แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 3401
unsecured personal loan the loan unsecured personal loans [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured personal loans[/url] loans online no credit check loans without credit loans no credit check [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans with no credit check[/url] poor credit loans loans for poor credit loan application [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]best loans for bad credit[/url] personal loan for bad credit apply for loans oregon payday loans [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]payday loans for bad credit[/url] personal loan personal loans online how payday loans work [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans[/url] bad credit personal loans guaranteed approval easy loans no credit bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]personal loan for bad credit[/url] bad credit payday loan loans for bad credit personal loans bad credit [url=https://loanbadcredit.us.com/]loan bad credit[/url] personal loans for people with bad credit personal loans with bad credit how to get cash fast [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]online payday cash advance[/url] personal loans for debt consolidation loans louisiana personal loans for debt consolidation [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]cheap personal loans[/url] loan services private loans online loans [url=https://loanservices.us.org/]loan services[/url]
  โดย jhh1965@regiopost.trade วันที่ 27 พ.ย. 2561 : 5:01:01 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3402
online loans for bad credit loans for bad credit fastcash [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]person to person loans[/url] unsecured personal loans unsecured loans payday loans for unemployed [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured personal loans[/url] poor credit loans loans without credit loans with poor credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] apply for personal loan fast cash today personal loans with bad credit [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]loan repayment options[/url] personal loans for debt consolidation personal loans for debt consolidation personal loans unsecured [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]personal loans for debt consolidation[/url] loans with no credit loans no credit check loans no credit check [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans with no credit[/url] instant cash online loans in nc loans for people with bad credit not payday loans [url=https://loanservices.us.org/]loan services[/url] low interest debt consolidation bad credit personal loans guaranteed approval bad credit installment loan [url=https://guaranteedapproval.us.org/]installment loans guaranteed[/url] personal loans cash advance payday loans for people with bad credit [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans[/url] ez payday loans loan bad credit loan bad credit [url=https://loanbadcredit.us.com/]personal loans bad credit[/url]
  โดย daviseden515@rainmail.win วันที่ 27 พ.ย. 2561 : 6:15:12 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3403
[url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]buy synthroid online[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]*enical capsules[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]cialis prices[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra[/url]
  โดย elli7@probbo*.com วันที่ 27 พ.ย. 2561 : 6:33:47 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3404
[url=http://*enicalcapsules.com/]orlistat 120mg[/url] [url=http://metformin500.com/]metformin medication[/url] [url=http://bestpricecialis.com/]price for cialis[/url] [url=http://levitra911.com/]levitracanada.com[/url] [url=http://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid[/url]
  โดย bryantroupe@probbo*.com วันที่ 27 พ.ย. 2561 : 6:47:06 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3405
checking account advance va home loans loans for bad credit [url=http://loans-for-bad-credit.us.com/]payday lenders[/url] loan service specialized loan services private lenders [url=http://loanservices.us.org/]private money lenders[/url] unsecured personal loans bad credit loans with poor credit loans with poor credit [url=http://loansforpoorcredit.us.com/]poor credit loans[/url] 500 loans no credit check loan bad credit loans for bad credit [url=http://loanbadcredit.us.com/]bad credit loan[/url]
  โดย mppivemey91@regiopost.trade วันที่ 27 พ.ย. 2561 : 9:06:44 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3406
[url=https://metformin500.com/]metformin[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]cost of *enical[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]cialis uk[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra[/url]
  โดย jaespinosab@probbo*.com วันที่ 27 พ.ย. 2561 : 9:27:22 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3407
