แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 3451
[url=https://*enicalcapsules.com/]*enical buy[/url]
  โดย gspence@probbo*.com วันที่ 30 พ.ย. 2561 : 12:21:50 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3452
[url=https://*enicalcapsules.com/]*enical[/url] [url=https://levitra911.com/]buy levitra[/url] [url=https://metformin500.com/]buy metformin[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]buy cialis[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]levothyro*ine 50 mcg[/url]
  โดย nursekirch@probbo*.com วันที่ 30 พ.ย. 2561 : 1:09:48 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3453
[url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid[/url] [url=https://levitra911.com/]generic levitra[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]*enical[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]cialis cost[/url]
  โดย latonia@probbo*.com วันที่ 30 พ.ย. 2561 : 1:37:16 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3454
loans with no credit check loan no credit check loans without credit [url=http://loanswithnocreditcheck.us.com/]loan no credit check[/url] guaranteed payday loan bad credit personal loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval [url=http://guaranteedapproval.us.org/]bad credit personal loans guaranteed approval[/url] personal loans for debt consolidation loans com best debt consolidation loans [url=http://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]consolidation loans for bad credit[/url] unsecured personal loan unsecured personal loan unsecured personal loans [url=http://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured personal loans[/url] personal loans with bad credit america payday loan personal loans no credit [url=http://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loans with bad credit[/url] unsecured personal loans personal loans personal loan [url=http://personal-loans.us.org/]online personal loans[/url] payday loans for bad credit online loans for bad credit loans for bad credit [url=http://loans-for-bad-credit.us.com/]payday loan calgary[/url] oregon payday loans private loan private money lenders [url=http://loanservices.us.org/]specialized loan services[/url] loans bad credit actual payday lenders bad credit payday loan [url=http://loanbadcredit.us.com/]credit loans online[/url] best loans for bad credit payday loans calgary loans for poor credit [url=http://loansforpoorcredit.us.com/]loans with poor credit[/url]
  โดย lequanghoa09@regiopost.trade วันที่ 30 พ.ย. 2561 : 2:05:04 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3455
[url=https://bestpricecialis.com/]cheap cialis prices[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid buy online[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]buy *enical cheap[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin er 500[/url] [url=https://levitra911.com/]prices levitra[/url]
  โดย jwebb6@probbo*.com วันที่ 30 พ.ย. 2561 : 3:44:15 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3456
[url=https://bestpricecialis.com/]cialis prices[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]buy *enical orlistat[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]online synthroid[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra buy online[/url]
  โดย gtwodag@probbo*.com วันที่ 30 พ.ย. 2561 : 4:24:29 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3457
loans online no credit check no credit check loans no credit check loans [url=http://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans with no credit check[/url]
  โดย rick420brown@regiopost.trade วันที่ 30 พ.ย. 2561 : 4:30:06 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3458
[url=https://*enicalcapsules.com/]*enical capsules[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]cost of synthroid[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin generic[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]buy cialis[/url]
  โดย prayong@probbo*.com วันที่ 30 พ.ย. 2561 : 5:13:57 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3459
[url=https://*enicalcapsules.com/]*enical cheap[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid 137mg without prescription[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]cialis prices[/url] [url=https://levitra911.com/]generic levitra[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin 500[/url]
  โดย cga@probbo*.com วันที่ 30 พ.ย. 2561 : 6:21:41 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3460
unsecured personal loans unsecured personal loans unsecured personal loans [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured personal loans[/url]
  โดย gemini1275@rainmail.win วันที่ 30 พ.ย. 2561 : 6:24:44 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3461
specialized loan services loan services loan services [url=https://loanservices.us.org/]advance online[/url] personal loans comparison personal loans online small personal loans [url=https://personal-loans.us.org/]loans personal[/url] personal loans with bad credit spotloan personal loan no credit check [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loans with bad credit[/url] bad credit loans guaranteed approval personal loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]bad credit personal loans guaranteed approval[/url] payday loan california payday loans poor credit personal loans unsecured [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]personal loans for debt consolidation[/url]
  โดย cspafford@regiopost.trade วันที่ 30 พ.ย. 2561 : 8:37:06 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3462
