แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 2801
bad credit personal loans guaranteed approval starter loans bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]safe payday loans[/url] personal loan internet payday loan cash payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]guaranteed payday loans[/url] online payday advance online payday advance payday cash advance [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url]
  โดย bwd@rainmail.win วันที่ 06 พ.ย. 2561 : 7:29:12 AM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2802
loans with bad credit payday loans chicago loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url]
  โดย nicholle@pochtar.men วันที่ 06 พ.ย. 2561 : 8:07:08 AM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2803
online loans instant approval online loans instant approval pay day loan [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] loans no credit check loans installment loans with monthly payments [url=https://loans.us.org/]direct loans[/url] best bank loans bad credit loans guaranteed approval cash payday loan [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] payday advances illinois cash advance payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] spotloan payday loans no teletrack check 24 hr loans [url=https://payday.us.com/]payday[/url] no credit loans no credit loans no credit loans [url=https://nocredit.us.com/]borrowing money[/url] same day payday loans payday loans online payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] 100 day payday loan online payday loans instant approval arizona payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]rapid advance[/url] small business loans loans with bad credit loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loan with bad credit[/url] best payday loans online guaranteed payday loans loans website [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url]
  โดย lupereyes@pochtar.men วันที่ 06 พ.ย. 2561 : 9:42:44 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2804
payday advances advance payday loan loans with low monthly payments [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] payday payday loans no credit loans 2017 [url=https://payday.us.com/]payday[/url] online loans instant approval online loans instant approval online loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] best payday loans online payday loans direct lenders payday loans direct lenders [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] payday loan online payday loans online payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] legit online loans get a loan without a bank account cash loans no credit [url=https://nocredit.us.com/]cash loans no credit check[/url] advance payday loans with bad credit loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]get a loan with bad credit[/url] best payday loans online payday loans north carolina where can i get a loan with bad credit [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans near me no credit check[/url] bad credit loans guaranteed approval bad credit payday loans bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] payday loans houston loans direct loans [url=https://loans.us.org/]loans[/url]
  โดย daviderculiani@regiopost.trade วันที่ 06 พ.ย. 2561 : 10:21:38 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2805
auto owners insurance online the general auto insurance car insurance now [url=https://autoownersinsuranceonline.com/]nationwide car insurance quote[/url] wells fargo auto insurance wells fargo auto insurance wells fargo auto insurance [url=https://wellsfargoautoinsurance.com/]cheap car insurance company[/url] personal auto insurance usaa insurance usaa auto insurance quote [url=https://usaaautoinsurancequote.com/]usaa auto insurance quote[/url] what is gap insurance for cars top rated auto insurance companies 2018 gap insurance for cars [url=https://gapinsuranceforcars.com/]gap insurance coverage[/url]
  โดย cjhd06@regiopost.trade วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 10:57:50 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2806
order generic viagra viagra for sale online viagra no prescription http://www.viagraeiu.com/
  โดย PLORTUCTICCIMELEPAttagonog@symnmail.org วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 11:14:32 AM น. IP : 104.238.39.191

ความคิดเห็นที่ 2807
really bad credit loans loans up to 1000 payday advance [url=http://paydayadvance2018.com/]advance loans[/url] paydayloan com bad credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]payday loans in az[/url] online loans instant approval online loans instant approval best online loans instant approval [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]best online loans instant approval[/url] loans website apply for loans loans lenders only [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans[/url] loans with no credit cash loans no credit check no credit loans [url=http://nocredit.us.com/]cash loans no credit check[/url] loans with bad credit loans for people with bad credit long term payday loans [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] same day payday loans no credit check long term loans for bad credit payday loans online [url=http://paydayloansonline2018.com/]no fa* payday loans[/url] cash advance payday loans payday loans payday loans near me [url=http://paydayloans.us.org/]online payday loans instant approval[/url] loans with no credit loan fast cash installment loans [url=http://loans.us.org/]payday loans no credit check no fa*ing[/url] payday payday loans no credit payday [url=http://payday.us.com/]easy loans no credit check[/url]
  โดย raadogregn@regiopost.trade วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 11:20:28 AM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2808
cialis mg 2 cheap cialis ireland cialis brand online cheap cialis drugs cialis tabs sale viagra where to buy it purchase cheap cialis cialis lilly vendors on line usa when will cialis become cheaper http://gettinglife.info
  โดย preciousek4epf@rambler.ru วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 11:54:21 AM น. IP : 5.188.210.55

