แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 3051
a4c2 just try online 20 price online thailand
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 9:46:43 PM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3052
payday loans payday loans online no credit check best payday loans online [url=http://paydayloans.us.org/]payday loans online no credit check[/url] online payday loans no credit check payday payday [url=http://payday.us.com/]payday loans no credit[/url] quick loan for bad credit web loans loans no bank account [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]direct consolidation loan[/url] really bad credit loans safe online payday loans payday advances [url=http://paydayadvance2018.com/]online loans for bad credit[/url] where can i get a loan with bad credit need a loan with bad credit advance online [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]loans for bad credit[/url] same day payday loans payday loans online payday loans online [url=http://paydayloansonline2018.com/]payday loan online[/url] loan network online loans instant approval instant loans online [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]no credit check payday loans[/url] bad credit loans guaranteed approval installment loans guaranteed loans bad credit [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]best loans for bad credit[/url] personal loan no credit check loans no credit no credit loans [url=http://nocredit.us.com/]no credit loans[/url] same day payday loans no credit check payday loans no fa*ing loans comparison [url=http://loans.us.org/]pay day loans online[/url]
  โดย romanroyer@pochtar.men วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 10:24:09 PM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 3053
ta med viagra till thailand http://viagraeiu.com http://viagraeiu.com is it legal to order viagra from overseas generic sildenafil viagra trong dua hau http://viagraeiu.com is it legal to order viagra from canadian
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 11:16:02 PM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 3054
private lenders for personal loans payday loans payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] payday loans online payday loans no fa*ing payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loan online[/url] loan places loans loans for fair credit [url=https://loans.us.org/]personal loans no credit[/url]
  โดย bjornforberger@pochtar.men วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 11:33:55 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3055
cash payday loans online payday loans small loans no credit check [url=http://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] payday advance payday advance online payday advance [url=http://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] loans with bad credit loan with bad credit loans for bad credit [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]installment loans direct[/url] cash same day best online loans instant approval online loans instant approval [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] payday online payday loans no credit check payday [url=http://payday.us.com/]payday cash advance loans[/url] best payday loans online loan application form best payday loans online [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]payday loans online no fa*ing[/url] loans loans e*plained no credit check loan [url=http://loans.us.org/]loans with no credit check[/url] payday loans online no fa* payday loans payday loans online [url=http://paydayloansonline2018.com/]payday loans no fa*[/url] bad credit loans bad credit personal loans bad credit personal loans guaranteed approval [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]payday loans lake charles[/url] need money to pay bills loans no credit housing loans [url=http://nocredit.us.com/]personal loans no credit[/url]
  โดย asantina@regiopost.trade วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 11:39:39 PM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 3056
quick personal loans bad credit loans for bad credit holiday loans [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]rates on personal loans[/url] advance cash america best online loans instant approval payday loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] online payday advance payday advance loan payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url]
  โดย vickiptinnerello@pochtar.men วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 11:50:38 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3057
1571 safe buy viagra canada viagra online pharmacy viagra recreational drug
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 12:10:04 AM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3058
a4c2 try it cheapest online on net online online i recommend online north shore
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 1:57:57 AM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3059
a4c2 ab wann darf man online kaufen online online online prices for cheapest online
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 2:10:56 AM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3060
a4c2 online italia rom online online try it discount online onlilne
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 2:32:18 AM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3061
bad credit personal loans loans for 1000 bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]loans bad credit[/url] loan shops loans with bad credit loan by phone [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]www cash advance[/url] personal loans no credit no credit loans loans with no credit [url=https://nocredit.us.com/]loan no credit[/url]
  โดย susanspencer777@pochtar.men วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 2:55:29 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3062
online new zealand price 916a vendo online onlineo
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 4:43:15 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3063
1571 viagra naturale marocco http://ph-365d1-2-0.com/ - viagra online bestalla viagra sakert
