แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 2851
loans direct loan places loans [url=https://loans.us.org/]no fa*ing payday loans[/url] payday loans definition payday loans no fa*ing payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans no fa*ing[/url] loan with no credit small loans for bad credit loans for people with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]legit online payday loans[/url]
  โดย luccalucian@rainmail.win วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 12:25:05 AM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2852
direct loans payday loans lender no credit check loans [url=http://loans.us.org/]instant personal loans online[/url] payday payday payday [url=http://payday.us.com/]loan compare[/url] payday loans online loan calculator personal payday loans online [url=http://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] payday loans instant approval online loans instant approval short loans online [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]payday cash loans online[/url] quick cash payday loans cash payday loans direct lender payday loans [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]where can i get a loan with bad credit[/url] 3 month loans bad credit personal loans guaranteed approval bad credit personal loans [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]rapid advance[/url] cash payday loans online payday loans short term [url=http://paydayloans.us.org/]best payday loans online[/url] payday advance payday advances payday advance loan [url=http://paydayadvance2018.com/]loan repayment options[/url] small personal loans with bad credit small personal loans with bad credit loans for people with bad credit [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]payday loans online legit[/url] personal loan lenders no credit loans no credit loans [url=http://nocredit.us.com/]cash loans no credit check[/url]
  โดย cdiem@pochtar.men วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 12:53:57 AM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2853
viagra overnight buy viagra online cheap generic viagra buy generic viagra online
  โดย abdgwe3w1jf3@gmail.com วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 12:53:58 AM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 2854
best payday loans online online payday loans instant approval loan shark [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] quick online loans best payday loans guaranteed payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]payday loans direct lenders[/url] loans direct loans loans without credit [url=https://loans.us.org/]bad credit lenders only[/url]
  โดย chanas@pochtar.men วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 1:03:17 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2855
get a loan with bad credit loan with bad credit money mutual [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] pay day loan bad credit short term dollar loan [url=http://paydayloans.us.org/]payday loans near me[/url] how to get a personal loan payday loans online green loans [url=http://paydayloansonline2018.com/]advance payday[/url] online loans bad credit bad credit personal loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]payday loans in nevada[/url] personal loans no credit no credit loans no credit loans [url=http://nocredit.us.com/]personal loans no credit[/url] best online loans instant approval no credit check payday loans near me online loans instant approval [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]green loans[/url] loans loans with no credit check loans [url=http://loans.us.org/]loans without credit[/url] quick and easy loans payday loans no credit check payday [url=http://payday.us.com/]loans installment[/url] illinois payday loans cash payday loans best payday loans online [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans[/url] net pay advance advance payday loan payday advance [url=http://paydayadvance2018.com/]online loans for bad credit[/url]
  โดย tjiak@pochtar.men วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 1:35:01 AM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2856
loans arizona payday loans online payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loan online[/url] installment loans direct loans with bad credit small personal loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]no verification loans[/url] payday advance online payday loans bad credit ok payday loans direct [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance loan[/url] loans for poor credit payday loans in pa loans with no credit check [url=https://loans.us.org/]loans[/url] quick money payday loans personal loan reviews [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans in cleveland ohio[/url] best online loans instant approval cash in 1 hour get personal loan [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]payday cash loans online[/url] bad credit personal loans bad credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit payday loans[/url] cheap installment loans guaranteed payday loans get a bank account [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]personal loan contract[/url] payday online payday loans no credit check loan no credit check [url=https://payday.us.com/]no credit check payday loans[/url] personal loans no credit money fast best short term loans [url=https://nocredit.us.com/]loans with no checking account[/url]
  โดย heidigon@rainmail.win วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 3:08:15 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2857
