แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 3101
installment loans for bad credit installment loans for bad credit bad credit installment loans guaranteed [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]short cash loans[/url] instant loans no credit check online cash advance cash advances [url=https://cash-advance.us.org/]best online loans[/url] payday 2 blt bad credit payday loans payday loans [url=https://loanpayday.us.org/]bad credit payday loans[/url] loans online online loans loans online [url=https://loans-online.us.org/]no direct deposit payday loans[/url] payday loan lenders not brokers personal loans bad credit personal loan bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]short term loans no credit[/url]
  โดย mitchpd*@pochtar.men วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 4:39:31 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3102
cialis coupon buy cialis cialis soft cialis buy
  โดย bsd9o33jfsfh8ji@gmail.com วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 5:00:34 AM น. IP : 178.159.37.97

ความคิดเห็นที่ 3103
advance payday loan cash til payday bad credit direct lenders [url=http://advanceloan.us.com/]cash advance payday loan[/url] cash loans online payday loans online no credit check online loans [url=http://loans-online.us.org/]loans online[/url] payday direct lenders installment loans loan for debt consolidation [url=http://installmentloansforbadcredit.us.org/]bad credit installment loans guaranteed[/url]
  โดย acityapart@pochtar.men วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 6:00:12 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3104
[url=https://cialisq.com/]buy generic cialis[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi* without script[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol medication[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin hfa 90 mcg[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone for sale[/url]
  โดย tktong@probbo*.com วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 6:18:16 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3105
[url=https://cialisq.com/]buy cheap cialis online[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi* without a prescription[/url] [url=https://albuterolhf.com/]cost of albuterol[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone 10[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin inhaler[/url]
  โดย edwingalant*@probbo*.com วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 6:44:33 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3106
[url=https://ventolin90.com/]ventolin inhaler[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi*[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis drug[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol[/url]
  โดย yon@probbo*.com วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 6:45:38 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3107
loan bad credit loan need a loan with bad credit [url=http://loan2019.us.com/]get a loan with bad credit[/url] online loans no credit check installment plans no telecheck payday loans [url=http://onlineloansnocreditcheck.us.com/]instant payday loan[/url] installment loans for bad credit online loans bad credit instant approval installment loans [url=http://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans no credit[/url] loan for 2000 cash advance loan advance loan [url=http://advanceloan.us.com/]advance loan[/url] personal loans for people with bad credit personal loans with bad credit small personal loans with bad credit [url=http://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]loans in pa[/url] cash advance cash advance cash advance [url=http://cash-advance.us.org/]cash advance[/url]
  โดย barinessel@rainmail.win วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 8:24:03 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3108
[url=https://prednisone20.com/]no prescription prenisone[/url]
  โดย pm9700@probbo*.com วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 9:12:11 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3109
[url=https://lasi*40.com/]lasi* no preiscription[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis[/url] [url=https://ventolin90.com/]buy ventolin on line[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol no prescription[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone 20mg[/url]
  โดย viprofessionals@probbo*.com วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 9:34:16 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3110
discount cialis buy cialis cialis soft tabs buy cialis
  โดย hbdsrvdsahdr2@gmail.com วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 9:57:00 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 3111
[url=https://albuterolhf.com/]albuterol cost[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone 20mg[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis[/url] [url=https://ventolin90.com/]buy ventolin[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi* without a prescription[/url]
  โดย jenniferj3@probbo*.com วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 12:19:44 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3112
cash advance online loans bad credit instant approval installment loans for bad credit [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]get cash now loans[/url]
  โดย ava@regiopost.trade วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 12:30:28 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3113
personal loans for poor credit payday loans online instant approval cash installment loans [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for poor credit[/url] no credit check loans online loans no credit check loans with no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]short term loans[/url] payday loan best personal loans online cash loan payday [url=https://loanpayday.us.org/]loan payday[/url] cash advance today loan loan [url=https://loan2019.us.com/]same day cash loan[/url] compare personal loans payday loans no credit payday loans no credit check [url=https://paydayloans.us.com/]loans lenders[/url] advance loan quicken loans arena advance cash loan [url=https://advanceloan.us.com/]advance cash loan[/url]
  โดย mitchpd*@rainmail.win วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 12:42:16 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3114
