แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 3201
personal loan bad credit personal loans for people with bad credit personal loans for people with bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url]
  โดย rosina@rainmail.win วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 5:34:05 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3202
loan with bad credit low apr loans need a loan with bad credit [url=https://loan2019.us.com/]loan[/url] e*press cash advance cash advance cash advance america scam [url=https://cash-advance.us.org/]payday loan bad[/url] online loans no credit cash money payday loans loans online [url=https://loans-online.us.org/]monthly loan[/url] payday loans no credit check guaranteed payday loans national cash advance [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans[/url] cash installment loan debt relief services personal loans for bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loan bad credit[/url] online loans no credit check no credit check loans easy loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]online loans no credit check[/url] small loans for bad credit loans for bad credit loan for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] payday loan payday loans bad credit installment loan [url=https://loanpayday.us.org/]bad credit payday loans[/url] online payday loans t* loan transfer advance loans [url=https://advanceloan.us.com/]advance cash loan[/url] installment loans for bad credit loans in las vegas online loans bad credit instant approval [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url]
  โดย meagan@pochtar.men วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 5:58:03 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3203
[url=https://prednisone20.com/]prednisone[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin hfa 90 mcg[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis buy[/url] [url=https://lasi*40.com/]order lasi* with no prescription[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol[/url]
  โดย guyattech@probbo*.com วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 6:10:46 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3204
best car loans auto loans online auto loans for e*cellent credit [url=https://autoloan2019.com/]auto loan rate[/url]
  โดย allie@regiopost.trade วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 6:36:58 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3205
[url=https://ventolin90.com/]ventolin[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol inhaler[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi*[/url]
  โดย histar@probbo*.com วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 7:07:22 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3206
cialis toothache http://cialisle.com - cialis cialis flushed face cialis online high dose of cialis cialis online can you take more than one 5mg cialis a day
  โดย kuiliyutkuyrhd@gmail.com วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 7:24:40 PM น. IP : 31.43.87.234

ความคิดเห็นที่ 3207
purchase cialis buy cialis liquid tadalafil buy cialis online generic
  โดย hghssb22bsfah6@gmail.com วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 7:25:37 PM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 3208
cbd oil or capsules for pain relief for sale reviews of cbd oil for an*iety cbd oil for pain relief dosage CBD Oil cbd oil benefits pdf factsheet cbd oil cbd oil for sale near me cbd oil cbd oil for dogs reviews CBD Oil what cbd oil is best for pain with reviews cbd oil benefits for women cbd oil for dogs dosage for pain cbd oil cbd oil reviews cbd oil cbd oil for pain for sale CBD Oil cbd oil for sale amazon thera CBD Oil
  โดย mattresso3@gmail.com วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 7:29:01 PM น. IP : 178.137.80.124

ความคิดเห็นที่ 3209
[url=https://prednisone20.com/]prednisone 20mg[/url] [url=https://albuterolhf.com/]buy albuterol[/url] [url=https://ventolin90.com/]buy ventolin[/url] [url=https://cialisq.com/]buy generic cialis online[/url] [url=https://lasi*40.com/]buy lasi* without a prescription[/url]
  โดย apmsrb@probbo*.com วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 7:39:28 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3210
[url=https://lasi*40.com/]lasi* without a prescription[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin hfa[/url] [url=https://cialisq.com/]buy cialis online[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone 10[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol[/url]
  โดย krislaw6@probbo*.com วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 8:17:51 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3211
[url=http://albuterolhf.com/]albuterol inhalers not prescription required[/url] [url=http://cialisq.com/]where to buy cialis[/url] [url=http://prednisone20.com/]prednisone[/url] [url=http://lasi*40.com/]100 mg lasi* no prescription[/url] [url=http://ventolin90.com/]ventolin for sale[/url]
  โดย crystaln@probbo*.com วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 8:35:10 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3212
free search people.com myspace search for people without logging in how to search for people search people philippines uva people search zoosk search for people
  โดย gaastalfw7gq*78@gmail.com วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 10:04:58 PM น. IP : 46.118.123.82

ความคิดเห็นที่ 3213
payday loans online no credit check online loans no credit apply for a loan [url=https://loans-online.us.org/]credit consolidation loans[/url] fast cash advance payday loan cash advance loan loans with cosigner [url=https://advanceloan.us.com/]advance loan[/url] e*press cash advance cash advance online cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] payday loans no credit guaranteed payday loans guaranteed payday loans [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans no credit check[/url] directloans loan process loan with bad credit [url=https://loan2019.us.com/]loan[/url] online payday loan lenders debt consolidation with bad credit online loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]payday loans lenders[/url] small loans for bad credit bank personal loans debt consolidation loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]debt consolidation loans for bad credit[/url] loan quick payday loan payday loans for bad credit [url=https://loanpayday.us.org/]loan payday[/url] online payday loans for bad credit personal loan for bad credit personal loans for people with bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] installment loans for bad credit installment loans for bad credit guaranteed payday loan [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url]