[url=https://*enicalcapsules.com/]orlistat *enical[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin 500[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]cialis price[/url]
  โดย sergiorobertopediatra@probbo*.com วันที่ 27 พ.ย. 2561 : 10:48:23 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3408
private loans loan services payday loan te*as [url=https://loanservices.us.org/]loan service[/url] personal loans for people with bad credit personal loans with bad credit personal loans with bad credit [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loan no credit check[/url] unsecured loans unsecured personal loans remodel loans [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured loan[/url] personal loans for debt consolidation personal loans for debt consolidation payday loans las vegas nevada [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]best debt consolidation loans[/url] guaranteed loans which loan personal loans [url=https://personal-loans.us.org/]best personal loans[/url] guaranteed payday loans bad credit personal loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]bad credit personal loans guaranteed approval[/url] loans for bad credit personal loans for bad credit loans with no bank account [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]credit loans reviews[/url] loans with poor credit loans for poor credit loans for poor credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]poor credit loans[/url] loan bad credit personal loans bad credit 1 hour payday loan [url=https://loanbadcredit.us.com/]personal loan bad credit[/url] cash payday loan loans online no credit check loans online no credit check [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans online no credit check[/url]
  โดย fsmith23890@regiopost.trade วันที่ 27 พ.ย. 2561 : 11:31:10 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3409
bad credit loans guaranteed approval personal loans guaranteed approval legit online payday loans [url=https://guaranteedapproval.us.org/]bad credit personal loans guaranteed approval[/url] loan no credit check loan no credit check no credit check loans [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]payday loans surrey[/url] unsecured loan secured loans unsecured personal loans [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured personal loans[/url] loan bad credit loan bad credit perkins loan [url=https://loanbadcredit.us.com/]what is a conforming loan[/url] unsecured personal loans personal loans online personal loans [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans[/url] personal loans for people with bad credit installment loans no credit check personal loans with bad credit [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]loans online payday[/url] payday loan lenders no credit check personal loans for debt consolidation ace cash e*press [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]best cash advance loans[/url]
  โดย judebritton@pochtar.men วันที่ 28 พ.ย. 2561 : 1:36:26 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3410
loans without credit loan no credit check best payday loan [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans with no credit check[/url] loan bad credit loans bad credit loans for bad credit [url=https://loanbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] list of payday loan lenders loan services private lenders [url=https://loanservices.us.org/]best payday loans[/url] bad credit personal loans guaranteed approval poor credit loans guaranteed approval guaranteed loans [url=https://guaranteedapproval.us.org/]online pay day loans[/url] best debt consolidation loans personal loans for debt consolidation consolidation loans for bad credit [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]debt consolidation loans for bad credit[/url] loans with poor credit loans for poor credit loans with poor credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]short term personal loans[/url] personal loan no credit check personal loans with bad credit home loan [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]simple payday loans[/url] credit consolidation loans best personal loans cash advance [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans[/url] loans for bad credit small loans for bad credit personal loan comparison [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]small loans for bad credit[/url] secured loans unsecured personal loans secured loan [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured personal loans[/url]
  โดย natn82@rainmail.win วันที่ 28 พ.ย. 2561 : 1:45:18 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3411
personal loans guaranteed loans bad credit loans reviews [url=https://personal-loans.us.org/]unsecured personal loan[/url]
  โดย tocolgates@pochtar.men วันที่ 28 พ.ย. 2561 : 6:21:54 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3412
[url=https://*enicalcapsules.com/]*enical orlistat[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra 20 mg[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]no prescription cheap cialis[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin[/url]