loans online best payday loans online online loans no credit check [url=https://loans-online.us.org/]loans online[/url] payday loans loans in raleigh nc payday loans [url=https://paydayloans.us.com/]same day payday loans no credit check[/url] small personal loans with bad credit personal loan bad credit personal loan for bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]payday loan bad credit[/url] loan no credit check online loans no credit check loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]personal loans no credit check[/url] guaranteed loans need a loan with bad credit low apr loans [url=https://loan2019.us.com/]loan[/url] free payday loans loan payday payday loans for bad credit [url=https://loanpayday.us.org/]prosper loans[/url]
  โดย laurah219@pochtar.men วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 2:19:15 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3115
fast cash advance payday loan payday loans sacramento advance loan [url=https://advanceloan.us.com/]advance loans[/url] payday loans payday loans no credit payday loans no credit check [url=https://paydayloans.us.com/]borrow money fast[/url] payday 2 blt payday loans payday loans for bad credit [url=https://loanpayday.us.org/]loan payday[/url] loans for bad credit loans for bad credit social loan [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]small loans for bad credit[/url] cash advances fast cash advance e*press cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]fast cash advance[/url]
  โดย joana@pochtar.men วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 2:46:46 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3116
installment loans for bad credit bad credit installment loans guaranteed loans no credit check [url=http://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url] inbo* loan fast cash advance payday loans compare [url=http://cash-advance.us.org/]cash advance online[/url] payday loans no credit payday loans payday loans [url=http://paydayloans.us.com/]loans in columbus ohio[/url] cash loan payday ez money payday loans nevada [url=http://loanpayday.us.org/]bad credit payday loans[/url] personal loans no credit check personal loan no credit check personal loan no credit check [url=http://onlineloansnocreditcheck.us.com/]online loans no credit check[/url] loans online loans online loans online [url=http://loans-online.us.org/]what is an installment[/url] quick loans no credit check same day loans houston t* loan online [url=http://loan2019.us.com/]loan without checking account[/url] advance loan personal loans application pioneer loans [url=http://advanceloan.us.com/]cash advance payday loan[/url] small personal loan debt consolidation loans for bad credit small loans for bad credit [url=http://loans-forbadcredit.us.com/]unsecured loans for bad credit[/url] personal loans for people with bad credit personal loans bad credit personal loan for bad credit [url=http://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans with bad credit[/url]
  โดย rep3022@pochtar.men วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 2:50:54 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3117
short term loans for bad credit loans for bad credit loan installment [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] online cash advance e*press cash advance 12 month loans [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] loan payday online loan companies loan payday [url=https://loanpayday.us.org/]payday loans cincinnati[/url] payday loans no fa* advance payday loan ohio payday loans [url=https://advanceloan.us.com/]advance loans[/url] a loan with bad credit need a loan with bad credit loan no credit [url=https://loan2019.us.com/]get a loan with bad credit[/url] no credit check loans online no credit check cash loans online [url=https://loans-online.us.org/]loans online[/url] payday loans same day payday loans no credit check same day payday loans no credit check [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans[/url] installment loans for bad credit sonic payday installment loans for bad credit [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url] personal loan no credit check best loan loan no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]online loans no credit check[/url] personal loans for people with bad credit personal loans for people with bad credit small personal loans with bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loan bad credit[/url]
  โดย claudinobuta@regiopost.trade วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 3:50:56 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3118
search people for free no charge alberta people search rutgers people search search peoples tweets people search white pages search people by name and city
  โดย gaastalftahewgs@gmail.com วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 4:09:25 PM น. IP : 46.118.123.82

ความคิดเห็นที่ 3119
[url=https://albuterolhf.com/]buy albuterol inhaler[/url]
  โดย kbiser@probbo*.com วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 4:26:22 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3120
[url=https://albuterolhf.com/]albuterol inhaler[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi* 40 mg[/url] [url=https://prednisone20.com/]buy prednisone[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis[/url]
  โดย ardath@probbo*.com วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 4:50:21 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3121
loan payday loan payday loans online instant approval 5000 [url=https://loanpayday.us.org/]loan payday[/url] online loans bad credit instant approval installment loans for bad credit sonic payday [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]start up loan[/url] payday loans no credit guaranteed payday loans payday loans [url=https://paydayloans.us.com/]same day payday loans no credit check[/url] advance loan advance loan payday advance loan [url=https://advanceloan.us.com/]bad credit loans with payments[/url] loans for bad credit loans for bad credit loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] online loans no credit check personal loans no credit check personal loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]money now[/url] loans online online loans loans online [url=https://loans-online.us.org/]one hour payday loan[/url] cash advance online cash advance loan b [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance online[/url] directloans cash advance today loan [url=https://loan2019.us.com/]loan no credit[/url] personal loans for people with bad credit personal loans for poor credit personal loans for people with bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loan bad credit[/url]
  โดย bdma*22@rainmail.win วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 5:24:37 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3122
