แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 3001
buy cialis without prescription buy cialis cialis tadalafil cialis generic online
  โดย hgsgbsgsgfdh2bah6@gmail.com วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 11:03:37 PM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 3002
loans with bad credit need a loan with bad credit loans with bad credit [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]payday loans seattle[/url] payday loans direct lenders guaranteed payday loans cash payday loans [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]direct lender payday loans[/url] payday advance payday cash advance payday advance loan [url=http://paydayadvance2018.com/]payday advance online[/url] no fa*ing payday loans no credit check loans loans [url=http://loans.us.org/]loans with no credit[/url] no credit check payday loans online loans instant approval online loans for bad credit [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]personal loans application[/url] instant payday loans te*as payday loans payday loans no fa* [url=http://paydayloansonline2018.com/]same day payday loans[/url] online payday loans payday loans 100 approved online payday loans instant approval [url=http://paydayloans.us.org/]no hassle payday loans[/url] payday advance online best loans for bad credit online loans bad credit [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] no credit loans personal loans no credit loan no credit [url=http://nocredit.us.com/]5000 loan[/url] payday small loans for bad credit payday [url=http://payday.us.com/]payday money[/url]
  โดย robertctjr@pochtar.men วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 11:06:50 PM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 3003
super viagra soft tabs [url=http://onlineviphs.com/]online viagra[/url] cheap viagrail cialis one a day [url=http://cialisu*er.com/]cialis online[/url] cialis
  โดย leonida791@viagrakiier.com วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 11:34:18 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3004
loans student loan payday cash payday loans online [url=https://paydayloans.us.org/]where can i get a loan with bad credit[/url] payday loans online what is cash advance payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]microloan[/url] best loans for bad credit bad credit loans bad credit payday loans [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] payday easy loans no credit check no credit check payday loans [url=https://payday.us.com/]payday loans no credit check[/url] payday advance loans payday advance payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]advance payday loan[/url] personal loans with no collateral auto loan with bad credit payday loans illinois [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]a loan with bad credit[/url] personal loans no credit direct loan consolidation no credit loans [url=https://nocredit.us.com/]cash loans no credit check[/url] best payday loans online best payday loans credit loans guaranteed approval [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]direct lender payday loans[/url] loans with no credit loans without credit loan companys [url=https://loans.us.org/]loans[/url] online loans instant approval no credit check payday loans short loans online [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]quicken loans careers[/url]
  โดย rct0213@rainmail.win วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 11:41:54 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3005
1571 cialis chez les jeune cialis generic to buy generic cialis in uk
  โดย selifan.burov.93@mail.ru วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 1:06:19 AM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3006
viagra en ligne gnrique [url=http://onlineviphs.com/]viagra[/url] buy viagracialis professional versand [url=http://cialisu*er.com/]cialis cheap[/url] cialis
  โดย leonida791@viagrakiier.com วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 1:34:33 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3007
a4c2 prezzo online one day online for sale online fiabl
  โดย selifan.burov.93@mail.ru วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 2:01:40 AM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3008
essay writing about my teacher essay writing essay writing [url=http://essaywriting.us.com/]cheap essay writing[/url] do my homework for me it assignment help do my homework for me [url=http://domyhomeworkforme.us.com/]do my chemistry homework[/url] buy essays essay online buy essays online [url=http://buyessays.us.com/]buy essays[/url] custom essay writing rhetorical analysis essay on responsibility write my essays [url=http://essays.us.com/]writing essays[/url] paper writing services writing paper online paper writing services [url=http://paperwritingservice.us.org/]paper writing service[/url]
  โดย helenchavezrn@rainmail.win วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 2:19:09 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3009
best payday loans online apply for loans best payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]direct lender payday loans[/url] online payday loans personal loans calculators payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans online[/url] loan with bad credit loan with bad credit small loans for bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url]
  โดย edc5599@rainmail.win วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 4:25:16 AM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 3010
1571 levitra ou cialis generique [url=http://ph-365d1-2-0.com/]cialis online[/url] cialis precios me*ico
  โดย selifan.burov.93@mail.ru วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 4:58:43 AM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3011
online loans instant approval high interest loans loans las vegas nv [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] advance loan payday advance payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] cash payday loans payday loans direct lenders best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans[/url]
  โดย bear3dog@regiopost.trade วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 5:18:32 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3012
bad credit personal loans 24 hr loans bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]24 hr loans[/url] payday payday advance loans loans no credit check [url=https://payday.us.com/]get cash[/url] loan loans for fair credit no credit check loans [url=https://loans.us.org/]loans direct lender[/url]
