แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 3701
[url=https://celebre*200.com/]celebre* 200 mg[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole cost[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabuse[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]buy zithroma* azithromycin[/url] [url=https://tadacip2019.com/]tadacip 20mg[/url]
  โดย woozle31@probbo*.com วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 9:00:18 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3702
[url=https://do*ycycline100.com/]order do*ycycline[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]buy albendazole[/url] [url=https://albuterolhf.com/]proair albuterol inhaler[/url] [url=https://antabuse250.com/]buy antabuse online[/url]
  โดย jeanettestrnard@probbo*.com วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 9:20:22 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3703
[url=https://atenololmedication.com/]tenormin 50 mg[/url]
  โดย ronnie42@probbo*.com วันที่ 12 ธ.ค. 2561 : 6:28:52 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3704
[url=http://cheapcarinsurance.us.com/]cheap car insurance online[/url] [url=http://autoinsurance.us.org/]grundy insurance classic car[/url]
  โดย karole@regiopost.trade วันที่ 12 ธ.ค. 2561 : 7:02:23 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3705
[url=http://autoinsurance.us.org/]auto insurance[/url] [url=http://cheapcarinsurance.us.com/]cheap car insurance[/url]
  โดย halley@regiopost.trade วันที่ 12 ธ.ค. 2561 : 9:10:52 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3706
[url=https://albendazoletablets.com/]albendazole tablets[/url]
  โดย lowcaglow@probbo*.com วันที่ 12 ธ.ค. 2561 : 11:22:43 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3707
buying viagra online generic viagra for sale viagra substitute order viagra online
  โดย jessicalcn@gm*.com วันที่ 12 ธ.ค. 2561 : 11:50:13 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 3708
[url=https://furosemide20.com/]furosemide[/url] [url=https://tadalafil5.com/]tadalafil[/url] [url=https://cafergotmedication.com/]cafergot generic[/url] [url=https://atenololmedication.com/]atenolol[/url] [url=https://allopurinol100.com/]allopurinol[/url]
  โดย sherril@probbo*.com วันที่ 12 ธ.ค. 2561 : 12:29:25 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3709
[url=https://autoinsurance.us.org/]auto insurance[/url] [url=https://cheapcarinsurance.us.com/]online car insurance companies[/url]
  โดย rthmacadam@rainmail.win วันที่ 12 ธ.ค. 2561 : 12:52:40 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3710
[url=https://atenololmedication.com/]buy atenolol[/url] [url=https://tadalafil5.com/]generic cialis tadalafil 20mg[/url] [url=https://allopurinol100.com/]allopurinol[/url] [url=https://furosemide20.com/]furosemide 40 mg[/url] [url=https://cafergotmedication.com/]cafegot[/url]
  โดย grymrrll@probbo*.com วันที่ 12 ธ.ค. 2561 : 1:17:49 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3711
[url=https://cheapcarinsurance.us.com/]cheap car insurance quotes[/url] [url=https://autoinsurance.us.org/]auto insurance quotes comparison[/url]
  โดย khizraadil@regiopost.trade วันที่ 12 ธ.ค. 2561 : 2:04:31 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3712
[url=https://cheapcarinsurance.us.com/]metropolitan auto insurance[/url] [url=https://autoinsurance.us.org/]auto insurance[/url]
  โดย maryann646@regiopost.trade วันที่ 12 ธ.ค. 2561 : 6:53:24 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3713
[url=http://tadalafil5.com/]tadalafil 5 mg[/url]
  โดย judi4067@probbo*.com วันที่ 12 ธ.ค. 2561 : 7:01:00 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3714
[url=https://cheapcarinsurance.us.com/]cheap car insurance[/url] [url=https://autoinsurance.us.org/]auto insurance quotes online[/url]
  โดย rashae305@regiopost.trade วันที่ 12 ธ.ค. 2561 : 7:47:09 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3715
[url=https://tadacip2019.com/]buy tadacip online[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole generic[/url] [url=https://celebre*200.com/]celebre* price[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabuse medication[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]buy zithroma* online[/url]
  โดย rds@probbo*.com วันที่ 12 ธ.ค. 2561 : 7:55:51 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3716
price viagra generic viagra online canadian pharmacy canada viagra online generic viagra
  โดย jaunitazdmhhcqk@gm*.us วันที่ 12 ธ.ค. 2561 : 8:33:40 PM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 3717
[url=https://allopurinol100.com/]allopurinol 100 mg[/url] [url=https://atenololmedication.com/]atenolol tenormin[/url] [url=https://tadalafil5.com/]tadalafil[/url] [url=https://cafergotmedication.com/]cafergot[/url] [url=https://furosemide20.com/]furosemide[/url]
  โดย marth@probbo*.com วันที่ 12 ธ.ค. 2561 : 11:00:04 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3718
[url=https://cheapcarinsurance.us.com/]good2go insurance[/url] [url=https://autoinsurance.us.org/]car insurance[/url]
  โดย iangibas@rainmail.win วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 12:00:41 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3719
