แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน
กลับไปหน้าแรก

โรคระบาดที่พบมากในไก่ชน

1.โรคนิวคาสเซิล

ปกติจะแสดงอาการป่วยหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 3-6 วันโดยแสดงอาการหายใจลำบากมีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล ท้องเสีย กระตุก คอบิด ขาและปีกเป็นอัมพาต ใช้การไม่ได้ บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว แม่ไก่ที่กำลังไข่จะหยุดไข่ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย์ ไก่ที่หายจากโรคนี้มักจะพิการ คอบิด ขาและปีกใช้งานไม่ได้ดี และจะเป็นตัวอมโรคต่อไป โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดต่อของโรคเป็นไปรวดเร็วมากดังนี้ โดยจะติดต่อกันโดยตรงในไก่ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน กินน้ำ และอาหารร่วมกัน ยังติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ คนและสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวันก็ยังสามารถเป็นตัวพาหะนำโรคได้ จากการชำแหละไก่ที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ ซึ่งในซากไก่จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณสูงมากพอที่จะแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่นๆ ในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซึ่งมี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ชนิดหยอดจมูกและชนิดแทงปีกซึ่งใช้กับไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

2.โรคฝีดาษไก่

เป็นโรคระบาดที่พบได้มากในลูกไก่และไก่รุ่น นอกจากนี้นกพิราบก็เป็นโรคนี้ได้ ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะทำให้ไก่ตายเป็นจำนวนมาก ตัวที่ไม่ตายจะแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ 1 อาทิตย์จะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได้ 2 ลักษณะคือ

1.เกิดตุ่มฝีดาษลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น บริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ระยะแรกเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลปิดอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดออกไป

2.ตุ่มฝีดาษ ชนิดที่เป็นแผลเกิดขึ้นในลำคอ ทำให้กินอาหารลำบากน้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆจะทำให้ไก่ตายได้

        สาเหตุและการติดต่อของโรคฝีดาษไก่จะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้หลายทางดังนี้ ทางบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง และยุงเป็นพาหะที่สำคัญในการนำเชื้อโรคระบาดในไก่ตัวอื่นๆ โดยยุงกินเลือดสัตว์ป่วยในระยะที่มีเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือด เชื้อโรคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก่อีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปทำให้ไก่เป็นโรค

         การป้องกันและรักษา

1.ในการเลี้ยงลูกไก่เล็ก ควรระวังอย่าให้ยุงกัด

2.ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้นเพื่อลดการอักเสบของฝีและให้ยาปฏิชีวนะล ะลายน้ำให้กินติดต่อกัน 3-4 วัน

การทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีก โดยแทง 1 ครั้งทำกับไก่อายุ 1 อาทิตย์ ขึ้นไปไก่จะมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษได้นาน 1 ปี

3.โรคอหิวาห์ไก่

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พบได้ในไก่ เป็ด ห่าน และนกอีกหลายชนิดระบาดได้ทุกฤดูกาล

         สาเหตุและการติดต่อของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนี่งติดต่อได้หลายทาง เช่น โดยกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไป และติดต่อกันต่อไปในสัตว์ป่วยที่อยู่ใกล้ชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คน และสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เป็นตัวน้ำโรคได้ ไก่ที่เลี้ยงใกล้แหล่งน้ำ ซากไก่ที่เป็นโรคและสิ่งขับถ่ายที่ตกลงในน้ำนั้น เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่ไก่ ตัวอื่นๆในเล้าและไก่บริเวณใกล้เคียงได้ อาการที่พบส่วนมากถ้าเป็นอย่างร้ายแรงไก่อาจตาย โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ถ้าเป็นอย่างอ่อนไก่อาจจะป่วยเป็นแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหารกระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียง หงอนและเหนียงมีมีคล้ำกว่าปกติ ในรายที่เป็นอย่างเรื้อรังเหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ข้อขาทำให้เดินไม่สะดวก

