แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 2901
quick cash payday loans best payday loans online lending companies [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] payday advance payday advance advance payday [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advances[/url] loans loan loans with no credit [url=https://loans.us.org/]ez cash payday loans[/url]
  โดย qbubba5@pochtar.men วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 4:40:41 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2902
lowest auto insurance rates gap insurance for cars triple aaa insurance [url=https://gapinsuranceforcars.com/]gap insurance for cars[/url]
  โดย nanci@regiopost.trade วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 5:41:39 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2903
loan no credit check payday loans no teletrack check payday loans no credit check [url=https://payday.us.com/]loan payments[/url] instant loans online loans online instant approval payday loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] how to get a personal loan payday loans online payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]instant payday loans[/url] payday advance advance loan online payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advances[/url] no credit loans no credit loans how to get a loan with no bank account [url=https://nocredit.us.com/]loans no credit check[/url] loans for people with bad credit loans with bad credit small loans for bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]small personal loans with bad credit[/url] loans without credit cash loan payday direct loans [url=https://loans.us.org/]loans[/url] small cash loans online loans bad credit online loans bad credit [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] best payday loans online loan pre approval best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] payday loans payday loans payday loans near me [url=https://paydayloans.us.org/]what is a cash advance[/url]
  โดย cookie4u1117@pochtar.men วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 5:59:46 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2904
payday advance online loan approval payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] online loans no credit loan no credit check online payday loans no credit check [url=https://payday.us.com/]payday loans no credit check same day[/url] loans refinance top payday loan companies loans without credit [url=https://loans.us.org/]loans[/url] easy cash loans loans with bad credit loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]secured personal loans[/url] overnight payday loans where can i get a loan with bad credit best payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans[/url] rapid advance payday loans payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] no credit loans small short term loans cash advance near me [url=https://nocredit.us.com/]loan no credit[/url] bad credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]loan search[/url] loans online instant approval credit builder loans online loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]payday loans instant approval[/url] online loans bad credit instant approval payday loans online internet payday loans [url=https://paydayloansonline2018.com/]same day payday loans no credit check[/url]
  โดย mjschild@regiopost.trade วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 7:22:18 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2905
get a loan with bad credit small personal loans with bad credit small loans for bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]monthly loans[/url] loans loans loan application template [url=https://loans.us.org/]loans short term[/url] payday loans online no credit check payday loans payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]loans las vegas nv[/url] 1000 dollar loan payday loans direct lenders best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]same day loans no credit check[/url] no fa* payday loans payday loans online cash store loans [url=https://paydayloansonline2018.com/]same day payday loans[/url] loans no credit check no credit loans quick online payday loans [url=https://nocredit.us.com/]cash loans no credit check[/url] payday loans no credit payday sonic payday [url=https://payday.us.com/]payday[/url] advance loan advance loans payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]advance payday[/url] bad credit personal loans loans bad credit small personal loans bad credit [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] indian loans loans contact number online loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]rehab loan[/url]
  โดย tomitbone186@rainmail.win วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 7:23:43 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2906
payday loans i need money now payday loans online no credit check [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans[/url]
  โดย pgualb@regiopost.trade วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 8:08:52 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2907
personal payday loans instant loans online online loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]best online loans instant approval[/url] payday loans utah payday loans cash payday loans online [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] payday loan online payday loans no fa* instant payday loans [url=https://paydayloansonline2018.com/]instant cash loan[/url] bad credit personal loans bad credit loans guaranteed approval loan application form [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]best loans for bad credit[/url] loans with poor credit loans with no credit check direct loans [url=https://loans.us.org/]loans for poor credit[/url] advance loan get a loan no credit payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]advance payday loan[/url] loans with bad credit loan balance loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] easy loans no credit check no credit loans personal loans reviews [url=https://nocredit.us.com/]loans with no credit[/url] payday loan without a bank account payday loans no credit [url=https://payday.us.com/]payday[/url] direct lender payday loans best payday loans online money payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]no credit check loans guaranteed[/url]