ความคิดเห็นที่ 2809
cheapest pharmacy to buy cialis cheapest cialis 20mg online soft tabs viagra cheap cialis 20mg australia buy cialis viagra levitra online pharmacy support group cialis cheap cialis trial packs with bonus best cialis online discount prices cheap cialis from china http://thecenterforpublicdiplomacy.org
  โดย preciousek4epf@rambler.ru วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 12:08:00 PM น. IP : 5.188.210.55

ความคิดเห็นที่ 2810
monthly installment loans bad credit loans guaranteed approval loans bad credit [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] need a loan with bad credit loans with bad credit loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] loans for fair credit loans without credit personal loan forms [url=https://loans.us.org/]loans[/url] best payday loans online consolidation money payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]internet payday loan[/url] immediate loan cash store loans payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]advance online[/url] no credit check payday loans loan no credit check loans without credit check [url=https://payday.us.com/]payday[/url] payday advance loans payday advance payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]advance loan[/url] personal loans no credit personal loans no credit loan no credit [url=https://nocredit.us.com/]personal loans no credit[/url] first loan payday loans payday loans near me [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans online no credit check[/url] no credit check payday loans online loans instant approval cash advance locations [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]payday loans instant approval[/url]
  โดย nikiouch@regiopost.trade วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 12:16:56 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2811
lowest priced cialis cheap cialis overnight delivery viagra online uk no prescription buy cheap generic cialis europe online generic cialis cialis price canadian pharmacy which pharmacy sells cheapest cialis cialis super active 100mg cheap discount cialis http://rev-yoga.com
  โดย preciousek4epf@rambler.ru วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 12:51:06 PM น. IP : 5.188.210.55

ความคิดเห็นที่ 2812
payday cash advance payday advances payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] direct loans loans direct loans [url=https://loans.us.org/]loans[/url] loan no credit check payday loans no credit check same day payday [url=https://payday.us.com/]loans no credit check[/url]
  โดย lhasaladyuk@pochtar.men วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 1:51:34 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2813
viagra on line buy generic viagra viagra women viagra online
  โดย hwe4w24hhdr2@gmail.com วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 3:08:31 PM น. IP : 178.159.37.39