  โดย lamoss@probbo*.com วันที่ 28 พ.ย. 2561 : 6:32:21 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3413
bad credit personal loans unsecured personal loan unsecured loans [url=http://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured loans[/url] quick loans for bad credit unsecured loans for bad credit loans for bad credit [url=http://loans-for-bad-credit.us.com/]personal loan for bad credit[/url] personal loans online unsecured personal loan personal loans [url=http://personal-loans.us.org/]personal loan[/url] personal loans for debt consolidation personal loans for debt consolidation personal loans for debt consolidation [url=http://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]personal loans for debt consolidation[/url]
  โดย ejoyness@rainmail.win วันที่ 28 พ.ย. 2561 : 10:52:50 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3414
payday loans in denver loans for bad credit small loans for bad credit [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]payday loans for bad credit[/url] quick loan loans for bad credit bad credit loan [url=https://loanbadcredit.us.com/]bad credit payday loan[/url] cash in advance debt consolidation loan personal loans for debt consolidation [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]debt consolidation loan[/url] payday advance loan best loans for bad credit my payday loan [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]loans for poor credit[/url]
  โดย ruby@rainmail.win วันที่ 28 พ.ย. 2561 : 11:25:16 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3415
loans for bad credit poor credit loans poor credit loans [url=http://loansforpoorcredit.us.com/]800 loan[/url] bad credit installment loan bad credit personal loans guaranteed approval poor credit loans guaranteed approval [url=http://guaranteedapproval.us.org/]loans guaranteed approval[/url] personal loans with bad credit personal loans for people with bad credit small personal loans with bad credit [url=http://personalloanswithbadcredit.us.com/]easy payday loans no teletrack[/url] bad credit payday loan loan bad credit bad credit payday loan [url=http://loanbadcredit.us.com/]loan bad credit[/url] personal loans for debt consolidation best debt consolidation loans 500 cash loan [url=http://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]personal loans for debt consolidation[/url] secured loans unsecured personal loans best payday loans [url=http://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured personal loans[/url] loans for bad credit payday loans in bc loans for bad credit [url=http://loans-for-bad-credit.us.com/]legit payday loans[/url] personal loans payday advance bad credit personal loans online [url=http://personal-loans.us.org/]best personal loans[/url] loans with no credit loans with no credit check no credit check loans [url=http://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans with no credit check[/url] private money lenders private loans loan services [url=http://loanservices.us.org/]loan services[/url]
  โดย jeremycroper@rainmail.win วันที่ 28 พ.ย. 2561 : 11:29:53 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3416
bad credit personal loans loans unsecured bad credit personal loans [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]secured loans[/url] private loan personal loans poor credit loan services [url=https://loanservices.us.org/]loan services[/url] small personal loans cash advance best personal loans [url=https://personal-loans.us.org/]best personal loans[/url] loans without credit loans houston t* loans with no credit check [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]no credit check loans[/url] loans in california loans in california credit loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]bad credit personal loans guaranteed approval[/url] debt loan loans for bad credit loans bad credit [url=https://loanbadcredit.us.com/]loan over the phone[/url] small personal loans with bad credit loan by phone personal loans with bad credit [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]payday loan lenders only[/url] pay day loans loans for poor credit loans for poor credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]loan locations[/url] personal loans for bad credit unsecured loans for bad credit loans for bad credit [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]direct lenders for payday loans 100 approved[/url] personal loans for debt consolidation cheap personal loans debt consolidation loans for bad credit [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]debt consolidation loan[/url]
  โดย vioncalynnbaker@regiopost.trade วันที่ 28 พ.ย. 2561 : 11:40:22 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3417
[url=https://levitra911.com/]levitra 20[/url]
  โดย ella@probbo*.com วันที่ 28 พ.ย. 2561 : 1:30:21 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3418
[url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid[/url]
  โดย rgbg1960@probbo*.com วันที่ 28 พ.ย. 2561 : 2:12:19 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3419
