แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 2951
payday loans online payday loan lenders online bad credit signature loans [url=http://paydayloansonline2018.com/]payday loans no fa*[/url] loans no credit check online loan calculator check payday [url=http://nocredit.us.com/]no credit loans[/url] auto loan with bad credit loans 2017 payday loans no credit [url=http://payday.us.com/]payday[/url] net pay advance advance loans advance payday loan [url=http://paydayadvance2018.com/]advance payday loan[/url] bad credit payday loan best payday loans online best payday loans online [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]cash payday loans[/url] payday loans online no credit check best payday loans online payday loans [url=http://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] online loans bad credit online loans bad credit bad credit loans guaranteed approval [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]monthly installment loans[/url] need a loan with bad credit loans with bad credit loans with bad credit [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]loans for bad credit[/url] loans for poor credit no credit check loans loans [url=http://loans.us.org/]credit check payday loans[/url] online loans instant approval online loans instant approval online loans instant approval [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]no credit check payday loans[/url]
  โดย bobbie@pochtar.men วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 2:43:24 AM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2952
online homework help homework now homework for me [url=https://domyhomeworkforme.us.com/]homework for me[/url]
  โดย renesque19@pochtar.men วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 3:26:19 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2953
no credit check payday loans loans for debt consolidation payday loans no credit check [url=https://payday.us.com/]payday[/url] payday loans instant approval online loans instant approval no credit check payday loans [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans for bad credit[/url] money payday loans best payday loans online best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]direct lender payday loans[/url]
  โดย jasonoreilly1@regiopost.trade วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 3:27:07 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2954
click here now [url=http://ninasalvarar.tk/]one-time offer[/url] advice [url=http://gniazdo.tk/]click for more[/url] this post [url=http://torystanley.tk/]check that[/url] address [url=http://olimpiadasdefisica.tk/]website[/url] article click here to find out more visit their website his response Source informative post navigate to this website see this here
  โดย mattress8s@gmail.com วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 3:49:13 AM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 2955
personal loans for bad credit guaranteed personal loans no credit loan no credit [url=https://nocredit.us.com/]cash loans no credit check[/url] money shop payday loans payday loans no fa*ing payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans no fa*ing[/url] need a payday loan loan site instant loans online [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] loan with bad credit loans with bad credit online cash loan [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]small personal loans with bad credit[/url] advance payday payday advance payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] bad credit personal loans guaranteed approval bad credit loans bad credit payday loans [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit payday loans[/url] loans for fair credit loans loans [url=https://loans.us.org/]loans[/url] need a payday loan best payday loans online best payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] payday online payday loans no credit check discount payday loans [url=https://payday.us.com/]easy loans no credit check[/url] a payday loan payday loans payday loans online no credit check [url=https://paydayloans.us.org/]cash payday loans online[/url]
  โดย jjorgeguerreiro@rainmail.win วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 4:19:23 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2956
loans online instant approval payday loans instant approval guaranteed online loans [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]payday loans instant approval[/url]
  โดย dcipar@regiopost.trade วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 5:03:58 AM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2957
internet payday loans instant payday loans payday loans online [url=http://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] bad credit unsecured loans loans direct loans zoom [url=http://loans.us.org/]payday advance bad credit[/url] loan no credit check payday payday [url=http://payday.us.com/]bad credit debt consolidation[/url] guaranteed payday loans direct lender payday loans best payday loans [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]money payday loans[/url] best loans for bad credit bad credit personal loans bad credit payday loans [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]best loans for bad credit[/url] loans no credit check cash loans no credit no credit loans [url=http://nocredit.us.com/]loans with no credit[/url] personal loans companies need a loan with bad credit loans with bad credit [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]loans for people with bad credit[/url] online payday advance advance payday payday cash advance [url=http://paydayadvance2018.com/]best bad credit loans[/url] payday loans instant approval no credit check payday loans online loans instant approval [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]indian loans[/url] payday loans online payday loans quick loans online [url=http://paydayloans.us.org/]default loan[/url]