loans loan payday loans ga [url=https://loans.us.org/]american loans[/url] 100 approval loans payday advance payday advances [url=https://paydayadvance2018.com/]advance loans[/url] personal loans no credit no credit loans loans with no credit [url=https://nocredit.us.com/]loans with no credit[/url] no credit check payday loans loan impairment easy loans no credit check [url=https://payday.us.com/]loan center[/url] bad credit loans guaranteed approval bad credit payday loans bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] consolidation loans payday loans online same day payday loans no credit check [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loan online[/url] payday loans online personal installment loans pay day loan bad credit [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] online loans instant approval best online loans instant approval loans online instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]2600 installment loans in california[/url] payday loans direct lenders direct lender payday loans best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]personal loan for[/url] loans with bad credit loans with bad credit loans for people with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]need a loan with bad credit[/url]
  โดย megmat@rainmail.win วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 3:08:58 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2858
best online loans instant approval online loans instant approval bank personal loans [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url]
  โดย snorwai@rainmail.win วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 3:52:49 AM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2859
easy loan money payday loans payday loans direct lenders [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] payday loans online no fa* payday loans payday loans no fa* [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] bad credit loans guaranteed approval loans bad credit loans for 1000 [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]missouri payday loan[/url]
  โดย jvlreno@rainmail.win วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 4:01:55 AM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2860
auto owners insurance online auto owners insurance online cheapest auto insurance in florida [url=https://autoownersinsuranceonline.com/]car insurance in nj[/url] buy auto insurance wells fargo auto insurance auto insurance quotes [url=https://wellsfargoautoinsurance.com/]wells fargo auto insurance[/url] usaa auto insurance quote collision insurance usaa auto insurance quote [url=https://usaaautoinsurancequote.com/]usaa auto insurance quote[/url] gap insurance for cars gap insurance for cars gap insurance for cars [url=https://gapinsuranceforcars.com/]gap insurance for cars[/url]
  โดย daina@rainmail.win วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 4:09:24 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2861
payday loans no credit check same day best online loans instant approval payday loans no credit check [url=https://payday.us.com/]loans no credit check[/url]
  โดย williamdoll@pochtar.men วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 4:49:24 AM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2862
loan with bad credit loans for people with bad credit loans for bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]get a loan with bad credit[/url] online loans bad credit bad credit loans guaranteed approval bad credit payday loans [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]credit card debt consolidation loans[/url] lones payday loans payday loans online no credit check [url=https://paydayloans.us.org/]quick cash loans for bad credit[/url] advance payday advance payday payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]quick personal loans bad credit[/url] loan compare payday loans las vegas nv [url=https://payday.us.com/]payday loans no credit check same day[/url] payday loan online payday loans no fa*ing payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]ezmoney payday loans[/url] loans loans without credit loans with poor credit [url=https://loans.us.org/]personal loan forms[/url] fast cash loan cash store loans internet payday loan [url=https://nocredit.us.com/]loan value[/url] paydays loans cash payday loans best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]money payday loans[/url] online loans instant approval online loans instant approval online loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url]
  โดย davidbus@pochtar.men วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 5:50:38 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2863
which is the best indian viagra http://cialisroq.com/ buy cheap cialis viagra and altitude cheap cialis online can young guy take viagra cheap cialis generic other drugs like viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 6:41:56 AM น. IP : 104.238.39.194

ความคิดเห็นที่ 2864
cannabis oil cannabis oil cannabis oil cannabis cannabis oil cannabis oil cannabis oil cannabis cannabis oil cannabis cannabis oil cannabis oil
  โดย mattressd9@gmail.com วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 7:00:25 AM น. IP : 178.137.80.124

ความคิดเห็นที่ 2865
no credit check loans short loans online loans [url=http://loans.us.org/]loans with no credit[/url] loans no credit check direct lending no credit loans [url=http://nocredit.us.com/]no credit loans[/url] bad credit personal loans online loans bad credit bad credit personal loans [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] payday loans direct lenders loans lenders only money payday loans [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans[/url] loans with bad credit stafford loans payday loan near me [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]a loan with bad credit[/url] payday loans online instant approval payday loans rapid advance [url=http://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] online loans instant approval loans instant approval online loans instant approval [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] payday advance small cash loans online payday advance [url=http://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] payday payday payday [url=http://payday.us.com/]payday[/url] payday loans no fa*ing installment payday loans bad credit signature loans [url=http://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url]
  โดย samhagrluvr@regiopost.trade วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 8:55:42 AM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2866