ความคิดเห็นที่ 2814
loans with bad credit personal loans with no collateral loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url]
  โดย mwiesweg@regiopost.trade วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 3:52:23 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2815
gap insurance coverage gap insurance for cars gap insurance for cars [url=https://gapinsuranceforcars.com/]auto gap insurance providers[/url] usaa auto insurance quote cure auto insurance usaa auto insurance quote [url=https://usaaautoinsurancequote.com/]usaa auto[/url] wells fargo auto insurance auto insurance quotes wells fargo auto insurance [url=https://wellsfargoautoinsurance.com/]auto-owners insurance[/url] auto owners insurance online auto owners insurance online auto owners insurance online [url=https://autoownersinsuranceonline.com/]windhaven auto insurance[/url]
  โดย rsb5483@rainmail.win วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 5:32:07 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2816
payday loan online no fa* payday loans direct payday loan companies [url=https://paydayloansonline2018.com/]same day payday loans no credit check[/url] first loan loan loan [url=https://loans.us.org/]payday loans hawaii[/url] loans instant approval online loans instant approval online loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]fast loans online[/url]
  โดย nellie@pochtar.men วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 6:06:20 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2817
viagra australia viagra 100mg purchase viagra online viagra 200mg
  โดย abde4bwenw1jf3@gmail.com วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 6:42:28 PM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 2818
payday advance advance loans online payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]cash advance lenders online[/url] money payday loans best payday loans online cash payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]personal loan emi calculator[/url] online loans bad credit online loans bad credit bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url]
  โดย hstagnaro1@regiopost.trade วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 7:00:32 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2819
direct payday loans online loans same day small personal loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] loans 2017 loan no credit check loan online [url=https://payday.us.com/]payday[/url] pay day loan online loans instant approval same day payday loan [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]land loans[/url] online loans bad credit online loans bad credit interest free payday loans [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit personal loans guaranteed approval[/url] spotloan payday loans loan request [url=https://paydayloans.us.org/]usda loans[/url] money payday loans direct lender payday loans loans in kansas city mo [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]guaranteed payday loans[/url] loans online direct loan no credit no credit loans [url=https://nocredit.us.com/]payday loans instant approval[/url] payday advance online payday advance payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]advance payday loan[/url] internet payday loans payday loans online payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] i need a payday loan loans loan [url=https://loans.us.org/]loans without credit[/url]
  โดย liltlo69@pochtar.men วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 7:04:19 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2820
payday cash advance payday advance payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] best loans for bad credit interest free payday loans bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]loans bad credit[/url] overnight payday loans best payday loans online best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] loan with bad credit loans with bad credit installment loans for bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]small personal loans with bad credit[/url] loans loan no credit check no credit check loans [url=https://loans.us.org/]loans[/url] online loans instant approval online loans instant approval online loans bad credit instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] loan no credit no credit loans personal loans no credit [url=https://nocredit.us.com/]cash loans no credit check[/url] internet payday loans same day payday loans no credit check payday loans no fa*ing [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] direct payday loans online no credit check payday loans payday loans no credit check [url=https://payday.us.com/]lending loans[/url] get cash fast i need money now payday loans near me [url=https://paydayloans.us.org/]holiday loans online[/url]
  โดย luispastordesign@pochtar.men วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 7:19:38 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2821
loans for poor credit loans with no credit payday online loans [url=https://loans.us.org/]loans[/url]
  โดย isela@regiopost.trade วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 7:53:56 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2822
small loans for bad credit loans with bad credit a loan with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]payday loan near me[/url] payday loans payday loans online no credit check loan las vegas [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] online loans instant approval online loans instant approval payday loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]loans companies[/url] cash payday loans best payday loans guaranteed payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans[/url] easy loans no credit check payday payday [url=https://payday.us.com/]payday[/url] where can i get a loan loans with no credit cash loans no credit check [url=https://nocredit.us.com/]no verification loans[/url] american payday loan fast cash usa loans [url=https://loans.us.org/]need money now[/url] same day payday loans no credit check no fa* payday loans advance payday [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] bad credit loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval secure online payday loans [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]payday loans uk[/url] payday advance advance payday loan payday advance loan [url=https://paydayadvance2018.com/]advance payday[/url]
  โดย dannyaglae@rainmail.win วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 10:24:18 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2823
auto insurance a car insurance in az car insurance in massachusetts
  โดย reamiedlf@gmail.com1 วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 10:37:04 PM น. IP : 46.119.125.196

ความคิดเห็นที่ 2824
Auto Insurance car insurance nc auto insurance card
  โดย reamiedmf@gmail.com1 วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 10:37:06 PM น. IP : 46.119.125.196

ความคิดเห็นที่ 2825
car insurance florida usaa quote auto owners insurance florida [url=https://usaaautoinsurancequote.com/]usaa ins[/url] geico insurance quote online for auto usaa auto insurance auto owners insurance online [url=https://autoownersinsuranceonline.com/]auto owners insurance online[/url] wells fargo auto insurance auto insurance quotes wells fargo auto insurance [url=https://wellsfargoautoinsurance.com/]liberty mutual auto insurance[/url] auto gap insurance providers gap insurance for cars gap insurance coverage [url=https://gapinsuranceforcars.com/]car insurance online now[/url]
  โดย robinatkinson49@pochtar.men วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 10:41:15 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2826
how is progressive auto insurance Auto insurance is aaa car insurance
  โดย reamiedoi@gmail.com1 วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 10:45:23 PM น. IP : 46.119.125.196

ความคิดเห็นที่ 2827
car insurance ny Car Insurance full coverage auto insurance quotes
  โดย reamiedbh@gmail.com1 วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 11:15:23 PM น. IP : 46.119.125.196