  โดย chaudhrysarmad@regiopost.trade วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 5:04:44 AM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2958
loan no credit check easy loans no credit check easy loans no credit check [url=https://payday.us.com/]online payday loans no credit check[/url]
  โดย ante7777@regiopost.trade วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 6:25:30 AM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2959
best payday loans online best payday loans online guaranteed payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] short term loans uk best personal loans loans with no credit [url=https://nocredit.us.com/]loans no credit[/url] loans no credit check payday apply for a payday loan [url=https://payday.us.com/]payday loans no credit check same day[/url]
  โดย francis@rainmail.win วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 6:33:17 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2960
ta* anticipation loan loan loans [url=https://loans.us.org/]loans[/url] no credit check payday loan payday loans chicago new payday loan lenders [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans for bad credit[/url] payday loans online payday loans online payday loan online [url=https://paydayloansonline2018.com/]same day payday loans[/url] online payday loans instant approval loans las vegas nv payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]unsecured debt consolidation[/url] payday loans no fa*ing no credit check emergency loans best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] best online loans instant approval online loans instant approval online loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]loans online instant approval[/url] payday payday loans no credit check no credit check payday loans [url=https://payday.us.com/]loans no credit check[/url] payday advance payday advance payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance online[/url] cash loans no credit check payday loans chicago instant payday loan lenders [url=https://nocredit.us.com/]bank loan[/url] bad credit loans guaranteed approval best loans for bad credit bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]loans bad credit[/url]
  โดย martinblomqvist@rainmail.win วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 8:05:24 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2961
natural viagra substitutes over the counter http://cialisloq.com cialis online kan tjejer ta viagra buy generic cialis can you take half a viagra tablet buy generic cialis viagra and ativan interaction
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 9:29:08 AM น. IP : 104.238.39.194

ความคิดเห็นที่ 2962
auto owners insurance auto owners insurance online auto-owners insurance company [url=https://autoownersinsuranceonline.com/]affordable insurance[/url]
  โดย rulon52@regiopost.trade วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 9:51:25 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2963
wells fargo auto insurance buy auto insurance auto insurance [url=https://wellsfargoautoinsurance.com/]best rated car insurance[/url] auto gap insurance providers average car insurance maryland auto insurance quote [url=https://gapinsuranceforcars.com/]online auto insurance quote[/url] top auto insurance companies auto-owners insurance company auto insurance companies in nj [url=https://autoownersinsuranceonline.com/]safeauto insurance quote[/url] usaa auto insurance quote usaa auto insurance quote usaa quote [url=https://usaaautoinsurancequote.com/]free auto insurance quotes online[/url]
  โดย jud1946@pochtar.men วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 9:57:46 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2964
viagra and tia http://cialisle*.com/ http://cialisle*.com/ how effective is viagra 50mg cheap cialis can you keep going with viagra cialis online herbal viagra uk sites
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 10:06:50 AM น. IP : 104.238.39.194

ความคิดเห็นที่ 2965
do my homework for me do my homework for me english assignment help [url=http://domyhomeworkforme.us.com/]buy an assignment[/url] essay writing essay writing essay writing [url=http://essaywriting.us.com/]writing essay[/url] essay online buy essays online buy college essay [url=http://buyessays.us.com/]custom essay gonja tenten[/url] write essays for me essay using mla personal college essay [url=http://essays.us.com/]write my essays[/url] paper writing service paper writing services paper writing services [url=http://paperwritingservice.us.org/]paper writing service[/url]
  โดย stp@pochtar.men วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 11:51:35 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2966
paper writing service paper writing service college paper writing [url=https://paperwritingservice.us.org/]best college paper writing service[/url]
  โดย kelleyrowlodge@rainmail.win วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 11:52:02 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2967
gap insurance for cars gap insurance for cars assurance auto [url=http://gapinsuranceforcars.com/]auto insurance providers[/url] the cheapest car insurance usaa auto insurance quote usaa auto insurance quote [url=http://usaaautoinsurancequote.com/]usaa auto insurance quote[/url] military auto insurance wells fargo auto insurance wells fargo auto insurance [url=http://wellsfargoautoinsurance.com/]full coverage car insurance[/url] autoowners auto owners insurance online auto owners ins [url=http://autoownersinsuranceonline.com/]autoowners insurance[/url]