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 4:52:28 AM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3064
online ne*t day air 916a online online australia paypal
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 4:55:23 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3065
1571 200mg of viagra http://ph-365d1-2-0.com/ - cheap viagra cialis oder viagra foru
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 5:04:52 AM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3066
loans for bad credit online loans for bad credit loan bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]consolidation loans for bad credit[/url] online loans no credit check loans online loans online [url=https://loans-online.us.org/]payday lenders bad credit[/url] payday loans maryland small installment loans installment loans for bad credit [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]online loans bad credit instant approval[/url] usa cash net fast cash advance payday loan advance cash loan [url=https://advanceloan.us.com/]loans online instant approval no credit check[/url] personal loans for bad credit personal loan for bad credit personal loan bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]small personal loans with bad credit[/url] loan payday loan direct lenders online payday loans florida [url=https://loan2019.us.com/]bad credit loan[/url] payday loans online payday loans loan payday [url=https://loanpayday.us.org/]payday loan[/url] payday loans payday loans bad credit payday loans no credit [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans no credit check[/url] online loans no credit check payday loans hamilton fast loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]america advance[/url] ez payday cash cash advance cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]online cash advance[/url]
  โดย sharuni@rainmail.win วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 6:06:12 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3067
advance loan payday advance loans loans to pay off credit cards [url=https://advanceloan.us.com/]fast cash advance payday loan[/url] loan without checking account online loans no credit check loan today [url=https://loans-online.us.org/]debt relief companies[/url] borrow money now online loans no credit check easy loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]loan no credit check[/url] loans for bad credit loans bad credit california cash advance [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] personal loan for bad credit small personal loans with bad credit credit personal loans [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] payday loans payday loan 500 loans no credit check [url=https://loanpayday.us.org/]multiple payday loans[/url] loan till payday loan online fast payday loan online [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans[/url] loan get a loan with bad credit best cash advance loans [url=https://loan2019.us.com/]need a loan with bad credit[/url] e*press cash advance cash advance e*press cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]remodeling loans[/url] installment loans no credit installment loans for bad credit online loans bad credit instant approval [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans[/url]
  โดย cscherr@pochtar.men วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 7:12:22 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3068
eb4a viagra generic fast shipping cheap viagra viagra generic get viagra in canada gnc
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 7:56:15 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3069
eb4a buy viagra now discount virus viagra generic viagra viagra 100mg sildenafil pfizer
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 8:01:48 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3070
loan unsecured personal loans for bad credit online payday loan direct lenders [url=https://loan2019.us.com/]title loans near me[/url] e*press cash advance cash advance cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url] payday loans loan payday loan payday [url=https://loanpayday.us.org/]loan payday[/url] bad credit installment loans installment loans for bad credit bad credit installment loans [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]loans in illinois[/url] online loans no credit online loans no credit check cash loans online [url=https://loans-online.us.org/]loan without bank account[/url] payday loans nj personal loan rates comparison online loans no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]personal loans no credit check[/url] cash advance payday loan advance cash loan payday loans hawaii [url=https://advanceloan.us.com/]advance loan[/url] payday loans payday loans auto loans guaranteed approval [url=https://paydayloans.us.com/]loans online instant approval 5000[/url] personal loans for poor credit personal loans for people with bad credit credit personal loans [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]credit personal loans[/url] debt consolidation loans for bad credit discover personal loans loan bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url]
  โดย jettmanbo@regiopost.trade วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 8:05:58 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3071
eb4a il pfizer viagra uk il prezzo generic viagra viagra generic viagra uk overnight shipping
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 8:09:45 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3072
a4c2 wow online delivered one day http://ph-365d1-2-1.com/ - online online online recreational drug
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 8:28:24 AM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3073
order viagra buy generic viagra viagra generic viagra online
  โดย adb4bsqfbsgwcr@gmail.com วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 9:31:29 AM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 3074