[url=http://metformin500.com/]metformin hcl 500[/url] [url=http://levitra911.com/]levitra 20 mg cost[/url] [url=http://bestpricecialis.com/]cialis prices[/url] [url=http://*enicalcapsules.com/]*enical buy online[/url] [url=http://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid levothyro*ine[/url]
  โดย hazel@probbo*.com วันที่ 28 พ.ย. 2561 : 3:36:06 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3420
is the viagra online from canada safe viagra online can viagra lower my blood pressure http://viagrabs.com/ viagra paracetamol together
  โดย jyujytuikliyugr@gmail.com วันที่ 28 พ.ย. 2561 : 4:54:20 PM น. IP : 31.43.87.234

ความคิดเห็นที่ 3421
personal loans no credit personal loans with bad credit ohio loan [url=http://personalloanswithbadcredit.us.com/]cash advance places[/url]
  โดย dlmacdonald@regiopost.trade วันที่ 28 พ.ย. 2561 : 6:07:47 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3422
loans for bad credit loan for bad credit best payday loan company [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]payday loans nevada[/url] personal loans for poor credit loans for poor credit loans for poor credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]loans for poor credit[/url] guaranteed payday loans loan closing bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]bad credit personal loans guaranteed approval[/url] unsecured personal loans loans unsecured unsecured personal loans [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured loans[/url]
  โดย fernanda@rainmail.win วันที่ 28 พ.ย. 2561 : 6:33:19 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3423
[url=https://*enicalcapsules.com/]*enical tablets[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]cialis cost[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid 100 mcg[/url] [url=https://metformin500.com/]order metformin online[/url] [url=https://levitra911.com/]canadian levitra[/url]
  โดย rema@probbo*.com วันที่ 28 พ.ย. 2561 : 9:13:49 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3424
[url=http://*enicalcapsules.com/]*enical orlistat[/url]
  โดย justtam64@probbo*.com วันที่ 28 พ.ย. 2561 : 9:20:52 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3425
loan repayment options personal loans with bad credit personal loan no credit check [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]small personal loans with bad credit[/url]
  โดย joecorian@pochtar.men วันที่ 28 พ.ย. 2561 : 9:23:56 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3426
loan bad credit personal loans bad credit personal loans bad credit [url=http://loanbadcredit.us.com/]loan rates today[/url] guaranteed loans guaranteed loans loans in florida [url=http://guaranteedapproval.us.org/]cash advance loans online[/url] low doc loan loan services emergency loans [url=http://loanservices.us.org/]specialized loan services[/url] personal lending group small personal loans personal loans [url=http://personal-loans.us.org/]best personal loans[/url] payday loans for bad credit loans for bad credit unsecured loans for bad credit [url=http://loans-for-bad-credit.us.com/]online loans for bad credit[/url] fast cash personal loan small loans bad credit quick personal loans online [url=http://loanswithnocreditcheck.us.com/]ne*t day payday loans[/url] secured loan unsecured personal loans best loan rates [url=http://unsecuredpersonalloans.us.com/]secured loan[/url]
  โดย harttroylene@pochtar.men วันที่ 28 พ.ย. 2561 : 9:42:00 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3427
payday loans in jacksonville fl ne*t In our e*isting economic climate, many people require cash money rapidly. There is so much that goes into a monetary situation, as well as many individuals look to payday advance loan for assistance. If you're consider this type of choice, keep reading this article for handy tips concerning this topic. view siteA…
  โดย waeru5f@gmail.com วันที่ 28 พ.ย. 2561 : 9:52:18 PM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 3428
personal loans for debt consolidation personal loans low interest rates top 10 payday loans [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]e payday loan[/url]
  โดย sisterdisco@rainmail.win วันที่ 28 พ.ย. 2561 : 10:52:36 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3429
buy tadalafil 20mg price cialis buy cialis online pharmacy cialis online
  โดย hwje155ba5ab3hcr@gmail.com วันที่ 28 พ.ย. 2561 : 10:55:52 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 3430
viagra pill buy viagra viagra suppliers viagra online
  โดย ab9o0p1jf3@gmail.com วันที่ 29 พ.ย. 2561 : 2:21:23 AM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 3431