  โดย amberjo03@rainmail.win วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 12:41:46 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2968
loans with no credit loans with no credit loans no credit check [url=https://nocredit.us.com/]cash loans no credit[/url]
  โดย hanoitim@pochtar.men วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 12:43:31 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2969
direct insurance quotes usaa insurance usaa auto insurance quote [url=https://usaaautoinsurancequote.com/]usaa auto insurance quote[/url]
  โดย kittie@regiopost.trade วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 1:41:13 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2970
instant payday loans payday loans no fa* payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans no fa*[/url] online loans instant approval online loans instant approval loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]loans instant approval[/url] direct payday loans lenders direct loans loan [url=https://loans.us.org/]loans direct[/url] loans with bad credit loans with bad credit loans for bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loan for 5000[/url] bad credit loans guaranteed approval loans bad credit loans bad credit [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]loans bad credit[/url] loans dallas t* best payday loans online payday loans com [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] payday loans no credit loan no credit check payday loans no credit check same day [url=https://payday.us.com/]payday loans no credit checks[/url] no credit loans direct lenders bad credit loans with no credit [url=https://nocredit.us.com/]no credit loans[/url] cash payday loans online best payday loans online payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans online no credit check[/url] payday advance payday advance missouri payday loan [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advances[/url]
  โดย serato@pochtar.men วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 2:00:27 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2971
write essay about yourself essays 1 timothy buy essay online [url=https://buyessays.us.com/]buy essays[/url]
  โดย patchellb@rainmail.win วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 4:09:41 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2972
small personal loans with bad credit loans with bad credit small personal loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] payday loans online payday loans payday loans online no credit check [url=https://paydayloans.us.org/]online payday loans[/url] no credit loans personal loan no credit check no credit loans [url=https://nocredit.us.com/]no credit loans[/url]
  โดย dazzled35@rainmail.win วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 5:25:47 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2973
cash payday loans loans no bank account loan e*press [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]loan application form[/url] online payday loans florida a loan with bad credit loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]need a loan with bad credit[/url] california cash advance payday loan no debit card loans no credit [url=https://nocredit.us.com/]no credit loans[/url] payday advance personal payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] online loans for bad credit no credit check payday loans payday cash loans online [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]payday lending[/url] payday loans online internet payday loans payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans definition[/url] cash advance florida loans complaints online payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans online[/url] direct loans loans with no credit payday loans idaho [url=https://loans.us.org/]loans[/url] bad credit loans bad credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] easy loans no credit check online payday loans no credit check best debt consolidation loans approved by bbb [url=https://payday.us.com/]payday[/url]
  โดย yanira@regiopost.trade วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 8:53:14 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2974
abstract writing paper writing service paper writing services [url=https://paperwritingservice.us.org/]creative writing online[/url] essay writing essay writing 350 word college essay [url=https://essaywriting.us.com/]writing essay[/url] can you help me with my homework help homework online online homework help [url=https://domyhomeworkforme.us.com/]homework for me[/url] essays in college buy essays online essay using apa [url=https://buyessays.us.com/]write essays[/url] writing the college essay writing comparative essay pay someone to write your essay [url=https://essays.us.com/]write essays for me[/url]
  โดย nobogies@rainmail.win วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 9:29:56 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2975
generic viagra cheap online viagra generic viagra india online viagra
  โดย hgwsn11e4hah6@gmail.com วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 10:07:52 PM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 2976
loan loans for poor credit loans without credit [url=https://loans.us.org/]loans[/url] guaranteed payday loans debt consolidation programs best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] loans with bad credit loans with bad credit direct payday loans online [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]a loan with bad credit[/url]
  โดย chantalww@pochtar.men วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 11:46:28 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2977
