แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 3301
[url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril[/url]
  โดย garyduncan5@probbo*.com วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 10:34:28 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3302
bad credit personal loans guaranteed approval online payday loan direct lenders fast payday loans near me [url=https://guaranteedapproval.us.org/]guaranteed payday loan[/url] loans with poor credit loans for poor credit loans for poor credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]personal loans for poor credit[/url] personal loans with bad credit personal loans for people with bad credit direct lender payday [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loan no credit check[/url] bad credit loan best funds loan bad credit [url=https://loanbadcredit.us.com/]ma* loan[/url] secured personal loans loans with no credit check loan no credit check [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans with no credit[/url] debt consolidation loans for bad credit cheap personal loans payday loans las vegas nevada [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]personal loans for debt consolidation[/url] personal loans online loans personal personal loans [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans[/url] unsecured personal loan small personal loans no credit loans unsecured [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]secured loan[/url] loans for bad credit personal loan agreement bad credit loans no credit check [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]quick loans for bad credit[/url] loan services loan services private loan [url=https://loanservices.us.org/]debt consolidation loan low interest[/url]
  โดย paz@regiopost.trade วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 11:06:17 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3303
bad credit personal loans secured loan unsecured personal loan [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]the loan[/url] personal loans for bad credit payday loans for bad credit online loans for bad credit [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]unsecured loans for bad credit[/url] loan bad credit loans for bad credit loan bad credit [url=https://loanbadcredit.us.com/]loan uk[/url] payday loans albuquerque installment loans guaranteed bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]credit loans guaranteed approval[/url] loans with no credit check payday loan companys loans to build credit [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]fast cash advance payday loan[/url] loans in athens ga personal loans for debt consolidation credit consolidation loans for bad credit [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]quick cash loans[/url] private loans private lenders loan services [url=https://loanservices.us.org/]rates on personal loans[/url] small personal loans small personal loans instant decision payday loans [url=https://personal-loans.us.org/]bad credit loans reviews[/url] no credit check lenders direct lenders immediate payment loans debt consolidation help [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]credit online[/url] personal loans with bad credit personal loans for people with bad credit title loans online [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]payday loans st louis mo[/url]
  โดย mastercollor@regiopost.trade วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 12:02:02 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3304
loan bad credit loans for bad credit unsecured loans no credit [url=http://loanbadcredit.us.com/]cash loans for bad credit[/url]
  โดย chadkeilen@regiopost.trade วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 1:25:59 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3305
cialis 20mg faz mal [url=http://cialistr*e.com/]cialis[/url] buy cialisgetting cialis in australia [url=http://yt-cialis.com/]cialis online[/url] generic cialisviagra canad [url=http://viagratey.com/]online viagra[/url] buy viagra
  โดย elmar766@canadaviagraonlineo.com วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 1:54:59 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3306
ez payday loans locations personal loans with bad credit personal loan no credit check [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]bad credit loans for bad credit[/url]
  โดย georgene@regiopost.trade วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 2:32:43 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3307
cheap online switch maestro 3568 online side levitra effects
  โดย stavr.fomin.89@mail.ru วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 2:50:21 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3308
direct lender payday personal loans with bad credit personal loan no credit check [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loan no credit check[/url]
  โดย rnm1956@pochtar.men วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 4:27:15 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3309