personal loan for bad credit loans for bad credit online loans for bad credit [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]loans for bad credit[/url] loan services personal loan for poor credit no credit [url=https://loanservices.us.org/]loan services[/url] loans without credit loans with no credit check loans with no credit check [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans no credit check[/url] credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]quick personal loans online[/url] personal loan loans personal need a fast loan [url=https://personal-loans.us.org/]best personal loans[/url] personal loans for poor credit loans for poor credit loans for poor credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] unsecured personal loan unsecured personal loans secured loan [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured personal loans[/url] loan bad credit loans bad credit loan bad credit [url=https://loanbadcredit.us.com/]personal loan bad credit[/url] consolidation loans for bad credit personal loans unsecured debt consolidation loan [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]emergency loans no credit check[/url] pay day lender small personal loans with bad credit personal loans bad credit [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]small personal loans with bad credit[/url]
  โดย charlottehwlim@regiopost.trade วันที่ 29 พ.ย. 2561 : 2:22:01 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3432
loan interest rates loan bad credit loan bad credit [url=https://loanbadcredit.us.com/]loan bad credit[/url] cash advance payday pool loans people with bad credit [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans[/url] unsecured personal loans credit personal loans unsecured personal loans [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]guarantee loan[/url] no credit check loans loans with no credit check online loans instant [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]lender loans[/url] credit loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]direct payday loan companies[/url] best payday loans cash advance no credit check direct lenders online [url=https://loanservices.us.org/]loan services[/url] loans net quick loans no credit check personal loans with bad credit [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]cash in minutes[/url] ace cash e*press interest free loans payday loans guaranteed acceptance [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]eagle loan company of ohio[/url] payday loans for bad credit loans for bad credit loans for bad credit [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]loans for bad credit[/url] money direct personal loans for poor credit loans for poor credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]best loans for bad credit[/url]
  โดย edison524@regiopost.trade วันที่ 29 พ.ย. 2561 : 2:35:34 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3433
[url=https://metformin500.com/]metformin er 500[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]*enical capsules[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra 20 mg[/url] [url=https://bestpricecialis.com/]cialis prices[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid[/url]
  โดย garrywitty@probbo*.com วันที่ 29 พ.ย. 2561 : 4:00:12 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3434
best loans for bad credit starter loans to build credit get a loan [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] private money lenders private lenders loan services [url=https://loanservices.us.org/]loan services[/url] loans for bad credit loans with no credit checks no interest loan [url=https://loanbadcredit.us.com/]pay day lender[/url] best personal loans online personal loans best personal loans [url=https://personal-loans.us.org/]online personal loans[/url] loans for bad credit payday loans for bad credit online installment loan [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]loans for bad credit[/url] credit personal loans legitimate payday loans online cash advance direct lenders [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]credit personal loans[/url] personal loans for people with bad credit loans no credit check payday solutions [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loans with bad credit[/url]
  โดย wemogk@regiopost.trade วันที่ 29 พ.ย. 2561 : 4:02:46 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3435
loan services loan services loan services [url=https://loanservices.us.org/]no credit[/url]
  โดย kevintogo@pochtar.men วันที่ 29 พ.ย. 2561 : 4:29:27 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3436
[url=https://bestpricecialis.com/]cialis prices[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin 500 mg tablets[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]*enical[/url]
  โดย gnm@probbo*.com วันที่ 29 พ.ย. 2561 : 6:33:58 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3437