bad credit loans guaranteed approval online loans bad credit bad credit payday loans [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] direct loans loans in tucson fast cash advance payday loan [url=https://loans.us.org/]top payday loan companies[/url] payday loan online no fa* payday loans payday loans no fa*ing [url=https://paydayloansonline2018.com/]internet payday loans[/url] instant loans online online loans instant approval personal payday loans [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]fast payday loan online[/url] loans with bad credit need a loan with bad credit cash payday loans [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans for bad credit[/url] payday advance payday loan houston advance loan [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] no credit loans loan no credit no credit loans [url=https://nocredit.us.com/]personal loans with no collateral[/url] easy loans no credit check payday no credit check payday loans [url=https://payday.us.com/]bad credit loans guaranteed approval online[/url] direct lender payday loans payday loans direct lenders reliable payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]loan usa[/url] cash payday loans online cash payday loans online payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]loan personal money[/url]
  โดย jsn1170@regiopost.trade วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 1:04:19 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2978
loan application form american cash advance payday loans no credit check same day [url=https://payday.us.com/]loans 2017[/url] payday loans online payday loan online personal loans with no credit [url=https://paydayloansonline2018.com/]same day payday loans[/url] loans with no credit direct loans loans [url=https://loans.us.org/]short loans[/url]
  โดย selma@pochtar.men วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 1:26:13 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2979
essay writing for scholarship writing personal essays essay usa [url=http://buyessays.us.com/]essay online[/url] annotated bibliography assignment paper writing service essay paper writing service [url=http://paperwritingservice.us.org/]writing paper online[/url] do my homework for me do my homework for me cmp homework help 7th grade [url=http://domyhomeworkforme.us.com/]homework helpers[/url] write essay for me writing essays essays [url=http://essays.us.com/]essays[/url] writing an essay essay writing essay writing help [url=http://essaywriting.us.com/]writing an argumentative essay[/url]
  โดย nancypruitt@pochtar.men วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 2:43:36 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2980
loans up to 1000 payday advance online payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] bad credit loans guaranteed approval best loans for bad credit online loans bad credit [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]unsecured loans for bad credit[/url] payday loans online guaranteed loan payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans[/url]
  โดย yan@regiopost.trade วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 3:43:19 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2981
payday loans online personal loans with no credit no checking account payday loans [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url]
  โดย scameron46@pochtar.men วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 4:15:00 AM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2982
payday advance payday advance bad credit debt consolidation [url=http://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] instant loans online online loans instant approval how to get a personal loan with bad credit [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] bad credit loans bad credit personal loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit payday loans[/url] get a loan with bad credit loans with bad credit loans for bad credit [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]need a loan with bad credit[/url] loan no credit no credit loans cash loans no credit [url=http://nocredit.us.com/]advance payday loan[/url] loans direct loans top payday loan companies [url=http://loans.us.org/]money lenders[/url] online payday loans instant approval payday loans payday loans [url=http://paydayloans.us.org/]online payday loans[/url] payday loans no credit check payday easy loans no credit check [url=http://payday.us.com/]apply for a payday loan[/url] money payday loans personal loan best payday loans online [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] consolidation loans personal loans with no credit payday loans online [url=http://paydayloansonline2018.com/]instant payday loans[/url]
  โดย klsignup@pochtar.men วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 4:32:46 AM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2983
gap insurance for cars gap coverage auto gap insurance for cars [url=https://gapinsuranceforcars.com/]gap insurance for cars[/url] wells fargo auto insurance auto insurance quote allied auto insurance [url=https://wellsfargoautoinsurance.com/]auto insurance quote[/url] average car insurance cost cheap auto insurance in california auto owners insurance online [url=https://autoownersinsuranceonline.com/]auto owners insurance online[/url] usaa insurance quote usaa auto insurance quote usaa auto insurance quote [url=https://usaaautoinsurancequote.com/]usaa auto insurance quote[/url]
  โดย whitneyclegg@regiopost.trade วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 8:22:10 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2984
cialis without a prescription buy cialis online cialis 20mg cialis buy
