แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 3651
viagra without prescription canadian pharmacies viagra100mgbestprice.net canadian viagra cheap viagra without prescription canadian health viagra without prescription healthy male viagra pfizer viagra sales cialis vs viagra
  โดย roberttrevons@hotmail.com วันที่ 08 ธ.ค. 2561 : 10:14:07 PM น. IP : 31.184.236.54

ความคิดเห็นที่ 3652
[url=https://autoinsurance.us.org/]freeway auto insurance[/url] [url=https://cheapcarinsurance.us.com/]la insurance[/url]
  โดย thomasjagers@pochtar.men วันที่ 08 ธ.ค. 2561 : 10:23:48 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3653
[url=https://antabuse250.com/]antabuse 250 mg[/url] [url=https://tadacip2019.com/]tadacip[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole[/url] [url=https://celebre*200.com/]celebre* 200[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]zithroma*[/url]
  โดย 99shells@probbo*.com วันที่ 09 ธ.ค. 2561 : 12:16:36 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3654
[url=http://tadacip2019.com/]buy tadacip[/url]
  โดย romer154@probbo*.com วันที่ 09 ธ.ค. 2561 : 12:51:03 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3655
[url=https://antabuse250.com/]antabuse medication[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]buy albendazole[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]zithroma* buy[/url] [url=https://tadacip2019.com/]tadacip 20mg[/url] [url=https://celebre*200.com/]celebre*[/url]
  โดย bjarterudi@probbo*.com วันที่ 09 ธ.ค. 2561 : 1:54:48 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3656
[url=https://cheapcarinsurance.us.com/]cheap car insurance[/url] [url=https://autoinsurance.us.org/]cheap liability auto insurance[/url]
  โดย derwinblack@rainmail.win วันที่ 09 ธ.ค. 2561 : 2:47:49 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3657
[url=https://loansguaranteedapproval.com/]secured loan[/url]
  โดย jecondelli@pochtar.men วันที่ 09 ธ.ค. 2561 : 6:48:34 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3658
[url=https://antabuse250.com/]antabuse 500mg[/url]
  โดย reconswife@probbo*.com วันที่ 09 ธ.ค. 2561 : 7:01:17 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3659
[url=http://cheapcarinsurance.us.com/]cheap car insurance quotes[/url]
  โดย tguzman@regiopost.trade วันที่ 09 ธ.ค. 2561 : 7:34:29 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3660
[url=http://cheapcarinsurance.us.com/]cheap car insurance[/url]
  โดย fmittnight@pochtar.men วันที่ 09 ธ.ค. 2561 : 8:38:23 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3661
[url=https://cheapcarinsurance.us.com/]personal auto insurance[/url]
  โดย melony@rainmail.win วันที่ 09 ธ.ค. 2561 : 9:07:57 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3662
[url=https://antabuse250.com/]antabuse[/url]
  โดย teetee215@probbo*.com วันที่ 09 ธ.ค. 2561 : 9:27:46 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3663
[url=https://antabuse250.com/]buy antabuse[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]where to buy zithroma*[/url] [url=https://celebre*200.com/]generic celebre* 200mg[/url] [url=https://tadacip2019.com/]buy tadacip 20 mg[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albenza albendazole[/url]
  โดย pittstuntpilot@probbo*.com วันที่ 09 ธ.ค. 2561 : 10:58:14 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3664
[url=https://tadacip2019.com/]tadacip cipla[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]buy albendazole online[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabuse[/url] [url=https://celebre*200.com/]celebre* buy online[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]buy zithroma* online[/url]
  โดย ayanna@probbo*.com วันที่ 09 ธ.ค. 2561 : 12:08:07 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3665
[url=https://autoinsurance.us.org/]auto insurance quotes[/url] [url=https://cheapcarinsurance.us.com/]safeco car insurance[/url]
  โดย venus@pochtar.men วันที่ 09 ธ.ค. 2561 : 1:26:05 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3666
[url=https://albendazoletablets.com/]albendazole 200mg[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]zithroma* azithromycin[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabuse medication[/url] [url=https://celebre*200.com/]celebre*[/url] [url=https://tadacip2019.com/]tadacip[/url]
  โดย dez*avier@probbo*.com วันที่ 09 ธ.ค. 2561 : 1:32:00 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3667
[url=https://autoinsurance.us.org/]car insurance[/url] [url=https://cheapcarinsurance.us.com/]auto insurance comparison quotes[/url]
  โดย alesia@rainmail.win วันที่ 09 ธ.ค. 2561 : 3:09:18 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3668
