แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 3551
get a payday loan webpage In our present economic climate, many individuals need cash money quickly. There is so much that goes into a monetary situation, as well as many people want to cash advance for support. Maintain reviewing this article for practical pointers concerning this subject if you're consider this kind of choice. special info
  โดย waeru7l@gmail.com วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 8:45:05 AM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 3552
[url=https://helpwithhomework.us.com/]help with homework[/url]
  โดย evita@pochtar.men วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 9:55:38 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3553
[url=https://academicwriting.us.org/]academic essay writing service[/url] [url=https://writemypaper.us.org/]paid to write articles[/url] [url=https://homeworkhelp.us.org/]viking homework help[/url] [url=https://helpwithhomework.us.com/]homework help[/url] [url=https://papers.us.org/]article writing service[/url]
  โดย awcoleman1110@pochtar.men วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 11:36:10 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3554
http://cialsonlinebei.com buy cialis cialis super active canada best place to buy cialis online cialis once a day prijs
  โดย jkuilioltuyketh@gmail.com วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 1:52:56 PM น. IP : 31.43.87.249

ความคิดเห็นที่ 3555
[url=https://academicwriting.us.org/]academic paper[/url] [url=https://essaywriter.us.org/]essay writer[/url] [url=https://paperwritingservices.us.org/]apa article review[/url] [url=https://papers.us.org/]papers[/url] [url=https://writemypaper.us.org/]do my bibliography[/url]
  โดย burt@regiopost.trade วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 3:54:42 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3556
[url=https://academicwriting.us.org/]academic writing[/url] [url=https://paperwriting.us.org/]help writing a book[/url] [url=https://writeanessay.us.com/]write an essay[/url] [url=https://paperwritingservices.us.org/]college paper writing[/url]
  โดย jbcmac@pochtar.men วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 4:21:01 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3557
[url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]sildenafil citrate[/url] [url=https://valtre*500.com/]valtre*[/url] [url=https://propecia5.com/]propecia online[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]best price generic tadalafil[/url] [url=https://accutane40.com/]accutane vitamin a[/url]
  โดย ayanna@probbo*.com วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 4:31:05 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3558
http://cialsonlinebei.com cialis canada how to order cialis without prescription cialis online prescription wirkung von cialis 5 mg
  โดย jkuilioltuyketh@gmail.com วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 5:59:45 PM น. IP : 31.43.87.249

ความคิดเห็นที่ 3559
viagra for sale where to buy viagra online viagra pills cheap viagra online
  โดย mairejoath@gm*.us วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 6:03:48 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 3560
[url=https://lasi*40.com/]lasi* 40mg to buy[/url] [url=https://propecia5.com/]buy propecia[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin inhaler[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone[/url] [url=https://valtre*500.com/]valtre* 500mg[/url]
  โดย tomwoods47@probbo*.com วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 6:21:31 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3561
[url=https://accutane40.com/]accutane[/url] [url=https://propecia5.com/]propecia[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]tadalafil prices[/url] [url=https://valtre*500.com/]valtre*[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]sildenafil citrate[/url]
  โดย aanibal@probbo*.com วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 7:31:55 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3562
[url=https://papers.us.org/]persuasive and argumentative writing[/url] [url=https://homeworkhelp.us.org/]homework help[/url] [url=https://writeanessay.us.com/]write a essay[/url] [url=https://collegepapers.us.com/]school papers[/url] [url=https://paperwritingservices.us.org/]paper writing assistance[/url]
  โดย risa@pochtar.men วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 7:55:24 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3563
[url=https://accutane40.com/]accutane generic[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]generic sildenafil[/url] [url=https://valtre*500.com/]valtre*[/url] [url=https://propecia5.com/]generic propecia 5mg[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]buy tadalafil 20mg[/url]
  โดย marth@probbo*.com วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 8:33:42 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3564
Cvs Pharmacy It is not important that a Canadian drug store online sticks to cvs pharmacy hours near me all the high quality standards established by the Canadian regulatory authorities. Of the hundreds of online pharmacies cvs pharmacy dalton ga functional in the nation, just a few are authentic as well as have the necessary licenses. As pointed out prior to the license for offering drugs is provided by the provincial authorities. So the first thing one must do is to inspect whether the pharmacy is signed up and also has the essential licenses. If indeed, the certificate and also registration number ought to be plainly presented on the Canadian drug store online internet site.