  โดย bsd9o33jfsi@gmail.com วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 9:13:19 AM น. IP : 178.159.37.97

ความคิดเห็นที่ 2985
online loans for bad credit rehab loan online loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]rehab loan[/url]
  โดย deparis43@rainmail.win วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 9:24:21 AM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2986
cheap tadalafil generic cialis tadalafil reviews ๏ปฟcialis online
  โดย abgbadw1jf3@gmail.com วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 10:14:40 AM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 2987
how does online online work 5978 online online 5mg pay pall
  โดย selifan.burov.93@mail.ru วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 11:28:58 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2988
best debt consolidation loans approved by bbb payday small loans for bad credit [url=https://payday.us.com/]payday[/url] loans bad credit bad credit loans guaranteed approval bad credit personal loans [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit payday loans[/url] no credit loans online loan fast cash loans no credit [url=https://nocredit.us.com/]no credit loans[/url] same day payday loans no credit check payday loans online how to get a personal loan [url=https://paydayloansonline2018.com/]same day payday loans[/url] payday loans near me online payday loans payday loans online [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] instant loans online online payday loans direct online loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]loans e*it counseling[/url] small personal loans with bad credit small loans for bad credit loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] payday advance loans advance payday advance loans [url=https://paydayadvance2018.com/]loan help[/url] loans loans with no credit loans [url=https://loans.us.org/]loans[/url] personal loan estimate loan application form best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]loan with low interest[/url]
  โดย slyvia@regiopost.trade วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 11:45:16 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2989
payday loans north carolina best payday loans online best payday loans online [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] bad credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]payday loan today[/url] fast loans no credit payday apply for a payday loan [url=https://payday.us.com/]payday loan california[/url]
  โดย racepartdave@regiopost.trade วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 11:58:08 AM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2990
1571 cialis canada pharmacies http://ph-365d1-3-0.com/ recensioni cialis 5 mg
  โดย selifan.burov.93@mail.ru วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 12:09:37 PM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 2991
payday loans in cleveland ohio best payday loans guaranteed payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] get a loan with bad credit direct lenders immediate payment loans loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]get a loan with bad credit[/url] e*press payday bad credit payday loans bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]online loan companies[/url]
  โดย *eika@rainmail.win วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 12:18:28 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2992
online payday advance payday advance loan payday advance loan [url=https://paydayadvance2018.com/]advance loans[/url] loans in columbus ohio advance payday loan with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] payday loans no credit check payday no credit check payday loans [url=https://payday.us.com/]payday loans no credit check[/url] no credit check loans loans without credit loans [url=https://loans.us.org/]ta* advance loans[/url] no credit loans no credit loans online loan calculator [url=https://nocredit.us.com/]low cost payday loans[/url] payday loans online instant payday loans payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]te*as payday loans[/url] cash payday loans online best payday loans online how to get cash fast [url=https://paydayloans.us.org/]best payday loans online[/url] direct lender payday loans best payday loans online can i get a loan [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans[/url] bad credit loans guaranteed approval best loans for bad credit payday loans ohio [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]payday advance[/url] online loans instant approval cash loan advance online loans bad credit instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]same day payday loan[/url]
  โดย jacdas@regiopost.trade วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 1:20:10 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2993
personal loan no credit check personal loans bad credit no credit loans [url=https://nocredit.us.com/]no credit loans[/url] loans for poor credit loans no credit check loans [url=https://loans.us.org/]loans[/url] loans online instant approval online loans for bad credit loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans bad credit instant approval[/url] loans no credit check arizona payday loans online payday loans no credit check [url=https://payday.us.com/]payday lenders online[/url] payday loans houston best payday loans online loan usa [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]loans website[/url] need money today need money today loans in maryland [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] payday loans no fa*ing internet payday loans no fa* payday loans [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] bad credit personal loans guaranteed approval best loans for bad credit bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]top 10 payday loans[/url] quick money online payday loans on line payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] payday advances payday advance payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]loan without a job[/url]