get cash now payday loans ohio loans with no credit check [url=http://loanswithnocreditcheck.us.com/]net pay advance[/url] personal loan comparison payday loans for bad credit loans for bad credit [url=http://loans-for-bad-credit.us.com/]payday loans for bad credit[/url] loan bad credit loans bad credit loan bad credit [url=http://loanbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] cash advance loan online loans with bad credit small loans with monthly payments [url=http://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loans with bad credit[/url] small personal loans online personal loans what is a loan [url=http://personal-loans.us.org/]loans personal[/url] unsecured loan unsecured personal loans unsecured loan [url=http://unsecuredpersonalloans.us.com/]personal loans options[/url] loans in california guaranteed payday loan loans in chicago [url=http://guaranteedapproval.us.org/]bad credit installment loan[/url]
  โดย stevengarr@rainmail.win วันที่ 30 พ.ย. 2561 : 10:18:51 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3463
personal loans with bad credit personal loans with bad credit personal loans for people with bad credit [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loans no credit[/url] cash loans direct lenders quick loans for bad credit personal loans for bad credit [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]personal loans for bad credit[/url] guaranteed payday loan payday vr bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]payday loans albuquerque[/url] quick easy no credit check loans no check payday loans [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans no credit check[/url] personal loans low interest rates personal loans for debt consolidation personal loans unsecured [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]best debt consolidation loans[/url]
  โดย tonda@rainmail.win วันที่ 30 พ.ย. 2561 : 11:43:18 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3464
what is viagra made up of viagra generic name thailand viagra buy generic viagra nadolol and viagra http://viagratru.com - viagra and kidney stones
  โดย Stearduikhgsusen@gmail.com วันที่ 30 พ.ย. 2561 : 4:29:50 PM น. IP : 31.43.82.99

ความคิดเห็นที่ 3465
no teletrack payday loans loans personal online personal loans [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans[/url]
  โดย kbelair44@regiopost.trade วันที่ 30 พ.ย. 2561 : 4:59:34 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3466
personal loans personal loans loans personal [url=http://personal-loans.us.org/]unsecured personal loans[/url] personal loans for debt consolidation personal loans for debt consolidation payday loans in dayton ohio [url=http://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]consolidation loans for bad credit[/url] personal loan bad credit personal loans bad credit loan bad credit [url=http://loanbadcredit.us.com/]payday loans missouri[/url]
  โดย juliacarlson@rainmail.win วันที่ 30 พ.ย. 2561 : 6:11:57 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3467
[url=https://metformin500.com/]metformin er 500[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]cialis mail order[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]*enical[/url] [url=https://levitra911.com/]purchase levitra in upland calif[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid 112[/url]
  โดย kevindolman@probbo*.com วันที่ 30 พ.ย. 2561 : 6:25:59 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3468
personal loans for poor credit best short term loans online poor credit loans [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]small personal loans online[/url] cash payday loan loans without credit money lending [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]90 day payday loans[/url] loan services private lenders loan services [url=https://loanservices.us.org/]private loan[/url] loan bad credit personal loans bad credit consumer loans [url=https://loanbadcredit.us.com/]bad credit payday loan[/url] best personal loans personal loans online personal loans [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans[/url] loans for bad credit instant payday loans for bad credit loans for bad credit [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]loans for bad credit[/url] unsecured personal loans home loan unsecured personal loans [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]remodel loans[/url] personal loans with bad credit personal loans no credit personal loans no credit [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]small personal loans with bad credit[/url] personal loans unsecured debt consolidation loan loan form [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]debt consolidation loans for bad credit[/url] bad credit loans guaranteed approval quick personal loans online personal loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]bad credit personal loans guaranteed approval[/url]
  โดย dukoves@rainmail.win วันที่ 30 พ.ย. 2561 : 7:54:08 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3469
[url=https://metformin500.com/]metformin er 500 mg[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]*enical pill[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra 20 mg[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]cialis lowest price[/url]
  โดย vlwhipple@probbo*.com วันที่ 30 พ.ย. 2561 : 8:11:37 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3470
no credit check loans loans with no credit check loans with no credit check [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]loan now[/url] personal loan reviews loan service private loans [url=https://loanservices.us.org/]loan services[/url] personal loans personal loan eligibility payday loan chicago [url=https://personal-loans.us.org/]best personal loans[/url] personal loans with bad credit online loan direct lenders personal loans with bad credit [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loan no credit check[/url]
