แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 3501
[url=https://homeworkhelp.us.org/]homework help[/url] [url=https://writeanessay.us.com/]writing an autobiography essay[/url] [url=https://essaywriter.us.org/]essay writer[/url]
  โดย hawood@rainmail.win วันที่ 02 ธ.ค. 2561 : 5:44:17 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3502
[url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]viagra cheap[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]tadalafil 5 mg[/url] [url=https://propecia5.com/]how much is propecia[/url] [url=https://accutane40.com/]accutane 40 mg[/url] [url=https://valtre*500.com/]valtre* generic[/url]
  โดย shella@probbo*.com วันที่ 02 ธ.ค. 2561 : 5:53:32 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3503
[url=https://tadalafil20mg.com/]buy tadalafil 20mg[/url]
  โดย martinlightner@probbo*.com วันที่ 02 ธ.ค. 2561 : 5:55:58 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3504
[url=https://propecia5.com/]finasteride 5 mg[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]generic drug for viagra[/url] [url=https://accutane40.com/]accutane online pharmacy[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]generic cialis tadalafil 20mg[/url] [url=https://valtre*500.com/]valtre* without prescription com[/url]
  โดย kniola55@probbo*.com วันที่ 02 ธ.ค. 2561 : 6:39:13 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3505
viagra online pharmacy buyviagrawww.com generic viagra r* http://buyviagrawww.com
  โดย lissayyurd*@gm*.us วันที่ 02 ธ.ค. 2561 : 7:59:47 AM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 3506
[url=http://accutane40.com/]accutane generic[/url]
  โดย ralphyboy15@probbo*.com วันที่ 02 ธ.ค. 2561 : 8:19:48 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3507
[url=https://papers.us.org/]creative thinking and problem solving[/url] [url=https://writeanessay.us.com/]persuasive writing essays[/url] [url=https://homeworkhelp.us.org/]help with my homework[/url] [url=https://collegepapers.us.com/]college paper writing[/url] [url=https://essaywriter.us.org/]essay writer[/url] [url=https://academicwriting.us.org/]top essay writing services[/url] [url=https://paperwriting.us.org/]college paper writing service[/url]
  โดย ehulsey@rainmail.win วันที่ 02 ธ.ค. 2561 : 12:16:25 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3508
[url=https://academicwriting.us.org/]academic writing[/url] [url=https://paperwritingservices.us.org/]writing services[/url] [url=https://writeanessay.us.com/]write an essay[/url] [url=https://collegepapers.us.com/]argument writing[/url] [url=https://helpwithhomework.us.com/]philosophy homework help[/url]
  โดย davism6512@pochtar.men วันที่ 02 ธ.ค. 2561 : 1:21:37 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3509
[url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]sildenafil citrate[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]cheap tadalafil[/url] [url=https://accutane40.com/]accutane[/url] [url=https://valtre*500.com/]buy generic valtre*[/url] [url=https://propecia5.com/]finasteride 5mg[/url]
  โดย twatson006@probbo*.com วันที่ 02 ธ.ค. 2561 : 1:39:08 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3510
[url=https://helpwithhomework.us.com/]please do my homework[/url] [url=https://paperwritingservices.us.org/]writing essay service[/url] [url=https://collegepapers.us.com/]write papers for me[/url] [url=https://writeanessay.us.com/]write a essay[/url] [url=https://writemypaper.us.org/]write a paper online[/url] [url=https://academicwriting.us.org/]writing services[/url] [url=https://homeworkhelp.us.org/]college homework[/url] [url=https://essaywriter.us.org/]analytic rubric for essay writing[/url] [url=https://paperwriting.us.org/]paper writing[/url] [url=https://papers.us.org/]papers[/url]
  โดย serinalaurensls@rainmail.win วันที่ 02 ธ.ค. 2561 : 2:35:27 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3511
[url=https://propecia5.com/]buy generic propecia[/url]
  โดย candace@probbo*.com วันที่ 02 ธ.ค. 2561 : 2:43:47 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3512
[url=http://valtre*500.com/]valtre*[/url]
  โดย lysedwork4@probbo*.com วันที่ 02 ธ.ค. 2561 : 5:37:23 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3513
