แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 3151
cash loans online loans online online loans no credit check [url=https://loans-online.us.org/]instant cash loans no credit check[/url] long term personal loans debt consolidation bad credit advance loans [url=https://advanceloan.us.com/]quickenloans[/url] loan payday cash loan payday instant payday loans online [url=https://loanpayday.us.org/]loan payday[/url] consolidation loans for bad credit cash loans for bad credit small loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]consolidation loans for bad credit[/url] small loans without credit checks installment loans for bad credit bad credit installment loans guaranteed [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url] loans for people personal loans for people with bad credit personal loans with bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]cash til payday loan[/url] payday loans payday loans all payday lenders [url=https://paydayloans.us.com/]online loans direct lender[/url] loan payday loan vancouver bad credit loan [url=https://loan2019.us.com/]get a loan with bad credit[/url] cash advance payday cash advance loans now [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] loans offer online loans no credit check loans with no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]quick and easy loans[/url]
  โดย ashlee@rainmail.win วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 1:21:31 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3152
cash now loans cash advance cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]fast cash advance[/url] installment loans for bad credit installment loans for bad credit cash till payday loans [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]bad credit installment loans[/url] loans online immediate payday loans loans online [url=https://loans-online.us.org/]online loans[/url] online loans no credit check loan board easy loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]reputable debt consolidation companies[/url] personal loans for people with bad credit same day loans no credit credit personal loans [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] payday loan online get a loan with bad credit need cash [url=https://loanpayday.us.org/]loan payday[/url] advance loan payday advance loans payday cash advance loan [url=https://advanceloan.us.com/]bad credit debt consolidation[/url] loan for bad credit payday 2 *bo* one best loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]consolidation loans for bad credit[/url] get a loan without credit online payday loans florida payday loans no brokers [url=https://loan2019.us.com/]loan process[/url] how much loan can i afford payday loans payday loans bad credit [url=https://paydayloans.us.com/]guaranteed payday loans[/url]
  โดย esteban@regiopost.trade วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 1:31:27 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3153
[url=http://albuterolhf.com/]proair albuterol inhaler[/url] [url=http://lasi*40.com/]order lasi*[/url] [url=http://ventolin90.com/]ventolin[/url] [url=http://cialisq.com/]buy generic cialis online[/url] [url=http://prednisone20.com/]generic prednisone without prescription[/url]
  โดย tttooley@probbo*.com วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 4:17:15 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3154
[url=https://albuterolhf.com/]albuterol generic[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone 10 mg[/url] [url=https://lasi*40.com/]buy lasi* without a prescription[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin spray[/url]
  โดย lsrmcbride@probbo*.com วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 4:26:01 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3155
cash money payday loans loans online loans online [url=http://loans-online.us.org/]cash loans online[/url] debt consolidation loans for bad credit unsecured personal loans loans bad credit [url=http://loans-forbadcredit.us.com/]debt consolidation loans for bad credit[/url] personal loan approval money loans no credit loan payday [url=http://loanpayday.us.org/]loans dallas t*[/url] loan provider installment loans for bad credit loan servicing primelending [url=http://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url] e*press cash advance fast cash advance cash advance [url=http://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] payday loans bad credit payday loans bad credit same day payday loans no credit check [url=http://paydayloans.us.com/]payday loans[/url] las vegas payday loan cash loan now 1 hour loan [url=http://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loan for bad credit[/url] online loans no credit check easy loans no credit check quick cash loans no credit check [url=http://onlineloansnocreditcheck.us.com/]personal loan eligibility calculator[/url] cash advance loan loans las vegas nv advance loans [url=http://advanceloan.us.com/]advance loans[/url] same day cash loan bad credit quick loans need a loan with bad credit [url=http://loan2019.us.com/]guaranteed payday loans[/url]
  โดย jlogan6455@pochtar.men วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 4:58:42 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3156
[url=https://cialisq.com/]buy cialis online[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi* without a prescription[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin inhaler[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone[/url]
  โดย nastynate2313@probbo*.com วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 5:09:55 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3157
how hard is it to get prescription for viagra http://viagrans.com/ buy viagra will viagra help premature buy viagra buying viagra turkey buy viagra what is the best way to take a viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 6:13:17 AM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 3158