personal loans personal loans best personal loans [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans online[/url] small loans for bad credit loan for bad credit direct loan [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]badcreditloans[/url] private lenders loan services loan services [url=https://loanservices.us.org/]private lenders[/url] loans for bad credit loan bad credit loan bad credit [url=https://loanbadcredit.us.com/]discount payday loans[/url] debt consolidation bad credit personal loan no credit check personal loans with bad credit [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loan no credit check[/url] secured loan unsecured personal loans unsecured personal loans [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured personal loans[/url] loans without credit best unsecured loans where can i get a payday loan [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]no credit check loans[/url] loans tulsa ok debt consolidation loan personal loans for debt consolidation [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]personal loans for debt consolidation[/url] personal loans for people with bad credit loans with poor credit loans with poor credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]loans for poor credit[/url] bad credit personal loans guaranteed approval guaranteed loans bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]poor credit loans guaranteed approval[/url]
  โดย alisa@regiopost.trade วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 5:35:31 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3310
c01a online online cheap online online online online recreational online dosage
  โดย stavr.fomin.89@mail.ru วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 6:11:53 PM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3311
loan site credit loans guaranteed approval payday loans in dallas [url=https://guaranteedapproval.us.org/]payday loans same day payout[/url] advance online private loan personal loans for poor credit [url=https://loanservices.us.org/]private loans[/url] personal loan no credit check cash advance loan online personal loans for people with bad credit [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loan no credit check[/url] payday loans in te*as unsecured personal loans personal loans online [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured personal loans[/url] loans with no credit loans without credit loans with no credit check [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans with no credit check[/url] instant decision payday loans personal loans online personal loans [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans[/url] personal loans unsecured personal loans low interest rates personal loans for debt consolidation [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]personal loans low interest rates[/url] loans for bad credit small loans for bad credit personal loans near me [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]unsecured loans for bad credit[/url] wells fargo loan loans for poor credit personal loans for poor credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]loans for poor credit[/url] loan bad credit loan bad credit loan bad credit [url=https://loanbadcredit.us.com/]loan bad credit[/url]
  โดย ulrich00@rainmail.win วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 7:36:20 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3312
payday online loans for bad credit loans for poor credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]poor credit loans[/url]
  โดย weare@regiopost.trade วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 7:38:57 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3313
personal loan no credit check personal loan no credit check personal loans with bad credit [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]loans net[/url] easy cash payday loan unsecured personal loans unsecured personal loan [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]bad credit personal loans[/url] poor credit loans loans with poor credit best loans for bad credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]loans for poor credit[/url]
  โดย gregl@pochtar.men วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 7:49:29 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3314
cbd oil dosage for pain management cbd oil reviews company complaints cbd oil for pain relief and inflammation CBD Oil cbd oil reviews for an*iety cbd oil cbd oil for sale online cbd oil cbd oil for dogs with arthritis CBD Oil cbd oil or capsules for pain relief for sale cbd oil for pain relief vape cbd oil reviews and complaints cbd oil cbd oil for pain relief and inflammation cbd oil reviews of cbd oil for treatment of an*iety cbd oil cbd oil for pain relief dosage CBD Oil
  โดย mattresst9@gmail.com วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 9:36:57 PM น. IP : 178.137.80.124

ความคิดเห็นที่ 3315
loans for poor credit installment loans bad loans for poor credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]loans for poor credit[/url] personal loans for bad credit loans for bad credit personal loans for bad credit [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]quick loans for bad credit[/url] personal loan no credit check small personal loans with bad credit loans zoom [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loans with bad credit[/url] personal loans new payday loan lenders personal loans [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans[/url] bad credit personal loans guaranteed approval loans now guaranteed loans [url=https://guaranteedapproval.us.org/]credit loans guaranteed approval[/url]
  โดย noreen@regiopost.trade วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 9:48:32 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3316
[url=http://prednisolone5.com/]prednisolone acetate[/url] [url=http://amo*icillin8.com/]buy amo*icillin online[/url] [url=http://do*ycycline100.com/]100mg do*ycycline[/url] [url=http://acyclovir400.com/]acyclovir 400mg[/url] [url=http://lisi*ril20.com/]lisi*ril[/url]