  โดย rameye@regiopost.trade วันที่ 30 พ.ย. 2561 : 9:43:49 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3471
how many viagra to take does generic viagra work how to take viagra for first time viagra generic ways to take viagra http://viagratru.com - how to last longer in bed with viagra
  โดย Stearduikhgsusen@gmail.com วันที่ 30 พ.ย. 2561 : 10:17:29 PM น. IP : 31.43.82.99

ความคิดเห็นที่ 3472
[url=https://bestpricecialis.com/]cialis prices[/url]
  โดย sendmitchellmail@probbo*.com วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 12:16:10 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3473
[url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthoid[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]buy *enical[/url] [url=https://metformin500.com/]cheap metaformin[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra 20mg[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]cialis cost[/url]
  โดย fourthadam@probbo*.com วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 12:49:03 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3474
debt consolidation loans for bad credit debt consolidation loan personal loans unsecured [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]best debt consolidation loans[/url]
  โดย eladia@regiopost.trade วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 1:13:30 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3475
[url=https://bestpricecialis.com/]generic cialis online in uk[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]purchase synthroid online[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]orlistat *enical[/url] [url=https://metformin500.com/]order metformin on line[/url] [url=https://levitra911.com/]cheap levitra[/url]
  โดย deserthome@probbo*.com วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 1:51:58 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3476
personal loans no credit check payday loans near me loan debt [url=https://personal-loans.us.org/]loans without credit checks[/url]
  โดย ranae@regiopost.trade วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 1:58:55 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3477
credit card consolidation loans loans no credit check loans to build credit [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]guaranteed payday loans for bad credit[/url] personal loans with bad credit payday advance loans online loans net [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loans with bad credit[/url] small personal loans best personal loans personal loans [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans[/url] personal loans bad credit loans bad credit loan bad credit [url=https://loanbadcredit.us.com/]personal loans bad credit[/url] personal loan for poor credit private loan loan services [url=https://loanservices.us.org/]online payday loan reviews[/url] personal loans for debt consolidation debt consolidation loans for bad credit www payday loans [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]personal loans for debt consolidation[/url] loans for bad credit loans for bad credit online loans for bad credit [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]installment loans with monthly payments[/url] personal loans for poor credit loan interest rate loans for poor credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]bad credit payday lenders[/url] the loan unsecured personal loans unsecured loan [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured personal loans[/url] bad credit personal loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval loan type [url=https://guaranteedapproval.us.org/]bad credit no money down[/url]
  โดย originalsean@pochtar.men วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 2:35:58 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3478
best cash advance loans payday loans in ohio real payday loans online [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]payday loans oregon[/url] unsecured personal loans loans personal online personal loans [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans[/url] best debt consolidation loans cornerstone loans payday loans las vegas nevada [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]loans overnight[/url] loans no credit check loans with no credit loans with no credit check [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]credit consolidation loans[/url] loan for bad credit payday loan instant cash unsecured loans for bad credit [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]loan for bad credit[/url] credit loans guaranteed approval guaranteed payday loan bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]loans guaranteed approval[/url] loan bad credit bad credit payday loan loan bad credit [url=https://loanbadcredit.us.com/]personal loans bad credit[/url] loans for bad credit personal loans for poor credit loans for bad credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] unsecured personal loans credit personal loans payday loan with no credit check [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]payday loan reviews[/url] cash loans loan services loan services [url=https://loanservices.us.org/]loan services[/url]
  โดย greatmistake@pochtar.men วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 6:08:43 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3479
[url=https://*enicalcapsules.com/]buy *enical[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]cialis prices[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra 10mg[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]buy synthroid online[/url]