  โดย siufun@regiopost.trade วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 5:56:43 AM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 3013
usaa ins auto owners insurance florida usaa auto insurance quote [url=https://usaaautoinsurancequote.com/]usaa quote[/url] auto owners insurance online auto owners insurance online auto-owners [url=https://autoownersinsuranceonline.com/]elephant car insurance[/url] gap coverage auto gap insurance gap insurance for cars [url=https://gapinsuranceforcars.com/]gap insurance for cars[/url] auto-owners insurance buy auto insurance sr22 insurance [url=https://wellsfargoautoinsurance.com/]auto insurance[/url]
  โดย karensherriffs@regiopost.trade วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 6:39:04 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3014
online loans bad credit instant approval loans instant approval online loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]personal loan rate[/url] personal loans with no credit check small loans for bad credit safe online payday loans [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans in maryland[/url] holiday loans online loans las vegas nv prosper loans [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans near me[/url] advance loan payday loan guaranteed approval payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]apply for a loan online[/url] payday loans for very bad credit easy loans no credit check [url=https://payday.us.com/]payday[/url] loans free money loan california cash advance [url=https://loans.us.org/]loans without credit[/url] payday loan online payday loans no fa*ing personal loan [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans online direct lender[/url] personal loans with no collateral no credit loans personal loans no credit [url=https://nocredit.us.com/]cash loans no credit[/url] loans louisiana bad credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]payday loans victoria bc[/url] best payday loans online cash payday loans best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]money payday loans[/url]
  โดย eanyanibo6@regiopost.trade วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 7:02:11 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3015
payday loans quick money online payday loans instant approval [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans online no credit check[/url] cash loans no credit cash loans no credit check usda loan [url=https://nocredit.us.com/]loan no credit[/url] online loans for bad credit loans online instant approval payday loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]best online loans instant approval[/url] bad credit personal loans bad credit loans guaranteed approval best loans for bad credit [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] payday loans no fa* instant cash loan what is cash advance [url=https://paydayloansonline2018.com/]long term loans for bad credit[/url] guaranteed payday loans installment loans no credit check same day best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] bank loan rates advance loan payday loans in houston t* [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance loans[/url] loans colorado springs loans in tucson loans for bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]cash online loans[/url] payday loans no credit check same day loan application form no credit check payday loans [url=https://payday.us.com/]money loans[/url] loans direct pioneer loans consolidation loans with bad credit [url=https://loans.us.org/]apply for a payday loan[/url]
  โดย mlelrn28@rainmail.win วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 7:09:12 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 3016
auto and insurance infinity auto insurance car insurance il car insurance coverage do you agree fremont auto insurance progressive auto insurance car insurance teens car insurance comparison quotes
  โดย treatrtq@gmail.com วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 7:50:45 AM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 3017
a4c2 discount online online [url=http://ph-365d1-2-1.com/]online online online[/url] online terapia
  โดย selifan.burov.93@mail.ru วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 8:04:37 AM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3018
price viagra vs levitra vs [url=http://onlineviphs.com/]viagra[/url] viagra onlinecialis to buy on line [url=http://cialisu*er.com/]cialis[/url] cialis canada
  โดย leonida791@viagrakiier.com วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 8:07:40 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3019
online payday loans no credit check payday loans no credit check [url=https://payday.us.com/]payday[/url] quick loans no credit check same day online payday loans instant approval quick cash loans for bad credit [url=https://paydayloans.us.org/]best payday loans online[/url] payday loans instant approval online loans instant approval money fast and free [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]credit consolidation loans for bad credit[/url]
  โดย martingramann@pochtar.men วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 9:41:37 AM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 3020
online kaufen nrw 370d enter site online super 370d
  โดย leonida791@onlinekiier.com วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 10:45:40 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3021
payday loans no credit check same day easy loans no credit check payday [url=https://payday.us.com/]payday[/url]
  โดย tlbrocks@pochtar.men วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 12:19:58 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 3022
loan no credit check loan no credit check payday [url=https://payday.us.com/]no credit check payday loans[/url] advance payday loan payday advance online payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]missouri payday loan[/url] bad credit personal loans bad credit personal loans bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url]
  โดย eagletow@regiopost.trade วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 12:23:04 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 3023
writing essays write my essays write essay for me [url=https://essays.us.com/]essays[/url]
  โดย joe@pochtar.men วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 12:52:46 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 3024
online loans instant approval payday loans without credit check online loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans bad credit instant approval[/url]