  โดย jazzy171@probbo*.com วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 11:24:21 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3317
small personal loans online personal loans personal loans [url=https://personal-loans.us.org/]guaranteed loans for bad credit[/url]
  โดย hang@rainmail.win วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 12:33:55 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3318
online online kuala lumpur 3568 online cost per pill canada
  โดย stavr.fomin.89@mail.ru วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 12:54:41 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3319
[url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril[/url] [url=https://prednisolone5.com/]prednisolone tablets[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]100mg do*ycycline[/url] [url=https://acyclovir400.com/]generic for zovira*[/url] [url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin 500mg capsules uk[/url]
  โดย reauloe@probbo*.com วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 12:57:05 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3320
[url=https://acyclovir400.com/]acyclovir online prescription[/url] [url=https://prednisolone5.com/]prednisolone 5mg[/url] [url=https://amo*icillin8.com/]500 mg amo*icillin[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline hyclate 100 mg cap[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril[/url]
  โดย jrojas@probbo*.com วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 1:21:34 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3321
loans for bad credit best loans for bad credit loans for bad credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]poor credit loans[/url] personal loan no credit check small personal loans with bad credit personal loans for people with bad credit [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]apply for loan with bad credit[/url] private lenders payday loans in illinois loan services [url=https://loanservices.us.org/]advance online[/url] loans bad credit easy loans no credit check online payday loan lenders [url=https://loanbadcredit.us.com/]loan bad credit[/url] unsecured personal loans unsecured personal loan get cash [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans[/url] 100 loans loans unsecured loans unsecured [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured loan[/url] personal loan for bad credit poor credit loan quick loans for bad credit [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]loans for bad credit[/url] loans with no credit check legitimate payday loans no credit check loans [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]money right now[/url] personal loans for debt consolidation apply for loans i need cash [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]personal loans for debt consolidation[/url] poor credit loans guaranteed approval borrow money personal loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]bad credit personal loans guaranteed approval[/url]
  โดย ehtel@rainmail.win วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 1:22:48 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3322
loans for bad credit personal loans for bad credit online loans for bad credit [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]personal loans fast[/url] personal loan approval best loans for bad credit personal loans for poor credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]poor credit loans[/url] payday loans colorado loan uk home loan [url=https://loanbadcredit.us.com/]online payday loan lenders[/url] loans with no credit loans with no credit check no credit check loans [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans online no credit check[/url] the loan personal loans options unsecured personal loans [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]online loan[/url] personal loans unsecured personal loans for debt consolidation payday the heist [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]debt consolidation loan[/url] personal lending group loans personal small personal loans [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans[/url] loan services loans in tulsa loan service [url=https://loanservices.us.org/]loan services[/url] personal loans with bad credit personal loans with bad credit personal loans no credit [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]instant cash payday loans[/url] bad credit personal loans guaranteed approval installment loans guaranteed bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]poor credit loans guaranteed approval[/url]
  โดย cordie@rainmail.win วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 2:26:37 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3323
8e17 viagra for men with ms [url=http://canadaviagraonlineo.com/]generic viagra[/url] buy viagra online buyviagrapk
  โดย stavr.fomin.89@mail.ru วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 3:35:44 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3324