ความคิดเห็นที่ 2828
loans no credit check loans loans [url=https://loans.us.org/]loan[/url] no credit check payday loans instant approval low rate personal loans cash loans no credit [url=https://nocredit.us.com/]personal loan no credit check[/url] instant payday loans no fa* payday loans no fa* payday loans [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url]
  โดย gkv3687@rainmail.win วันที่ 07 พ.ย. 2561 : 11:39:35 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2829
installment loans for bad credit guaranteed payday no credit check payday loans near me [url=http://payday.us.com/]loans las vegas nv[/url] no credit check loan direct loans direct loans [url=http://loans.us.org/]loans tulsa ok[/url] bad credit personal loans guaranteed approval bad credit personal loans bad credit loans guaranteed approval [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] loans with bad credit payday loans virginia small loans for bad credit [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] best payday loans online best payday loans online direct lender payday loans [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]no credit check emergency loans[/url] advance payday payday advances payday loans bad credit ok [url=http://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] loans with no credit online payday loans direct lenders loan no credit [url=http://nocredit.us.com/]best short term loans[/url] loans online instant approval loans instant approval online loans for bad credit [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]payday loans instant approval[/url] payday loans best payday loans online online payday loans instant approval [url=http://paydayloans.us.org/]guaranteed installment loans for bad credit[/url] payday loans online payday loans no fa*ing payday loans no fa*ing [url=http://paydayloansonline2018.com/]no fa* payday loans[/url]
  โดย ayeaton@rainmail.win วันที่ 08 พ.ย. 2561 : 1:33:22 AM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2830
write an essay for me college supplement essays essays [url=https://essays.us.com/]write my essay for me[/url] college essay writing essay writing college scholarships essay [url=https://essaywriting.us.com/]writing a persuasive essay powerpoint[/url] importance of essay writing buy essay online buy essay online [url=https://buyessays.us.com/]buy essay online[/url] do my homework for me vikings homework help do my homework for me [url=https://domyhomeworkforme.us.com/]romans homework help[/url] paper writing services paper writing service best college paper writing service [url=https://paperwritingservice.us.org/]college paper writing service[/url]
  โดย ro*y7676@pochtar.men วันที่ 08 พ.ย. 2561 : 2:46:47 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2831
instant loans online online loans bad credit instant approval cash fast [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]best unsecured loans[/url] long term best payday loan lender online payday advance [url=http://paydayadvance2018.com/]payday advances[/url] payday loan online same day payday loans same day payday loans no credit check [url=http://paydayloansonline2018.com/]person to person loans[/url] payday loans payday loans payday loans [url=http://paydayloans.us.org/]loan shark[/url] fast cash loan loans with no credit short term installment loan [url=http://nocredit.us.com/]personal loan no credit check[/url] pay day loan payday payday loans no credit checks [url=http://payday.us.com/]loans no credit check[/url] personal loans calculators loans with bad credit loans with bad credit [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]loans for bad credit[/url] bad credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval loan cash now [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]loans bad credit[/url] loans for fair credit loans loans [url=http://loans.us.org/]loans[/url] best payday loans online best payday loans online apply for loans [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url]
  โดย tawanda@pochtar.men วันที่ 08 พ.ย. 2561 : 4:43:12 AM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2832
buy cheap viagra online viagra generic online buy viagra now viagra generic
  โดย hgsgbsbah6@gmail.com วันที่ 08 พ.ย. 2561 : 4:46:41 AM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 2833
loans loans with no credit check loans without credit [url=https://loans.us.org/]loans[/url] loan with bad credit loans with bad credit no verification loans [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] online loans instant approval cash advance inc online loans bad credit instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]payday loans instant approval[/url]
  โดย leevicto@rainmail.win วันที่ 08 พ.ย. 2561 : 5:40:18 AM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2834
buying viagra online http://viagraeiu.com/ non prescription viagra http://viagraeiu.com/
  โดย PLORTUCTICCIMELEPAttagonog@symnmail.com วันที่ 08 พ.ย. 2561 : 8:18:17 AM น. IP : 104.238.39.194

ความคิดเห็นที่ 2835
buying viagra online online pharmacy viagra link this news http://viagraeiu.com/
  โดย PLORTUCTICCIMELEPAttagonog@symnmail.org วันที่ 08 พ.ย. 2561 : 8:38:43 AM น. IP : 104.238.39.194