  โดย cherishry9b@gmail.com วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 10:32:57 PM น. IP : 37.115.184.55

ความคิดเห็นที่ 3565
[url=http://essaywriter.us.org/]essay[/url] [url=http://papers.us.org/]online essay writing service[/url] [url=http://paperwriting.us.org/]paper writing service[/url] [url=http://academicwriting.us.org/]someone to write my paper[/url] [url=http://collegepapers.us.com/]college papers[/url] [url=http://helpwithhomework.us.com/]help with homework[/url] [url=http://writemypaper.us.org/]help me to write a poem[/url] [url=http://homeworkhelp.us.org/]assignment help websites[/url] [url=http://writeanessay.us.com/]write a essay[/url] [url=http://paperwritingservices.us.org/]paper writing services[/url]
  โดย lovie@pochtar.men วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 11:01:10 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3566
[url=http://accutane40.com/]accutane[/url]
  โดย pdonan@probbo*.com วันที่ 05 ธ.ค. 2561 : 1:25:05 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3567
[url=https://writeanessay.us.com/]written essay papers[/url] [url=https://writemypaper.us.org/]write my paper[/url] [url=https://essaywriter.us.org/]essay writer[/url] [url=https://helpwithhomework.us.com/]homework help[/url]
  โดย elisha@regiopost.trade วันที่ 05 ธ.ค. 2561 : 2:59:45 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3568
[url=https://collegepapers.us.com/]college paper writing[/url] [url=https://paperwritingservices.us.org/]apa article review[/url] [url=https://writemypaper.us.org/]write a paper[/url] [url=https://writeanessay.us.com/]write a essay[/url] [url=https://essaywriter.us.org/]college essay no name woman[/url] [url=https://papers.us.org/]papers[/url] [url=https://academicwriting.us.org/]writing[/url] [url=https://paperwriting.us.org/]paper writing[/url] [url=https://helpwithhomework.us.com/]homework help[/url] [url=https://homeworkhelp.us.org/]homework help[/url]
  โดย bcjklm@pochtar.men วันที่ 05 ธ.ค. 2561 : 3:13:27 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3569
over the counter viagra generic for viagra soft tabs viagra generic viagra names
  โดย lashonnyeffh@gm*.co.uk วันที่ 05 ธ.ค. 2561 : 5:15:55 AM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 3570
[url=https://tadalafil20mg.com/]tadalafil best price[/url] [url=https://propecia5.com/]propecia cheapest no prescription[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]viagra tablets[/url] [url=https://accutane40.com/]accutane[/url] [url=https://valtre*500.com/]valtre*[/url]
  โดย ojedajeanette@probbo*.com วันที่ 05 ธ.ค. 2561 : 8:13:34 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3571
[url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]generic sildenafil[/url] [url=https://valtre*500.com/]valtre*[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]tadalafil 20[/url] [url=https://propecia5.com/]propecia drug[/url] [url=https://accutane40.com/]cheap accutane online[/url]
  โดย rspsp@probbo*.com วันที่ 05 ธ.ค. 2561 : 8:57:05 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3572
[url=http://accutane40.com/]buy accutane online[/url] [url=http://valtre*500.com/]valtre* 500mg[/url] [url=http://sildenafilcitrategenericviagra.com/]sildenafil citrate generic viagra[/url] [url=http://tadalafil20mg.com/]tadalafil 20mg[/url] [url=http://propecia5.com/]finasteride 5mg[/url]
  โดย lsarms@probbo*.com วันที่ 05 ธ.ค. 2561 : 9:05:42 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3573
[url=http://accutane40.com/]accutane[/url]
  โดย piamarsella@probbo*.com วันที่ 05 ธ.ค. 2561 : 9:50:19 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3574
[url=https://writemypaper.us.org/]write a paper for me[/url] [url=https://paperwriting.us.org/]paper writing[/url] [url=https://paperwritingservices.us.org/]paper writing services[/url] [url=https://collegepapers.us.com/]help me to write a book[/url] [url=https://papers.us.org/]need help to write an assignment[/url] [url=https://helpwithhomework.us.com/]online homework help[/url] [url=https://academicwriting.us.org/]academic writing[/url] [url=https://essaywriter.us.org/]essay[/url] [url=https://writeanessay.us.com/]college essay grants[/url] [url=https://homeworkhelp.us.org/]pay to do homework assignment[/url]