online viagra generic viagra http://babbeldate.be/groups/viagra-generic-form-2nrp3b35z*l/ cheap viagra viagra generic online http://fluentinmusic.com/groups/is-there-a-generic-drug-for-cialis-or-viagra-e47 tmuln1zh/ viagra generic generic viagra online http://arie*-sport.com/forums/topic/viagra-cost-nebsfrithleh/ viagra generic viagra generic http://ratonisport.com/forums/topic/does-viagra-work-nebsbrardnfz/ viagra generic generic viagra online http://lovehappybody.life/forums/topic/purchase-viagra-nebsblulamuc/ online viagra buy generic viagra https://platzreife.tv/forums/topic/viagra-wiki-nebssoisadjv/ generic viagra online viagra generic online http://edeeksha.in/forums/topic/viagra-soft-pills-nebspoevaini/ buy generic viagra viagra generic http://ovahealth.in/forums/topic/women-viagra-nebsfroroyhf/ online viagra viagra generic http://www.accademiadellavocemontecatini.com/forums/topic/viagra-jelly-nebsglini cyl/ online viagra generic viagra http://boatpeeps.com/forums/topic/viagra-jelly-nebssaivyiug/ buy viagra cheap viagra http://nwherbcoop.com/groups/foreign-generic-viagra-5dwndar4sk3/ cheap viagra generic viagra https://www.elefante.org.uk/forums/topic/real-viagra-nebsapakyg*a/ viagra generic online cheap viagra https://bayoochat.com/forums/topic/viagra-and-alcohol-nebsslamnmmu/ buy generic viagra buy generic viagra http://gamescom.co.za/forums/topic/prescription-viagra-nebsjalsellb/ viagra generic online viagra online http://www.lumbermatch.com/forums/topic/me*ican-generic-viagra-li2k3mc*302/
  โดย nwbrah6@gmail.com วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 4:28:10 AM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 3325
[url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril[/url]
  โดย stakenaka@probbo*.com วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 4:44:30 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3326
personal loan no credit check payday solutions personal loans no credit [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loans bad credit[/url]
  โดย lynmar79@pochtar.men วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 4:59:49 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3327
legit online payday loans loan services private loans [url=http://loanservices.us.org/]loan service[/url] online loans for bad credit poor credit loan first payday loans [url=http://loans-for-bad-credit.us.com/]personal loans for bad credit[/url] bad credit personal loans secured loan unsecured personal loans [url=http://unsecuredpersonalloans.us.com/]loan interest rates[/url]
  โดย rosita@pochtar.men วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 6:04:20 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3328
loans for poor credit loans for poor credit debt relief reviews [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]best loans for bad credit[/url] loans without credit loans without credit money fast and free [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]loan no credit check[/url] online personal loans personal loans how payday loans work [url=https://personal-loans.us.org/]online personal loans[/url] what is a conforming loan bad credit payday loan loan bad credit [url=https://loanbadcredit.us.com/]loan bad credit[/url] quick easy payday loans payday loans in ga personal loans with bad credit [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loans no credit[/url] loan services private lenders loan services [url=https://loanservices.us.org/]loan services[/url] loans for bad credit loans for bad credit loans for bad credit [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]low interest loans[/url] same day cash loans online personal loans for debt consolidation personal loans online instant approval [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]personal loans for debt consolidation[/url] loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]credit loans guaranteed approval[/url] bad credit personal loans online payday loans in te*as unsecured personal loans [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]credit personal loans[/url]
  โดย eleonor@rainmail.win วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 6:17:35 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3329
online 50 quanto tempo prima 3568 online 125 mg resources
  โดย stavr.fomin.89@mail.ru วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 6:30:28 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3330
[url=http://do*ycycline100.com/]buy cheap do*ycycline online[/url]
  โดย chara@probbo*.com วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 8:18:45 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3331
loans with no credit check loans no credit checks loans online no credit check [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]money lending[/url]
  โดย jepaschiii@pochtar.men วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 9:37:13 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3332
generic viagra 100mg generic viagra without a doctor prescription http://bookaweekchallenge.com/forums/topic/viagra-uk-nebsecoksmyv/ is there a generic viagra generic viagra online pharmacy http://arcade3dschool.es/forums/topic/viagra-generic-nebsmayobvht generic viagra online generic viagra india http://faraznetarya.ir/forums/topic/order-viagra-nebstorgerd*/ best generic viagra when does viagra go generic http://theseasonedcook.com/UserProfile/tabid/42/userId/999318/Default.asp* generic viagra online cheapest viagra online http://onekindact.ca/forums/topic/side-effects-of-viagra-nebsboyncmcs/ viagra online no prior prescription best place to buy generic viagra online http://www.blowhorntechmedia.com/groups/viagra-pills-generic-w20*c*fjduf/ viagra online usa generic viagra 100mg http://lenacungbocap.com/forums/topic/what-happens-if-a-girl-takes-viagra-nebser uptqap cheap generic viagra generic viagra https://www.ta*-masters.org/forums/Sujet/viagra-natural-nebstieksqew/ generic viagra for sale cheap viagra online http://clubedopancreas.pt/forums/topic/alternative-to-viagra-nebsclozyhzi/ buy real viagra online generic name for viagra http://dimos-chalkidonos.gr/groups/generic-soft-viagra-vw0h49pppw/ is there a generic for viagra generic viagra without a doctor prescription http://kingsclan.de/forum/topic/cheap-viagra-online-nebscoozyhhj/ online viagra generic viagra review http://stage.innovativebiomedical.com/groups/when-generic-viagra-available-3b8*u 1jjswn/ cheap viagra online canadian pharmacy generic viagra canada http://www.infantreflu*.org/forums/topic/brand-name-viagra-nebsshoofhya/ buying viagra online viagra online usa http://kaf.ir/forums/topic/viagra-generic-nebseveftwtz/ generic for viagra generic viagra 100mg http://malainfluencia.net/groups/what-does-a-generic-viagra-pill-look-like-hlhzt 0*cftv/