[url=https://albuterolhf.com/]proair albuterol inhaler[/url] [url=https://cialisq.com/]buy generic cialis online[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone 20 mg[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi* 40mg[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin[/url]
  โดย setas36@probbo*.com วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 7:29:30 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3159
personal loans for people with bad credit personal loans for bad credit personal loans for people with bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] online loans for bad credit loan installment debt consolidation loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] advance payday loan advance loans advance loan [url=https://advanceloan.us.com/]advance loans[/url] instant payday loans online ez money loan payday [url=https://loanpayday.us.org/]payday loans for bad credit[/url] online loans no credit check loan no credit check online loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]payday loans direct deposit[/url] e*press cash advance borrow money with bad credit payday loans compare [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] cash till payday rise loans bad credit quick loans [url=https://loan2019.us.com/]online loans instant[/url] best debt consolidation loans approved by bbb loan without checking account loans with monthly payments [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]payday loans new orleans[/url] online loans no credit check loans online online loans no credit check [url=https://loans-online.us.org/]loan poor credit[/url] payday loans no credit check personal easy fast payday loans [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans no credit[/url]
  โดย tanjafranzen@rainmail.win วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 8:48:21 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3160
auto loan auto loan auto loan rates [url=https://autoloan2019.com/]auto loan[/url]
  โดย patrina@regiopost.trade วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 9:14:11 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3161
aarp auto insurance quote car insurance general car insurance quote [url=http://autousabing.com/]read this[/url] cheap full coverage auto insurance what is cheapest car insurance home & auto insurance affordable car insurance cheap auto insurance [url=http://autousapremium.com/]car insurance in ri[/url]
  โดย saerj4@gmail.com วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 9:14:32 AM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 3162
on line payday loans debt consolidation loans for bad credit loans for bad credit [url=http://loans-forbadcredit.us.com/]small loans for bad credit[/url] fast cash advance fast money online credit check payday [url=http://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] loans online loans online elastic loans [url=http://loans-online.us.org/]best payday loans online[/url] online loans no credit check instant approval online loans no credit check online loans no credit check [url=http://onlineloansnocreditcheck.us.com/]no credit check loans[/url] payday loan instant cash personal loans with bad credit personal loans for people with bad credit [url=http://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]payday loan bad credit[/url] advance loan payday advance loans cash advance [url=http://advanceloan.us.com/]what is debt relief[/url] loans online no credit check direct lender bad credit installment loans [url=http://installmentloansforbadcredit.us.org/]online loans bad credit instant approval[/url] get a loan with bad credit bad credit quick loans payday loans no brokers [url=http://loan2019.us.com/]bad credit quick loans[/url] loan payday payday loan services payday loans [url=http://loanpayday.us.org/]cash loan payday[/url] payday lenders bad credit unsecured guaranteed payday loans [url=http://paydayloans.us.com/]payday loans[/url]
  โดย dlyubic@regiopost.trade วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 9:20:53 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3163
loan payday payday loans online no fa*ing loan payday [url=http://loanpayday.us.org/]payday loans[/url] loan debt consolidation a loan with bad credit payday loan vancouver [url=http://loan2019.us.com/]loans for business[/url] online installment loans direct lenders online loans bad credit instant approval emergency cash assistance [url=http://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url] loans now loan poor credit loans online [url=http://loans-online.us.org/]online loans[/url] advance loan advance cash loan cash advance loans [url=http://advanceloan.us.com/]advance cash loan[/url]
  โดย reenie1284@rainmail.win วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 10:04:14 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3164
herbal viagra in uk http://www.cialisloq.com generic cialis overnight forum.hr viagra lowest price generic cialis walmart pharmacy pricing for viagra generic cialis what does taking viagra feel like
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 11:00:49 AM น. IP : 31.43.87.234

ความคิดเห็นที่ 3165
viagra samples viagra generic viagra without prescription [url=http://genericonlineviaqra.com/]generic viagra online[/url]
  โดย a959gwcr@gmail.com วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 12:08:42 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 3166
easy loans no credit check no fa*ing payday loans no telecheck payday loans [url=http://onlineloansnocreditcheck.us.com/]loan no credit check[/url]
  โดย gorman101@pochtar.men วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 2:50:39 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3167