         การป้องกันและรักษา

1 .การสุขาภิบาลสำคัญมากในการป้องกันโรค ต้องระวังความสะอาดภายในเล้าไก่ การสร้างโรงเรือนต้องโปร่ง เย็นสบาย ไม่อบอ้าว ไม่สกปรก

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ไม่เมื่อไก่อายุ 1-3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง จำนวน 1 ซี.ซี ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน หรือไก่อายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเช่นกัน แต่ใช้จำนวน 2 ซี.ซี ไก่ก็จะมีภูมิคุ้มโรคได้นาน 3 เดือน และต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน

3. การรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัวละลายน้ำให้ไก่กินติดต่อกัน 2-3 วัน และควรหารือกับสัตวแพทย์ในท้องที่

4. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจเกิดได้กับไก่ทุกอายุ แต่ในลูกไก่เล็กจะติดโรคนี้ได้

ง่ายกว่าและตายมากกว่าในไก่ใหญ่ อาการที่พบไก่จะแสดงอาการคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะในลูกไก่จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากเวลาที่หายใจและมีเสียงดัง ครืด คราด ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไก่มักตายเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากจะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ส่วยในแม่ไก่จะตายน้อยกว่า แต่มีผลกระทบต่อการไข่ ทำให้ไข่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของไข่เลวลง เช่น เปลือกไข่บาง นิ่ม ขรุขระ ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำฟักออกเป็นตัวน้อย สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก ไก่จะได้รับเชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ หรือการกินเอาเชื้อโรคที่ปนอยู่ในอาหารหรือน้ำเข้าไป

         การป้องกัน

1. อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่

2. หมั่นดูแลความสะอาดเล้าไก่และภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในเล้าไก่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไก่กินไม่หมดให้ทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าเสียควรกวาดล้างให้หมด

4. โรคนี้ไม่มียารักษาโรคโดยตรง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า โดยใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ และหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

 

 

 

 

 

 


โดย ตี๋ร่องฟอง (ติดต่อ 086-9192323) วันที่ 19 ก.พ. 2557 : 8:29:17 AM น. IP : 118.172.217.19 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 2751
apply for personal loan personal loan bad credit consolidation loans for bad credit [url=https://personalloansforbadcredit2018.com/]personal loan bad credit[/url]
  โดย pratty33@regiopost.trade วันที่ 04 พ.ย. 2561 : 3:04:18 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2752
what is a natural replacement for cialis cialis price overnight shipping for cialis buy cialis online floma* interactions with cialis
  โดย jkiuykytjhtrgg@gmail.com วันที่ 04 พ.ย. 2561 : 3:27:19 PM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2753
installment loans no credit check online cash advance no verification payday loans [url=http://installmentloans2018.com/]installment loans for bad credit[/url] http://installmentloans2018.com/ bad credit loans guaranteed approval loans in las vegas nevada credit loans guaranteed approval [url=http://creditloansguaranteedapproval2018.com/]poor credit loans[/url] http://creditloansguaranteedapproval2018.com/ online loans no credit best student loans e*press payday [url=http://onlineloans2018.com/]online loans no credit[/url] http://onlineloans2018.com/
  โดย september@rainmail.win วันที่ 04 พ.ย. 2561 : 3:37:39 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2754
e*press cash advance e*press cash advance cash advance online [url=http://cashadvance911.com/]cash advance usa[/url] http://cashadvance911.com/ online installment loans installment loans installment loans [url=http://installmentloans2018.com/]consolidation loans[/url] http://installmentloans2018.com/ credit loans guaranteed approval credit loans guaranteed approval bad credit loans [url=http://creditloansguaranteedapproval2018.com/]no credit loans[/url] http://creditloansguaranteedapproval2018.com/ online payday loans instant approval online payday loans online payday loans [url=http://onlinepaydayloans2018.com/]online payday loans[/url] http://onlinepaydayloans2018.com/ loans personal loans with low interest loans [url=http://loans1000.com/]personal loans with low interest[/url] http://loans1000.com/ loans for bad credit loans for bad credit loans to consolidate debt [url=http://loansforbadcredit2018.com/]best loans for bad credit[/url] http://loansforbadcredit2018.com/ cash advance usa loan repayment program online loans bad credit [url=http://onlineloans2018.com/]online loans[/url] http://onlineloans2018.com/ loans online payday loans online no credit check payday loan lenders online [url=http://loansonline2018.com/]instant loans online[/url] http://loansonline2018.com/ e z payday loan direct lenders payday loans small personal loans with bad credit [url=http://personalloansforbadcredit2018.com/]rapid cash[/url] http://personalloansforbadcredit2018.com/ online loans no credit check the best payday loans online no credit check [url=http://paydayloansnocreditcheck2018.com/]no credit check payday loans instant approval[/url] http://paydayloansnocreditcheck2018.com/
  โดย guillaumelabbe@rainmail.win วันที่ 04 พ.ย. 2561 : 3:42:04 PM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2755
viagra online viagra 50mg alternative viagra generic viagra online
  โดย abde4wgegw1jf3@gmail.com วันที่ 04 พ.ย. 2561 : 4:53:24 PM น. IP : 46.118.127.109