  โดย edytheprog@regiopost.trade วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 8:13:35 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2908
i need cash now best loans for bad credit bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans[/url] i need a payday loan immediately payday payday [url=https://payday.us.com/]no credit check payday loans[/url] instant loans online lendingtree loans online loans instant approval no credit check [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]loans online instant approval[/url]
  โดย marquita@rainmail.win วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 8:22:37 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2909
small loans for bad credit best online payday get a loan with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] best payday loans best payday loans online personal loan [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans[/url] cash loans no credit 5000 loans no credit loans [url=https://nocredit.us.com/]payday loan store milwaukee[/url] payday loans payday loans payday loans near me [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] payday payday no credit check payday loans [url=https://payday.us.com/]free loans[/url] loans direct loans with no credit apply online for a loan [url=https://loans.us.org/]loans[/url] loans instant approval fast cash advance payday loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]no credit check payday loans[/url] online loans bad credit loans bad credit bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] payday advance loan payday advance payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]payday cash advance[/url] payday loans in chicago payday loans online internet payday loans [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url]
  โดย wgswain@pochtar.men วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 8:24:02 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2910
payday loans no fa* same day payday loans oregon payday loans [url=https://paydayloansonline2018.com/]immediate loan[/url]
  โดย camille5@pochtar.men วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 9:18:52 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2911
essays write a reflective essay college essays format [url=https://essays.us.com/]essays[/url]
  โดย bfm1168@rainmail.win วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 10:19:54 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2912
auto insurance comparison quotes austin t* auto insurance car insurance sc michigan auto insurance find more cheap car insurance cheapest car on insurance wawanesa auto insurance cheapest auto insurance in florida
  โดย treatr0t@gmail.com วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 10:22:05 PM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 2913
no fa*ing payday loans loans direct loans [url=https://loans.us.org/]loans[/url] payday advance advance loans loans in georgia [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] payday easy loans no credit check loan no credit check [url=https://payday.us.com/]no credit check payday loans[/url]
  โดย lucapaganetti@rainmail.win วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 10:32:38 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2914
direct lender payday loans best payday loans online best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] payday payday loans no credit check direct payday lenders no teletrack [url=https://payday.us.com/]easy loans no credit check[/url] bad credit loans bad credit personal loans guaranteed approval online loans bad credit [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit payday loans[/url]
  โดย almone30@regiopost.trade วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 11:25:51 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2915
loans no credit residential loan application loans with no credit [url=https://nocredit.us.com/]personal loans no credit[/url]
  โดย sierra@pochtar.men วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 11:32:55 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2916
can you help me with my homework homework help online homework hotline [url=https://domyhomeworkforme.us.com/]online homework help[/url] pay for a college essay cheap essay grade my essay [url=https://essaywriting.us.com/]writing essay[/url] write essays e*tended essay proposal buy essays [url=https://buyessays.us.com/]writing college essays for dummies[/url] essays essays write my essay for me [url=https://essays.us.com/]custom essay writing rhetorical analysis[/url] best college paper writing service paper writing service writing paper online [url=https://paperwritingservice.us.org/]college paper writing[/url]
  โดย borczynska@pochtar.men วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 11:36:11 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2917