no credit check signature loans cash advance loan cash advance payday loan [url=https://advanceloan.us.com/]payday advance loans[/url] installment personal loan bad credit personal loans for people with bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loan bad credit[/url] payday loans no credit payday loans denver colorado payday loans [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans[/url] cash advance consolidation debt cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]e*press cash advance[/url] small loans for bad credit best loans for bad credit best loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] loan loan loan no credit [url=https://loan2019.us.com/]loan with bad credit[/url] need cash fast loans online cash loans online [url=https://loans-online.us.org/]payday loans online no credit check[/url] installment loans online loans bad credit instant approval installment loans for bad credit [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]bad credit installment loans[/url] money mutual quick cash loans no credit check online loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]online loans no credit check[/url] loan without credit check no credit check payday loan online [url=https://loanpayday.us.org/]loan payday[/url]
  โดย looch791ny@regiopost.trade วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 3:11:43 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3168
cbd oil benefits [url=https://cbdoilcompanies.com/]cbd oil for pain relief dosage[/url] cbd oil for pain relief where to buy [url=https://cbdoilcompanies.com/]CBD Oil[/url] cbd oil benefits for copd [url=https://cbdoilcompanies.com/cbd-oil-benefits-pdf-factsheet.html]CBD Oil[/url] reviews on where to buy cbd oil for dogs [url=https://cbdoilcompanies.com/2016-cannabis-laws-in-jamaica.html]CBD Oil[/url] cbd oil benefits for skin [url=https://cbdoilcompanies.com/marijuana-legalization.html]CBD Oil[/url] cbd oil for pain and an*iety cbd oil for dogs cbd oil for dogs with cancer cbd oil cbd oil reviews complaints cbd oil cbd oil for dogs with allergies CBD Oil cbd oil reviews and complaints CBD Oil
  โดย mattressrc@gmail.com วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 3:51:44 PM น. IP : 178.137.80.124

ความคิดเห็นที่ 3169
bad credit payday loans loan payday payday loans in north carolina [url=https://loanpayday.us.org/]payday loans for bad credit[/url] bad credit loan loan online payday loan direct lenders [url=https://loan2019.us.com/]loan[/url] online cash advance payday advance online payday loans california [url=https://cash-advance.us.org/]cash advances[/url] loans online payday loans online no credit check payday loans online no credit check [url=https://loans-online.us.org/]payday loans delaware[/url] personal loans for people with bad credit personal loans with bad credit same day [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loan bad credit[/url] advance loan advance cash loan advance loan [url=https://advanceloan.us.com/]advance payday loan[/url]
  โดย helenchavezrn@rainmail.win วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 4:41:17 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3170
[url=https://albuterolhf.com/]proair albuterol inhaler[/url] [url=https://cialisq.com/]buy generic cialis online[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi* pill[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone 10mg pack[/url]
  โดย cwtrich@probbo*.com วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 5:19:02 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3171
what is an auto insurance quote classic auto insurance autousabing.com auto insurance in te*as car insurance mn direct car insurance cheap auto insurance car insurance in ky home & auto insurance
  โดย saer8p@gmail.com วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 6:02:36 PM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 3172
payday loans for bad credit i need a loan payday loans no direct deposit required [url=https://loanpayday.us.org/]loan payday[/url] small personal loans with bad credit personal loan bad credit personal loan for bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loan bad credit[/url] loan installment online cash advance cash advance online [url=https://cash-advance.us.org/]cash advances[/url] loan no credit check online loans no credit check instant approval no fa*ing payday loans [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]online loans no credit check[/url] loans for bad credit loans for bad credit loan for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]payday loans missouri[/url] loans online cash lenders online loans no credit [url=https://loans-online.us.org/]best payday loans online[/url] payday advance loan advance loan advance loan [url=https://advanceloan.us.com/]usa cash net[/url] loan no credit loan debt bad credit quick loans [url=https://loan2019.us.com/]2000 loans[/url] installment loans for bad credit bad credit installment loans guaranteed installment loans for bad credit [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url] cash loan now guaranteed payday loans payday loans bad credit [url=https://paydayloans.us.com/]best personal loans[/url]
  โดย jcraghill@pochtar.men วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 6:20:36 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3173
[url=https://prednisone20.com/]prednisone 20 mg[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi*[/url] [url=https://albuterolhf.com/]proair albuterol[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin[/url]
  โดย kimberely@probbo*.com วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 7:14:36 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3174
advance loan cash advance loan cash advance loans [url=https://advanceloan.us.com/]advance loans[/url] payday loans no credit payday loans no credit payday loans bad credit [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans no checking account[/url] loans in chicago loans online no credit check online loans no credit check [url=https://loans-online.us.org/]loans online[/url] need a loan immediately loan with bad credit loan [url=https://loan2019.us.com/]cash advance loans direct lender[/url] quick money online free installment loans no credit check installment loans for bad credit [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url] payday loans for bad credit payday loans for bad credit loan payday [url=https://loanpayday.us.org/]payday loans[/url] debt consolidation loan calculator personal loans for people with bad credit personal loans for bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] bad credit personal loan small loans for bad credit online paydayloans [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]consolidation loans for bad credit[/url] loan with low interest no credit check loans loan interest rates [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]online loans no credit check[/url] fast cash advance cash advance avant loans [url=https://cash-advance.us.org/]cash america loans[/url]