loan without credit check loans bad credit sun loan [url=https://loanbadcredit.us.com/]personal loans bad credit[/url] loans with poor credit payday loan nj payday loan no credit check [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]poor credit loans[/url] private loans loan services private money lenders [url=https://loanservices.us.org/]loan services[/url] personal loans really bad credit loans unsecured personal loan [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans[/url] personal loans no credit personal loans for people with bad credit small personal loans with bad credit [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] debt consolidation loan personal loans for debt consolidation lending companies [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]loan las vegas[/url] loan no credit check loans no credit check loan consolidation companies [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans no credit check[/url] loan application form bad credit loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]bad credit personal loans guaranteed approval[/url] loans for bad credit loans for bad credit oregon payday loans [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]loans for bad credit[/url] cash advance direct lenders debt consolidation loans for fair credit unsecured personal loans [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]credit personal loans[/url]
  โดย chaya@regiopost.trade วันที่ 29 พ.ย. 2561 : 7:09:22 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3438
payday mask cash advance america scam loan services [url=https://loanservices.us.org/]specialized loan services[/url] personal loans comparison small personal loans unsecured personal loan [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans[/url] small loans with monthly payments personal loans for people with bad credit personal loans with bad credit [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loans with bad credit[/url] loans with poor credit loans for poor credit personal loans for poor credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]loans for poor credit[/url] bad credit personal loans guaranteed approval guaranteed payday loans bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]loans in ga[/url]
  โดย mattihenriktuomi@rainmail.win วันที่ 29 พ.ย. 2561 : 9:45:33 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3439
[url=https://bestpricecialis.com/]cialis prices[/url] [url=https://synthroidlevothyro*ine.com/]synthroid online[/url] [url=https://metformin500.com/]metformin er 500[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra price per pill[/url] [url=https://*enicalcapsules.com/]*enical[/url]
  โดย jzidar@probbo*.com วันที่ 29 พ.ย. 2561 : 10:46:25 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3440
can you become addicted to cialis http://cialisle.com - cialis online cialis black info buy cialis what is difference between viagra cialis and levitra cialis online how do you buy cialis online
  โดย jyukhrgergd@gmail.com วันที่ 29 พ.ย. 2561 : 12:29:39 PM น. IP : 31.43.65.70

ความคิดเห็นที่ 3441
[url=http://bestpricecialis.com/]price for cialis[/url]
  โดย spotycheung@probbo*.com วันที่ 29 พ.ย. 2561 : 1:27:31 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3442
[url=https://*enicalcapsules.com/]*enical[/url]
  โดย wjazzyone@probbo*.com วันที่ 29 พ.ย. 2561 : 4:18:02 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3443
cialis should be taken http://cialisle.com - generic cialis online risks associated with cialis generic cialis online how long does 10mg cialis work cialis over the counter like cialis
  โดย jyukhrgergd@gmail.com วันที่ 29 พ.ย. 2561 : 4:49:08 PM น. IP : 31.43.65.70

ความคิดเห็นที่ 3444
[url=https://*enicalcapsules.com/]*enical[/url]
  โดย whitney@probbo*.com วันที่ 29 พ.ย. 2561 : 5:30:48 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3445
personal loans unsecured personal loans for debt consolidation personal loans for debt consolidation [url=http://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]consolidation loans for bad credit[/url] loan service private lenders quick money [url=http://loanservices.us.org/]loan services[/url] bad credit personal loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval [url=http://guaranteedapproval.us.org/]guaranteed payday loans[/url] loan uk loan bad credit personal loans bad credit [url=http://loanbadcredit.us.com/]bad credit loan[/url] personal loan loan lenders online small personal loans [url=http://personal-loans.us.org/]new payday loan lenders[/url] quick loans for bad credit loans for bad credit online loans for bad credit [url=http://loans-for-bad-credit.us.com/]loans for bad credit[/url] unsecured personal loan unsecured personal loans unsecured personal loans [url=http://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured loans[/url] personal loans with bad credit personal loans no credit payday loans oregon [url=http://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loans with bad credit[/url] loan without bank account best loans for bad credit loans for poor credit [url=http://loansforpoorcredit.us.com/]get loan[/url] fast cash advance payday loan unsecured debt consolidation loans loans online no credit check [url=http://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans with no credit check[/url]
  โดย philip@pochtar.men วันที่ 29 พ.ย. 2561 : 6:27:14 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3446
loans no bank account loans for poor credit loans for poor credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]loans for poor credit[/url]
  โดย rco*@rainmail.win วันที่ 29 พ.ย. 2561 : 7:24:47 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3447
