แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 3251
[url=https://ventolin90.com/]ventolin hfa 90 mcg[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol[/url] [url=https://cialisq.com/]generic cialis 20 mg[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi*[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone 20mg[/url]
  โดย galluselit@probbo*.com วันที่ 21 พ.ย. 2561 : 1:25:36 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3252
[url=http://cialisq.com/]cialis[/url] [url=http://prednisone20.com/]prednisone 10mg[/url] [url=http://lasi*40.com/]lasi* without prescription[/url] [url=http://ventolin90.com/]ventolin on line[/url] [url=http://albuterolhf.com/]albuterol nebulizer[/url]
  โดย olonaeloy@probbo*.com วันที่ 21 พ.ย. 2561 : 2:13:18 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3253
[url=https://lasi*40.com/]where to buy lasi* water pill[/url] [url=https://cialisq.com/]buy cheap cialis online[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol brand name[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin spray[/url]
  โดย marilynhelf@probbo*.com วันที่ 21 พ.ย. 2561 : 3:51:29 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3254
[url=https://prednisone20.com/]prednisone[/url] [url=https://albuterolhf.com/]buy albuterol online without prescription[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis where to buy[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi* without prescription[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin hfa 90 mcg[/url]
  โดย ppmafnas@probbo*.com วันที่ 21 พ.ย. 2561 : 5:29:30 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3255
[url=https://albuterolhf.com/]albuterol[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi* water pills[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis[/url]
  โดย mathknubben@probbo*.com วันที่ 21 พ.ย. 2561 : 6:56:04 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3256
online loans loans online no credit check online loans [url=https://loans-online.us.org/]pool loans[/url] loan payday payday loan payday loan [url=https://loanpayday.us.org/]payday loan[/url] personal loans for people with bad credit personal loans for poor credit payday loans definition [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]very bad credit payday loans[/url]
  โดย erikofvinland@rainmail.win วันที่ 21 พ.ย. 2561 : 8:39:38 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3257
look here loan payday Find Out More kingston financial payday loans Learn More see this see it here see sneak a peek here payday loan services Going Here Continue Reading additional reading payday loan assistance More Info secret info
  โดย forta8u@gmail.com วันที่ 21 พ.ย. 2561 : 10:27:27 PM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 3258
free viagra sample pack buy viagra online viagra pills viagra generic
  โดย abgbad1wvaba311jf3@gmail.com วันที่ 21 พ.ย. 2561 : 11:23:13 PM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 3259
loans for bad credit loans bad credit loan bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url]
  โดย drivenomore@rainmail.win วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 2:52:11 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3260
[url=https://acyclovir400.com/]buying acyclovir online[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline 100 mg[/url] [url=https://prednisolone5.com/]prednisolone 5 mg[/url] [url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin[/url]
  โดย drhrahma@probbo*.com วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 3:13:41 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3261
installment loans for bad credit bad credit installment loans guaranteed no credit check payday loans [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]online loans bad credit instant approval[/url] payday loans payday loans americash loans [url=https://paydayloans.us.com/]loans rates[/url] cash advance loans direct lenders cash loan lenders [url=https://cash-advance.us.org/]personal loans poor credit[/url] personal loans for bad credit payday loans online instant approval personal loans for people with bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for poor credit[/url] loans online best payday loans online online loans no credit [url=https://loans-online.us.org/]best payday loans online[/url] loan bad credit payday loans in houston discover personal loans [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]short term loans for bad credit[/url] payday loan online low cost payday loans loan payday [url=https://loanpayday.us.org/]payday loan[/url] quick cash loans no credit check online loans no credit check online loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]online loans no credit check[/url] bad credit quick loans bad credit quick loans loan [url=https://loan2019.us.com/]loan[/url] payday loans comparison advance loan advance loan [url=https://advanceloan.us.com/]advance loans[/url]
  โดย yhkdft@regiopost.trade วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 3:59:26 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3262
[url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril pills[/url] [url=https://acyclovir400.com/]buying acyclovir[/url] [url=https://amo*icillin8.com/]500 mg amo*icillin[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]buy do*ycycline[/url] [url=https://prednisolone5.com/]prednisolone 5 mg[/url]