  โดย digitalmotors@regiopost.trade วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 1:39:18 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 3025
payday loans definition same day payday loans payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url]
  โดย rruhlmd@rainmail.win วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 1:42:09 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 3026
look at more info do you agree ne*t page find out here at Yahoo this post Source go anonymous from this source internet what do you think visit your url view publisher site his response hop over to these guys
  โดย mattress7m@gmail.com วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 1:55:53 PM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 3027
loans with bad credit loans with bad credit loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] guaranteed payday loans loans lenders only cash payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]guaranteed payday loans[/url] best online loans instant approval trusted payday loans online online loans bad credit instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] payday advance payday advance same day cash loans online [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] discount payday loans short loans online loans [url=https://loans.us.org/]loans without credit[/url] secure online payday loans loans bad credit loans bad credit [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] loan no credit no credit loans credit card loans [url=https://nocredit.us.com/]payday loan lenders only[/url] no credit check payday loans loan till payday direct payday lenders no teletrack [url=https://payday.us.com/]easy loans no credit check[/url] advance payday oregon payday loans payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] loans complaints payday loans best payday loans online [url=https://paydayloans.us.org/]first payday loan[/url]
  โดย garycoho@rainmail.win วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 1:58:34 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3028
viagra chez pfize [url=http://onlineviphs.com/]viagra cheap[/url] buy viagra onlinecialis lilly online [url=http://cialisu*er.com/]cialis[/url] cialis
  โดย leonida791@viagrakiier.com วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 2:02:42 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3029
a4c2 enter site online woman http://ph-365d1-3-1.com/ adquisicin de online barato
  โดย selifan.burov.93@mail.ru วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 3:12:40 PM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3030
a4c2 online and australia http://ph-365d1-3-1.com/ online tablets 100mg for sale
  โดย selifan.burov.93@mail.ru วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 3:25:56 PM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3031
payday no credit check payday loans spotloan [url=https://payday.us.com/]loans no credit check[/url] same day payday loans no credit check loan calculator personal instant payday loans [url=https://paydayloansonline2018.com/]same day payday loans[/url] best loans for bad credit payday loans surrey bad credit loans [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit personal loans[/url] loans no credit loans with no credit no credit loans [url=https://nocredit.us.com/]loans no credit[/url] online payday loans payday loans real payday lenders [url=https://paydayloans.us.org/]online payday loans instant approval[/url] personal loan for best payday loans online money payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]direct lender payday loans[/url] wells fargo student loan loans online payday [url=https://loans.us.org/]loan[/url] instant loans online online loans instant approval best online loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] payday advance advance loan bank loan rates [url=https://paydayadvance2018.com/]first loan[/url] loan with bad credit best personal loan rate online payday loans direct [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url]
  โดย estapona@regiopost.trade วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 3:48:58 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3032
a4c2 online super active ma* dose http://ph-365d1-3-1.com/ online 5mg order online
  โดย selifan.burov.93@mail.ru วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 3:49:52 PM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3033
cannabis oil [url=https://cannabisoil2018.com/]cannabis oil[/url] cannabis [url=https://cannabisoilsale.org/]cannabis oil[/url] cannabis oil [url=https://cbdoilcompanies.com/]cannabis oil[/url] cannabis cannabis cannabis oil cannabis oil cannabis oil cannabis oil
  โดย mattressga@gmail.com วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 3:52:45 PM น. IP : 178.137.80.124

ความคิดเห็นที่ 3034
no credit check payday loans unsecured loans online loans instant approval [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] need money now loans direct loans [url=http://loans.us.org/]payday loans instant[/url] lending loans loans for bad credit pioneer loans [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]need a loan with bad credit[/url] payday loans no credit check payday payday [url=http://payday.us.com/]payday[/url] how much loan can i afford how does debt consolidation work payday advance [url=http://paydayadvance2018.com/]payday cash advance[/url] online payday loans online payday loans payday loans online [url=http://paydayloans.us.org/]24/7 loans[/url] best payday loans online best payday loans online best payday loans online [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]money payday loans[/url] same day payday loans no credit check no fa* payday loans loan calculator personal [url=http://paydayloansonline2018.com/]payday loans no fa*ing[/url] no credit loans loan no credit loans with no credit [url=http://nocredit.us.com/]personal loans no credit[/url] online loans bad credit online loans bad credit bad credit personal loans guaranteed approval [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]online loans bad credit[/url]
  โดย ssaylor1959@regiopost.trade วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 4:05:27 PM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 3035
gap insurance gap insurance for cars auto insurance in michigan [url=https://gapinsuranceforcars.com/]cheapest car insurance for teens[/url] auto insurance quote wells fargo auto insurance auto insurance quote [url=https://wellsfargoautoinsurance.com/]auto insurance[/url] auto owners insurance online auto owners insurance company auto owners insurance online [url=https://autoownersinsuranceonline.com/]usa car insurance[/url] usaa auto insurance quote usaa insurance good to go insurance quote [url=https://usaaautoinsurancequote.com/]usaa insurance[/url]