ความคิดเห็นที่ 2756
viagra en france ou acheter http://onlineviphs.com/ - buy viagra online online viagraespecialistas en dependencias http://cialisu*er.com/ - cialis buy cialis
  โดย leonida791@viagrakiier.com วันที่ 04 พ.ย. 2561 : 5:59:30 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2757
auto insurance quote wells fargo auto insurance auto insurance [url=http://wellsfargoautoinsurance.com/]auto insurance quote[/url] owners insurance company auto owners insurance co auto owners insurance company [url=http://autoownersinsuranceonline.com/]direct insurance quote[/url] gap coverage auto gap coverage auto gap insurance coverage [url=http://gapinsuranceforcars.com/]gap insurance for cars[/url] buy auto insurance online usaa auto insurance quote usaa ins [url=http://usaaautoinsurancequote.com/]state auto insurance company[/url]
  โดย toniandeddie@pochtar.men วันที่ 04 พ.ย. 2561 : 6:50:50 PM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2758
costo di farmaco di online 370d look here online pfizer 50 mg 370d
  โดย leonida791@onlinekiier.com วันที่ 04 พ.ย. 2561 : 7:58:44 PM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2759
online loans instant approval loans instant approval no credit check payday loans [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]loans instant approval[/url] payday easy loans no credit check payday [url=https://payday.us.com/]loans no credit check[/url] loans with bad credit loans with bad credit bad credit quick loans [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]small personal loans with bad credit[/url]
  โดย mdgolden1@rainmail.win วันที่ 04 พ.ย. 2561 : 10:01:38 PM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2760
loans with no credit loans american loans [url=http://loans.us.org/]borrow money now[/url] payday loans no fa*ing payday loans online payday loans online [url=http://paydayloansonline2018.com/]payday loan online[/url] bad credit loans guaranteed approval loans bad credit bad credit loans [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] lenders for bad credit payday loans lend money [url=http://paydayloans.us.org/]payday loans online no credit check[/url] loans no credit loans no credit usa payday [url=http://nocredit.us.com/]payday loans same day payout[/url] best payday loans online loans dallas t* cash payday loans [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]easy loan[/url] payday advance advance loans online payday advance [url=http://paydayadvance2018.com/]payday advances[/url] spot loans online small personal loans with bad credit loans with bad credit [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]top payday loans[/url] loans installment payday loans no credit check same day payday [url=http://payday.us.com/]payday[/url] loans online instant approval loans online instant approval loans online instant approval [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]rehab loan[/url]
  โดย sharmemi@regiopost.trade วันที่ 04 พ.ย. 2561 : 10:58:16 PM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2761
advance payday payday advance payday advance loans [url=https://paydayadvance2018.com/]advance payday loan[/url] online loans instant approval online loans for bad credit online loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] payday loans no fa* payday loans no fa* payday loan online [url=https://paydayloansonline2018.com/]installment payday loans[/url]
  โดย donaldj403@regiopost.trade วันที่ 04 พ.ย. 2561 : 11:02:06 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2762
want online online online 370d online online warning 370d
  โดย leonida791@onlinekiier.com วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 12:06:13 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2763
bad credit payday loans loans same day best loans for bad credit [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] housing loans loan type no credit loans [url=https://nocredit.us.com/]loans no credit[/url] cash payday loans online payday loans online 24/7 loans [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans online no credit check[/url] advance loans cash payday loans guaranteed payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]cash payday loans[/url] direct lender payday loans no teletrack payday loans no fa* installment payday loans [url=https://paydayloansonline2018.com/]te*as payday loans[/url] loans for poor credit loans with no credit check american loans [url=https://loans.us.org/]loan lender[/url] borrow money online small personal loans with bad credit loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] loans no credit check no credit check payday loans payday loans no credit check same day [url=https://payday.us.com/]lending[/url] payday advance cash advance lenders online ace cash [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] online loans instant approval easy loans no credit check no credit check payday loans [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]no credit check payday loans[/url]
  โดย shaunta@regiopost.trade วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 1:21:33 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2764
personal loan emi calculator loans no credit check payday [url=https://payday.us.com/]payday loans no credit check same day[/url]
  โดย shonta@pochtar.men วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 1:45:38 AM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2765
free generic viagra samples http://onlineviphs.com/ - cheap viagra viagra onlineoder mg tablets of cialis http://cialisu*er.com/ - cialis online cialis online
  โดย leonida791@viagrakiier.com วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 3:00:02 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2766
order viagra with mastercard http://onlineviphs.com/ - viagra cheap online viagraacheter cialis europe http://cialisu*er.com/ - buy cialis cialis
  โดย leonida791@viagrakiier.com วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 4:51:46 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2767
signature loans online payday payday lenders online [url=https://payday.us.com/]payday[/url]
  โดย peggyspruill@regiopost.trade วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 5:09:28 AM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2768
viagra price comparison when does viagra go generic buy viagra pills buying viagra online legal
  โดย PLORTUCTICCIMELEPAttagonog@symnmail.com วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 5:42:39 AM น. IP : 104.238.39.191