  โดย danette@probbo*.com วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 4:13:54 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3263
personal loan companies advance payday loan advance loans [url=https://advanceloan.us.com/]advance loan[/url] fastcash loans online loans online [url=https://loans-online.us.org/]loans online[/url] loans louisiana small personal loans with bad credit personal loans for people with bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for bad credit[/url] installment loans for bad credit loans no credit check installment loans for bad credit [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]mortgage[/url] loans with no credit check quick cash loans no credit check online loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]personal loan no credit check[/url] payday loans rock hill sc payday loan online bad credit payday loans [url=https://loanpayday.us.org/]loans online instant[/url] personal loans bad credit payday loans guaranteed payday loans [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans[/url] personal loans online need a payday loan loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] get a loan with bad credit loan with bad credit loan [url=https://loan2019.us.com/]loans online approval[/url] free payday loans cash advance payday cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance online[/url]
  โดย jackrov@rainmail.win วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 5:05:45 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3264
[url=https://prednisolone5.com/]prednisolone 5mg[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline hyclate 100 mg capsules[/url] [url=https://acyclovir400.com/]acyclovir[/url] [url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin online[/url]
  โดย croonerg@probbo*.com วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 5:16:57 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3265
installment loans no credit check installment loans for bad credit bad credit installment loans guaranteed [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url] bad credit direct lenders bad credit loan loan websites [url=https://loan2019.us.com/]loan[/url] payday loans same day payday loans no credit check payday loans [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans no credit check[/url] personal loan bad credit personal loans for people with bad credit debt consolidation loan calculator [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] micro loan loans for bad credit loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] payday loans for bad credit loan payday personal loans with no credit check [url=https://loanpayday.us.org/]payday loan[/url]
  โดย rpgpatent@regiopost.trade วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 6:30:14 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3266
[url=https://acyclovir400.com/]buy acyclovir 400 mg[/url] [url=https://prednisolone5.com/]prednisolone[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]vibramycin 100 mg[/url] [url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril[/url]
  โดย ywans@probbo*.com วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 6:35:25 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3267
[url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin 500mg[/url]
  โดย ksuorbit@probbo*.com วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 8:05:20 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3268
[url=https://amo*icillin8.com/]buy amo*icilina 500 mg[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril generic[/url] [url=https://prednisolone5.com/]prednisolone[/url] [url=https://acyclovir400.com/]acyclovir 800 mg[/url]
  โดย halemichael@probbo*.com วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 10:02:34 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3269
[url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin 500 mg capsules[/url] [url=https://acyclovir400.com/]acyclovir[/url] [url=https://prednisolone5.com/]prednisolone 5 mg[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]100mg do*ycycline[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril[/url]
  โดย jplivet@probbo*.com วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 11:31:06 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3270
cash advance fast cash advance e*press cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance online[/url]
  โดย mmunsey@regiopost.trade วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 12:04:31 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3271
online online online with tesco fa08 online in abu dhabi
  โดย rolana.konovalova.92@mail.ru วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 1:39:02 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3272
[url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril 40mg[/url] [url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin 500[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline 100 mg[/url] [url=https://prednisolone5.com/]prednisolone tablets[/url] [url=https://acyclovir400.com/]where to buy acyclovir[/url]
  โดย jimpilgrim@probbo*.com วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 3:23:23 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3273
[url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin 500mg capsules[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril generic[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]buy do*ycycline for dogs[/url] [url=https://acyclovir400.com/]buy acyclovir 400 mg[/url] [url=https://prednisolone5.com/]prednisolone 5 mg[/url]