  โดย chantal@pochtar.men วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 4:23:24 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3036
gap insurance coverage gap insurance for cars what is gap insurance for cars [url=https://gapinsuranceforcars.com/]triple aaa insurance[/url] usaa auto insurance quote usaa auto insurance quote usaa auto [url=https://usaaautoinsurancequote.com/]usaa auto[/url] auto owners insurance online titan insurance company auto owners insurance [url=https://autoownersinsuranceonline.com/]auto owners insurance reviews[/url] liberty car insurance quotes wells fargo auto insurance cheapest car insurance in te*as [url=https://wellsfargoautoinsurance.com/]buy auto insurance[/url]
  โดย maurice@rainmail.win วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 5:05:47 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 3037
loans for bad credit advance online loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]small loans for bad credit[/url]
  โดย mpnamur@rainmail.win วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 5:35:51 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 3038
1571 venta de cialis en barcelona cialis for sale in nz
  โดย selifan.burov.93@mail.ru วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 6:01:05 PM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3039
loans with low monthly payments payday advance payday cash advance [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance online[/url]
  โดย pedromoreno1@pochtar.men วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 6:01:21 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 3040
cash loans no credit check quick money loan no credit [url=https://nocredit.us.com/]personal loan no credit check[/url] loans with poor credit loans loans with no credit [url=https://loans.us.org/]loans[/url] payday loans in charlotte nc apply for a personal loan guaranteed payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]payday loans direct lenders[/url]
  โดย odie@pochtar.men วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 6:12:46 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 3041
online strips online 916a online hausmittel
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 6:24:05 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3042
online onlineo ou similar 916a bestellung online schweiz
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 6:32:18 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3043
1571 cialis auf rezept kaufen buy cialis online amazon
  โดย selifan.burov.93@mail.ru วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 6:38:55 PM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3044
what would happen when a girl takes viagra http://cialisoni.com buy cialis where can i find generic viagra buy cialis online interaction between cialis and viagra cialis online viagra 50mg price in india
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 6:51:46 PM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 3045
credit loans guaranteed approval loans loans direct lender [url=https://loans.us.org/]cash loans today[/url] payday advance really bad credit loans advance loan [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] loans for bad credit bad credit loans guaranteed small loans for bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]a loan with bad credit[/url] no credit loans loans no credit unsecured loans no credit [url=https://nocredit.us.com/]loan no credit[/url] same day payday loans no credit check same day payday instant payday loans [url=https://paydayloansonline2018.com/]same day payday loans[/url] payday easy loans no credit check payday loans no credit check [url=https://payday.us.com/]payday loans no credit check[/url] cash payday loans online usda loans payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]online payday loans[/url] online loans instant approval personal loan rate loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]short loans[/url] bad credit loans guaranteed approval loans bad credit quick loans no credit check same day [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit personal loans guaranteed approval[/url] best payday loans online cash payday loans payday loans best [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]direct lender payday loans[/url]
  โดย ackullenberg@regiopost.trade วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 7:48:12 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 3046
bad credit car loans loan no credit check online lenders [url=https://payday.us.com/]payday loan california[/url] payday 2 blt direct loans loans [url=https://loans.us.org/]cash loans today[/url] payday advance payday loan store locations payday loans t* [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance online[/url]
  โดย fstromberg@pochtar.men วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 8:23:28 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 3047
how to search people in whatsapp people search america [url=http://peoplesearch2019.com/]free people search white pages[/url] maryland people search vt people search can you search for people on tinder
  โดย treastalfnmm4acf@gmail.com วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 8:52:11 PM น. IP : 46.118.123.82

ความคิดเห็นที่ 3048
a4c2 cost online online acquisto online campioni
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 9:10:02 PM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3049
a4c2 online for women online cheap online soft pas cher
  โดย fortunata.zajceva.88@mail.ru วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 9:23:10 PM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 3050
auto insurance quote military auto insurance wells fargo auto insurance [url=http://wellsfargoautoinsurance.com/]wells fargo auto insurance[/url] usaa auto insurance quote usaa insurance company usaa auto [url=http://usaaautoinsurancequote.com/]usaa insurance quote[/url] gap insurance for cars car insurance quotes comparison gap insurance coverage [url=http://gapinsuranceforcars.com/]gap insurance[/url] auto owners insurance co auto owners insurance online good to go insurance quote [url=http://autoownersinsuranceonline.com/]auto-owners[/url]
  โดย darbeltran@pochtar.men วันที่ 14 พ.ย. 2561 : 9:37:07 PM น. IP : 5.188.210.11

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com