is a generic viagra available [url=https://is.gd/paEnQB]generic viagra revatio[/url] generic viagra e*pensive [url=https://t.co/RbR3O0G73*]where is generic viagra available[/url] generic viagra name [url=https://t.co/vfK6XoYroz]generic viagra didnt work[/url] generic viagra u.s [url=https://t.co/vfK6XoYroz]generic viagra from teva[/url] generic viagra instructions generic viagra india side effects generic viagra * generic viagra cost 2018 generic viagra yellow pill generic viagra goodr* generic viagra available walgreens generic viagra
  โดย mattresst8@gmail.com วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 12:12:45 AM น. IP : 178.137.80.124

ความคิดเห็นที่ 3720
[url=https://allopurinol100.com/]allopurinol 300mg[/url] [url=https://atenololmedication.com/]atenolol 25mg[/url] [url=https://cafergotmedication.com/]buy cafergot[/url] [url=https://tadalafil5.com/]tadalafil[/url] [url=https://furosemide20.com/]furosemide[/url]
  โดย yrf45@probbo*.com วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 12:42:53 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3721
herbal alternative viagra generic for viagra viagra no prescription order viagra online
  โดย edythvye@gm*.us วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 2:20:42 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 3722
[url=https://autoinsurance.us.org/]auto insurance[/url] [url=https://cheapcarinsurance.us.com/]compare auto insurance rates[/url]
  โดย doreen@rainmail.win วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 4:20:34 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3723
cialis pill cheap cialis generic online tadalafil liquid cialis online cheap
  โดย vernonbqbyrwn@gm*.us วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 4:56:58 AM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 3724
[url=https://furosemide20.com/]furosemide generic[/url] [url=https://cafergotmedication.com/]generic cafergot[/url] [url=https://tadalafil5.com/]tadalafil 10 mg[/url] [url=https://atenololmedication.com/]atenolol[/url] [url=https://allopurinol100.com/]allopurinol[/url]
  โดย blancheherve@probbo*.com วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 5:09:06 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3725
[url=http://allopurinol100.com/]allopurinol[/url] [url=http://furosemide20.com/]furosemide 40[/url] [url=http://atenololmedication.com/]atenolol[/url] [url=http://tadalafil5.com/]tadalafil generic cialis[/url] [url=http://cafergotmedication.com/]cafergot[/url]
  โดย yent@probbo*.com วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 6:19:57 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3726
[url=http://tadalafil5.com/]tadalafil[/url]
  โดย neoma@probbo*.com วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 7:01:54 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3727
[url=https://tadacip2019.com/]tadacip 20 mg[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabuse prices[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole 400mg[/url] [url=https://celebre*200.com/]celebre* 200 mg[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]zithroma* azithromycin[/url]
  โดย chipmyrick@probbo*.com วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 8:22:45 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3728
[url=https://cheapcarinsurance.us.com/]cheap car insurance[/url] [url=https://autoinsurance.us.org/]auto insurance[/url]
  โดย dtvkidd@pochtar.men วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 8:30:54 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3729
[url=https://atenololmedication.com/]tenormin[/url] [url=https://allopurinol100.com/]buy allopurinol[/url] [url=https://furosemide20.com/]furosemide online no prescription[/url] [url=https://cafergotmedication.com/]cafergot[/url] [url=https://tadalafil5.com/]tadalafil[/url]
  โดย patricksipes@probbo*.com วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 8:56:09 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3730
[url=http://cheapcarinsurance.us.com/]cheap car insurance[/url]
  โดย kawalsh59@rainmail.win วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 9:02:31 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3731
[url=https://tadacip2019.com/]tadacip[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabuse[/url] [url=https://celebre*200.com/]generic celebre* 200mg[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]zithroma*[/url]
  โดย leifjons@probbo*.com วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 10:25:28 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3732
[url=https://cafergotmedication.com/]cafergot generic[/url]
  โดย wilfredalarcon@probbo*.com วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 10:44:39 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3733
[url=https://antabuse250.com/]antabuse over the counter[/url]
  โดย hawkinscortez@probbo*.com วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 11:35:10 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3734
[url=https://cafergotmedication.com/]cafergot[/url] [url=https://atenololmedication.com/]atenolol[/url] [url=https://tadalafil5.com/]tadalafil[/url] [url=https://furosemide20.com/]furosemide[/url] [url=https://allopurinol100.com/]allopurinol 100mg tablets[/url]
  โดย jasamples2000@probbo*.com วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 11:38:20 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3735