cash loan payday loans with poor credit loans [url=https://loans.us.org/]loans[/url] loans with bad credit student loan debt loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]need a loan with bad credit[/url] payday loans online payday loans definition payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] loans with no credit no credit loans cash loans no credit check [url=https://nocredit.us.com/]debt relief[/url] online loans instant approval online loans instant approval online loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online lending[/url] loans no credit check payday loans no credit check same day car loans [url=https://payday.us.com/]loan no credit check[/url] advance loans cash advance california advance loan [url=https://paydayadvance2018.com/]advance loan[/url] guaranteed payday loans guaranteed payday loans guaranteed payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] personal loan reviews payday loans payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] bad credit personal loans bad credit loans guaranteed approval va home loan [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans[/url]
  โดย markrhall1954@regiopost.trade วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 9:35:43 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2867
cash loans no credit check no credit loans cash loans no credit [url=http://nocredit.us.com/]loan no credit[/url] loans for people with bad credit loans with bad credit what is a cash advance [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]small loans for bad credit[/url] loans without credit loans without credit loans without credit [url=http://loans.us.org/]loans[/url] payday loans direct lenders best payday loans online best payday loans online [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]guaranteed payday loans[/url] bad credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval top 10 payday loans [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit personal loans guaranteed approval[/url] instant loans online loans instant approval online loans instant approval [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]personal loan agreement[/url] payday loans payday loans best payday loans online [url=http://paydayloans.us.org/]payday loans online[/url] payday advances payday advance locations payday advance [url=http://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] no credit check payday loans near me payday loans no credit check payday [url=http://payday.us.com/]payday[/url] payday loans online payday loan online payday loans online [url=http://paydayloansonline2018.com/]no fa* payday loans[/url]
  โดย alcast4@rainmail.win วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 10:50:57 AM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2868
problem solution essay write an essay for me write an essay for me [url=https://essays.us.com/]write an essay for me[/url] essay online buy essay buy essays [url=https://buyessays.us.com/]college essay grammar[/url] college paper writing paper writing service paper writing service [url=https://paperwritingservice.us.org/]paper writing service[/url] essay writing college scholarships essay good college essays [url=https://essaywriting.us.com/]writing an opinion essay[/url] do my homework for me do my homework for me homework help online [url=https://domyhomeworkforme.us.com/]economics homework help[/url]
  โดย valene@regiopost.trade วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 11:43:14 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2869
cannabis cannabis oil cannabis oil cannabis cannabis oil cannabis cannabis cannabis oil cannabis cannabis oil cannabis oil cannabis
  โดย mattress2z@gmail.com วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 1:17:24 PM น. IP : 178.137.80.124

ความคิดเห็นที่ 2870
local auto insurance auto insurance brooklyn ny [url=http://autousabing.com/]auto insurance quotes in florida[/url] auto insurance chicago progressive auto insurance cheap classic car insurance goautoinsurance com car insurance in richmond va [url=http://autousapremium.com/]how much car insurance[/url]
  โดย treatr63@gmail.com วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 3:09:45 PM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 2871
unsecured credit bad credit loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit personal loans[/url] loans with no credit loans no credit loan no credit [url=https://nocredit.us.com/]loan no credit[/url] money shop payday loans no fa* payday loans same day payday [url=https://paydayloansonline2018.com/]instant payday loans[/url]
  โดย leroy474@pochtar.men วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 4:01:46 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2872
payday loans online payday loans 100 day payday loan [url=https://paydayloans.us.org/]unsecured debt consolidation[/url] payday cash advance payday advances online payday loans direct lenders [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance loans[/url] installment loans no turndowns credit builder loans payday loans no fa* [url=https://paydayloansonline2018.com/]same day payday loans[/url]
  โดย bdraper@rainmail.win วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 4:17:12 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2873
viagra brand buy cialis viagra online without prescription cialis online
  โดย hwe4w24vashhbdr2@gmail.com วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 4:42:44 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2874
best college paper writing service academic paper writing services paper writing service [url=http://paperwritingservice.us.org/]paper writing services[/url] help me with my homework cpm homework help answer online homework help [url=http://domyhomeworkforme.us.com/]vikings homework help[/url] essays online buy essays essay online [url=http://buyessays.us.com/]buy essay[/url] writing an argumentative essay writing my essay cheap essay [url=http://essaywriting.us.com/]writing my essay[/url] essays write my essay best american essays college edition [url=http://essays.us.com/]essay writing learning objectives[/url]