  โดย cwasblkbuty@regiopost.trade วันที่ 05 ธ.ค. 2561 : 11:07:15 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3575
[url=https://writeanessay.us.com/]write a essay[/url]
  โดย momsjcaly@pochtar.men วันที่ 05 ธ.ค. 2561 : 11:34:23 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3576
[url=https://homeworkhelp.us.org/]need help with anatomy and physiology[/url] [url=https://paperwritingservices.us.org/]paper writing services[/url] [url=https://paperwriting.us.org/]paper writing service[/url] [url=https://writeanessay.us.com/]teel essay writing[/url] [url=https://writemypaper.us.org/]apa papers[/url]
  โดย programsounds@rainmail.win วันที่ 05 ธ.ค. 2561 : 1:51:28 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3577
[url=https://paperwriting.us.org/]writing my paper[/url] [url=https://academicwriting.us.org/]writing sites[/url] [url=https://homeworkhelp.us.org/]homework[/url] [url=https://collegepapers.us.com/]write papers for me[/url] [url=https://essaywriter.us.org/]cheating essay writing[/url]
  โดย vlatku@rainmail.win วันที่ 05 ธ.ค. 2561 : 2:46:40 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3578
[url=https://essaywriter.us.org/]essay writer[/url] [url=https://helpwithhomework.us.com/]help with homework[/url] [url=https://writeanessay.us.com/]write an essay[/url] [url=https://writemypaper.us.org/]write a paper for me[/url] [url=https://homeworkhelp.us.org/]primary homework help ancient greece[/url]
  โดย emogene@regiopost.trade วันที่ 05 ธ.ค. 2561 : 4:35:41 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3579
[url=https://academicwriting.us.org/]academic paper[/url] [url=https://homeworkhelp.us.org/]someone to do my homework[/url] [url=https://writemypaper.us.org/]write my paper[/url]
  โดย littlelyn*4drugstore@regiopost.trade วันที่ 05 ธ.ค. 2561 : 4:57:35 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3580
[url=https://paperwritingservices.us.org/]writing services[/url] [url=https://writemypaper.us.org/]write my paper[/url] [url=https://helpwithhomework.us.com/]college homework help[/url] [url=https://essaywriter.us.org/]essay[/url] [url=https://papers.us.org/]papers[/url] [url=https://paperwriting.us.org/]writing my paper[/url]
  โดย mickhanamura@regiopost.trade วันที่ 05 ธ.ค. 2561 : 5:40:28 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3581
[url=https://tadalafil20mg.com/]cheap tadalafil[/url] [url=https://accutane40.com/]buy accutane online[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]sildenafil[/url] [url=https://valtre*500.com/]buy generic valtre* without prescription[/url] [url=https://propecia5.com/]propecia no prescription bonus 98212[/url]
  โดย sallylemar@probbo*.com วันที่ 05 ธ.ค. 2561 : 8:12:01 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3582
[url=https://tadalafil20mg.com/]tadalafil best price[/url]
  โดย georgine@probbo*.com วันที่ 05 ธ.ค. 2561 : 9:21:52 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3583
[url=https://academicwriting.us.org/]help writing[/url]
  โดย steffenjeremy@pochtar.men วันที่ 05 ธ.ค. 2561 : 11:01:58 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3584
buy viagra canada generic viagra viagra stories buy generic viagra
  โดย ag42fh8ji@gmail.com วันที่ 05 ธ.ค. 2561 : 11:42:02 PM น. IP : 178.159.37.97

ความคิดเห็นที่ 3585
[url=https://collegepapers.us.com/]school papers[/url] [url=https://papers.us.org/]cheap assignment writing service[/url] [url=https://paperwritingservices.us.org/]writing articles for money online[/url] [url=https://academicwriting.us.org/]academic papers[/url] [url=https://helpwithhomework.us.com/]college homework help[/url] [url=https://homeworkhelp.us.org/]assignment solver[/url] [url=https://essaywriter.us.org/]essay[/url] [url=https://writemypaper.us.org/]write my papers[/url] [url=https://writeanessay.us.com/]write a essay[/url] [url=https://paperwriting.us.org/]paper writing[/url]