[url=https://autoinsurance.us.org/]car insurance[/url]
  โดย jacquetta@pochtar.men วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 1:08:33 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3736
[url=https://atenololmedication.com/]atenolol drug[/url] [url=https://allopurinol100.com/]allopurinol 300 mg tablets[/url] [url=https://furosemide20.com/]buy furosemide[/url] [url=https://cafergotmedication.com/]buy cafergot online[/url] [url=https://tadalafil5.com/]tadalafil online[/url]
  โดย jnblakeslee@probbo*.com วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 1:48:05 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3737
[url=https://autoinsurance.us.org/]auto insurance quote[/url] [url=https://cheapcarinsurance.us.com/]cheap car insurance quotes online[/url]
  โดย occhiny1@rainmail.win วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 5:28:24 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3738
[url=https://autoinsurance.us.org/]auto insurance[/url] [url=https://cheapcarinsurance.us.com/]cheap car insurance[/url]
  โดย matthewshroble@rainmail.win วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 7:05:34 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3739
[url=https://cheapcarinsurance.us.com/]gap insurance coverage[/url]
  โดย georgemeyers@rainmail.win วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 7:27:02 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3740
viagra walmart generic viagra trial generic viagra dosages viagra generic e*clusivity generic viagra teva canada generic viagra trial pack does generic viagra e*ist s there a generic viagra how much will generic viagra be generic viagra goes on sale generic viagra teva canada how much is generic viagra in usa generic viagra news generic viagra availability generic viagra 150 mg pills generic viagra in india online
  โดย mattress9n@gmail.com วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 7:41:41 PM น. IP : 178.137.80.124

ความคิดเห็นที่ 3741
payday loans open on sunday [url=http://www.rentechinc.com/]this contact form[/url] In our present economy, many individuals require cash money rapidly. There is so much that enters into an economic situation, as well as lots of people aim to payday loans for assistance. If you're consider this type of choice, maintain reading this short article for useful tips about this subject. have a peek at this site
  โดย casru4r@gmail.com วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 8:17:40 PM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 3742
[url=https://paydayloans2018.com/]online payday loans[/url]
  โดย joelsilverman33@rainmail.win วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 8:21:59 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3743
[url=https://albendazoletablets.com/]albendazole 400 mg[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabuse no prescroption[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]azithromycin zithroma*[/url] [url=https://tadacip2019.com/]buy tadacip[/url] [url=https://celebre*200.com/]celebre* generic[/url]
  โดย candacepost@probbo*.com วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 8:54:17 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3744
[url=http://autoinsurance.us.org/]auto insurance[/url]
  โดย celine@pochtar.men วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 9:03:07 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3745
[url=https://cheapcarinsurance.us.com/]cheap car insurance[/url] [url=https://autoinsurance.us.org/]cheapest car insurance[/url]
  โดย famploeger@rainmail.win วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 9:58:26 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3746
[url=https://celebre*200.com/]price of celebre*[/url] [url=https://tadacip2019.com/]buy tadacip online[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]zithroma*[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabuse[/url]
  โดย annamarie@probbo*.com วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 10:29:22 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3747
viagra sale generic viagra online cheapest viagra prices cheap generic viagra
  โดย dierdrenhqrr@gm*.co.uk วันที่ 13 ธ.ค. 2561 : 10:52:04 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 3748
[url=http://cafergotmedication.com/]buy cafergot online[/url] [url=http://tadalafil5.com/]tadalafil[/url] [url=http://furosemide20.com/]furosemide 20mg[/url] [url=http://allopurinol100.com/]buy allopurinol[/url] [url=http://atenololmedication.com/]tenormin atenolol[/url]
  โดย spendola@probbo*.com วันที่ 14 ธ.ค. 2561 : 12:04:22 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3749
cheap viagra from india generic for viagra how does viagra work buy viagra online without prescriptions
  โดย lavinia*jjcnrcu@gm*.com วันที่ 14 ธ.ค. 2561 : 12:17:45 AM น. IP : 178.159.37.97

ความคิดเห็นที่ 3750
[url=https://allopurinol100.com/]buy allopurinol[/url] [url=https://cafergotmedication.com/]cafergot pills[/url] [url=https://furosemide20.com/]furosemide[/url] [url=https://atenololmedication.com/]atenolol tenormin[/url] [url=https://tadalafil5.com/]tadalafil 5mg[/url]
  โดย suevc70@probbo*.com วันที่ 14 ธ.ค. 2561 : 2:59:51 AM น. IP : 5.188.210.57

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com