM น. IP : 95.216.100.23

ความคิดเห็นที่ 3829
[url=https://femaleviagra1.com/]female viagra[/url] [url=https://colchicine6.com/]colchicine over the counter[/url] [url=https://buyviagrasoft.com/]viagra soft[/url] [url=https://cephale*in500.com/]cephale*in 500 mg[/url] [url=https://advairgeneric.com/]buy advair[/url]
  โดย glenandrus@probbo*.com วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 2:59:54 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3830
[url=https://erieinsurance.us.com/]best car insurance rates[/url] [url=https://autoowners.us.com/]auto owners[/url] [url=https://thegeneralinsurance.us.com/]aig car insurance[/url] [url=https://usaainsurance.us.com/]usaa auto insurance quote[/url] [url=https://acceptanceinsurance.us.com/]acceptance insurance[/url] [url=https://carinsurance2019.us.com/]online car insurance quotes[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.org/]online auto insurance[/url] [url=https://safeauto.us.com/]safe auto[/url] [url=https://elephantinsurance.us.com/]cheap car insurance companies[/url] [url=https://progressiveinsurance.us.com/]list of affordable car insurance[/url]
  โดย lianne@regiopost.trade วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 5:45:05 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3831
viagra pharmacy viagra online canada free viagra generic viagra names
  โดย marryfezbfr@gm*.com วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 5:48:13 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 3832
comprare viagra thailandia viagra online is there an over the counter viagra that works http://viagrabs.com/ when will viagra be generic in the usa
  โดย jytujythetrh5rtgr@gmail.com วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 5:51:55 PM น. IP : 31.43.94.178

ความคิดเห็นที่ 3833
[url=http://www.themoderncool.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]2[/url] [url=http://www.cheapdresssale.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]web[/url] [url=http://p5m.omni.designsbikes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]0[/url] [url=http://www.sweetebonybabe.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]7[/url] [url=http://trendybrandykids.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]8[/url] [url=http://fcb-yourbank.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]8[/url] [url=http://tnhmis.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]home[/url] [url=http://www.bfityoga.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]5[/url] [url=http://www.dogculture.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]http://www.dogculture.net/__media__/js/netsoltrademark.php[/url] [url=http://www.articleschart.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=femaleviagra1.com]page[/url] [url=http://www.theman-cavestore.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=colchicine6.com]www.theman-cavestore.com[/url]
  โดย tciulla@probbo*.com วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 6:18:51 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3834
cvs pharmacy bismarck nd It is not essential that a Canadian pharmacy online follows cvs pharmacy temple terrace fl all the top quality standards established by the Canadian regulatory authorities. Of the thousands of online pharmacies CVS Pharmacy operational in the nation, just a couple of are authentic and also have the essential licenses. As mentioned before the certificate for marketing medicines is provided by the rural authorities. So the first thing one ought to do is to inspect whether the pharmacy is registered and also has the necessary licenses. If yes, the certificate and enrollment number need to be clearly displayed on the Canadian pharmacy online website.
  โดย tyrishrybm@gmail.com วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 6:34:00 PM น. IP : 37.115.184.55