loans instant approval best online loans instant approval best online loans instant approval [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]instant loans online[/url] bad credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval fast cash payday loan [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]e*press payday[/url] best payday loans online payday loans online payday loans [url=http://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] no credit check payday loans payday loans no credit check same day small loans for bad credit [url=http://payday.us.com/]loan no credit check[/url] best payday loans online online payday advances direct lender payday loans [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans[/url] payday advance payday advance online payday advance [url=http://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] loans best consolidation loans loan [url=http://loans.us.org/]loans without credit[/url] cash loans no credit check personal loan no credit check loan no credit [url=http://nocredit.us.com/]no credit loans[/url] payday loans online payday loans online payday loans online [url=http://paydayloansonline2018.com/]bankruptcy loans[/url] easy fast payday loans loans with bad credit cash advance payday loans online [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]secured personal loans[/url]
  โดย jegan@regiopost.trade วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 12:18:09 AM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2918
drug information for viagra http://viagraeiu.com generic viagra would viagra show up on a drug test buy viagra online how do i get viagra for free generic viagra online brand viagra kaufen
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 1:00:20 AM น. IP : 104.238.39.194

ความคิดเห็นที่ 2919
get a loan with bad credit loans with bad credit loans for bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]need a loan with bad credit[/url] loans with poor credit loans fast loans bad credit [url=https://loans.us.org/]settlement loans[/url] payday no credit check payday loans payday [url=https://payday.us.com/]easy loans no credit check[/url] bad credit signature loans payday loans online payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] installment plans cash fast payday loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] payday loans payday loans best payday loans online [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans online[/url] no credit loans no credit loans personal loan no credit check [url=https://nocredit.us.com/]no credit loans[/url] online loans bad credit lendingtree personal loans loans bad credit [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]speedy cash payday loans online[/url] money payday loans loan application form money payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]personal loan emi calculator[/url] payday advance payday advance payday advances [url=https://paydayadvance2018.com/]advance payday[/url]
  โดย jeanetta@rainmail.win วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 1:13:22 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2920
best personal loans companies online payday loans no credit check payday [url=https://payday.us.com/]payday[/url] personal loans no credit cash loans no credit check loans with no credit [url=https://nocredit.us.com/]cash fast online[/url] no credit check loans guaranteed guaranteed online loans money payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]usda loans[/url] bad credit loans guaranteed approval best loans for bad credit unsecured credit [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]best loans for bad credit[/url] loans with bad credit loans with bad credit small loans for bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]payday loan no debit card[/url] title loans near me loans with no credit loans [url=https://loans.us.org/]loans with no credit check[/url] loans instant approval cash advance utah online loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans for bad credit[/url] dollar loan cash payday loans online payday loans near me [url=https://paydayloans.us.org/]cash payday loans online[/url] payday loans online personal loans with no credit payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]internet payday loans[/url] instant payday loans guaranteed online loans advance payday [url=https://paydayadvance2018.com/]loans company[/url]
  โดย jdnovak@pochtar.men วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 2:22:14 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2921
viagra speed of action http://cialisbhg.com/ cialis canada thit cho viagra tu nhien buy cialis cialis works better than viagra http://cialisbhg.com/ uk suppliers of generic viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 2:40:00 AM น. IP : 104.238.39.194

ความคิดเห็นที่ 2922
lones no credit check payday loans in dallas t* [url=https://paydayloans.us.org/]default loan[/url] payday loans no fa* same day payday loans no credit check instant payday loans [url=https://paydayloansonline2018.com/]easy to get payday loans[/url] no credit loans no credit loans no credit loans [url=https://nocredit.us.com/]no credit loans[/url]
  โดย jennyd12@pochtar.men วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 3:07:27 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2923
emergency payday loans loans with no credit no credit loans [url=http://nocredit.us.com/]payday loans illinois[/url] urgent payday loans online payday advance payday loan lender [url=http://paydayadvance2018.com/]loans company[/url] payday loans online best payday loans online payday loans online [url=http://paydayloans.us.org/]online payday loans[/url] small personal loans bad credit quick payday personal loan for bad credit [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]loan rates[/url] loans with bad credit loan shops small personal loans with bad credit [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]a loan with bad credit[/url] best payday loans online best payday loans online cash payday loans [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]loans in kansas city mo[/url] payday loans online payday loans online loans for debt consolidation [url=http://paydayloansonline2018.com/]internet payday loans[/url] bad credit debt consolidation payday payday loans no credit [url=http://payday.us.com/]payday loans no credit[/url] loan application online same day payday loans no credit check loans with poor credit [url=http://loans.us.org/]california cash advance[/url] online loans bad credit instant approval new payday loan lenders online loans for bad credit [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url]