  โดย madelene@probbo*.com วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 5:19:44 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3274
loan application payday loans online no credit check loans online [url=https://loans-online.us.org/]online loans no credit[/url] what is a loan payday loans for bad credit loan payday [url=https://loanpayday.us.org/]bad credit payday loans[/url] online cash advance cash advances payday cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] personal loans bad credit bad credit loans with monthly payments personal loans for people with bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans with bad credit[/url] affordable payday loans small loans for bad credit loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loan interest[/url] advance loan advance loan loan quick [url=https://advanceloan.us.com/]e*press payday loan[/url] loan with bad credit loan bad credit loan [url=https://loan2019.us.com/]loan no credit[/url] installment loans for bad credit installment loans no credit check apply for personal loan [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]cash advance installment loan[/url] payday loans no credit payday loans no credit payday loans [url=https://paydayloans.us.com/]payday loan without credit check[/url] loan no credit check quick cash loans no credit check online loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]payday loan online no fa*[/url]
  โดย rainerrother@regiopost.trade วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 5:35:40 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3275
loan bad credit quick loans loan no credit [url=https://loan2019.us.com/]cash advance today[/url] direct payday loans advance loan advance loan [url=https://advanceloan.us.com/]fast cash advance payday loan[/url] payday loans credit debt consolidation payday loans [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans no credit check[/url] bad credit installment loans guaranteed bad credit installment loans bad credit installment loans guaranteed [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url] loan payday loan assumption apply online [url=https://loanpayday.us.org/]payday loan[/url] loans online loans online online loans no credit check [url=https://loans-online.us.org/]best payday loans online[/url] cash advances cash advance online cash advance online [url=https://cash-advance.us.org/]online payday loans california[/url] personal loans for poor credit indian payday loans personal loans for people with bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]small loans for bad credit[/url] personal loan no credit check guaranteed installment loans for bad credit guaranteed installment loans for bad credit [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]best debt consolidation loan[/url] online loans for bad credit loans for bad credit same day payday [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url]
  โดย cliff@pochtar.men วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 6:11:36 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3276
[url=https://acyclovir400.com/]acyclovir[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril 20mg[/url] [url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline[/url] [url=https://prednisolone5.com/]prednisolone[/url]
  โดย cinderella@probbo*.com วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 6:33:48 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3277
[url=http://acyclovir400.com/]acyclovir[/url] [url=http://prednisolone5.com/]cheap prednisolne[/url] [url=http://lisi*ril20.com/]lisi*ril[/url] [url=http://amo*icillin8.com/]amo*icillin[/url] [url=http://do*ycycline100.com/]do*ycycline hyclate 100 mg capsules[/url]
  โดย harley72001@probbo*.com วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 7:46:58 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3278
[url=http://do*ycycline100.com/]do*ycycline[/url] [url=http://lisi*ril20.com/]lisi*ril[/url] [url=http://amo*icillin8.com/]amo*icillin 500 mg[/url] [url=http://acyclovir400.com/]acyclovir 400mg tab[/url] [url=http://prednisolone5.com/]prednisolone 10 mg[/url]
  โดย jjf50@probbo*.com วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 7:55:39 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3279
personal loan for bad credit loans louisiana personal loans for bad credit [url=http://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loan bad credit[/url] payday loans same day payday loans no credit check bank loans for bad credit [url=http://paydayloans.us.com/]payday loans no credit check[/url] small loans for bad credit loan for bad credit loans for bad credit [url=http://loans-forbadcredit.us.com/]small loans for bad credit[/url] loan payday loan payday loan payday [url=http://loanpayday.us.org/]payday loan online[/url] advance cash loan fast cash advance payday loan personal loan application [url=http://advanceloan.us.com/]advance loan[/url] online loans online loans online loans [url=http://loans-online.us.org/]online loans[/url] loans e*it counseling remodeling loans payday cash advance [url=http://cash-advance.us.org/]loans now[/url] get money today bank loan application loan [url=http://loan2019.us.com/]loan[/url] easy loans no credit check online loans no credit check cash advance payday loans [url=http://onlineloansnocreditcheck.us.com/]personal loan no credit check[/url] bad credit installment loans direct lender payday loans sonic payday [url=http://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url]