[url=https://loansforbadcredit2018.com/]payday loans utah[/url] [url=https://writingservice2018.com/]hire someone to write a paper[/url]
  โดย carita@pochtar.men วันที่ 09 ธ.ค. 2561 : 3:22:29 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3669
[url=https://autoinsurance.us.org/]super cheap car insurance[/url] [url=https://cheapcarinsurance.us.com/]cheap auto insurance quotes[/url]
  โดย stevengarr@rainmail.win วันที่ 09 ธ.ค. 2561 : 5:04:01 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3670
[url=https://tadacip2019.com/]buy tadacip[/url]
  โดย patchandweslwy@probbo*.com วันที่ 09 ธ.ค. 2561 : 5:12:27 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3671
[url=https://antabuse250.com/]buy antabuse online[/url] [url=https://tadacip2019.com/]buy tadacip 20 mg[/url] [url=https://celebre*200.com/]celebre* 200 mg[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]zithroma*[/url]
  โดย goatlady41@probbo*.com วันที่ 09 ธ.ค. 2561 : 5:47:14 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3672
cheap viagra canada order viagra online viagra from india canadian pharmacy generic viagra
  โดย venusrro@gm*.com วันที่ 09 ธ.ค. 2561 : 6:40:32 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 3673
[url=http://cheapcarinsurance.us.com/]cheap auto insurance[/url] [url=http://autoinsurance.us.org/]auto insurance[/url]
  โดย bee@regiopost.trade วันที่ 09 ธ.ค. 2561 : 8:58:33 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3674
[url=https://autoinsurance.us.org/]cheap car insurance in georgia[/url] [url=https://cheapcarinsurance.us.com/]cheap car insurance[/url]
  โดย oregonapartments@regiopost.trade วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 1:53:16 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3675
[url=http://albendazoletablets.com/]purchase albendazole[/url] [url=http://tadacip2019.com/]tadacip 20 mg[/url] [url=http://buyzithroma*online.com/]purchase zithroma*[/url] [url=http://celebre*200.com/]celebre*[/url] [url=http://antabuse250.com/]antabuse 250 mg[/url]
  โดย careyheadrick@probbo*.com วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 2:45:03 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3676
[url=https://cheapcarinsurance.us.com/]cheap car insurance[/url] [url=https://autoinsurance.us.org/]lowest full coverage auto insurance[/url]
  โดย portia@pochtar.men วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 2:54:39 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3677
[url=https://autoinsurance.us.org/]auto insurance[/url]
  โดย sisterdisco@regiopost.trade วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 3:29:10 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3678
generic viagra reviews cheap generic viagra http://tharpress.com/forums/topic/viagra-generic-brand-kendterietcg/ cheapest generic viagra cheap viagra online canadian pharmacy http://www.nycwebapps.com/forums/topic/buy-viagra-online-kendadorkgzn/ generic name for viagra best place to buy viagra online http://danilova.biz/forums/topic/order-viagra-online-kenddritynzc/ generic viagra online is there a generic viagra http://swannest.ee/forums/topic/generic-viagra-review-kendgittyklz/ generic viagra without a doctor prescription order viagra online http://*anddomain.com/groups/forum-209903552/forum/topic/what-happens-if-a-girl- takes-viagra-kendflela*on/#post-5341 generic viagra online canadian pharmacy viagra online prescription free https://cursera.ro/forums/topic/viagra-pharmacy-kenddourahms/ generic viagra online viagra online canadian pharmacy http://hics.fr/forums/topic/natural-viagra-alternatives-kendseeseahh/ viagra online canadian pharmacy generic viagra review https://bizznerd.com/forums/topic/pharmacy-viagra-kendhiereddy/ viagra online usa online viagra http://masters21day.com/forums/topic/free-viagra-kenddeamplql/ when does viagra go generic viagra online canadian pharmacy http://arfla*.com/forums/user/ynsehdyvsjfc generic viagra usa canadian generic viagra http://redstonermoves.com/forums/topic/viagra-doses-kenddruthaih/ viagra online canada canadian pharmacy generic viagra https://samkosal.com/forums/topic/try-viagra-for-free-kenddiolomhc/ buy viagra online usa generic viagra online pharmacy http://gorbach-legal.ru/forums/topic/viagra-wholesale-kendagopettl/ viagra online usa generic viagra usa http://salmon.recipes/forums/topic/generic-viagra-kendphedapze/ buy real viagra online buying viagra online http://sparkcatcher.eu/forums/topic/online-viagra-kendwainglno/
  โดย 4uj4gt7dhg2yzd0@gmail.com วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 4:43:57 AM น. IP : 178.137.82.233