  โดย susanspencer777@rainmail.win วันที่ 06 ธ.ค. 2561 : 12:47:18 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3586
[url=https://homeworkhelp.us.org/]college homework help[/url] [url=https://papers.us.org/]papers[/url] [url=https://paperwriting.us.org/]paragraph writing[/url] [url=https://paperwritingservices.us.org/]assignment writer[/url] [url=https://writemypaper.us.org/]write my paper[/url] [url=https://essaywriter.us.org/]essay[/url] [url=https://academicwriting.us.org/]written biography[/url] [url=https://helpwithhomework.us.com/]college homework help[/url] [url=https://collegepapers.us.com/]write a paper online[/url] [url=https://writeanessay.us.com/]write a essay[/url]
  โดย cliff@regiopost.trade วันที่ 06 ธ.ค. 2561 : 1:01:59 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3587
[url=http://tadalafil20mg.com/]tadalafil[/url]
  โดย sdfdf@probbo*.com วันที่ 06 ธ.ค. 2561 : 1:02:42 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3588
[url=https://paperwriting.us.org/]paper writing[/url] [url=https://essaywriter.us.org/]notes on essay writing[/url] [url=https://writeanessay.us.com/]write an essay[/url] [url=https://collegepapers.us.com/]nursing essay writing services[/url] [url=https://papers.us.org/]biography writing paper[/url] [url=https://paperwritingservices.us.org/]help to write[/url] [url=https://academicwriting.us.org/]help writing a novel[/url] [url=https://helpwithhomework.us.com/]online homework help[/url] [url=https://homeworkhelp.us.org/]online homework cheap price[/url] [url=https://writemypaper.us.org/]write my papers[/url]
  โดย gina48@regiopost.trade วันที่ 06 ธ.ค. 2561 : 3:12:35 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3589
buy generic viagra viagra generic online http://elitaasani.com/groups/where-can-you-buy-generic-viagra-phqw4jy672/ generic viagra cheap viagra http://wmlogisticsvn.com/UserProfile/tabid/43/userId/306/Default.asp* viagra generic viagra generic http://lenrusinart.com/UserProfile/tabid/42/userId/90579/Default.asp* generic viagra viagra online http://schunkeagency.com/UserProfile/tabid/57/userId/676819/Default.asp* viagra generic cheap viagra http://koenwilmaers.be/UserProfile/tabid/321/userId/669371/Default.asp* viagra generic online generic viagra http://celestialinternationalgroup.com/UserProfile/tabid/43/userId/76/Default.as p* buy generic viagra cheap viagra http://supremehair.com.m*/UserProfile/tabid/401/userId/872213/Default.asp* viagra generic online generic viagra http://tranquilinsanity.co.uk/groups/generic-viagra-from-india-ap1pzv249l/ viagra generic online viagra http://redciudadaniaglobal.org/grupos/online-pharmacy-canada-generic-viagra-myrm docppf/ generic viagra online generic viagra online http://coma6.vn/UserProfile/tabid/78/userId/12764/Default.asp* viagra online online viagra http://oyedcoop.com/groups/best-generic-viagra-uk-36ceuh4uv7/ cheap viagra viagra generic https://barter4crypto.com/groups/canadian-pharmacy-viagra-generic-iz7tqeyfp7q/ buy generic viagra viagra generic online http://rhetoricreports.com/groups/purple-generic-viagra-nfvc6dg*zi1/ generic viagra online generic viagra http://fotoforum.nl/groups/reviews-of-generic-viagra-9f14bw*83uk/ online viagra viagra generic http://irakliakyklades.gr/UserProfile/tabid/42/userId/3587/Default.asp*
  โดย nwdcfgbrah6@gmail.com วันที่ 06 ธ.ค. 2561 : 5:15:38 AM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 3590
[url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]sildenafil generic[/url] [url=https://accutane40.com/]buy accutane online canada[/url] [url=https://propecia5.com/]propecia[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]buy tadalafil[/url] [url=https://valtre*500.com/]valtre*[/url]
  โดย carolinaboy9907@probbo*.com วันที่ 06 ธ.ค. 2561 : 5:16:45 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3591
[url=https://tadalafil20mg.com/]tadalafil[/url]