ความคิดเห็นที่ 2836
loan application form bad credit loans bad credit loans guaranteed approval [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans[/url] online loans instant approval instant loans online no credit check payday loans [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]payday loans instant approval[/url] same day payday loans no credit check no fa* payday loans immediate loan [url=http://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] instant cash payday loans loans direct instant approval loans [url=http://loans.us.org/]loans for fair credit[/url] online payday advance payday advance payday advance online [url=http://paydayadvance2018.com/]need money today[/url] online payday loans no credit check payday loan no credit check [url=http://payday.us.com/]loans no credit check[/url] installment payments no credit loans cash loans no credit check [url=http://nocredit.us.com/]personal loan no credit check[/url] small business loans loans for bad credit loans with bad credit [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]loans for people with bad credit[/url] no hassle payday loans cash payday loans online payday loans [url=http://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] best payday loans payday loan interest rates money payday loans [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url]
  โดย jgellert@pochtar.men วันที่ 08 พ.ย. 2561 : 9:02:39 AM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2837
essay writing essay writing cheap essay [url=https://essaywriting.us.com/]essay writing[/url] write my essay now write an essay for me buy a college essay [url=https://essays.us.com/]write my essays[/url] help me to do my homework do my homework for me electrical engineering homework help [url=https://domyhomeworkforme.us.com/]we do your homework[/url] professional research paper writing service paper writing service paper writing service [url=https://paperwritingservice.us.org/]college paper writing service[/url] essays online write essays buy essays [url=https://buyessays.us.com/]buy college essay[/url]
  โดย caramelbaby121@pochtar.men วันที่ 08 พ.ย. 2561 : 9:26:06 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2838
review writing writing paper help paper writing services [url=http://paperwritingservice.us.org/]professional article writing services[/url] homework helpers homework hotline online homework help [url=http://domyhomeworkforme.us.com/]do my homework for me[/url] cheap essay essay writing 6th grade writing essay [url=http://essaywriting.us.com/]essay writing help[/url] writing english essay essays online essay online [url=http://buyessays.us.com/]college essay citation[/url] essays write essay for me write an essay for me [url=http://essays.us.com/]write an essay for me[/url]
  โดย amynewton@pochtar.men วันที่ 08 พ.ย. 2561 : 9:38:47 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2839
usa cash best payday loans online fast personal loans online [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] short term loans uk loans with no checking account no credit loans [url=http://nocredit.us.com/]no credit loans[/url] apply for payday loan online bad credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]personal loan for bad credit[/url] loans cash loans uk loans for fair credit [url=http://loans.us.org/]loans[/url] payday payday signature loans online [url=http://payday.us.com/]payday[/url] payday advance payday advances payday advance [url=http://paydayadvance2018.com/]advance loans[/url] cash payday loans online payday loans payday loans online [url=http://paydayloans.us.org/]consolidation loans for fair credit[/url] internet payday loans payday loans no fa*ing payday loan today [url=http://paydayloansonline2018.com/]payday loan online[/url] loans online instant approval online loans bad credit instant approval microloan [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]payday loans instant approval[/url] loans with bad credit get a loan with bad credit need a loan with bad credit [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]need a loan with bad credit[/url]
  โดย sdunlap1941@rainmail.win วันที่ 08 พ.ย. 2561 : 9:46:36 AM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2840
loans no credit check loans no credit check instant payday loan [url=https://nocredit.us.com/]loans no credit[/url] loans with low monthly payments payday advance payday loans fast [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] easy loans no credit check online loans instant approval online loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]instant loans online[/url] bad credit loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval loans direct deposit [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]loans kenya[/url] loans loans with no credit check advance payday loans [url=https://loans.us.org/]loans for poor credit[/url] payday loans no fa*ing payday loans definition no fa* payday loans [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] loans with bad credit direct lenders for payday loans loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]a loan with bad credit[/url] payday loans online loans without checking account cash payday loans online [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] loan e*press quick loans for people with bad credit payday loans houston [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]quick cash payday loans[/url] payday loans no credit check same day payday loans no credit sonic payday [url=https://payday.us.com/]loan no credit check[/url]
  โดย gaylene@pochtar.men วันที่ 08 พ.ย. 2561 : 11:49:36 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2841
loans with bad credit payday loan direct lenders small loans for bad credit [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] payday advance advance payday payday advance [url=http://paydayadvance2018.com/]easy loan[/url] payday loan assistance fa* payday loan money loan online [url=http://nocredit.us.com/]no credit loans[/url] best payday loans online payday loans direct lenders need a payday loan [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]web loans[/url] cash advance now online loans instant approval online loans for bad credit [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]loans online instant approval[/url] loans loans with no credit check loans without credit [url=http://loans.us.org/]get a loan with no credit[/url] bad credit loans payday loans no teletrack check payday 3 [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]loans bad credit[/url] immediate loan same day payday loans no credit check payday loans online [url=http://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] payday loans near me no credit check get cash fast payday loans [url=http://paydayloans.us.org/]quick money[/url] loans without credit check payday loan online [url=http://payday.us.com/]easy loans no credit check[/url]
  โดย christerj@pochtar.men วันที่ 08 พ.ย. 2561 : 12:13:35 PM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2842
wells fargo auto insurance what is gap insurance for cars buy auto insurance [url=http://wellsfargoautoinsurance.com/]auto insurance quotes[/url] owners insurance company auto owners insurance company progressive quote [url=http://autoownersinsuranceonline.com/]auto owners insurance online[/url] gap insurance gap insurance for cars gap insurance coverage [url=http://gapinsuranceforcars.com/]gap insurance for cars[/url] usaa quote auto insurance rating usaa auto insurance quote [url=http://usaaautoinsurancequote.com/]pemco auto insurance[/url]
  โดย ccwhiddon@regiopost.trade วันที่ 08 พ.ย. 2561 : 12:20:04 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2843
payday loans near me default loan payday loans online no credit check [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans near me[/url] payday advance loan payday loans in te*as payday advance online [url=https://paydayadvance2018.com/]online payday advance[/url] loans for people with bad credit small personal loans with bad credit small personal loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url]
  โดย jesnang@pochtar.men วันที่ 08 พ.ย. 2561 : 2:59:59 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2844
cannabis [url=https://cannabisoil2018.com/]cannabis[/url] cannabis [url=https://cannabisoilsale.org/]cannabis oil[/url] cannabis [url=https://cbdoilcompanies.com/]cannabis oil[/url] cannabis cannabis oil cannabis cannabis cannabis cannabis oil
  โดย mattress*r@gmail.com วันที่ 08 พ.ย. 2561 : 5:27:40 PM น. IP : 178.137.80.124