  โดย kimwhite@regiopost.trade วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 4:20:32 AM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2924
loans company payday cash advance consolidate debt loan [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advances[/url] bad credit personal loans guaranteed approval bad credit loans personal loans no credit [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]payday loan installment[/url] loans online instant approval online personal loans no credit check payday loans [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]how do payday loans work[/url]
  โดย christian781@regiopost.trade วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 4:40:22 AM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2925
payday loans payday loans payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] payday advance payday advance payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]advance payday loan[/url] online loans instant approval online loans instant approval online loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] loans for people with bad credit need a loan with bad credit need a loan with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] online payday loans no credit check payday online payday loans no credit check [url=https://payday.us.com/]easy loans no credit check[/url] bad credit loans bad credit loans guaranteed approval online loans bad credit [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]best loans for bad credit[/url] cash loans no credit check no credit loans real payday loans [url=https://nocredit.us.com/]buy now pay later bad credit[/url] payday loans online instant payday loans payday loans no fa* [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loan online[/url] guaranteed payday loans payday loans direct lenders best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]loans no bank account[/url] loans loans without credit loans [url=https://loans.us.org/]loans[/url]
  โดย orridge3@regiopost.trade วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 5:05:25 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2926
best payday loans online cash payday loans best payday loans online [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans[/url] payday loans payday loans payday loans online [url=http://paydayloans.us.org/]best payday loans online[/url] payday cash e*press apply for a payday loan [url=http://payday.us.com/]payday loans no credit check same day[/url] no credit loans loan no credit cash loans no credit [url=http://nocredit.us.com/]cash loans no credit check[/url] 1500 loan loan loan [url=http://loans.us.org/]loans[/url] payday loan reviews bad credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] online payday advance bad credit loans with monthly payments 36 month loans [url=http://paydayadvance2018.com/]online loans for bad credit[/url] ma* loan installment loans for bad credit fast cash lenders [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]loan with bad credit[/url] same day payday loans no credit check internet payday loans same day payday loans no credit check [url=http://paydayloansonline2018.com/]same day payday loans no credit check[/url] payday loans instant approval payday loans instant approval best online loans instant approval [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]instant loans online[/url]
  โดย tblair@rainmail.win วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 6:12:58 AM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2927
loan help payday advance online bank loan rates [url=https://paydayadvance2018.com/]instant payday loans bad credit[/url] instant cash loan loans arizona internet payday loans [url=https://paydayloansonline2018.com/]no fa* payday loans[/url] loan no credit personal loan no credit check loans no credit check [url=https://nocredit.us.com/]no credit loans[/url] payday loans no credit ez cash loan no credit check [url=https://payday.us.com/]easy loans no credit check[/url] guarantee loan loans loans direct [url=https://loans.us.org/]loans direct[/url] long term payday loans small loans for bad credit loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] nevada payday loan payday loans lake charles payday loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]rehab loan[/url] best payday loans best payday loans online payday loans direct lenders [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans[/url] bad credit personal loans bad credit loans guaranteed approval secure online payday loans [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] payday loans payday loans online small loans no credit check [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans online[/url]
  โดย shelia@rainmail.win วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 6:29:22 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2928
essays essays write essays for me [url=http://essays.us.com/]essays[/url] essay writing writing essay essay writing [url=http://essaywriting.us.com/]writing my essay[/url] essay paper writing service paper writing service essay paper writing service [url=http://paperwritingservice.us.org/]paper writing services[/url] buy essays essay online buy essays [url=http://buyessays.us.com/]essay online[/url] help with homework do my homework for me need help assignment [url=http://domyhomeworkforme.us.com/]homework help online[/url]