ความคิดเห็นที่ 2769
small cash loans best loans for bad credit bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit personal loans[/url]
  โดย jwpadgett@regiopost.trade วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 6:25:27 AM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2770
kaip vartoti viagra 100mg http://onlineviphs.com/ - buy viagra cheap viagralook here cialis pfizer 50 mg http://cialisu*er.com/ - cialis canada cialis
  โดย leonida791@viagrakiier.com วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 6:48:11 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2771
online loans instant approval online loans bad credit instant approval poor credit loans [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] loans no credit check payday loans no credit check [url=https://payday.us.com/]short cash loans[/url] need a loan with bad credit small loans for bad credit loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] best payday loans online best payday loans online payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] instant cash loan payday loans no fa*ing payday loans no fa* [url=https://paydayloansonline2018.com/]same day payday loans no credit check[/url] payday loans direct lenders payday loans direct lenders money payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans[/url] no credit loans loans no credit loans no credit check [url=https://nocredit.us.com/]cash loans no credit[/url] need money today payday advance loan payday advances [url=https://paydayadvance2018.com/]advance payday loan[/url] loans with no credit check loans loans for poor credit [url=https://loans.us.org/]fast loans bad credit[/url] online loan companies best loans for bad credit payday loans lake charles [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit payday loans[/url]
  โดย orridge3@rainmail.win วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 7:34:42 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2772
loans with bad credit best cash advance loans online loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]small loans for bad credit[/url] no credit loans small payday loan no credit loans [url=https://nocredit.us.com/]personal loans no credit[/url] payday loan online installment payday loans payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]advance online[/url]
  โดย rvkakar@regiopost.trade วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 7:38:39 AM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2773
original online for sale 370d get best results using online 370d
  โดย leonida791@onlinekiier.com วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 8:53:53 AM น. IP : 94.130.112.1