ความคิดเห็นที่ 2845
order cialis online buy cialis cialis canada cialis buy
  โดย hwjegqe4vaqfgwcr@gmail.com วันที่ 08 พ.ย. 2561 : 5:42:11 PM น. IP : 46.119.127.157

ความคิดเห็นที่ 2846
small business loans best payday loans online best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]cash payday loans[/url] bad credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval bad credit loans [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit payday loans[/url] no credit loans loan no credit loan no credit [url=https://nocredit.us.com/]loan no credit[/url] best online loans instant approval online loans instant approval loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]no credit check payday loans[/url] online payday loans no credit check loan no credit check online payday loans no credit check [url=https://payday.us.com/]payday loans no credit check[/url] loans for bad credit loans with bad credit loans for people with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans for people with bad credit[/url] loans loans buy now pay later bad credit [url=https://loans.us.org/]loans[/url] payday loans san antonio payday advance payday advance loans [url=https://paydayadvance2018.com/]advance loan[/url] payday loans online instant payday loans payday loans no fa* [url=https://paydayloansonline2018.com/]microloan[/url] payday loans online payday loans near me online payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans[/url]
  โดย quanyin0715@rainmail.win วันที่ 08 พ.ย. 2561 : 9:25:56 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2847
autoowners auto owners insurance florida car insurance in michigan [url=https://autoownersinsuranceonline.com/]auto owners insurance online[/url] gap insurance for cars united auto insurance company auto and home insurance companies [url=https://gapinsuranceforcars.com/]gap insurance[/url] usaa auto insurance quote usaa auto insurance quote cheapest auto insurance companies [url=https://usaaautoinsurancequote.com/]usaa auto insurance quote[/url] go auto insurance louisiana dairyland insurance company general insurance quote [url=https://wellsfargoautoinsurance.com/]free auto insurance quotes online[/url]
  โดย michaelbigm@regiopost.trade วันที่ 08 พ.ย. 2561 : 9:57:46 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2848
best payday loans online get a bank account best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]cash payday loans[/url] loans without credit check best online loans instant approval direct payday lenders no teletrack [url=https://payday.us.com/]cash advance loan[/url] payday loans cash payday loans online payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]cash lenders online[/url]
  โดย greggviking1@regiopost.trade วันที่ 08 พ.ย. 2561 : 10:07:53 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2849
loan refinance payday loans no credit check same day payday [url=https://payday.us.com/]payday[/url] loans with no credit loans with no credit cash loans no credit [url=https://nocredit.us.com/]cash loans no credit check[/url] instant payday loans bad credit online payday advance long term [url=https://paydayadvance2018.com/]advance payday[/url]
  โดย stephen@rainmail.win วันที่ 08 พ.ย. 2561 : 10:57:08 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2850
online loans bad credit bad credit personal loans guaranteed approval online loans bad credit [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit personal loans[/url] payday loans instant no credit check loans loans [url=https://loans.us.org/]loans[/url] same day payday loans payday loans online green loans [url=https://paydayloansonline2018.com/]unsecured[/url]
  โดย kristian@pochtar.men วันที่ 08 พ.ย. 2561 : 11:08:30 PM น. IP : 5.188.210.8

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com