  โดย andreas@rainmail.win วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 6:50:07 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2929
advance loan payday advances online installment loans for bad credit [url=https://paydayadvance2018.com/]best bad credit loans[/url] loans with poor credit instant payday loan ca payday loans [url=https://loans.us.org/]loans[/url] online loans bad credit bad credit personal loans bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]no fa* payday loan[/url]
  โดย latarsha@pochtar.men วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 7:02:05 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2930
payday advance payday advance 36 month loans [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] loan without bank account payday loans near me payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] paydays loans money payday loans loans dallas t* [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] loan no credit personal loan no credit check no credit loans [url=https://nocredit.us.com/]loan companys[/url] payday payday payday loans no credit [url=https://payday.us.com/]payday[/url] online loans instant approval loans instant approval loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]cash e*press[/url] bad credit personal loans i need cash now bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] easy fast payday loans small personal loans with bad credit loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] ta* anticipation loan loans for poor credit direct loans [url=https://loans.us.org/]loans with poor credit[/url] no fa* payday loans payday loans online payday loan online [url=https://paydayloansonline2018.com/]installment payday loans[/url]
  โดย sscooper10@rainmail.win วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 7:09:58 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2931
auto owners insurance online auto owners insurance online what is full coverage auto insurance [url=http://autoownersinsuranceonline.com/]auto owners insurance online[/url] car insurance quote online top ten auto insurance companies usaa insurance company [url=http://usaaautoinsurancequote.com/]usaa auto[/url] gap insurance for cars american access insurance gap coverage auto [url=http://gapinsuranceforcars.com/]gap coverage auto[/url] auto insurance quotes auto insurance quote auto insurance quotes [url=http://wellsfargoautoinsurance.com/]wells fargo auto insurance[/url]
  โดย msannietaylor@pochtar.men วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 9:14:22 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2932
usda loan no credit loans loans from direct lenders [url=https://nocredit.us.com/]borrowing money[/url] best payday loans online cash payday loans guaranteed online loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]cash payday loans[/url] loans with cosigner loans instant approval loans 1000 [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]200 online payday loans[/url] cash payday loans online best payday loans online payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans online no credit check[/url] very poor credit personal loans loans loans [url=https://loans.us.org/]loans with no credit[/url] loan with bad credit ma* loan need payday loan [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]legitimate debt consolidation[/url] cash advances payday loans loans bad credit bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] easy loans no credit check payday no credit check payday loans [url=https://payday.us.com/]loan no credit check[/url] instant payday loans payday loans no fa*ing loans arizona [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans no fa*[/url] loans for business payday advance payday cash advance [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url]
  โดย gary0120@regiopost.trade วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 12:00:43 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2933
pay someone to write your essay essays write an essay for me [url=https://essays.us.com/]essays[/url]
  โดย soon@rainmail.win วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 12:05:23 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2934
payday cash advance payday advance payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] loan with bad credit loans with bad credit get a loan with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]money quick[/url] cash payday loans usa cash payday loans direct lenders [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]payday loans houston[/url] online loans instant approval loans compare best payday loans [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]instant approval payday loans[/url] no credit loans fast cash personal loan no credit loans [url=https://nocredit.us.com/]no credit loans[/url] easy loans no credit check payday loans no credit check same day easy to get payday loans [url=https://payday.us.com/]payday[/url] payday loans online no credit check payday loans best payday loans online [url=https://paydayloans.us.org/]lones[/url] loans 30 day loan direct payday loans lenders [url=https://loans.us.org/]loans[/url] bad credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval safe payday loans [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit personal loans[/url] payday loans online 800 loan same day payday loans no credit check [url=https://paydayloansonline2018.com/]same day payday loans no credit check[/url]
  โดย rosemary@pochtar.men วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 12:17:21 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2935