  โดย missgoodnews@pochtar.men วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 7:58:19 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3280
[url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline[/url]
  โดย ricardocoy@probbo*.com วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 9:08:14 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3281
online loans loans online houston payday loans [url=https://loans-online.us.org/]online loans no credit check[/url] bad credit loan loan with bad credit loan [url=https://loan2019.us.com/]loan no credit[/url] loans in philadelphia personal loans for people with bad credit loan no credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] small loans for bad credit consolidation loans for bad credit loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans bad credit[/url]
  โดย captscottday@pochtar.men วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 10:08:13 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3282
bad credit direct lenders a loan with bad credit bad credit quick loans [url=https://loan2019.us.com/]loan[/url] loan payday cash loan payday no fa* online payday loans [url=https://loanpayday.us.org/]payday loans for bad credit[/url] online loans no credit check loans offer fast personal loans [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]easy loans no credit check[/url] emergency payday loans online installment loans for bad credit emergency payday loans online [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans no credit check[/url] advance loan advance loan advance loans [url=https://advanceloan.us.com/]advance loan[/url] loans online loans online loans online [url=https://loans-online.us.org/]cash loans online[/url] cash advances best personal loan companies fast cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] personal loan for bad credit personal loan bad credit personal loans for people with bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for poor credit[/url] payday loans payday loans payday loans [url=https://paydayloans.us.com/]quick payday loans no credit check[/url] loan balance loans for bad credit loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url]
  โดย ulf@regiopost.trade วันที่ 22 พ.ย. 2561 : 10:17:53 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3283
where to go to get online fa08 online online online rev
  โดย rolana.konovalova.92@mail.ru วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 12:04:36 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3284
loan a loan with bad credit small loans for bad credit [url=http://loan2019.us.com/]get a loan with bad credit[/url] payday loan online loan payday payday loans online [url=http://loanpayday.us.org/]payday loan[/url] advance loan advance loan payday now loans [url=http://advanceloan.us.com/]instant online loan[/url] installment loans for bad credit installment loans for bad credit fast [url=http://installmentloansforbadcredit.us.org/]online loans bad credit instant approval[/url]
  โดย laronda@regiopost.trade วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 12:19:07 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3285
[url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril 20 mg[/url] [url=https://prednisolone5.com/]prednisolone tablets[/url] [url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline[/url] [url=https://acyclovir400.com/]acyclovir 800 mg[/url]
  โดย swilliams67835@probbo*.com วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 2:04:08 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3286
3af2 how to work viagra for men buy viagra viagra sale pfizer viagra onlin
  โดย rolana.konovalova.92@mail.ru วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 2:23:46 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3287
best debt consolidation loans loan without credit check payday the heist [url=http://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]credit consolidation loans for bad credit[/url] unsecured personal loans really bad credit loans personal loans [url=http://personal-loans.us.org/]online personal loans[/url] bad credit personal loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval loan application form [url=http://guaranteedapproval.us.org/]installment loans guaranteed[/url] personal loans online direct online payday loan lenders unsecured personal loans [url=http://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured loan[/url] loans with poor credit loans with poor credit payday loans te*as [url=http://loansforpoorcredit.us.com/]loans for poor credit[/url] loan bad credit ez payday loans loans for bad credit [url=http://loanbadcredit.us.com/]loan bad credit[/url] quick loans for bad credit personal loan for bad credit loan for bad credit [url=http://loans-for-bad-credit.us.com/]loans for bad credit[/url] loans with no credit check no credit check loans loans with no credit check [url=http://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans no credit check[/url] loan online payday loan services loan services [url=http://loanservices.us.org/]payday loans fast[/url] personal loans with bad credit personal loans with bad credit personal loans with bad credit [url=http://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loans with bad credit[/url]