  โดย jasonoreilly1@regiopost.trade วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 10:09:46 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3214
e*press cash advance online payday loans california online cash advance [url=http://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] loan bad credit loan online payday loan direct lenders [url=http://loan2019.us.com/]loan[/url] direct lender loan online loans bad credit instant approval installment loans no credit [url=http://installmentloansforbadcredit.us.org/]small installment loans[/url] personal loans for people with bad credit cash advance utah personal loans for people with bad credit [url=http://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] loan board online loans no credit check short term loans [url=http://onlineloansnocreditcheck.us.com/]online loans no credit check[/url] payday loans payday loans payday loans [url=http://paydayloans.us.com/]same day payday loans no credit check[/url] payday loans loan payday payday loans online [url=http://loanpayday.us.org/]payday loans[/url] cash loans online cash loans online loans online [url=http://loans-online.us.org/]bad credit online loans[/url] loans bad credit regions loans loan consolidation companies [url=http://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] advance loan payday advance loans immediate loans [url=http://advanceloan.us.com/]cash advance payday loan[/url]
  โดย mcrmjr@rainmail.win วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 10:17:27 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3215
[url=https://ventolin90.com/]ventolin hfa inhaler[/url] [url=https://lasi*40.com/]buy lasi* without a prescription[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis[/url] [url=https://prednisone20.com/]cheap prednisone[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol 90 mcg inhaler[/url]
  โดย meiwei@probbo*.com วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 10:29:50 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3216
purchase viagra online generic viagra viagra australia viagra online
  โดย ns166b3vsw1jf3@gmail.com วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 10:46:49 PM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 3217
online plus lawsuit be77 were do they sell online pills
  โดย gretta.smirnova.88@mail.ru วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 11:30:50 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3218
[url=https://lasi*40.com/]lasi* 80 mg[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol no prescription[/url] [url=https://cialisq.com/]buy cialis[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone 10mg pack[/url]
  โดย qmumala@probbo*.com วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 12:06:31 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3219
what is debt relief cash advance loans cash advance loan [url=https://advanceloan.us.com/]payday advance loans[/url]
  โดย eladia@regiopost.trade วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 12:25:23 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3220
tadalafil generic buy cialis online cialis pill ๏ปฟcialis online
  โดย bsbsyj5fsfh8ji@gmail.com วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 1:35:43 AM น. IP : 178.159.37.97

ความคิดเห็นที่ 3221
online loans bad credit instant approval installment loans for bad credit installment loans [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]loan servicing primelending[/url]
  โดย swampfo*73mama@rainmail.win วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 1:41:57 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3222
viagra samples generic viagra viagra brand name viagra generic
  โดย hbdsrvdss2ahdr2@gmail.com วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 2:40:30 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 3223
advance loans long term personal loans advance loan [url=https://advanceloan.us.com/]internet payday loan[/url] loan loan loan [url=https://loan2019.us.com/]a loan with bad credit[/url] same day payday loans no credit check payday loans in dallas t* payday loans [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans no credit[/url] money facts online loans no credit check loans online no credit check [url=https://loans-online.us.org/]how to get a personal loan with bad credit[/url] same day cash loans online installment loans bad credit installment loans guaranteed [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url] cash advance reputable payday loans reputable payday loans [url=https://cash-advance.us.org/]loan bad credit[/url] online loans no credit check loan no credit check online loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]quick cash loans no credit check[/url]
  โดย awatts5@regiopost.trade วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 2:52:10 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3224
click for beginners go to this web-site website here what is it worth check my site my sources what do you think look at here recommended you read super fast reply his response check this out site helpful resources Get More Information
  โดย mattressy6@gmail.com วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 3:03:33 AM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 3225
[url=https://ventolin90.com/]ventolin hfa[/url] [url=https://prednisone20.com/]buy prednisone without a prescription[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi* without a prescription[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis 5mg daily[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol[/url]
  โดย soleil4ent@probbo*.com วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 3:17:54 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3226
[url=https://lasi*40.com/]buy lasi* without a prescription[/url] [url=https://cialisq.com/]buy generic cialis[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol inhalers[/url] [url=https://ventolin90.com/]buy ventolin online[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone 10[/url]
  โดย loise@probbo*.com วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 5:40:58 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3227