ความคิดเห็นที่ 2774
instant payday loan cash loans no credit no credit loans [url=https://nocredit.us.com/]no credit loans[/url] best payday loans paydayloans lenders payday loans direct lenders [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans[/url] payday loans no credit payday loan refinance [url=https://payday.us.com/]low interest loans[/url] loans without credit checks loans cash loans today [url=https://loans.us.org/]loans for poor credit[/url] payday loans seattle instant cash loan 5000 loan no credit check [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]best loans for bad credit[/url] same day payday loans cash store loans payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]cash payday[/url] payday loans payday loans online payday loans instant approval [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] online loans instant approval online loans for bad credit personal loans application [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans bad credit instant approval[/url] payday advance payday advances payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]payday loans t*[/url] payday loan no debit card safe online payday loans small personal loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]cash advance payday loans online[/url]
  โดย melanieogl@regiopost.trade วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 8:55:50 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2775
loans with bad credit payday loans new orleans loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]bad credit auto loan[/url] best payday loans advance money money payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]cash payday loans[/url] payday loans near me best payday loans online payday loans online [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] same day payday loans internet payday loans payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans no fa*ing[/url] best online loans instant approval payday loans online bad credit instant loans online [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] payday advances payday advance advance loan [url=https://paydayadvance2018.com/]payday cash advance[/url] payday 2 blt loans review loans [url=https://loans.us.org/]loans with no credit[/url] cash loans no credit check no credit loans no verification loans [url=https://nocredit.us.com/]direct lending reviews[/url] payday loan no credit check installment loans for bad credit guaranteed [url=https://payday.us.com/]payday[/url] bad credit personal loans guaranteed approval advance loan programs [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url]
  โดย alisa@pochtar.men วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 10:37:37 AM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2776
no credit check payday loans loan term loans no credit check [url=https://payday.us.com/]24 hr loans[/url]
  โดย casie@rainmail.win วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 10:59:39 AM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2777
instant loans online online loans instant approval loans e*it counseling [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]payday loans instant approval[/url] payday advance advance payday loan payday advance [url=https://paydayadvance2018.com/]advance payday loan[/url] get cash now loans no credit loans loans no credit check [url=https://nocredit.us.com/]no credit loans[/url] bad credit loans guaranteed approval personal loans no credit bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]loans bad credit[/url] loans no credit check loans loans [url=https://loans.us.org/]loans for poor credit[/url] no fa* payday loans same day payday loans no credit check payday loans portland or [url=https://paydayloansonline2018.com/]need money[/url] loans with bad credit loans with bad credit loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]a loan with bad credit[/url] best payday loans online guaranteed payday loans money payday loans [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]money payday loans[/url] payday loans 100 day payday loan payday loans near me [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] payday payday free payday loan [url=https://payday.us.com/]loan no credit check[/url]
  โดย georgeone1@rainmail.win วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 11:07:39 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2778
loans with no credit e*press payday loans direct loans [url=https://loans.us.org/]loans without credit[/url]
  โดย donofan2002@rainmail.win วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 11:40:51 AM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2779
viagra women https://www.viagraeiu.com/ buy viagra professional generic viagra online
  โดย PLORTUCTICCIMELEPAttagonog@symnmail.com วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 12:21:02 PM น. IP : 104.238.39.191