best payday loan guaranteed online loans best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]100 guaranteed approval payday loans[/url] payday loans online no credit check best payday loans online payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans near me[/url] personal loan no credit check no credit loans loans with no credit [url=https://nocredit.us.com/]quick cash loans[/url]
  โดย donaldj403@rainmail.win วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 1:25:10 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2936
cannabis oil cannabis oil cannabis oil cannabis cannabis cannabis oil cannabis oil cannabis cannabis cannabis cannabis cannabis oil
  โดย mattressz5@gmail.com วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 3:33:13 PM น. IP : 178.137.80.124

ความคิดเห็นที่ 2937
tadalafil best price online cialis online cialis buy cialis
  โดย adb4bsqfgwcr@gmail.com วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 3:45:13 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2938
online loans instant approval online loans instant approval online loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]instant loans online[/url] fastest payday loan bad credit payday loans bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit personal loans[/url] payday loans online payday loan lenders online same day payday loans [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans definition[/url]
  โดย bobw11562@pochtar.men วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 4:38:10 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2939
loans to consolidate debt online payday loans no credit check easy to get payday loans [url=https://payday.us.com/]payday loans no credit[/url] online loans bad credit instant approval payday loans no fa* payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]unsecured[/url] payday loans payday loans small loans no credit check [url=https://paydayloans.us.org/]quick loans online[/url]
  โดย sherrill@pochtar.men วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 4:57:02 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2940
advance america cash advance bad credit loans guaranteed approval loans san antonio [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]online loan companies[/url] online payday loan reviews loans in dallas t* cash payday loans online [url=http://paydayloans.us.org/]quick cash loans for bad credit[/url] guaranteed payday loans best payday loans online cash payday loans [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] payday loans no credit check same day online payday loans no credit check loans no credit check [url=http://payday.us.com/]payday[/url] loans no credit direct loan consolidation no credit loans [url=http://nocredit.us.com/]no credit loans[/url] loans online instant approval no credit check payday loans no credit check payday loans [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans for bad credit[/url] no fa* payday loans payday loans no fa* payday loans online [url=http://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] payday lenders direct quick personal loan small loans for bad credit [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] loans payday 2 blt loans with no credit check [url=http://loans.us.org/]loans without credit[/url] payday advance online payday advance payday cash advance [url=http://paydayadvance2018.com/]checking account advance[/url]
  โดย kimwhite@pochtar.men วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 5:43:26 PM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2941
write essays for me write my essay essays [url=https://essays.us.com/]essays[/url] writing an argumentative essay essay writing essay writing training [url=https://essaywriting.us.com/]college essay nursing[/url] professional writing pay someone to write your paper write paper for me [url=https://paperwritingservice.us.org/]writing paper online[/url] cause and effect essay write essays buy essays [url=https://buyessays.us.com/]essays online[/url] history homework helper do my homework for me do my homework for me [url=https://domyhomeworkforme.us.com/]pay for homework done[/url]
  โดย mueckebrian@pochtar.men วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 5:55:05 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2942
payday advance loans payday advance online personal long term loans [url=http://paydayadvance2018.com/]loan repayment options[/url] usda loan direct lender payday loans best payday loans online [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] personal loan no credit check loan scandal personal loan poor credit [url=http://nocredit.us.com/]online loans no phone calls[/url] online payday loans payday loans best payday loans online [url=http://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] loans with bad credit loans with bad credit loans for bad credit [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] instant loans online payday loans instant approval no credit check payday loans [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]debt consolidation[/url] easy loans no credit check payday easy loans no credit check [url=http://payday.us.com/]payday[/url] same day payday loans no credit check payday loans online payday loans online [url=http://paydayloansonline2018.com/]credit builder loans[/url] bad credit loans guaranteed approval mobile loans bad credit personal loans guaranteed approval [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]personal loans no credit[/url] no credit check loans short time loans no credit check loans [url=http://loans.us.org/]instant payday loan[/url]
  โดย phoeni*michaels@rainmail.win วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 6:08:04 PM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2943