  โดย tilmanseng@probbo*.com วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 6:17:06 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3480
[url=https://*enicalcapsules.com/]*enical pills[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin hcl 500[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra 20 mg cost[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]cialis prices[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]levothyro*ine 50 mcg[/url]
  โดย addyeepowctrl@probbo*.com วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 7:52:21 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3481
[url=http://levitra911.com/]levitra 20 mg cost[/url]
  โดย ronbarn@probbo*.com วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 9:13:04 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3482
[url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid[/url]
  โดย chamadoiro@probbo*.com วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 9:54:50 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3483
viagra on line viagra online viagra no prescription generic viagra online
  โดย a959g8qqqi9owcr@gmail.com วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 10:17:31 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 3484
[url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid[/url]
  โดย wilfredalarcon@probbo*.com วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 10:59:45 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3485
[url=https://*enicalcapsules.com/]*enical[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]cialis buy[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra 20 mg cost[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin hcl 500 mg[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid[/url]
  โดย joefrontiera@probbo*.com วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 11:04:35 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3486
[url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid[/url] [url=https://levitra911.com/]generic levitra[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]generic cialis india[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]orlistat *enical[/url]
  โดย dcupandup@probbo*.com วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 11:23:55 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3487
[url=https://levitra911.com/]buy cheap levitra online[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]cialis prices[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]*enical[/url]
  โดย fidelia@probbo*.com วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 12:26:41 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3488
legit payday loans poor credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]bad credit personal loans guaranteed approval[/url]
  โดย umertauqeer@rainmail.win วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 12:46:44 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3489
how to get a loan with no bank account payday loan maryland personal loans with bad credit [url=http://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loans bad credit[/url] small personal loans personal loan personal loans [url=http://personal-loans.us.org/]get a payday loan[/url] loans no credit check loans without credit loans with no credit check [url=http://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans no credit check[/url] loans guaranteed approval poor credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval [url=http://guaranteedapproval.us.org/]guaranteed payday loan[/url]
  โดย psgeo@rainmail.win วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 1:07:21 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3490
no credit check loans loans online no credit check loans with no credit check [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans online no credit check[/url] payday 3 bad credit payday loan bad credit payday loan [url=https://loanbadcredit.us.com/]loan programs[/url] unsecured personal loans unsecured personal loans loans unsecured [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured personal loans[/url] loans for poor credit loans for poor credit best loans for bad credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]loans for poor credit[/url] personal loans for debt consolidation debt consolidation loan personal loans for debt consolidation [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]guaranteed approval loans[/url] loans for bad credit loan to pay off credit cards loans for bad credit [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]unsecured loans for bad credit[/url] personal loan lenders loan services payday loans without direct deposit [url=https://loanservices.us.org/]private loans[/url] loan debt online personal loans personal loans [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans[/url] guaranteed loans guaranteed payday loan bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]loans to pay off credit cards[/url] e*press cash advance personal loan no credit check online payday cash advance [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loans with bad credit[/url]
  โดย leskco*@rainmail.win วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 1:52:12 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3491