  โดย maslick@pochtar.men วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 2:32:27 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3288
cheap personal loans best debt consolidation loans get a payday loan [url=http://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]personal loans for debt consolidation[/url]
  โดย smog@rainmail.win วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 2:58:05 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3289
generic tadalafil buy cialis online cialis reviews buy cialis
  โดย a959g8i9owcr@gmail.com วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 3:33:03 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 3290
personal loans for people with bad credit personal loans with bad credit payday loans in ohio [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]direct payday loan companies[/url] best loans guaranteed payday loans personal loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]guaranteed payday loan[/url] loans for people with bad credit not payday loans private loan personal loan form [url=https://loanservices.us.org/]need money now please[/url]
  โดย lilliam@regiopost.trade วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 4:37:53 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3291
loans for poor credit loans with poor credit loans for bad credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]military loans[/url] online personal loans personal loans small personal loans [url=https://personal-loans.us.org/]online personal loans[/url] payday loans compare unsecured personal loans secured loans [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]loans fast[/url] loan for bad credit unsecured loans for bad credit low interest loans [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]small loans for bad credit[/url] loan services loan services loan service [url=https://loanservices.us.org/]private money lenders[/url] no check payday loans loans online no credit check i need money [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans without credit[/url] personal loans for debt consolidation personal loans for debt consolidation personal loans for debt consolidation [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]personal loans low interest rates[/url] personal loans for people with bad credit personal loans bad credit tribal loans [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]direct online payday loans[/url] non payday loans for bad credit bad credit personal loans guaranteed approval personal loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]poor credit loans guaranteed approval[/url] low apr payday loans actual payday lenders loans for bad credit [url=https://loanbadcredit.us.com/]emergency loans no credit check[/url]
  โดย vinita@regiopost.trade วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 4:56:05 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3292
fda approved online fa08 soft online looks like
  โดย rolana.konovalova.92@mail.ru วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 5:18:39 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3293
loans with monthly payments poor credit loans guaranteed personal loans unsecured [url=http://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]personal loans for debt consolidation[/url] one hour loans personal loans with bad credit personal loans with bad credit [url=http://personalloanswithbadcredit.us.com/]payday advance loans online[/url] loan services legit online payday loans loan service [url=http://loanservices.us.org/]specialized loan services[/url] unsecured personal loans unsecured personal loans unsecured personal loans [url=http://unsecuredpersonalloans.us.com/]loan settlement[/url] loans no credit check loans no credit check loans with no credit check [url=http://loanswithnocreditcheck.us.com/]cash advance payday loans[/url] cash advance today personal loans for bad credit loans for bad credit [url=http://loans-for-bad-credit.us.com/]small loans for bad credit[/url] credit loans guaranteed approval installment loans guaranteed bad credit personal loans guaranteed approval [url=http://guaranteedapproval.us.org/]credit loans guaranteed approval[/url] loan form unsecured personal loan best personal loans [url=http://personal-loans.us.org/]guaranteed loans[/url] need a loan immediately loans for poor credit holiday loans online [url=http://loansforpoorcredit.us.com/]personal loans for poor credit[/url] loans bad credit ez payday loans personal loans bad credit [url=http://loanbadcredit.us.com/]loan bad credit[/url]
  โดย carlysummerson@pochtar.men วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 5:27:10 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3294
[url=https://prednisolone5.com/]buying prednisolone 5mg online without prescription[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]vibramycin 100 mg[/url] [url=https://acyclovir400.com/]acyclovir[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]lisi*ril price[/url] [url=https://amo*icillin8.com/]buy amo*icillin[/url]
  โดย essie@probbo*.com วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 5:34:17 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3295
[url=https://amo*icillin8.com/]amo*icillin online[/url] [url=https://acyclovir400.com/]acyclovir 400 mg[/url] [url=https://prednisolone5.com/]buy prednisolone[/url] [url=https://lisi*ril20.com/]prinivil lisi*ril[/url] [url=https://do*ycycline100.com/]do*ycycline 100mg[/url]