loans with bad credit loans with bad credit small loans for bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]housing loans[/url] fast cash advance payday loan unsecured loans no credit check direct loans [url=https://loans.us.org/]direct loans[/url] payday loans online payday loans online internet payday loans [url=https://paydayloansonline2018.com/]internet payday loans[/url]
  โดย tianna@regiopost.trade วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 7:08:05 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2944
loans 2017 payday payday loans no credit check [url=http://payday.us.com/]payday loans no credit[/url] payday loans instant approval best online loans instant approval online loans for bad credit [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]payday loans instant approval[/url] money right now payday loans no fa* payday loans online [url=http://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] guaranteed payday loans best payday loans online best payday loans online [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]cash advance now[/url] cash payday loans online online payday loans payday loans online [url=http://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] loans with bad credit a loan with bad credit payday loan direct lenders [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] direct loans fast cash usa loans for fair credit [url=http://loans.us.org/]loans with no credit[/url] low apr payday loans loan on line payday loans pennsylvania [url=http://nocredit.us.com/]no credit loans[/url] ne*t day loans bad credit personal loans bad credit loans guaranteed approval [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]24 hr loans[/url] payday advance payday advance advance payday [url=http://paydayadvance2018.com/]advance loan[/url]
  โดย hjones@regiopost.trade วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 7:28:25 PM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2945
effects of viagra online viagra viagra online no prescription generic viagra
  โดย abdgwe3vsw1jf3@gmail.com วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 8:57:10 PM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 2946
ta* anticipation loan loans direct loans [url=https://loans.us.org/]no credit check loans[/url] best payday loans cash advance locations online loans for bad credit [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans bad credit instant approval[/url] bad credit loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval online loans bad credit [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]loan programs[/url]
  โดย skcb05@pochtar.men วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 9:51:24 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2947
loans with bad credit loan with bad credit loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans for bad credit[/url] loans las vegas nv easy loans no credit check payday [url=https://payday.us.com/]payday loans no credit[/url] payday loans online no fa* payday loans oregon payday loans [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] best payday loans online best payday loans best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]private lender[/url] payday advance loan payday advance no fa* cash advance [url=https://paydayadvance2018.com/]advance loans[/url] loans loans loans with no credit [url=https://loans.us.org/]loans[/url] no credit check payday loans payday loans no loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]payday loans instant approval[/url] payday loans payday loans payday loans online no credit check [url=https://paydayloans.us.org/]guarantee loan[/url] no credit loans loans no credit check loan lenders online [url=https://nocredit.us.com/]ez loans[/url] payday loans in az www cash advance lones [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url]
  โดย yvchampana@pochtar.men วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 10:33:37 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2948
personal loans with no collateral virginia loans payday loans chicago [url=https://nocredit.us.com/]no credit loans[/url] loans with bad credit fast cash online where can i get a loan with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loan for 5000[/url] payday loans no fa* how to get a personal loan payday loans no fa*ing [url=https://paydayloansonline2018.com/]what is cash advance[/url]
  โดย knupfi@regiopost.trade วันที่ 11 พ.ย. 2561 : 10:54:53 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2949
auto owners insurance autoowners insurance auto-owners insurance [url=https://autoownersinsuranceonline.com/]auto owners ins[/url] gap insurance quotes usaa auto insurance quote temporary car insurance [url=https://usaaautoinsurancequote.com/]usaa car insurance quote[/url] auto insurance cost gap insurance for cars maryland auto [url=https://gapinsuranceforcars.com/]auto repair insurance[/url] cheapest car insurance in te*as auto insurance quote wells fargo auto insurance [url=https://wellsfargoautoinsurance.com/]auto insurance[/url]
  โดย anderson2029@pochtar.men วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 1:16:06 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2950
loans with no credit loans direct loans [url=https://loans.us.org/]loans[/url] money payday loans direct lender payday loans installment loan guaranteed approval [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans[/url] loans for bad credit loans with bad credit a loan with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loan with bad credit[/url]
  โดย charlesdonchess@pochtar.men วันที่ 12 พ.ย. 2561 : 1:42:11 AM น. IP : 5.188.210.5

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com