  โดย 4uj4gt7dhg2yzd0@gmail.com วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 9:54:32 AM น. IP : 178.137.82.233

ความคิดเห็นที่ 3333
[url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin[/url] [url=https://acyclovir400.com/]acyclovir buy[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline hyclate 100 mg[/url] [url=https://prednisolone5.com/]prednisolone prednisone[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril[/url]
  โดย soulwind@probbo*.com วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 10:41:11 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3334
bad credit personal loans guaranteed approval personal loans guaranteed approval private lenders [url=https://guaranteedapproval.us.org/]bad credit loans guaranteed approval[/url]
  โดย melony@regiopost.trade วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 11:17:57 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3335
payday loans in columbus ohio loans overnight consolidation loans for bad credit [url=http://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]personal loans low interest rates[/url]
  โดย smog@rainmail.win วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 11:34:52 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3336
[url=https://prednisolone5.com/]prednisolone sodium[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline[/url] [url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin online[/url] [url=https://acyclovir400.com/]buy acyclovir[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril 5mg[/url]
  โดย diesel776@probbo*.com วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 11:45:37 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3337
[url=https://lisi*ril20.com/]zestril lisi*ril[/url] [url=https://amo*icillin8.com/]500 mg amo*icillin[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]buy do*ycycline[/url] [url=https://prednisolone5.com/]prednisolone[/url] [url=https://acyclovir400.com/]buy acyclovir[/url]
  โดย tklarsfeld@probbo*.com วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 1:20:41 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3338
[url=https://acyclovir400.com/]acyclovir[/url] [url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin 500mg capsules[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril 20mg tablets[/url] [url=https://prednisolone5.com/]prednisolone 5mg[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline hyclate 100 mg[/url]
  โดย ashleyd@probbo*.com วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 1:38:21 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3339
[url=https://prednisolone5.com/]prednisolone[/url]
  โดย garyduncan5@probbo*.com วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 4:39:43 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3340
online loans for bad credit personal loan calculators loans for bad credit [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]loan for bad credit[/url] online personal loans loans personal personal loans [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans online[/url] bad credit loans guaranteed approval online pay day loans bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]guaranteed payday loans[/url] personal loan no credit check personal loans with bad credit personal loans bad credit [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]loan repayment options[/url] loan type loans without credit loan no credit check [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]where can i get a payday loan[/url] unsecured personal loans unsecured loans unsecured personal loans [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]credit personal loans[/url] personal loans for debt consolidation personal loans for debt consolidation debt consolidation loans for bad credit [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]money online[/url] bad credit loan best place to get a loan bad credit loan [url=https://loanbadcredit.us.com/]payday loans surrey[/url] loans with poor credit loans for poor credit loans for poor credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]check cashing payday loans[/url] debt consolidation loan low interest loan service specialized loan services [url=https://loanservices.us.org/]how payday loans work[/url]
  โดย dannesgarage@regiopost.trade วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 8:11:27 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3341
[url=http://do*ycycline100.com/]buy do*ycycline online[/url]
  โดย naida@probbo*.com วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 8:21:52 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3342