buy generic viagra online viagra http://www.dragonesdeleire.com/forums/topic/viagra-wiki-nebsseictinw/ online viagra buy generic viagra https://www.survivingmalaga.com/forums/topic/viagra-for-men-nebsscesthro/ generic viagra viagra online http://e*pmusic.org/forums/topic/pharmacy-viagra-nebspragsdlv/ buy generic viagra generic viagra http://www.satcy.com/UserProfile/tabid/43/userId/14769/Default.asp* online viagra viagra generic http://www.lgbm.co.il/forums/topic/female-viagra-pill-nebsquilmeij/ viagra generic online online viagra http://benjamin.ovh/forums/topic/buy-viagra-now-nebsscelpzib/ generic viagra viagra generic http://knl-es.com/forums/topic/soft-tabs-viagra-nebsriclecid/ viagra generic generic viagra http://uznayka.ml/forums/topic/generic-viagra-without-prescription-ltpp6vmvqp/ buy viagra viagra generic http://manindubai.com/forums/topic/buy-viagra-online-nebsdiuragrm/ generic viagra cheap viagra https://dating.nigeriansinsouthafrica.co.za/groups/red-generic-viagra-hit9ajpvbf / buy generic viagra generic viagra online http://aislanders.com/groups/online-generic-viagra-prescription-r841e4ymrew/ viagra online online viagra http://timbrownmeditation.com/forums/topic/cost-of-viagra-nebsfrindolw/ cheap viagra generic viagra online https://analoge*po.com/forums/topic/viagra-generic-nebschie*fjy/ generic viagra online viagra generic https://iagleadership.org/forums/topic/online-order-viagra-nebssuimb*se/ buy generic viagra viagra generic http://ovs-buddies.com/groups/generic-viagra-forum-ywvm5irrf5/
  โดย ikol74sgsfah6@gmail.com วันที่ 29 พ.ย. 2561 : 7:49:55 PM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 3448
personal loans loans personal unsecured personal loans [url=http://personal-loans.us.org/]personal loan eligibility[/url] personal loans online personal loans options bad credit personal loans [url=http://unsecuredpersonalloans.us.com/]credit personal loans[/url] personal loan bad credit loans for bad credit cash loans for bad credit [url=http://loanbadcredit.us.com/]payday loans missouri[/url] no credit check loans loans no credit check loans with no credit check [url=http://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans with no credit check[/url] personal loans with bad credit personal loans with bad credit personal loans for people with bad credit [url=http://personalloanswithbadcredit.us.com/]apply for loan with bad credit[/url] quick loans for bad credit personal loan interest rates loans for bad credit [url=http://loans-for-bad-credit.us.com/]sonic payday[/url] loan services loan services private lenders [url=http://loanservices.us.org/]private loans[/url] loan personal guaranteed loans loan application form [url=http://guaranteedapproval.us.org/]guaranteed payday loan[/url] loans for poor credit best loans for bad credit loans for poor credit [url=http://loansforpoorcredit.us.com/]best loans for bad credit[/url] california payday loans consolidation loans for bad credit debt consolidation loan [url=http://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]cheap personal loans[/url]
  โดย marvinsaunders@regiopost.trade วันที่ 29 พ.ย. 2561 : 8:46:01 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3449
bad credit money loans personal loans for poor credit poor credit loans [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]paydayloans online[/url]
  โดย memkidd@rainmail.win วันที่ 29 พ.ย. 2561 : 9:02:15 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3450
loans for poor credit loans for poor credit personal loan online [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]best loans for bad credit[/url] personal loans with bad credit payday loan online no fa* lending companies [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loans with bad credit[/url] how to take out a loan loans for bad credit loan for bad credit [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]payday loans for bad credit[/url] best personal loans loans in athens ga personal loans for debt consolidation [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]cashusa[/url] loans for the disabled loan bad credit no credit check signature loans [url=https://loanbadcredit.us.com/]online loans no phone calls[/url] loans with no bank account required online loan payday loan instant cash [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured personal loans[/url] cash advance payday personal loans personal loans [url=https://personal-loans.us.org/]unsecured personal loans[/url] loan services private money lenders loan services [url=https://loanservices.us.org/]check loans[/url] loan personal rapid loans guaranteed loans [url=https://guaranteedapproval.us.org/]bad credit personal loans guaranteed approval[/url] loans online no credit check loans with no credit check loans with no credit check [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]no credit check loans[/url]
  โดย ellizard24@regiopost.trade วันที่ 29 พ.ย. 2561 : 9:48:04 PM น. IP : 5.188.210.10

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com