best payday loans online payday loans online no credit check online loans direct lenders only [url=https://loans-online.us.org/]online loans[/url] fast cash advance e*press cash advance cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance online[/url] advance loan cash advance loan advance loans [url=https://advanceloan.us.com/]fast cash advance payday loan[/url] personal loans for people with bad credit personal loan bad credit small personal loans with bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]direct lending reviews[/url] ne*t day payday loan installment loans for bad credit online loans bad credit instant approval [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]personal loans poor credit[/url] payday loans bad credit guaranteed payday loans payday loans denver colorado [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans bad credit[/url]
  โดย larryd@rainmail.win วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 6:02:26 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3123
small loans without credit checks installment loans for bad credit installment loans [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]online loans bad credit instant approval[/url] loans online loans online loans online [url=https://loans-online.us.org/]online loans no credit[/url] cash loan payday payday loans las vegas loan payday [url=https://loanpayday.us.org/]loan payday[/url] debt consolidation loans for bad credit payday loans best loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loan bad credit[/url] advance cash loans personal loans for people with bad credit 3000 loan [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loan for bad credit[/url]
  โดย mcmbouw@rainmail.win วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 8:22:44 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3124
unsecured loans for bad credit consolidation loans for bad credit best loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loan interest[/url]
  โดย tsherman02840@rainmail.win วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 9:06:44 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3125
[url=https://albuterolhf.com/]proair albuterol inhaler[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin[/url] [url=https://lasi*40.com/]generic lasi*[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone[/url]
  โดย pv@probbo*.com วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 10:12:29 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3126
auto loan auto title loans near me auto loans online [url=https://autoloan2019.com/]auto loan[/url]
  โดย swhite0@pochtar.men วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 10:29:59 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3127
auto loan auto loan auto loan [url=https://autoloan2019.com/]auto loan rates[/url]
  โดย desilaloo@pochtar.men วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 2:31:45 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3128
online online uk discount 35ef packs online
  โดย artur.emelyanov.1988@mail.ru วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 2:53:53 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3129
buy cheap viagra online online viagra buy viagra soft Viagra prescription
  โดย abgbadwva1jf3@gmail.com วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 4:17:53 AM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 3130
[url=https://lasi*40.com/]lasi* purchase[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis canada online[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol[/url]
  โดย marie@probbo*.com วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 4:32:44 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3131
what are the side effects of female viagra http://www.viagraeiu.com viagra is viagra blue all the way through viagra spike a drink with viagra buy generic viagra my boyfriend secretly taking viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 6:23:15 AM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 3132
[url=https://albuterolhf.com/]albuterol nebulizer[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone 10 mg[/url] [url=https://ventolin90.com/]buy ventolin on line[/url] [url=https://lasi*40.com/]where to buy lasi*[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis[/url]
  โดย fchenize@probbo*.com วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 6:48:32 AM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3133
0c00 cialis erfahrungen levitra cheap cialis buy cialis precio de cialis en costa rica
  โดย artur.emelyanov.1988@mail.ru วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 7:17:17 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3134
online loans bad credit instant approval installment loans for bad credit installment loans for bad credit [url=http://installmentloansforbadcredit.us.org/]emergency payday loans online[/url] payday loan payday loan online affordable payday loans [url=http://loanpayday.us.org/]loan payday[/url] loan need a loan with bad credit loan no credit [url=http://loan2019.us.com/]bad credit quick loans[/url] loans for bad credit installment loan online loans in colorado springs [url=http://loans-forbadcredit.us.com/]consolidation loans for bad credit[/url] personal loans guaranteed online loans no credit loan without bank account [url=http://loans-online.us.org/]payday loans online no credit check[/url] advance cash loan advance loan cash til payday [url=http://advanceloan.us.com/]advance cash loan[/url] online cash advance online cash advance cash advance [url=http://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] personal loans for people with bad credit 3000 loan personal loans with bad credit [url=http://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loan for bad credit[/url] same day payday loans no credit check payday loans no credit check payday loans no credit [url=http://paydayloans.us.com/]guaranteed payday loans[/url] loans with no credit check quick cash loans no credit check loan no credit check [url=http://onlineloansnocreditcheck.us.com/]no credit check loans[/url]
  โดย consstery@regiopost.trade วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 9:55:20 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3135
is there a generic for viagra http://cialisrol.com buy cialis online will there ever be generic viagra buy cialis online viagra head rush buy cialis online can you use too much viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 10:52:14 AM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 3136
[url=https://lasi*40.com/]lasi*[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis purchase[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol inhaler[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin inhaler[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone[/url]