  โดย raelene@regiopost.trade วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 8:53:23 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3175
[url=https://ventolin90.com/]buy cheap ventolin[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi* generic[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis[/url] [url=https://albuterolhf.com/]buy albuterol inhaler[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone 10[/url]
  โดย dharris@probbo*.com วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 10:56:30 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3176
cash advance payday loan with no credit check loan bad credit [url=https://cash-advance.us.org/]e*press cash advance[/url] online loans no credit check quick cash loans no credit check no credit check loans [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]fast loans no credit check[/url] payday loan instant cash guaranteed approval payday loans same day loans no credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]credit personal loans[/url] loans for bad credit loans for bad credit loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]small loans for bad credit[/url] instant payday loans online loan payday cash loan payday [url=https://loanpayday.us.org/]payday loans online[/url] loans online loans online online loans no credit [url=https://loans-online.us.org/]loan lenders online[/url] advance payday loan easy to get payday loans advance loan [url=https://advanceloan.us.com/]payday money[/url] a loan with bad credit bad credit quick loans loan [url=https://loan2019.us.com/]loan[/url] payday loans money advance payday loans bad credit [url=https://paydayloans.us.com/]guaranteed payday loans[/url] installment loans for bad credit installment loans for bad credit installment loans for bad credit [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans[/url]
  โดย jmjensen55@rainmail.win วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 11:15:39 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3177
advance loan payday advance loans apply for loans [url=https://advanceloan.us.com/]advance cash loan[/url]
  โดย mahel8@pochtar.men วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 11:40:41 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3178
online loans no credit check online loans no credit check loans online instant approval [url=http://onlineloansnocreditcheck.us.com/]online loans no credit check[/url] loans up to 1000 low cost payday loans advance loan [url=http://advanceloan.us.com/]cash advance loan[/url] loans for bad credit loans for bad credit loans com [url=http://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] bad credit installment loans guaranteed installment loans for bad credit installment loans for bad credit [url=http://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url] loan no credit a loan with bad credit loan [url=http://loan2019.us.com/]free money loan[/url] same day payday loans no credit check national cash advance guaranteed payday loans [url=http://paydayloans.us.com/]payday loans bad credit[/url] bad credit payday loans cash loan payday loan payday [url=http://loanpayday.us.org/]payday loans for bad credit[/url] online loans no credit no hassle loans business loans with no credit check [url=http://loans-online.us.org/]best payday loans online[/url] cash advance cash advance online cash advance [url=http://cash-advance.us.org/]fast cash advance[/url] loans for business low rate payday loans personal loans for people with bad credit [url=http://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loan bad credit[/url]
  โดย smithdarren88@pochtar.men วันที่ 18 พ.ย. 2561 : 11:43:05 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3179
payday loans online no credit check loan with no credit payday loans online no credit check [url=https://loans-online.us.org/]payday loans online no credit check[/url] personal loan bad credit personal loans for people with bad credit credit personal loans [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]short term loans online[/url] loans for bad credit loan status loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]cash loans for bad credit[/url]
  โดย alking@pochtar.men วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 12:04:52 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3180
online loans no credit check personal loan interest rate loan no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]easy loans no credit check[/url] payday loan online payday loan online online loan companies [url=https://loanpayday.us.org/]loan payday[/url] personal loans with bad credit personal loans for people with bad credit long term payday loans [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loan bad credit[/url] payday loans same day payday loans no credit check term loans [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans bad credit[/url] payday loan vancouver advanced cash short term loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url]
  โดย km28ford@pochtar.men วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 12:43:57 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3181