  โดย wendyhendricks@pochtar.men วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 7:17:19 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2875
tomar viagra faz bem http://buyscialisr*.com/ order cialis viagra and other tablets cheap cialis watermelon and lemon juice viagra generic cialis what will happen if a woman drinks viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 7:19:50 PM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2876
loans same day bad credit personal loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] payday loans near me no credit check best payday loans online cash money payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans online[/url] online payday loans florida small personal loans with bad credit get a loan with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]no credit check loans guaranteed[/url]
  โดย elnajean16@rainmail.win วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 7:44:18 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2877
payday advances best payday loan lender advance payday loan [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] same day payday loan payday loans florida online loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]best online loans instant approval[/url] best payday loans online get a bank account best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]payday loans direct lenders[/url]
  โดย stephanieperkins@regiopost.trade วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 7:46:21 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2878
bad credit lender bad credit loans guaranteed approval online loans bad credit [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans[/url] payday loans direct lenders cash advance now best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]payday loans direct lenders[/url] loan with bad credit loan with bad credit loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]long term payday loans[/url] best payday loans online payday loans online no credit check usda loans [url=https://paydayloans.us.org/]personal installment loans[/url] loans today no fa* installment loans loans for fair credit [url=https://loans.us.org/]advance payday loans online[/url] payday advance payday advance payday advance online [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] same day payday loans no credit check payday loans online payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] no credit loans loans with no credit direct loan [url=https://nocredit.us.com/]loans no credit check[/url] sba loan kwikcash cash loan advance [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] payday payday payday loans no credit check same day [url=https://payday.us.com/]online payday loans no credit check[/url]
  โดย billybishop@rainmail.win วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 9:27:43 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2879
american cash advance loans loans for poor credit [url=https://loans.us.org/]loans without credit[/url] quickloans online loans bad credit instant approval loans online instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] best payday loans online payday loans direct lenders payday loan no credit [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]money payday loans[/url]
  โดย ro**ie62@pochtar.men วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 9:34:44 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2880
need a personal loan fast best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url]
  โดย oneofone@rainmail.win วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 9:44:16 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2881
get a loan with bad credit advance online rates on personal loans [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans for people with bad credit[/url]
  โดย adofingurl@pochtar.men วันที่ 09 พ.ย. 2561 : 11:47:01 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2882
writing essays essaywriter custom essay cheap [url=https://essays.us.com/]why do we have to write essays[/url] essay writing essays about yourself for college cheap essay writing [url=https://essaywriting.us.com/]writing essay[/url] buy papers online paper writing paper writing service [url=https://paperwritingservice.us.org/]online creative writing[/url] do my homework for me help for homework do my homework for me [url=https://domyhomeworkforme.us.com/]homework for me[/url] essay writing for english tests buy essays buy essay [url=https://buyessays.us.com/]buy essays[/url]
  โดย anna@regiopost.trade วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 12:20:22 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2883
wells fargo auto insurance automobile insurance quotes online buy auto insurance [url=https://wellsfargoautoinsurance.com/]auto insurance[/url] auto owners insurance online auto owners insurance florida auto owners insurance florida [url=https://autoownersinsuranceonline.com/]auto owners insurance online[/url] century 21 auto insurance top rated auto insurance companies 2018 triple aaa insurance [url=https://gapinsuranceforcars.com/]esurance quote online[/url] usaa insurance usaa auto insurance quote the cheapest car insurance [url=https://usaaautoinsurancequote.com/]cure auto insurance[/url]
  โดย daina@regiopost.trade วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 12:21:39 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2884
bad credit loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url]
  โดย carlie@rainmail.win วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 1:52:34 AM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2885
cialis or viagra with alcohol http://cialisroq.com/ cheap cialis online how long is the effect of viagra cheap cialis does viagra keep you erect http://cialisroq.com does avmed cover viagra
  โดย acrorptuscloundaQuikedo@gmail.com วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 2:09:17 AM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2886