[url=http://academicwriting.us.org/]academic papers[/url] [url=http://paperwritingservices.us.org/]writing my paper[/url] [url=http://essaywriter.us.org/]essay writing university of cambridge[/url] [url=http://writeanessay.us.com/]essay on technology[/url] [url=http://papers.us.org/]writing a conclusion[/url] [url=http://homeworkhelp.us.org/]homework help[/url] [url=http://collegepapers.us.com/]write papers for me[/url] [url=http://helpwithhomework.us.com/]online homework help[/url] [url=http://paperwriting.us.org/]college application essay writing service[/url] [url=http://writemypaper.us.org/]write a paper online[/url]
  โดย cknotathing@pochtar.men วันที่ 02 ธ.ค. 2561 : 7:48:41 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3514
[url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]sildenafil citrate[/url] [url=https://valtre*500.com/]valtre*[/url] [url=https://accutane40.com/]accutane[/url] [url=https://propecia5.com/]propecia[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]generic cialis tadalafil 20mg[/url]
  โดย lin1919@probbo*.com วันที่ 02 ธ.ค. 2561 : 9:40:00 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3515
[url=http://tadalafil20mg.com/]buy tadalafil[/url]
  โดย medusagorgona@probbo*.com วันที่ 02 ธ.ค. 2561 : 10:12:20 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3516
order cialis cialis generic cialis reviews buy cialis
  โดย hwbasdd1vd11gsr2@gmail.com วันที่ 03 ธ.ค. 2561 : 4:53:13 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 3517
[url=https://valtre*500.com/]valtre*[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]buy tadalafil 20mg[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]generic viagra[/url] [url=https://propecia5.com/]generic propecia 5mg[/url] [url=https://accutane40.com/]accutane without prescription[/url]
  โดย musuyidee@probbo*.com วันที่ 03 ธ.ค. 2561 : 6:51:03 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3518
[url=https://paperwriting.us.org/]paper writing[/url]
  โดย wilhayez@rainmail.win วันที่ 03 ธ.ค. 2561 : 8:58:36 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3519
online online uk amsterdam f048 cost of online increase 2013
  โดย vladislava.molchanova.89@mail.ru วันที่ 03 ธ.ค. 2561 : 1:31:34 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3520
[url=http://writemypaper.us.org/]write a paper for me[/url]
  โดย ro01@rainmail.win วันที่ 03 ธ.ค. 2561 : 2:25:39 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3521
[url=https://collegepapers.us.com/]write papers for me[/url]
  โดย fowler@regiopost.trade วันที่ 03 ธ.ค. 2561 : 2:36:42 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3522
[url=https://papers.us.org/]the best research paper writing service[/url] [url=https://homeworkhelp.us.org/]homework help[/url] [url=https://paperwritingservices.us.org/]best essay writing service review[/url]
  โดย derwinblack@rainmail.win วันที่ 03 ธ.ค. 2561 : 2:42:47 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3523
[url=https://propecia5.com/]propecia buy without per[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]tadalafil[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]sildenafil[/url] [url=https://valtre*500.com/]valtre*[/url] [url=https://accutane40.com/]accutane[/url]
  โดย debmclain@probbo*.com วันที่ 03 ธ.ค. 2561 : 2:54:52 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3524
[url=https://academicwriting.us.org/]writing online[/url] [url=https://papers.us.org/]papers[/url] [url=https://homeworkhelp.us.org/]homework help online[/url]
  โดย fernanda@rainmail.win วันที่ 03 ธ.ค. 2561 : 3:18:19 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3525
[url=https://valtre*500.com/]valtre*[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]sildenafil citrate generic viagra[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]tadalafil tablets[/url] [url=https://accutane40.com/]accutane cost[/url] [url=https://propecia5.com/]propecia[/url]
  โดย vduncan2@probbo*.com วันที่ 03 ธ.ค. 2561 : 3:33:25 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3526
[url=https://paperwriting.us.org/]college paper writing service[/url] [url=https://writemypaper.us.org/]write my papers[/url] [url=https://homeworkhelp.us.org/]help with managerial economics homework[/url] [url=https://paperwritingservices.us.org/]help with writing[/url] [url=https://essaywriter.us.org/]essay writer[/url] [url=https://writeanessay.us.com/]write a essay[/url] [url=https://papers.us.org/]papers[/url] [url=https://helpwithhomework.us.com/]pay to do my accounting homework[/url] [url=https://collegepapers.us.com/]college papers[/url] [url=https://academicwriting.us.org/]pay someone to write my paper[/url]
  โดย benedith80@rainmail.win วันที่ 03 ธ.ค. 2561 : 7:38:18 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3527