personal loans with bad credit personal loans bad credit personal loans bad credit [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loans no credit[/url] online personal loans personal loan personal loans [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans[/url] personal loans scam bad credit installment loans guaranteed unsecured personal loan [url=https://guaranteedapproval.us.org/]easy loans no credit[/url] loans for poor credit loans tulsa ok personal loans for poor credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]personal loans for poor credit[/url] bad credit loan loans bad credit bank loans for bad credit [url=https://loanbadcredit.us.com/]credit loans online[/url] unsecured personal loans payday loan rates unsecured personal loans [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured loans[/url] private money lenders loan services private lenders [url=https://loanservices.us.org/]bad credit payday loans[/url] loans for bad credit personal loan for bad credit quick loans for bad credit [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]loan for bad credit[/url] cash advance florida payday loans st louis loans online no credit check [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans no credit check[/url] personal loans for debt consolidation loans in athens ga online payday loans [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]personal loans low interest rates[/url]
  โดย joanna@regiopost.trade วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 3:04:20 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3492
[url=https://metformin500.com/]metformin hcl 500 mg[/url] [url=https://levitra911.com/]cheap levitra online[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]*enical orlistat[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]cialis prices[/url]
  โดย janie@probbo*.com วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 3:57:04 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3493
bad credit payday loans lenders online personal loans new payday loan lenders [url=http://personal-loans.us.org/]cash advance[/url] consolidation loans for bad credit personal loans for debt consolidation loan without a job [url=http://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]eagle loan company of ohio[/url] private loans loan services private money lenders [url=http://loanservices.us.org/]personal loan lenders[/url] bad credit installment loans guaranteed guaranteed payday loans loan star [url=http://guaranteedapproval.us.org/]bad credit personal loans guaranteed approval[/url] payday loan rates loan settlement unsecured personal loans [url=http://unsecuredpersonalloans.us.com/]loans unsecured[/url] loan bad credit fast cash loans online what is a conforming loan [url=http://loanbadcredit.us.com/]bad credit loan[/url]
  โดย paddytimmons@pochtar.men วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 4:38:11 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3494
[url=https://*enicalcapsules.com/]orlistat *enical[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid cost[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin 500 mg[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]best price cialis[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra[/url]
  โดย wickward@probbo*.com วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 6:11:40 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3495
[url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid[/url] [url=https://metformin500.com/]buy cheap metformin[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra vardenafil[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]buy *enical[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]cialis cost[/url]
  โดย anthonyhowardi@probbo*.com วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 6:50:12 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3496
[url=https://levitra911.com/]generic levitra[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]buy *enical[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]cialis 5mg online[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin online purchase[/url]
  โดย nroberts@probbo*.com วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 7:43:28 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3497
[url=https://bestpricecialis.com/]over the counter cialis[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]levothyro*ine 50 mcg[/url] [url=https://levitra911.com/]cheap generic levitra[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]*enical[/url]
  โดย marleen@probbo*.com วันที่ 01 ธ.ค. 2561 : 8:59:52 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3498
[url=http://valtre*500.com/]cost of valtre*[/url] [url=http://accutane40.com/]accutane[/url] [url=http://sildenafilcitrategenericviagra.com/]sildenafil citrate[/url] [url=http://tadalafil20mg.com/]generic cialis tadalafil 20mg[/url] [url=http://propecia5.com/]propecia[/url]
  โดย biceps09@probbo*.com วันที่ 02 ธ.ค. 2561 : 12:51:25 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3499
[url=https://writeanessay.us.com/]write an essay[/url] [url=https://helpwithhomework.us.com/]help with assignment review[/url] [url=https://paperwritingservices.us.org/]writing paper online[/url] [url=https://essaywriter.us.org/]essay[/url] [url=https://collegepapers.us.com/]paper writing service cheap[/url] [url=https://writemypaper.us.org/]write my paper[/url] [url=https://academicwriting.us.org/]custom papers[/url] [url=https://paperwriting.us.org/]college paper writing[/url] [url=https://homeworkhelp.us.org/]homework help[/url] [url=https://papers.us.org/]do my citations[/url]
  โดย alicebobo@rainmail.win วันที่ 02 ธ.ค. 2561 : 1:41:03 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3500
[url=https://valtre*500.com/]valtre* generic[/url] [url=https://sildenafilcitrategenericviagra.com/]sildenafil generic[/url] [url=https://accutane40.com/]accutane[/url] [url=https://propecia5.com/]propecia[/url] [url=https://tadalafil20mg.com/]tadalafil[/url]
  โดย stevemarshall@probbo*.com วันที่ 02 ธ.ค. 2561 : 3:04:44 AM น. IP : 5.188.210.56

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com