[url=https://cialisq.com/]best price for cialis[/url] [url=https://ventolin90.com/]buy ventolin[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi*[/url] [url=https://prednisone20.com/]purchase prednisone for dogs online without a prescription[/url]
  โดย fourthadam@probbo*.com วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 6:40:51 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3228
[url=https://albuterolhf.com/]proair albuterol inhaler[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone[/url] [url=https://ventolin90.com/]online ventolin[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi*[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis[/url]
  โดย glen091@probbo*.com วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 9:01:18 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3229
auto loan auto loan current car loan interest rates [url=https://autoloan2019.com/]auto loans online[/url]
  โดย sandijskregers@rainmail.win วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 10:58:10 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3230
[url=https://cialisq.com/]generic cialis uk[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin hfa 90 mcg[/url] [url=https://lasi*40.com/]buy lasi* without a prescription[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone[/url]
  โดย justinhall8@probbo*.com วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 11:02:41 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3231
[url=http://ventolin90.com/]ventolin inhaler[/url]
  โดย wgswain@probbo*.com วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 11:28:53 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3232
payday loans no credit payday online payday loans no credit check [url=http://paydayloans.us.com/]payday loans no credit[/url]
  โดย gorman101@rainmail.win วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 12:37:16 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3233
auto loan rates by credit score 1.99 auto loan best auto loans [url=https://autoloan2019.com/]auto loan[/url]
  โดย lauriceschneider@rainmail.win วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 1:20:15 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3234
[url=http://ventolin90.com/]ventolin order[/url] [url=http://cialisq.com/]cialis[/url] [url=http://lasi*40.com/]buy lasi* without a prescription[/url] [url=http://prednisone20.com/]prednisone[/url] [url=http://albuterolhf.com/]albuterol[/url]
  โดย miket743@probbo*.com วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 2:22:22 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3235
[url=https://albuterolhf.com/]albuterol[/url] [url=https://lasi*40.com/]buy lasi*[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone 10[/url] [url=https://cialisq.com/]canadian cialis online[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin inhaler[/url]
  โดย emelina@probbo*.com วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 3:45:49 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3236
short term loans for bad credit loans for bad credit loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]online loans for bad credit[/url] payday loan payday loan loan payday [url=https://loanpayday.us.org/]payday loan[/url] cash advance loans payday loans denver cash advance loans [url=https://advanceloan.us.com/]fast cash advance payday loan[/url] installment loans installment loans installment loans [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]payday loan stores[/url] e*press cash advance cash advance cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]online cash advance[/url] loan interest free loans a loan with bad credit [url=https://loan2019.us.com/]compare loan rates[/url] best personal loans for bad credit personal loans for poor credit cash loan now [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]payday loans illinois[/url] online loans no credit loans online online loans no credit [url=https://loans-online.us.org/]online loans no credit check[/url] payday loans no credit check loans without cosigner same day payday loans no credit check [url=https://paydayloans.us.com/]same day payday loans no credit check[/url] payday now online loans no credit check fast loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]money mutual[/url]
  โดย whitley@rainmail.win วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 4:47:13 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3237
fast cash advance cash advance cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]loans now[/url]
  โดย vickiptinnerello@regiopost.trade วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 6:28:48 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3238
where to buy viagra online buy generic viagra viagra online without prescription generic viagra
  โดย nw5jfdh2bah6@gmail.com วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 7:18:30 PM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 3239
payday loans no checks same day payday loans no credit check payday loans [url=https://paydayloans.us.com/]loans lenders[/url]
  โดย cpell92770@regiopost.trade วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 7:38:18 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3240
no teletrack payday loans direct lenders online loans no credit check loans online [url=https://loans-online.us.org/]loans online no credit check[/url] loans in columbus ohio payday loans payday loans [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans[/url] cash installment loans personal loans for people with bad credit personal loans for bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loan for bad credit[/url] loans bad credit loan bad credit loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loan for bad credit[/url] payday advance loan advance loan cash advance loans [url=https://advanceloan.us.com/]direct loan lenders[/url] no credit check loans online loans no credit check online loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]quick cash loans no credit check[/url] no credit check signature loans payday loans vancouver bc e*press cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] get a loan with bad credit online loan bad credit quick loans [url=https://loan2019.us.com/]bad credit loan[/url] bad credit installment loans installment loans for bad credit installment loans for bad credit [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans no credit check[/url] payday loan loans without credit check short term loans direct lenders [url=https://loanpayday.us.org/]payday loan online[/url]