same day payday loans no credit check payday loans online payday loan online [url=https://paydayloansonline2018.com/]instant payday loans[/url]
  โดย dgresko@pochtar.men วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 3:13:05 AM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2887
natural viagra alternative viagra online order generic viagra viagra online
  โดย hgwsne4hah6@gmail.com วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 3:17:23 AM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 2888
best online loans instant approval no credit check payday loans online loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans bad credit instant approval[/url] easy loans no credit check payday online payday loans no credit check [url=https://payday.us.com/]payday loans no credit[/url] cash store loans ez money no credit loans [url=https://nocredit.us.com/]no credit loans[/url]
  โดย fmkhayashi@regiopost.trade วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 6:37:09 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2889
loans online payday loans florida loans [url=https://loans.us.org/]loans for poor credit[/url]
  โดย rogaudet@regiopost.trade วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 8:44:27 AM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2890
do my homework for me can you help me with my homework statistics homework helper [url=https://domyhomeworkforme.us.com/]homework hotline[/url] english essays for college students buy essays online essays online [url=https://buyessays.us.com/]buy essay[/url] apa article review paper writing cheap essay writing services [url=https://paperwritingservice.us.org/]argumentative writing[/url] essay writing help essay writing writing an argumentative essay [url=https://essaywriting.us.com/]cheap essay[/url] essay writer service write an essay for me writing e*pository essays [url=https://essays.us.com/]writing essays[/url]
  โดย horton@pochtar.men วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 10:00:46 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2891
auto owners insurance co owners insurance company autoowners [url=https://autoownersinsuranceonline.com/]auto liability[/url]
  โดย ddegraw@regiopost.trade วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 10:28:31 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2892
viagra online viagra generic how viagra works viagra generic
  โดย afsgwehjet533jfsi@gmail.com วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 10:40:36 AM น. IP : 178.159.37.97

ความคิดเห็นที่ 2893
payday auto loan with bad credit payday [url=https://payday.us.com/]payday loans no credit check[/url] guaranteed payday loans guaranteed payday loans money payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]guaranteed payday loans[/url] loans with bad credit loans with bad credit loan estimate [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url]
  โดย lee@rainmail.win วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 10:49:27 AM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2894
viagra plus buy viagra online viagra free samples viagra generic online
  โดย hwe4wbs24hhdr2@gmail.com วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 11:23:39 AM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2895
spotloan payday bad credit car loans [url=https://payday.us.com/]loans no credit check[/url] direct lender payday loans best payday loans online installment loan guaranteed approval [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] internet payday loans payday loan online payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loan online[/url]
  โดย lbruckman@rainmail.win วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 12:03:12 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2896
compare auto insurance quotes online gainsco auto insurance auto insurance indianapolis in maryland auto insurance fund Full Report new auto insurance quote what car insurance auto insurance in new jersey massachusetts auto insurance
  โดย treatrl1@gmail.com วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 12:23:29 PM น. IP : 46.118.120.36

ความคิดเห็นที่ 2897
cialis 10mg Generic Tadalafil cialis 20 mg generic cialis online
  โดย abgqe3g12w1jf3@gmail.com วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 1:09:15 PM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 2898
custom essay gonja tenten buy essays really good college essays [url=https://buyessays.us.com/]writing a persuasive essay powerpoint[/url] convincing essay writing an essay in english write essay for me [url=https://essays.us.com/]importance of college education essay[/url] help me write my assignment online writing paper proofreading assignments [url=https://paperwritingservice.us.org/]writing article review[/url] homework hub homework help science homework e*pert [url=https://domyhomeworkforme.us.com/]help with homework[/url] quality essay writing pay for an essay to be written essay writing [url=https://essaywriting.us.com/]baruch college essay[/url]
  โดย garrywarnold@rainmail.win วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 1:15:24 PM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2899
best payday loans online bad credit loan direct lender best payday loans online [url=https://paydayloans.us.org/]holiday loans online[/url] payday advance what is a loan online loans for bad credit [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance loan[/url] overnight payday loans best payday loans payday loans direct lenders [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]direct lender payday loans[/url]
  โดย kelsey@regiopost.trade วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 2:33:40 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2900
payday loans direct lenders money payday loans loan e*press [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]payday loan no credit[/url]
  โดย shirlene@rainmail.win วันที่ 10 พ.ย. 2561 : 3:29:22 PM น. IP : 5.188.210.4

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com