loans with no credit check online loans no credit check loans with no credit check [url=http://onlineloansnocreditcheck.us.com/]quick cash loans no credit check[/url] payday loans in pa money loan fast online loans for bad credit [url=http://loans-forbadcredit.us.com/]loan for bad credit[/url] bad credit personal loans guaranteed approval how payday loans work bad credit installment loans [url=http://installmentloansforbadcredit.us.org/]instant personal loan[/url] personal loans bad credit personal loans bad credit personal loans with bad credit [url=http://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans bad credit[/url] cash loan now payday loans auto loans guaranteed approval [url=http://paydayloans.us.com/]loans rates[/url] loans online loans online no credit check loans online [url=http://loans-online.us.org/]personal loan payments calculator[/url] payday cash advance payday advance san diego e*press cash advance [url=http://cash-advance.us.org/]i need cash now[/url] payday loan online loan payday loan payday [url=http://loanpayday.us.org/]loan payday[/url] advance cash loan credit loans no credit check fast cash advance payday loan [url=http://advanceloan.us.com/]advance loan[/url] bad credit loan loan loan [url=http://loan2019.us.com/]loan[/url]
  โดย predvaskrsich@pochtar.men วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 1:21:31 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3182
[url=https://prednisone20.com/]prednisone[/url] [url=https://cialisq.com/]generic cialis without prescription[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol inhaler no prescription[/url] [url=https://ventolin90.com/]buy ventolin on line[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi*online[/url]
  โดย latonia@probbo*.com วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 3:32:35 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3183
[url=https://prednisone20.com/]cheapist price for prednisone without prescription[/url]
  โดย coreyco*@probbo*.com วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 5:15:23 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3184
payday loans short loans payday loans [url=http://paydayloans.us.com/]unsecured loans lenders[/url] online loans no credit check online loans no credit check bad credit home loans [url=http://onlineloansnocreditcheck.us.com/]online loans no credit check[/url] payday loans salt lake city loans online loans online [url=http://loans-online.us.org/]payday loans online no credit check[/url] personal loans for poor credit personal loans for people with bad credit small personal loans with bad credit [url=http://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] installment loans no credit check installment loan installment loans for bad credit [url=http://installmentloansforbadcredit.us.org/]no credit checks payday loans[/url] e*press cash advance cash advance online cash advance [url=http://cash-advance.us.org/]cash advance[/url]
  โดย mkalliney@pochtar.men วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 5:34:25 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3185
loans online online loans no credit apply for a loan online [url=https://loans-online.us.org/]first american loans[/url] unsecured personal loans for bad credit payday loans payday loans no credit check [url=https://paydayloans.us.com/]same day payday loans no credit check[/url] loan payday loan payday loans from banks [url=https://loanpayday.us.org/]loan companies for people with bad credit[/url] short term loan rates loan for bad credit payday loans on line [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] cash advance loans online credit personal loans personal loans bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]direct payday loan lender[/url] advance loan loan repayment program advance loan [url=https://advanceloan.us.com/]advance loan[/url] online loans no credit check loan no credit check loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]loan qualifications[/url] bad credit quick loans a loan with bad credit a loan with bad credit [url=https://loan2019.us.com/]loan no credit[/url] bad credit installment loans installment loans for bad credit installment loans [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]small loans without credit checks[/url] cash advance online cash advance cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]dollar loan[/url]
  โดย irina@pochtar.men วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 5:59:36 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3186
loan need a loan with bad credit a loan with bad credit [url=https://loan2019.us.com/]bad credit loan[/url] fast cash advance cash advance cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] best debt consolidation loans approved by bbb loans for bad credit loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]pay day loans online[/url] loans for fair credit personal loans guaranteed loans up [url=https://loans-online.us.org/]cash loans online[/url] loan payoff online loans no credit check online loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]payday loans direct deposit[/url] payday loans bad credit payday loans payday loans ga [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans bad credit[/url] installment loans for bad credit bad credit installment loans bad credit installment loans [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans no credit[/url] personal loans for people with bad credit small loans for bad credit internet payday loans [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans with bad credit[/url] payday loans loan payday loan payday [url=https://loanpayday.us.org/]payday loans[/url] personal loan application advance payday loan advance cash loan [url=https://advanceloan.us.com/]credit loans no credit check[/url]
  โดย karma@rainmail.win วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 6:24:25 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3187
[url=https://albuterolhf.com/]albuterol[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi*[/url] [url=https://prednisone20.com/]presnidone without a prescription[/url] [url=https://cialisq.com/]buy cialis online[/url] [url=https://ventolin90.com/]buy ventolin inhaler[/url]
  โดย valerio@probbo*.com วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 6:49:04 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3188
cialis for sale cialis cheap what is tadalafil online cialis
  โดย hwshwe5ydgsr2@gmail.com วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 7:50:13 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 3189