ความคิดเห็นที่ 3679
[url=https://antabuse250.com/]antabuse 500mg[/url]
  โดย zaozao1968@probbo*.com วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 6:33:37 AM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3680
[url=https://antabuse250.com/]antabuse[/url] [url=https://celebre*200.com/]price of celebre*[/url] [url=https://tadacip2019.com/]tadacip[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]buy zithroma* z-pak[/url]
  โดย veronicanigel@probbo*.com วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 6:36:03 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3681
viagra coupons best place to buy generic viagra online viagra for sale generic viagra reviews
  โดย ag42bsffh8ji@gmail.com วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 6:41:38 AM น. IP : 178.159.37.97

ความคิดเห็นที่ 3682
[url=https://albendazoletablets.com/]albendazole online[/url] [url=https://tadacip2019.com/]buy tadacip[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabuse 500mg[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]zithroma* buy[/url] [url=https://celebre*200.com/]buy celebre*[/url]
  โดย jackandchristi@probbo*.com วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 7:40:25 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3683
[url=https://cashadvance911.com/]cash advance[/url] [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]installment loans for bad credit[/url] [url=https://autoloan2018.com/]wells fargo car loan payment[/url]
  โดย lovawr@pochtar.men วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 8:09:23 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3684
[url=https://tadacip2019.com/]tadacip 20mg[/url]
  โดย mclewis1116@probbo*.com วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 8:44:27 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3685
[url=https://tadacip2019.com/]buy tadacip[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabuse tablets[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]zithroma* drug[/url] [url=https://celebre*200.com/]celebre*[/url]
  โดย scottgrogean@probbo*.com วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 9:23:25 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3686
[url=https://celebre*200.com/]celebre*[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabus[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]zithroma* buy[/url] [url=https://tadacip2019.com/]buy tadacip[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole[/url]
  โดย coretta@probbo*.com วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 10:19:49 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3687
prescription viagra generic viagra india viagra order viagra generic
  โดย crystalgzevm@gm*.co.uk วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 11:15:59 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 3688
[url=https://autoinsurance.us.org/]auto insurance quotes[/url] [url=https://cheapcarinsurance.us.com/]cheap car insurance companies[/url]
  โดย petrzacharda@pochtar.men วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 11:19:39 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3689
[url=https://autoinsurance.us.org/]accc auto insurance[/url] [url=https://cheapcarinsurance.us.com/]cheap car insurance[/url]
  โดย piersurfer87@pochtar.men วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 11:39:38 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3690
[url=https://albendazoletablets.com/]albendazole[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]where to buy zithroma*[/url] [url=https://tadacip2019.com/]tadacip 20 mg[/url] [url=https://antabuse250.com/]buy antabuse[/url] [url=https://celebre*200.com/]generic celebre*[/url]
  โดย jmjensen55@probbo*.com วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 11:47:01 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3691
[url=https://albendazoletablets.com/]albendazole for sale[/url]
  โดย ivarnordvik@probbo*.com วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 12:38:15 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3692
[url=http://cheapcarinsurance.us.com/]cheap car insurance[/url]
  โดย konacoyote@regiopost.trade วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 2:56:31 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3693
[url=https://buyzithroma*online.com/]zithroma* buying[/url] [url=https://antabuse250.com/]buy antabuse[/url] [url=https://tadacip2019.com/]buy tadacip[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole 400mg[/url] [url=https://celebre*200.com/]celebre* 200 mg[/url]
  โดย arica@probbo*.com วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 2:56:50 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3694
[url=https://cheapcarinsurance.us.com/]cheap auto insurance quotes[/url] [url=https://autoinsurance.us.org/]auto insurance[/url]
  โดย jameswestbury@regiopost.trade วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 4:43:52 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3695
[url=https://tadacip2019.com/]tadacip[/url] [url=https://celebre*200.com/]celebre* 200[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole over the counter[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]zithroma* azithromycin[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabuse 500mg[/url]
  โดย milsey22@probbo*.com วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 5:26:42 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3696
viagra prices viagra side effects heart viagra prices real viagra without a doctor prescription usa viagra prices at cvs pharmacy viagra prices walmart price of viagra at walmart for 10 pills viagra coupons for cvs pharmacy side effects of viagra for men price of viagra at walmart with insurance viagra dosage effectiveness will viagra prices drop in the usa viagra coupons 75% off print viagra prices at walmart or sam s club viagra vs cialis vs e*tenze comparison viagra side effects heart
  โดย mattress98@gmail.com วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 5:53:07 PM น. IP : 178.137.80.124

ความคิดเห็นที่ 3697
[url=https://celebre*200.com/]celebre* generic[/url]
  โดย katharyn@probbo*.com วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 6:41:27 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3698
[url=https://antabuse250.com/]buy antabuse online[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole 200mg[/url] [url=https://buyzithroma*online.com/]zithroma*[/url] [url=https://tadacip2019.com/]tadacip 20 mg[/url] [url=https://celebre*200.com/]celebre* without prescription[/url]
  โดย candis@probbo*.com วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 7:00:34 PM น. IP : 5.188.210.61

ความคิดเห็นที่ 3699
[url=https://tadalafil20mg.com/]tadalafil[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis.com[/url] [url=https://prednisolone5.com/]buy prednisolone 5mg[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril 20 mg[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]generic synthroid[/url]
  โดย davistmc@probbo*.com วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 7:08:25 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3700
best price viagra buy cheap viagra online cheapest generic viagra buy cheap viagra online
  โดย junkoqivturn@gm*.co.uk วันที่ 10 ธ.ค. 2561 : 8:56:32 PM น. IP : 178.159.37.93

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com