unsecured personal loans online personal loans personal loans [url=http://personal-loans.us.org/]payday loan chicago[/url] loans for bad credit loan for bad credit online loans direct lenders [url=http://loans-for-bad-credit.us.com/]loans for bad credit[/url] personal loans for people with bad credit personal loans with bad credit personal loans with bad credit [url=http://personalloanswithbadcredit.us.com/]small personal loans with bad credit[/url] loans with no credit check loan no credit check loans with no credit check [url=http://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans with no credit check[/url] unsecured loans loan application status secured loan [url=http://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured personal loans[/url] loans with poor credit personal loans for poor credit payday loans direct [url=http://loansforpoorcredit.us.com/]private lenders for personal loans[/url] personal loans for debt consolidation personal loans for debt consolidation best debt consolidation loan [url=http://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]debt consolidation loan[/url] private money lenders specialized loan services loan services [url=http://loanservices.us.org/]loan services[/url] installment loans guaranteed bad credit personal loans guaranteed approval easy cash loans online [url=http://guaranteedapproval.us.org/]poor credit loans guaranteed approval[/url] cash loans for bad credit bad credit payday loan personal loans bad credit [url=http://loanbadcredit.us.com/]cash loans for bad credit[/url]
  โดย bugzsouthwell@rainmail.win วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 10:09:58 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3343
[url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline hyclate 100 mg[/url]
  โดย hawesto@probbo*.com วันที่ 24 พ.ย. 2561 : 11:34:28 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3344
how viagra works viagra generic buy cheap viagra online viagra
  โดย hwbasdd11gsr2@gmail.com วันที่ 25 พ.ย. 2561 : 12:02:25 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 3345
payday loans albuquerque guaranteed payday loans bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]loans in chicago[/url]
  โดย torie@pochtar.men วันที่ 25 พ.ย. 2561 : 12:06:44 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3346
personal loans bad credit loan bad credit loan bad credit [url=http://loanbadcredit.us.com/]loan bad credit[/url] private loan loan service payday e*press [url=http://loanservices.us.org/]best payday loans online[/url] loans no credit check emergency loans no credit check loans [url=http://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans online no credit check[/url] personal loans with bad credit cash in minutes personal loans with bad credit [url=http://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loans with bad credit[/url] unsecured personal loan loans no bank account best personal loans [url=http://personal-loans.us.org/]bad credit loans reviews[/url] loans for bad credit fast payday loans near me small loans for bad credit [url=http://loans-for-bad-credit.us.com/]unsecured loans for bad credit[/url] loans for bad credit check cashing payday loans poor credit loans [url=http://loansforpoorcredit.us.com/]poor credit loans[/url] unsecured personal loans unsecured personal loans unsecured personal loan [url=http://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured personal loans[/url] stock loan bad credit personal loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval [url=http://guaranteedapproval.us.org/]bad credit personal loans guaranteed approval[/url] debt consolidation loans for bad credit consolidation loans for bad credit debt consolidation loans for bad credit [url=http://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]loans no credit checks[/url]
  โดย j1200bpm@rainmail.win วันที่ 25 พ.ย. 2561 : 12:54:49 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3347
[url=https://acyclovir400.com/]acyclovir 400 mg[/url] [url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline[/url] [url=https://prednisolone5.com/]prednisolone[/url]
  โดย saaimaw@probbo*.com วันที่ 25 พ.ย. 2561 : 4:06:22 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3348
[url=http://amo*icillin8.com/]amo*icillin 500mg price[/url] [url=http://do*ycycline100.com/]do*ycycline hyclate 100 mg capsules[/url] [url=http://prednisolone5.com/]prednisolone[/url] [url=http://lisi*ril20.com/]lisi*ril[/url] [url=http://acyclovir400.com/]acyclovir 400mg[/url]
  โดย melissia@probbo*.com วันที่ 25 พ.ย. 2561 : 7:08:15 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3349
best loans for bad credit loans with poor credit paydayloans online [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]loans for poor credit[/url] online loans for bad credit payday loan calgary loans for bad credit [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]small loans for bad credit[/url] how to get a loan with no bank account personal loans for people with bad credit payday loans with no credit check [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loan no credit check[/url]
  โดย pk2185@regiopost.trade วันที่ 25 พ.ย. 2561 : 7:51:45 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3350
[url=https://prednisolone5.com/]prednisolone 40mg[/url] [url=https://acyclovir400.com/]acyclovir 800 mg[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]buy do*ycycline[/url] [url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril[/url]
  โดย andersahlstrom@probbo*.com วันที่ 25 พ.ย. 2561 : 9:32:59 AM น. IP : 5.188.210.57

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com