  โดย vickydemars@probbo*.com วันที่ 06 ธ.ค. 2561 : 7:42:52 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3592
[url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]super viagra[/url]
  โดย mlooney326@probbo*.com วันที่ 06 ธ.ค. 2561 : 7:47:10 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3593
[url=https://accutane40.com/]accutane online[/url] [url=https://propecia5.com/]cheapest propecia online[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]tadalafil cialis[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]sildenafil citrate[/url] [url=https://valtre*500.com/]valte* without a prescription[/url]
  โดย harlybilly@probbo*.com วันที่ 06 ธ.ค. 2561 : 8:57:20 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3594
[url=https://*enicalcapsules.com/]buy *enical[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin inhalers[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]sildenafil generic[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra[/url]
  โดย cinziabertolotti@probbo*.com วันที่ 06 ธ.ค. 2561 : 9:17:08 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3595
[url=https://accutane40.com/]accutane[/url]
  โดย emeline@probbo*.com วันที่ 06 ธ.ค. 2561 : 12:39:59 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3596
[url=https://collegepapers.us.com/]custom essay writing services[/url] [url=https://writeanessay.us.com/]instructions for writing an essay[/url] [url=https://homeworkhelp.us.org/]geography homework[/url] [url=https://essaywriter.us.org/]essay[/url] [url=https://paperwriting.us.org/]report writing[/url] [url=https://papers.us.org/]writing[/url] [url=https://academicwriting.us.org/]online writing[/url] [url=https://helpwithhomework.us.com/]help my homework[/url] [url=https://writemypaper.us.org/]write a paper for me[/url] [url=https://paperwritingservices.us.org/]writing services[/url]
  โดย daintydove@rainmail.win วันที่ 06 ธ.ค. 2561 : 1:30:43 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3597
[url=http://valtre*500.com/]buy valtre*[/url] [url=http://tadalafil20mg.com/]buy tadalafil 20mg[/url] [url=http://accutane40.com/]accutane[/url] [url=http://sildenafilcitrategenericviagra.com/]canadian pharmacy generic viagra[/url] [url=http://propecia5.com/]cheap generic propecia[/url]
  โดย khalilnasiri@probbo*.com วันที่ 06 ธ.ค. 2561 : 1:49:31 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3598
[url=https://homeworkhelp.us.org/]custom assignment help[/url] [url=https://collegepapers.us.com/]college papers[/url] [url=https://paperwriting.us.org/]paper writing service[/url] [url=https://helpwithhomework.us.com/]help with homework[/url] [url=https://paperwritingservices.us.org/]custom paper writing service[/url] [url=https://academicwriting.us.org/]academic writing help[/url] [url=https://essaywriter.us.org/]essay[/url] [url=https://writeanessay.us.com/]essays for teachers[/url] [url=https://writemypaper.us.org/]write a paper[/url] [url=https://papers.us.org/]papers[/url]
  โดย sharuni@rainmail.win วันที่ 06 ธ.ค. 2561 : 2:16:03 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3599
[url=http://essaywriter.us.org/]essay writer[/url] [url=http://writeanessay.us.com/]write an essay[/url] [url=http://academicwriting.us.org/]academic papers[/url] [url=http://paperwritingservices.us.org/]writing paper online[/url] [url=http://papers.us.org/]article review apa[/url] [url=http://writemypaper.us.org/]write a paper[/url] [url=http://collegepapers.us.com/]college paper writing[/url] [url=http://paperwriting.us.org/]college paper writing service[/url] [url=http://homeworkhelp.us.org/]homework help[/url] [url=http://helpwithhomework.us.com/]homework help[/url]
  โดย ferggy@rainmail.win วันที่ 06 ธ.ค. 2561 : 3:39:07 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3600
[url=https://writeanessay.us.com/]write a essay[/url]
  โดย wanita@regiopost.trade วันที่ 06 ธ.ค. 2561 : 5:32:46 PM น. IP : 5.188.210.8

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com