  โดย pitorfive@probbo*.com วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 5:50:59 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3296
[url=http://do*ycycline100.com/]how much is do*ycycline[/url]
  โดย pamila@probbo*.com วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 6:29:47 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3297
buy cheap viagra online viagra viagra patent e*piration date viagra generic
  โดย ikol74sfah6@gmail.com วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 8:25:33 AM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 3298
payday loans victoria bc payday loans victoria bc small loans for bad credit [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]loans for bad credit[/url] top payday loan companies bad credit personal loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]poor credit loans guaranteed approval[/url] personal loans for debt consolidation personal loans unsecured loans in houston [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]quick cash payday loans[/url] private money lenders loan services loan services [url=https://loanservices.us.org/]specialized loan services[/url] guarantee loan loans in ohio secured loan [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]bad credit personal loans[/url] loans for bad credit loans bad credit cash loans for bad credit [url=https://loanbadcredit.us.com/]loan bad credit[/url] loans for poor credit loans for poor credit loans for bad credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]best loans for bad credit[/url] personal loans unsecured personal loans payday advance bad credit [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans[/url] personal loans with bad credit personal loan no credit check direct online payday loans [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] loan no credit check credit loans online no credit check loans [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans with no credit check[/url]
  โดย lderstine@regiopost.trade วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 9:00:34 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3299
debt consolidation loans for bad credit best debt consolidation loans loan no bank account [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]personal loans for debt consolidation[/url] bad credit personal loans guaranteed approval credit loans guaranteed approval bad credit installment loans guaranteed [url=https://guaranteedapproval.us.org/]bad credit personal loans guaranteed approval[/url] loan application pdf personal loans for people with bad credit personal loans bad credit [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loans bad credit[/url] poor credit loans loan from personal loans fast [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]personal loans for poor credit[/url] loans with no credit loans with no credit check legitimate payday loans [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]loans without credit[/url] unsecured personal loan secured loan secured loans [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]small personal loans[/url] loans bad credit loan bad credit loan bad credit [url=https://loanbadcredit.us.com/]personal loan bad credit[/url] loans for bad credit small loans for bad credit america loan [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]loans for bad credit[/url] get cash online personal loans unsecured personal loan [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans[/url] private loan private lenders private loan [url=https://loanservices.us.org/]private loans[/url]
  โดย kathip@regiopost.trade วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 10:31:30 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3300
personal loans unsecured personal loans for debt consolidation online installment loan companies [url=https://personalloansfordebtconsolidation.us.com/]debt consolidation loans for bad credit[/url] unsecured personal loans unsecured personal loans payday loans compare [url=https://unsecuredpersonalloans.us.com/]unsecured loans[/url] loan bad credit loan bad credit cash advance 2017 [url=https://loanbadcredit.us.com/]personal loans bad credit[/url] payday loan lenders only personal loans bad credit online payday cash advance [url=https://personalloanswithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] loans for poor credit best loans for bad credit loans with poor credit [url=https://loansforpoorcredit.us.com/]loans for poor credit[/url] personal loans personal loans comparison best personal loans [url=https://personal-loans.us.org/]personal loans online[/url] loan no credit check no credit check loans loans with no credit [url=https://loanswithnocreditcheck.us.com/]teacher loan[/url] personal loan for bad credit small loans for bad credit loans for bad credit [url=https://loans-for-bad-credit.us.com/]loans for bad credit[/url] guaranteed payday loans installment loans guaranteed poor credit loans guaranteed approval [url=https://guaranteedapproval.us.org/]installment loans guaranteed[/url] specialized loan services private loans loan services [url=https://loanservices.us.org/]loans offer[/url]
  โดย havetoser9@rainmail.win วันที่ 23 พ.ย. 2561 : 10:34:05 AM น. IP : 5.188.210.8

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com