[url=https://prednisolone5.com/]buy prednisolone 5mg[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone 10mg pack[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]online do*ycycline[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]female viagra sildenafil[/url]
  โดย cmaddo*775@probbo*.com วันที่ 03 ธ.ค. 2561 : 9:00:05 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3528
[url=https://papers.us.org/]papers[/url]
  โดย brdquail4@rainmail.win วันที่ 03 ธ.ค. 2561 : 9:01:54 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3529
[url=http://helpwithhomework.us.com/]online homework help[/url]
  โดย kayla@pochtar.men วันที่ 03 ธ.ค. 2561 : 9:07:43 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3530
payday loans in california [url=http://myloanusa.com/]Read Full Report[/url] In our current economic climate, lots of people need cash money swiftly. There is a lot that goes into a monetary situation, and lots of people seek to payday advance for support. Maintain reading this short article for helpful ideas about this topic if you're consider this kind of option. home
  โดย waeruhj@gmail.com วันที่ 03 ธ.ค. 2561 : 9:09:17 PM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 3531
[url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]order cheap viagra[/url] [url=https://propecia5.com/]propecia[/url] [url=https://valtre*500.com/]buy real valtre* online[/url] [url=https://accutane40.com/]accutane[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]tadalafil drug[/url]
  โดย harriet@probbo*.com วันที่ 03 ธ.ค. 2561 : 9:20:38 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3532
[url=https://tadalafil20mg.com/]generic cialis tadalafil 20mg[/url] [url=https://propecia5.com/]buy propecia[/url] [url=https://accutane40.com/]buy accutane[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]sildenafil citrate[/url] [url=https://valtre*500.com/]valtre* 500 mg[/url]
  โดย bud48fla@probbo*.com วันที่ 03 ธ.ค. 2561 : 9:25:16 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3533
[url=https://writemyessay2018.com/]help with an essay critical thinking[/url] [url=https://autoloan2019.com/]auto loan[/url]
  โดย j1313@regiopost.trade วันที่ 03 ธ.ค. 2561 : 10:03:25 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3534
[url=https://academicwriting.us.org/]best online essay writing services[/url] [url=https://writeanessay.us.com/]write a essay[/url] [url=https://collegepapers.us.com/]college paper writing[/url]
  โดย mark@pochtar.men วันที่ 03 ธ.ค. 2561 : 10:19:24 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3535
online wholesalers china f048 vega online online
  โดย vladislava.molchanova.89@mail.ru วันที่ 03 ธ.ค. 2561 : 10:35:14 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3536
[url=https://accutane40.com/]accutane[/url]
  โดย runningbearmobile@probbo*.com วันที่ 03 ธ.ค. 2561 : 10:54:09 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3537
[url=https://propecia5.com/]propecia cheapest no prescription[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]generic viagra[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]where can i buy cialis tadalafil in edmonton[/url] [url=https://valtre*500.com/]cheapest on line valtre* without a prescription[/url] [url=https://accutane40.com/]accutane 40 mg[/url]
  โดย nk3495@probbo*.com วันที่ 03 ธ.ค. 2561 : 11:20:09 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3538
406f tablets 100mg viagra buy viagra online online viagra forum viagra 25
  โดย vladislava.molchanova.89@mail.ru วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 1:29:52 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3539
[url=https://writemypaper.us.org/]write my paper[/url] [url=https://papers.us.org/]papers[/url] [url=https://helpwithhomework.us.com/]homework help[/url] [url=https://homeworkhelp.us.org/]help with homework[/url] [url=https://paperwriting.us.org/]paper writing services[/url] [url=https://essaywriter.us.org/]essay[/url] [url=https://collegepapers.us.com/]college papers[/url] [url=https://writeanessay.us.com/]write a essay[/url] [url=https://paperwritingservices.us.org/]paper writing services[/url] [url=https://academicwriting.us.org/]writing service[/url]
  โดย traceyanne66@rainmail.win วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 1:39:50 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3540
[url=https://homeworkhelp.us.org/]homework[/url] [url=https://writeanessay.us.com/]essay on technology[/url] [url=https://essaywriter.us.org/]college essay service[/url] [url=https://writemypaper.us.org/]writing my paper[/url] [url=https://paperwritingservices.us.org/]essay writing services[/url]