advance payday loan advance cash loan cash advance payday loan [url=https://advanceloan.us.com/]national cash advance[/url] payday loans no credit check payday loans no credit payday loans no credit check [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans mn[/url] consolidation loans for bad credit consolidation loans for bad credit loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] apply for personal loan installment loans no credit online loans bad credit instant approval [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]bad credit installment loans guaranteed[/url] loans online best payday loans online online loans [url=https://loans-online.us.org/]payday loans online no credit check[/url] personal loan for bad credit personal loan bad credit personal loan for bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]alternatives to payday loans[/url] loan no credit direct lenders immediate payment loans loan debt [url=https://loan2019.us.com/]bad credit quick loans[/url] fast loans no credit check personal loans no credit check loans with no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]loans online application[/url] quick loans no credit check same day loan payday online instant loans same day [url=https://loanpayday.us.org/]bad credit payday loans[/url] cash advance online payday cash advance payday cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url]
  โดย tonytom1958@pochtar.men วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 12:35:05 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3075
personal loans for people with bad credit personal loans for people with bad credit personal loans for people with bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]payday loans definition[/url] loanme payday loans payday loans america [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans[/url] top rated payday loans quick cash loans no credit check loans with no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]no credit check loans[/url] loan loan with bad credit loan [url=https://loan2019.us.com/]get a loan with bad credit[/url] debt loan payday loan with bad credit immediate loans for bad credit [url=https://loans-online.us.org/]loans for poor credit[/url] cash advances consumer lending best online loans [url=https://cash-advance.us.org/]online cash advance[/url]
  โดย aurelia@rainmail.win วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 12:58:42 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3076
c01a generisches online gut http://ph-393c5-3-1.com/ online gnrique online
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 12:59:51 PM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3077
what happens if a girl takes viagra Viagra without a doctor prescription viagra online pharmacy generic viagra
  โดย abdgwesb3vsw1jf3@gmail.com วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 1:50:06 PM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 3078
[url=http://albuterolhf.com/]albuterol inhaler[/url]
  โดย albertopanter@probbo*.com วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 2:20:40 PM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3079
[url=https://albuterolhf.com/]albuterol[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin hfa inhaler[/url] [url=https://cialisq.com/]buy cialis[/url] [url=https://lasi*40.com/]buy lasi* without a prescription[/url]
  โดย kkempe@probbo*.com วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 3:07:00 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3080
online registration loans instant approval online loans no credit check loans online no credit check [url=http://loans-online.us.org/]online payday loans las vegas[/url] bad credit payday loans payday loan online payday loans online [url=http://loanpayday.us.org/]payday loan[/url] advance loan advance payday loan advance cash loan [url=http://advanceloan.us.com/]cash advance loan[/url] cash advance network indian payday loans loans bad credit [url=http://loans-forbadcredit.us.com/]loan for bad credit[/url] e*press cash advance online cash advance payday cash advance [url=http://cash-advance.us.org/]fast cash advance[/url] personal loans for people with bad credit personal loans for people with bad credit personal loans with bad credit [url=http://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for people with bad credit[/url] payday loans credit debt consolidation payday loans no credit [url=http://paydayloans.us.com/]payday loans[/url] payday loans no teletrack check guaranteed loan bad credit installment loans [url=http://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans no credit check[/url] online payday loans florida payday cash loan need a loan with bad credit [url=http://loan2019.us.com/]bad credit quick loans[/url] short loans online loans no credit check payday now [url=http://onlineloansnocreditcheck.us.com/]online loans no credit check[/url]
  โดย jolene@regiopost.trade วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 3:27:05 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3081
tadalafil citrate ๏ปฟcialis cialis without prescription online cialis
  โดย hwshwe5ydr2@gmail.com วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 4:45:10 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 3082
[url=https://prednisone20.com/]prednisone[/url] [url=https://ventolin90.com/]no prescription ventolin[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol mdi[/url] [url=https://cialisq.com/]where to buy cialis[/url] [url=https://lasi*40.com/]buy lasi* without a prescription[/url]
  โดย gerda@probbo*.com วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 5:47:58 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3083
online originale per comprare 916a were to online online in nj
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 6:55:14 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3084
la vente de online au ru 916a online price per pill
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 6:59:49 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3085
can i take online im 16 916a free online pack
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 7:08:23 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3086
mi*ing sudafed and viagra http://cialisrol.com buy cialis is there a difference between generic viagra buy generic cialis health e*press viagra cialis online viagra and high blood sugar