ความคิดเห็นที่ 2780
perkins loan get a loan with bad credit personal loan fast [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loan with bad credit[/url] bad credit personal loans loan without checking account bad credit loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] online payday loans loans for people with bankruptcy loans without checking account [url=https://paydayloans.us.org/]first payday loan[/url] no credit check payday loans florida payday loans payday loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] best payday loans online payday solutions best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] loans apply for a payday loan loans without credit [url=https://loans.us.org/]loans for poor credit[/url] personal loans quick payday loans in charlotte nc bank loan rates [url=https://paydayadvance2018.com/]bad credit debt consolidation[/url] real payday loans no credit loans cash loans no credit [url=https://nocredit.us.com/]personal loans no credit[/url] payday loans no credit check loan impairment payday [url=https://payday.us.com/]loans no credit check[/url] payday loans online same day payday loans no credit check same day payday loans no credit check [url=https://paydayloansonline2018.com/]bankruptcy loans[/url]
  โดย duhee@regiopost.trade วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 2:09:42 PM น. IP : 5.188.210.7

ความคิดเห็นที่ 2781
viagra from india https://www.viagraeiu.com/ buy viagra online cheap http://viagraeiu.com/
  โดย PLORTUCTICCIMELEPAttagonog@symnmail.org วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 2:17:24 PM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2782
viagra 100mg viagra online viagra for sale can you buy viagra online
  โดย hgwe4hah6@gmail.com วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 3:58:01 PM น. IP : 178.159.37.93

ความคิดเห็นที่ 2783
bad credit loans guaranteed approval bad credit loans personal short term loans [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] payday advance guaranteed online loans advance loan [url=http://paydayadvance2018.com/]cash advance california[/url] loans with bad credit loan by phone loans with bad credit [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]a loan with bad credit[/url] payday loans online payday loans payday loans [url=http://paydayloans.us.org/]cash payday loans online[/url] cash in 1 hour apply for payday loan cash e*press [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] same day payday loans no credit check payday loans definition no fa* payday loans [url=http://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] pay day loan bad credit payday loans installment loan companies [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]payday loans com[/url] payday loan california loan no credit check payday [url=http://payday.us.com/]installment loans for bad credit guaranteed[/url] instant payday loan lenders loans no credit no credit loans [url=http://nocredit.us.com/]loans no credit[/url] financial loans direct lender payday loans no teletrack ez payday loans locations [url=http://loans.us.org/]loans with no credit[/url]
  โดย kavt1031@pochtar.men วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 4:02:50 PM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2784
payday loans online payday loans instant approval spotloan [url=https://paydayloans.us.org/]guaranteed loan[/url] 3 month loans payday loan installment bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] online loans bad credit instant approval online loans instant approval loans online instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]pay day cash advance[/url] advance payday loan payday advance net pay advance [url=https://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] loan loans loans without credit [url=https://loans.us.org/]loan[/url] loan no credit personal loan agreement no credit loans [url=https://nocredit.us.com/]small installment loans[/url] quick and easy loans fast loans no credit payday [url=https://payday.us.com/]payday[/url] fast personal loans online where can i get a loan with bad credit loan with low interest [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]payday loans direct lenders[/url] need a loan with bad credit small personal loans with bad credit loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]payday loans portland or[/url] money right now payday loans online payday loan online [url=https://paydayloansonline2018.com/]no fa* payday loans[/url]
  โดย masangeeta@rainmail.win วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 4:49:09 PM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2785
cialis online no prescription cheap cialis online tadalafil online generic cialis online
  โดย afsegwb3a*3jfsi@gmail.com วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 5:48:04 PM น. IP : 178.159.37.97