  โดย drm266@regiopost.trade วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 2:05:06 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3541
[url=https://accutane40.com/]accutane 40 mg[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]tadalafil 20 mg[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]sildenafil otc[/url] [url=https://propecia5.com/]propecia online[/url] [url=https://valtre*500.com/]prescription for valtre*[/url]
  โดย bball01988@probbo*.com วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 2:06:58 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3542
[url=https://propecia5.com/]generic propecia 5mg[/url]
  โดย loma@probbo*.com วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 2:33:52 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3543
[url=https://valtre*500.com/]valtre*[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]generic viagra[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]tadalafil[/url] [url=https://propecia5.com/]buy propecia[/url] [url=https://accutane40.com/]buy accutane online[/url]
  โดย cook22@probbo*.com วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 3:31:00 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3544
[url=https://propecia5.com/]finasteride 5 mg[/url] [url=https://accutane40.com/]accutane[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]cheapest tadalafil[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]sildenafil citrate generic viagra[/url] [url=https://valtre*500.com/]valtre* on line[/url]
  โดย machelle@probbo*.com วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 3:33:52 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3545
[url=https://essaywriter.us.org/]essay writer[/url] [url=https://academicwriting.us.org/]essay writing service online[/url] [url=https://helpwithhomework.us.com/]history homework[/url] [url=https://writemypaper.us.org/]write a paper online[/url] [url=https://homeworkhelp.us.org/]homework help[/url]
  โดย 48skeeter@pochtar.men วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 3:43:50 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3546
[url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]over counter viagra[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]buy tadalafil 20mg[/url] [url=https://propecia5.com/]propecia prescription[/url] [url=https://valtre*500.com/]generic valtre*[/url] [url=https://accutane40.com/]buy accutane online[/url]
  โดย sean@probbo*.com วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 3:58:27 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3547
[url=https://propecia5.com/]propecia 5 mg for sale[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]buy tadalafil cialis[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]generic sildenafil[/url] [url=https://accutane40.com/]buy accutane online[/url] [url=https://valtre*500.com/]valtre* 500 mg[/url]
  โดย meda@probbo*.com วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 4:26:31 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3548
online r* discount f048 venta online chile
  โดย vladislava.molchanova.89@mail.ru วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 4:30:41 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3549
[url=https://tadalafil20mg.com/]buy tadalafil[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]sildenafil citrate[/url] [url=https://valtre*500.com/]cheap valtre* online[/url] [url=https://propecia5.com/]propecia 5 mg[/url] [url=https://accutane40.com/]accutane[/url]
  โดย thomasjonsson60@probbo*.com วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 4:57:55 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3550
cvs pharmacy It is not important that a Canadian pharmacy online complies with www cvscaremark com login all the top quality criteria established by the Canadian regulatory authorities. Of the numerous on the internet drug stores Cvs Pharmacy operational in the country, just a couple of are genuine and have the essential licenses. As mentioned before the certificate for offering medicines is offered by the provincial authorities. So the first thing one should do is to check whether the drug store is registered and also has the essential licenses. If indeed, the certificate and also enrollment number ought to be plainly displayed on the Canadian drug store online web site.
  โดย cherishry1s@gmail.com วันที่ 04 ธ.ค. 2561 : 6:17:03 AM น. IP : 37.115.184.55

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com