[url=https://prednisone20.com/]buy prednisone online cheap[/url] [url=https://ventolin90.com/]order ventolin from canada no prescription[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi*[/url] [url=https://albuterolhf.com/]buy albuterol inhaler[/url]
  โดย johnpittroff@probbo*.com วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 9:01:56 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3190
[url=http://cialisq.com/]cialis[/url]
  โดย shacker@probbo*.com วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 10:38:56 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3191
hemp oil with cbd for sale in california cbd oil for sale online and reviews cbd oil gummies recipe cbd oil cbd oil for pain relief where to buy CBD Oil diamond cbd oil reviews complaints cbd oil cbd oil benefits for women CBD Oil cbd oil for sale in usa cheap using cbd oil for pain control reviews on where to buy cbd oil for dogs cbd oil best cbd oil for pain an*iety and sleep cbd oil hemp oil with cbd for sale in california CBD Oil cbd oil for arthritis pain control CBD Oil
  โดย mattress1z@gmail.com วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 10:53:37 AM น. IP : 178.137.80.124

ความคิดเห็นที่ 3192
auto loan auto loan rates auto loan rates [url=https://autoloan2019.com/]car loans bad credit[/url]
  โดย csoule@rainmail.win วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 11:47:47 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3193
installment loans for bad credit bad credit installment loans loan over the phone [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans no credit[/url] need a loan with bad credit loan with bad credit online payday loans kansas [url=https://loan2019.us.com/]loan[/url] payday loans no fa* loans for bad credit payday loans in pa [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]direct lenders[/url] payday loans direct lender online direct lenders [url=https://loanpayday.us.org/]loan interest rate[/url] fast cash advance payday loan advance loans payday loans america [url=https://advanceloan.us.com/]advance loan[/url] personal loan no credit check no credit check loans new payday loan companies [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]no teletrack payday loans direct lenders[/url] money fast online payday loans no credit guaranteed payday loans [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans[/url] payday loan with no credit check cash advances cash advances [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] loans online no credit check loan without bank account cash loans online [url=https://loans-online.us.org/]loans online[/url] personal loans for people with bad credit personal loans for people with bad credit loans online direct lenders [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]installment[/url]
  โดย cherylwalker69@regiopost.trade วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 11:53:58 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3194
no credit check loans loan relief online loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]1500 cash[/url]
  โดย felipa@regiopost.trade วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 12:41:42 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3195
online et pfizer be77 online en ligne gratuit
  โดย gretta.smirnova.88@mail.ru วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 1:03:38 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3196
do i need a prescription for cialis in me*ico http://cialisle.com - cialis online taking 2 10mg cialis buy cialis daily cialis therapy cialis metoprolol and cialis interaction
  โดย kuiliyutkuyrhd@gmail.com วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 3:00:03 PM น. IP : 31.43.87.234

ความคิดเห็นที่ 3197
[url=http://albuterolhf.com/]albuterol inhaler no prescription.[/url]
  โดย ingrid@probbo*.com วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 3:38:54 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3198
[url=http://cialisq.com/]cialis buy[/url]
  โดย sharyl@probbo*.com วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 4:34:58 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3199
no fa* installment loans loan a loan with bad credit [url=https://loan2019.us.com/]loan debt[/url] payday loans payday loans bad credit guaranteed payday loans [url=https://paydayloans.us.com/]ezmoney payday loans[/url] loan request personal loans for people with bad credit guaranteed online loans [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loan bad credit[/url]
  โดย malik9121@rainmail.win วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 4:46:39 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3200
loan payday cash loan payday cash loan payday [url=https://loanpayday.us.org/]loan payday[/url] online loans no credit check loans online no credit check payday advances online [url=https://loans-online.us.org/]loans online[/url] very bad credit payday loans consumer lending personal loan bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]installment[/url] installment loans no credit check installment loan bad credit online loans bad credit instant approval [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans[/url] cash advance loans payday advance loan advance loan [url=https://advanceloan.us.com/]advance loan[/url] online loans no credit check loan no credit check apply for loan [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]online loans no credit check[/url] bad credit loans reviews indian reservation loans loan [url=https://loan2019.us.com/]loan online[/url] payday loans payday loans fast money loan [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans[/url] e*press cash advance online cash advance fast cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]payday loans without credit check[/url] consolidation loans for bad credit on line payday loans online payday loans instant approval [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url]
  โดย gfisher1@pochtar.men วันที่ 19 พ.ย. 2561 : 5:13:39 PM น. IP : 5.188.210.10

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com