ความคิดเห็นที่ 2786
online loans instant approval instant loans online online loans bad credit instant approval [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] payday loans direct lenders best payday loans online cash payday loans [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] advance loans payday advance advance payday loan [url=http://paydayadvance2018.com/]best loan companies[/url] loans with bad credit small loans for bad credit long term payday loans [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]money mutual[/url] ez cash payday loans loans for fair credit payday loan guaranteed approval [url=http://loans.us.org/]loans refinance[/url] loan refinance payday loans no credit check [url=http://payday.us.com/]loan online[/url] payday loans online payday fa*less fast cash loan short term [url=http://paydayloans.us.org/]a payday loan[/url] need money to pay bills loans with no credit low interest loans [url=http://nocredit.us.com/]no credit loans[/url] bad credit loans guaranteed approval real payday loans online e*press payday [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit personal loans[/url] no fa* payday loans payday loans online no fa* payday loans [url=http://paydayloansonline2018.com/]payday loans no fa*ing[/url]
  โดย lokerikko@rainmail.win วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 7:09:24 PM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2787
is there a generic for viagra best place to buy generic viagra online viagra in canada generic viagra names
  โดย PLORTUCTICCIMELEPAttagonog@symnmail.org วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 7:20:12 PM น. IP : 31.43.76.39

ความคิดเห็นที่ 2788
payday loans no fa* payday loans online payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans online direct lender[/url]
  โดย bradburr@pochtar.men วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 7:25:27 PM น. IP : 5.188.210.4

ความคิดเห็นที่ 2789
on line payday loans advance loans payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]payday loans[/url] loans no credit no credit loans no credit loans [url=https://nocredit.us.com/]loans with no credit[/url] payday loans online no fa* payday loans payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]internet payday loans[/url]
  โดย karensmaley@pochtar.men วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 8:18:48 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2790
really bad credit loans payday advance loan payday advance loans [url=https://paydayadvance2018.com/]advance payday loan[/url] money payday loans cheap installment loans can i get a loan [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]direct lender payday loans[/url] cash loans no credit check no credit loans no credit loans [url=https://nocredit.us.com/]personal loans no credit[/url]
  โดย kjcrosson@pochtar.men วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 9:02:00 PM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2791
best personal loans personal loan no credit check no credit loans [url=http://nocredit.us.com/]loans with no credit[/url] bad credit payday loans online loans bad credit best loans for bad credit [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]lendingtree personal loans[/url] instant payday loans no fa* payday loans credit builder loans [url=http://paydayloansonline2018.com/]same day payday loans no credit check[/url] loans in georgia advance loan payday advance [url=http://paydayadvance2018.com/]payday advance[/url] online loans instant approval best online loans instant approval payday loans instant approval [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] land loans payday loans virginia loans personal [url=http://loans.us.org/]unsubsidized loan[/url] illinois payday loans best payday loans online loan e*press [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]quick cash payday loans[/url] payday loans no credit check easy loans no credit check payday [url=http://payday.us.com/]loans no credit check[/url] get a loan with bad credit need a loan with bad credit loans with bad credit [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] badcreditloans cash payday loans online payday loans near me [url=http://paydayloans.us.org/]online payday loans[/url]
  โดย nordicgrow@regiopost.trade วันที่ 05 พ.ย. 2561 : 11:09:21 PM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2792
auto insurance wells fargo auto insurance buy auto insurance [url=http://wellsfargoautoinsurance.com/]liberty car insurance quotes[/url] gap coverage auto the hartford auto insurance auto gap insurance providers [url=http://gapinsuranceforcars.com/]gap coverage auto[/url] maryland auto insurance auto general insurance auto-owners insurance [url=http://autoownersinsuranceonline.com/]auto owners insurance online[/url] usaa car insurance quote usaa auto insurance quote best car insurance for young drivers [url=http://usaaautoinsurancequote.com/]car ins[/url]
  โดย irsab@rainmail.win วันที่ 06 พ.ย. 2561 : 12:19:19 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2793
payday loans no credit check same day loan no credit check bad credit car loans [url=https://payday.us.com/]loans no credit check[/url] no credit loans loan no credit loans no credit check [url=https://nocredit.us.com/]no credit loans[/url] quick payday loan online loans loans [url=https://loans.us.org/]loans direct[/url] online payday loans payday loans on line payday loans [url=https://paydayloans.us.org/]where to get a personal loan[/url] bad credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval mobile loans [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]online loans bad credit[/url] payday loans online legit a loan with bad credit loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans with bad credit[/url] payday loans online same day payday loans payday loans no fa*ing [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] payday advance loans payday advance loan payday advances [url=https://paydayadvance2018.com/]payday loans delaware[/url] best online loans instant approval online loans instant approval online loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans instant approval[/url] personal loan estimate best payday loans best payday loans online [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans[/url]
  โดย mcintoshrk@pochtar.men วันที่ 06 พ.ย. 2561 : 12:56:27 AM น. IP : 5.188.210.9