  โดย candida@pochtar.men วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 2:21:21 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2994
usaa ins usaa ins highest rated auto insurance companies [url=https://usaaautoinsurancequote.com/]usaa car insurance quote[/url] cheap auto insurance in nj gap coverage auto assurance auto [url=https://gapinsuranceforcars.com/]gap insurance for cars[/url] auto owners insurance online auto owners insurance co auto-owners insurance [url=https://autoownersinsuranceonline.com/]auto owners insurance online[/url] buy auto insurance wells fargo auto insurance auto insurance quote [url=https://wellsfargoautoinsurance.com/]auto insurance quote[/url]
  โดย robinatkinson49@rainmail.win วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 2:28:58 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2995
a4c2 visit our site online onlineo http://ph-365d1-3-1.com/ bestalla online online
  โดย selifan.burov.93@mail.ru วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 3:10:07 PM น. IP : 144.76.132.71

ความคิดเห็นที่ 2996
he has a good point see this click here for more info click site have a peek at this web-site made my day * more info here click site my site click this link now check out here more tips here find more website here Get the facts
  โดย mattress9y@gmail.com วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 5:38:00 PM น. IP : 178.137.163.222

ความคิดเห็นที่ 2997
cash advance places internet payday loans no fa* payday loans [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loan online[/url] payday payday loans no credit check same day payday [url=https://payday.us.com/]payday loans no credit check[/url] best payday loans online direct lender payday loans direct lender payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] loan with bad credit top payday loans loan with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loan shops[/url] loan application pdf unsubsidized loan loans without credit [url=https://loans.us.org/]loans[/url] no credit loans small loans for bad credit no credit loans [url=https://nocredit.us.com/]no credit loans[/url] online registration loans instant approval bad credit payday loans bad credit personal loans [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]payday loans direct lenders only[/url] badcreditloans payday loans payday loans online no credit check [url=https://paydayloans.us.org/]direct loan servicing[/url] land loans best online loans instant approval online loans bad credit instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]fast cash advance[/url] ez payday loan payday cash advance payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]advance loans[/url]
  โดย paolosacc@regiopost.trade วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 7:26:32 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2998
homework services homework helpers do my homework for me [url=https://domyhomeworkforme.us.com/]do my homework for me[/url] writing essays writing an essay about yourself write my essays [url=https://essays.us.com/]essays[/url] buy essays buy essays essay help guide [url=https://buyessays.us.com/]need help with my essay[/url] best college paper writing service paper writing service essay paper writing service [url=https://paperwritingservice.us.org/]paper writing service[/url] essay writing essay writing leadership essay writing [url=https://essaywriting.us.com/]essay writing[/url]
  โดย jenniferpuhalski@regiopost.trade วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 7:30:31 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2999
8be2 buy viagra nz online view [url=http://onlineviphs.com/]buy viagra[/url] buy viagracialis mg 20 [url=http://cialisu*er.com/]cialis[/url] generic cialis
  โดย leonida791@viagrakiier.com วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 8:31:35 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 3000
loans loans loans with no credit [url=http://loans.us.org/]loans[/url] bad credit payday loans bad credit loans guaranteed approval e*press payday [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]online loans bad credit[/url] long term loans for bad credit payday loans no fa* payday loans online [url=http://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] direct consolidation loan money payday loans best payday loans online [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]quick loans for people with bad credit[/url] online loans instant approval instant loans online online loans bad credit instant approval [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]loans online instant approval[/url] loan application pdf advance payday payday advance [url=http://paydayadvance2018.com/]online payday advance[/url] loans no credit check direct payday loans online online payday loans no credit check [url=http://payday.us.com/]online payday loans no credit check[/url] no credit loans no credit loans loans no credit check [url=http://nocredit.us.com/]no credit loans[/url] loans with bad credit small business loans bad credit auto loan [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] consolidated loans for bad credit payday loans online no credit check bad credit loan direct lender [url=http://paydayloans.us.org/]advance payday loan[/url]
  โดย jsvatos@regiopost.trade วันที่ 13 พ.ย. 2561 : 9:37:30 PM น. IP : 5.188.210.6

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com