  โดย barryhand@probbo*.com วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 11:02:47 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3137
cash advance online cash advance online cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] get a loan with bad credit need a loan with bad credit payday loans no brokers [url=https://loan2019.us.com/]loan[/url] payday loans bad credit unsecured personal loans for bad credit loans with no income [url=https://paydayloans.us.com/]loans in raleigh nc[/url] loan payday loan payday payday loans [url=https://loanpayday.us.org/]loan payday[/url] installment loans no credit check bad credit installment loans installment loans for bad credit [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans[/url] small personal loans with bad credit personal loans for people with bad credit installment [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]loans for people[/url] loans online guaranteed approval advance loan cash advance loans [url=https://advanceloan.us.com/]advance loan[/url] loans no credit check lenders payday loans online no credit check loans online [url=https://loans-online.us.org/]online loans[/url] payday loans in cleveland ohio online loans for bad credit small loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] online loans no credit check no teletrack payday loan companies loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]quick cash loans no credit check[/url]
  โดย nan@regiopost.trade วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 11:06:56 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3138
auto loans rates best auto loans for e*cellent credit used car loans [url=http://autoloan2019.com/]best auto loans[/url]
  โดย becki@regiopost.trade วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 11:23:20 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3139
[url=http://albuterolhf.com/]albuterol[/url]
  โดย gailjerry@probbo*.com วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 1:55:54 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3140
best auto loans for e*cellent credit td bank auto loan advantage auto loans [url=https://autoloan2019.com/]best car loan rates 2018[/url]
  โดย ko7@pochtar.men วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 2:14:42 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3141
housing loans cash advance cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]e*press cash advance[/url]
  โดย ira@pochtar.men วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 2:26:16 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3142
online online aus england 35ef enter site super active online
  โดย artur.emelyanov.1988@mail.ru วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 3:52:40 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3143
[url=https://lasi*40.com/]lasi*[/url] [url=https://ventolin90.com/]albuterol ventolin[/url] [url=https://albuterolhf.com/]proair albuterol inhaler[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis where to buy[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone[/url]
  โดย leifbli*t@probbo*.com วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 3:59:34 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3144
[url=https://prednisone20.com/]prednisone 10mg pack[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin hfa 90 mcg inhaler[/url] [url=https://cialisq.com/]discount cialis online[/url] [url=https://lasi*40.com/]lasi* furosemide[/url]
  โดย a*ale*ander@probbo*.com วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 4:14:14 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3145
viagra generic viagra generic sublingual viagra viagra online
  โดย hgsgbsg00sgfdh2bah6@gmail.com วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 8:10:56 PM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 3146
cash advance online cash advance consumer lending [url=https://cash-advance.us.org/]payday cash advance[/url]
  โดย bear3dog@rainmail.win วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 8:58:27 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3147
small loans for bad credit loans for bad credit best payday loans direct lender [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loan bad credit[/url] loan payday payday loan unsecured loan [url=https://loanpayday.us.org/]e*tended payday loans[/url] a loan with bad credit payday loans oregon bad credit score loans [url=https://loan2019.us.com/]loan with bad credit[/url] internet payday loans personal loans for people with bad credit personal loan bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]credit personal loans[/url] payday cash advance cash advance online online cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] payday loan denver quick cash loans no credit check online loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]quick cash loans no credit check[/url] fast cash advance payday loan advance loan advance loan [url=https://advanceloan.us.com/]loans las vegas nv[/url]
  โดย jdiadora1117@regiopost.trade วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 10:25:00 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3148
[url=https://cialisq.com/]generic cialis 20 mg[/url]
  โดย leanna@probbo*.com วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 10:48:19 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3149
auto loan subprime auto loans best auto loans [url=http://autoloan2019.com/]car loan rates 2018[/url]
  โดย roadrunnertreefarm@rainmail.win วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 11:45:30 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3150
personal loans for people with bad credit payday loans new orleans quick loans 100 approval [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]small personal loans with bad credit[/url] payday loans ohio direct loan program payday loans online no credit check [url=https://loans-online.us.org/]loans online[/url] fast cash advance payday loan payday loans poor credit online payday loan reviews [url=https://advanceloan.us.com/]loans for bad credit uk[/url] loans for bad credit loans bad credit best loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans bad credit[/url] online payday loans florida loan cash advance today [url=https://loan2019.us.com/]loan[/url] loans same day easy loans no credit check fast loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]loans no credit check[/url]
  โดย tbrown8234@pochtar.men วันที่ 17 พ.ย. 2561 : 11:53:53 PM น. IP : 5.188.210.10

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com