  โดย marisha@rainmail.win วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 7:44:33 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3241
advance loan cash advance payday loan advance loan [url=http://advanceloan.us.com/]no credit check lenders only[/url]
  โดย wabcjb1@regiopost.trade วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 10:02:14 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3242
quick cash loans no credit check personal loan no credit check personal loan no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]payday loans nj[/url]
  โดย nonchalant312@rainmail.win วันที่ 20 พ.ย. 2561 : 11:36:36 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3243
loans with no income payday loans bad credit payday loans [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans no credit[/url] cash advance cash advance cash advances [url=https://cash-advance.us.org/]medical loan[/url] same day loans no credit personal loans for people with bad credit personal loans for people with bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]las vegas payday loan[/url] loans for bad credit installment loan loan for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] installment loans for bad credit installment loans for bad credit bad credit installment loans [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]personal loans poor credit[/url] america advance advance payday loan payday advance loans [url=https://advanceloan.us.com/]payday advance loan[/url] need a loan with bad credit payday loans comparison loan with bad credit [url=https://loan2019.us.com/]loan[/url] loan with no credit loans online no credit check loans online [url=https://loans-online.us.org/]online loans no credit check[/url] cash loan payday payday loans online payday loans [url=https://loanpayday.us.org/]bad credit payday loans[/url] loans with no credit check online loans no credit check online loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]fast loans no credit check[/url]
  โดย emailme1@regiopost.trade วันที่ 21 พ.ย. 2561 : 3:22:50 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3244
loan payday payday loans henderson nv payday loan [url=https://loanpayday.us.org/]bad credit payday loans[/url]
  โดย maritalu@rainmail.win วันที่ 21 พ.ย. 2561 : 5:14:32 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3245
best auto loans best auto loans for e*cellent credit auto loans for e*cellent credit [url=https://autoloan2019.com/]auto loan[/url]
  โดย muscbill@pochtar.men วันที่ 21 พ.ย. 2561 : 5:45:40 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3246
[url=https://cialisq.com/]buy cialis[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi* without a prescription[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin hfa inhaler[/url] [url=https://prednisone20.com/]order prednisone[/url] [url=https://albuterolhf.com/]buy albuterol inhaler[/url]
  โดย olinda@probbo*.com วันที่ 21 พ.ย. 2561 : 6:13:48 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3247
[url=https://lasi*40.com/]lasi* to buy[/url] [url=https://prednisone20.com/]buy prednisone online canada without prescription[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin hfa 90 mcg inhaler[/url] [url=https://cialisq.com/]real cialis online[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol[/url]
  โดย jwarne1@probbo*.com วันที่ 21 พ.ย. 2561 : 7:46:15 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3248
loan company loans online loans online [url=http://loans-online.us.org/]advance loans[/url] holiday money payday loans maryland bad credit installment loans guaranteed [url=http://installmentloansforbadcredit.us.org/]bad credit installment loans guaranteed[/url] advance loan cash advance loans advance loans [url=http://advanceloan.us.com/]commercial loan rates[/url] fast cash advance loans now e*press cash advance [url=http://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] payday loans no credit payday loans payday loans no credit [url=http://paydayloans.us.com/]payday loans[/url] loans for manufactured homes no credit check payday loan online loans no credit check [url=http://onlineloansnocreditcheck.us.com/]spot loans online[/url] loans bad credit loans for bad credit unsecured loans for bad credit [url=http://loans-forbadcredit.us.com/]loan for bad credit[/url] bad credit quick loans guaranteed personal loan payday loans bad [url=http://loan2019.us.com/]get loan online[/url] direct payday loan lender personal loans for people with bad credit credit personal loans [url=http://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for bad credit[/url] loan payday loan payday loan payday [url=http://loanpayday.us.org/]loan payday[/url]
  โดย jlim@pochtar.men วันที่ 21 พ.ย. 2561 : 8:43:15 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3249
fast cash advance cash advance credit check payday [url=http://cash-advance.us.org/]loans for 1000[/url] loan loans for self employed loan [url=http://loan2019.us.com/]get a loan with bad credit[/url] emergency cash loans loans for bad credit quicken personal loans [url=http://loans-forbadcredit.us.com/]loan for bad credit[/url] advance loan fast cash cash advance payday loan [url=http://advanceloan.us.com/]money quick[/url] online loans no credit check loan no credit check online loans no credit check [url=http://onlineloansnocreditcheck.us.com/]unsecured debt consolidation[/url] installment loans need cash now bad credit installment loans [url=http://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url] loans online online loans online loans no credit [url=http://loans-online.us.org/]loans online[/url] loan payday payday loans online loan payday [url=http://loanpayday.us.org/]payday loan online[/url] need money today personal loans for people with bad credit payday loan instant cash [url=http://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for poor credit[/url] loan online bank loans for bad credit same day payday loans no credit check [url=http://paydayloans.us.com/]americash loans[/url]
  โดย kcn39@rainmail.win วันที่ 21 พ.ย. 2561 : 8:54:12 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3250
no check payday loans payday loans online no credit check loans online [url=https://loans-online.us.org/]loans online[/url]
  โดย ira@pochtar.men วันที่ 21 พ.ย. 2561 : 10:16:00 AM น. IP : 5.188.210.7

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com