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 7:24:12 PM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 3087
[url=https://prednisone20.com/]prednisone price[/url]
  โดย jettmanbo@probbo*.com วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 7:28:30 PM น. IP : 5.188.210.57

ความคิดเห็นที่ 3088
30 day payday loan cash advance online cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url]
  โดย salmac7@pochtar.men วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 7:30:45 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3089
installment loans no credit installment loans for bad credit cash advance [url=http://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url] payday loans no credit personal loans quick payday loans no credit [url=http://paydayloans.us.com/]online loans direct lender[/url] loan loan loan [url=http://loan2019.us.com/]installment payday loans[/url] payday loans for bad credit payday loans apply online [url=http://loanpayday.us.org/]legit payday loans online[/url] loans online no credit check fast online payday 5000 loans [url=http://loans-online.us.org/]loans online[/url] personal loan bad credit student loan refinancing personal loans for people with bad credit [url=http://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans bad credit[/url] consolidation loans for bad credit loans bad credit loans for bad credit [url=http://loans-forbadcredit.us.com/]payday loans in houston[/url] personal loans no credit check urgent payday loans first payday loans [url=http://onlineloansnocreditcheck.us.com/]payday loan no credit[/url] advance loan advance loans advance loan [url=http://advanceloan.us.com/]cash advance loans[/url] online cash advance cash advance get cash now loans [url=http://cash-advance.us.org/]cash advance[/url]
  โดย natalialangston@pochtar.men วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 8:28:11 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3090
[url=https://prednisone20.com/]prednisone 10mg pack[/url]
  โดย alline@probbo*.com วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 9:07:39 PM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3091
payday loans in charlotte nc ne*t day payday loan bad credit auto loan [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]sonic payday[/url] payday loan payday loans for bad credit loan payday [url=https://loanpayday.us.org/]loan payday[/url] loan no credit check no credit check loans personal loan no credit check [url=https://onlineloansnocreditcheck.us.com/]online loans no credit check[/url] personal loans for people with bad credit personal loans for people with bad credit personal loans for people with bad credit [url=https://personalloansforpeoplewithbadcredit.us.com/]personal loans for poor credit[/url] loan bad credit loan loan [url=https://loan2019.us.com/]bad credit loan[/url] advance loan advance loan advance loan [url=https://advanceloan.us.com/]advance loan[/url] cash advance elastic loans payday cash advance [url=https://cash-advance.us.org/]online cash advance[/url] advance payday loans online loans online personal loans online [url=https://loans-online.us.org/]cash loans online[/url] small loans for bad credit cash loans for bad credit consolidation loans for bad credit [url=https://loans-forbadcredit.us.com/]loans for bad credit[/url] payday loans no credit check guaranteed payday loans payday loans surrey bc [url=https://paydayloans.us.com/]payday loans bad credit[/url]
  โดย jyarger@rainmail.win วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 10:37:45 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3092
same day cash loan a loan with bad credit green loans [url=https://loan2019.us.com/]need a loan with bad credit[/url]
  โดย panthda@regiopost.trade วันที่ 15 พ.ย. 2561 : 11:04:55 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3093
viagra and peyronies http://cialisle*.com/ cheap cialis can you take cialis after viagra cialis generic effe*or and viagra buy cialis what would happen to a woman if she took viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 12:27:48 AM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 3094
c01a kjpe online norge online online only for you original online
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 1:02:06 AM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3095
[url=http://cialisq.com/]cialis tadalafil[/url]
  โดย timothykll@probbo*.com วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 1:36:16 AM น. IP : 5.188.210.58

ความคิดเห็นที่ 3096
loan service installment loans no credit check online loans bad credit instant approval [url=https://installmentloansforbadcredit.us.org/]installment loans for bad credit[/url]
  โดย tristangriffith25@rainmail.win วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 1:48:39 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3097
buy cheap cialis cialis cialis no prescription tadalafil
  โดย hghsbsfah6@gmail.com วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 1:52:47 AM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 3098
c03f viagra naturale marocco http://ph-393c5-2-0.com/ - buy viagra online medicamento viagra 50 mg
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 2:58:37 AM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3099
[url=https://albuterolhf.com/]albuterol[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone 10mg pack[/url] [url=https://ventolin90.com/]buy ventolin inhaler[/url] [url=https://lasi*40.com/]order lasic no prescription[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis[/url]
  โดย ashleighclarke1986@probbo*.com วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 3:18:10 AM น. IP : 5.188.210.56

ความคิดเห็นที่ 3100
[url=https://lasi*40.com/]lasi*[/url] [url=https://albuterolhf.com/]albuterol[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin[/url] [url=https://cialisq.com/]cialis[/url] [url=https://prednisone20.com/]prednisone oral[/url]
  โดย snipsnap@probbo*.com วันที่ 16 พ.ย. 2561 : 3:38:58 AM น. IP : 5.188.210.56

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com