ความคิดเห็นที่ 3835
[url=https://buyviagrasoft.com/]buy viagra soft online[/url] [url=https://femaleviagra1.com/]female viagra pills[/url] [url=https://colchicine6.com/]colchicine 0.6 mg tablets[/url] [url=https://cephale*in500.com/]generic cephale*in online[/url] [url=https://advairgeneric.com/]order advair[/url]
  โดย chuckschalz@probbo*.com วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 6:45:24 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3836
[url=https://thegeneralinsurance.us.com/]the general insurance[/url]
  โดย jacquetta@regiopost.trade วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 7:54:38 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3837
[url=https://acceptanceinsurance.us.com/]acceptance insurance[/url] [url=https://safeauto.us.com/]safe auto[/url] [url=https://elephantinsurance.us.com/]elephant insurance company[/url] [url=https://usaainsurance.us.com/]auto owners ins[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.org/]auto insurance quotes online[/url]
  โดย runohagstrom@pochtar.men วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 8:39:12 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3838
[url=https://cephale*in500.com/]drug cephale*in[/url]
  โดย georgine@probbo*.com วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 10:17:28 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3839
payday loans in va [url=http://www.rentechinc.com/]payday loans los angeles[/url] In our e*isting economic climate, many people need money swiftly. There is so much that goes into a financial circumstance, and many people seek to payday advance for assistance. If you're consider this type of alternative, keep reading this short article for handy tips about this topic. click here now
  โดย casru*f@gmail.com วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 10:43:33 PM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 3840
[url=https://acyclovir400.com/]acyclovir buy[/url] [url=https://advairgeneric.com/]advair[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi* without a prescription[/url] [url=https://tadacip2019.com/]buy tadacip[/url] [url=https://accutane40.com/]buy accutane online[/url]
  โดย deborah222@probbo*.com วันที่ 17 ธ.ค. 2561 : 10:43:44 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3841
[url=https://femaleviagra1.com/]female viagra buy[/url] [url=https://advairgeneric.com/]buy generic advair[/url] [url=https://buyviagrasoft.com/]online viagra soft[/url] [url=https://cephale*in500.com/]cephale*in[/url] [url=https://colchicine6.com/]colchicine[/url]
  โดย refawebmail@probbo*.com วันที่ 18 ธ.ค. 2561 : 12:23:47 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3842
cheapest cialis free cialis tadalafil liquid viagra or cialis
  โดย marlagka@gm*.us วันที่ 18 ธ.ค. 2561 : 2:21:12 AM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 3843
[url=http://erieinsurance.us.com/]erie insurance company[/url] [url=http://autoinsurance2019.us.org/]auto car insurance[/url] [url=http://progressiveinsurance.us.com/]progressive car insurance quote[/url] [url=http://usaainsurance.us.com/]usaa insurance[/url] [url=http://elephantinsurance.us.com/]the cheapest car insurance available[/url] [url=http://acceptanceinsurance.us.com/]acceptance insurance[/url] [url=http://autoowners.us.com/]best and cheapest auto insurance[/url] [url=http://carinsurance2019.us.com/]car insurance[/url] [url=http://safeauto.us.com/]classic car insurance companies[/url] [url=http://thegeneralinsurance.us.com/]the general insurance[/url]
  โดย nene1202@rainmail.win วันที่ 18 ธ.ค. 2561 : 3:04:22 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3844
[url=https://cheapcarinsurance.us.org]aaa auto insurance[/url] [url=https://papers.us.com]academic papers[/url] [url=https://webcamse*.us.com]cam live porn[/url] [url=https://comparecarinsurance.us.com]compare car insurance[/url] [url=https://collegeessays.us.com]do my homework[/url] [url=https://autoinsurancequotes.us.org]auto insurance quotes[/url]
  โดย wlslawyer@regiopost.trade วันที่ 18 ธ.ค. 2561 : 4:28:48 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3845
tadalafil 20 mg buy cialis in me*ico cialis no prescription cheapest way to buy cialis
  โดย jignkzium@gm*.com วันที่ 18 ธ.ค. 2561 : 4:32:47 AM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 3846
[url=https://autoownersinsuranceonline.com/]auto acceptance insurance[/url]
  โดย akaywalt@regiopost.trade วันที่ 18 ธ.ค. 2561 : 5:20:08 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3847
[url=http://carinsurance2019.us.com/]car insurance online[/url] [url=http://elephantinsurance.us.com/]elephant insurance[/url] [url=http://autoowners.us.com/]good2go car insurance[/url] [url=http://safeauto.us.com/]ameriprise auto home insurance[/url] [url=http://progressiveinsurance.us.com/]progressive insurance[/url] [url=http://usaainsurance.us.com/]usaa insurance[/url] [url=http://thegeneralinsurance.us.com/]commercial auto insurance quotes comparison[/url] [url=http://erieinsurance.us.com/]best car insurance rates[/url] [url=http://acceptanceinsurance.us.com/]car insurance quotes florida[/url] [url=http://autoinsurance2019.us.org/]auto insurance[/url]
  โดย billsnavy@rainmail.win วันที่ 18 ธ.ค. 2561 : 5:32:18 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3848
[url=https://thegeneralinsurance.us.com/]the general auto insurance[/url] [url=https://usaainsurance.us.com/]usaa insurance[/url] [url=https://safeauto.us.com/]safe auto[/url] [url=https://autoowners.us.com/]auto owners[/url] [url=https://autoinsurance2019.us.org/]compare auto insurance rates[/url]
  โดย rbelt@rainmail.win วันที่ 18 ธ.ค. 2561 : 7:03:06 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3849
[url=https://erieinsurance.us.com/]erie insurance company[/url]
  โดย bear3dog@rainmail.win วันที่ 18 ธ.ค. 2561 : 7:35:25 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3850
[url=https://collegeessays.us.com]homework assignments online[/url] [url=https://cheapcarinsurance.us.org]cheap car insurance in georgia[/url] [url=https://webcamse*.us.com]webcam se*[/url] [url=https://papers.us.com]academic papers[/url] [url=https://autoinsurancequotes.us.org]direct car insurance quote[/url] [url=https://comparecarinsurance.us.com]motorcycle insurance quote[/url]
  โดย luma*810@pochtar.men วันที่ 18 ธ.ค. 2561 : 8:05:33 AM น. IP : 5.188.210.10

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com