ความคิดเห็นที่ 2794
bad credit personal loans bad credit loans guaranteed approval ne*t day loans [url=https://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]loans bad credit[/url] te*as payday loans personal loans with no credit payday loans definition [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loan lenders online[/url] payday loan no debit card loans with no credit payday loans in pa [url=https://nocredit.us.com/]emergency payday loans online[/url]
  โดย samira@regiopost.trade วันที่ 06 พ.ย. 2561 : 2:02:01 AM น. IP : 5.188.210.8

ความคิดเห็นที่ 2795
online loans instant approval money loan fast online loans instant approval [url=http://onlineloansinstantapproval.us.com/]payday loans instant approval[/url] payday loans online same day payday loans payday loans online [url=http://paydayloansonline2018.com/]instant payday loans[/url] advance payday advance loans advance payday [url=http://paydayadvance2018.com/]payday advance loan[/url] loan uk bad credit payday loans bad credit payday loans [url=http://badcreditloansguaranteedapproval2018.com/]bad credit loans guaranteed approval[/url] loans with bad credit small loans for bad credit loans with bad credit [url=http://loanswithbadcredit2018.com/]a loan with bad credit[/url] payday american cash advance payday [url=http://payday.us.com/]loans no credit check[/url] cash payday loans get a bank account loan usa [url=http://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] loans direct loans without credit loans [url=http://loans.us.org/]loans[/url] payday loans payday loans near me cash payday loans online [url=http://paydayloans.us.org/]how to get cash fast[/url] no credit loans no credit loans lending [url=http://nocredit.us.com/]no credit loans[/url]
  โดย haiqinliu@regiopost.trade วันที่ 06 พ.ย. 2561 : 3:41:53 AM น. IP : 5.188.210.6

ความคิดเห็นที่ 2796
autoowners insurance auto owners insurance online auto owners insurance online [url=https://autoownersinsuranceonline.com/]auto owners insurance company[/url]
  โดย low1rider69@rainmail.win วันที่ 06 พ.ย. 2561 : 3:47:06 AM น. IP : 5.188.210.11

ความคิดเห็นที่ 2797
best payday loans online payday loans online loans bad credit instant approval [url=https://paydayloans.us.org/]online payday loans[/url] advance payday loans online loans for people with bad credit loans with bad credit [url=https://loanswithbadcredit2018.com/]loans for people with bad credit[/url] loans for very bad credit payday loans no credit check same day payday [url=https://payday.us.com/]loans no credit check[/url]
  โดย fatima@rainmail.win วันที่ 06 พ.ย. 2561 : 4:17:43 AM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2798
same day payday loans payday loans online payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]payday loans online[/url] best payday loans online how do payday loans work reputable payday loan companies [url=https://bestpaydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] loans instant approval online loans instant approval online loans instant approval [url=https://onlineloansinstantapproval.us.com/]online loans bad credit instant approval[/url]
  โดย jasondanziger777@pochtar.men วันที่ 06 พ.ย. 2561 : 4:48:58 AM น. IP : 5.188.210.5

ความคิดเห็นที่ 2799
essay writing help writing an essay essay writing [url=https://essaywriting.us.com/]essay writing[/url]
  โดย phudspeth@rainmail.win วันที่ 06 พ.ย. 2561 : 5:30:07 AM น. IP : 5.188.210.10

ความคิดเห็นที่ 2800
advance loan quick payday loan online payday advance loan [url=https://paydayadvance2018.com/]loan websites[/url] payday loans no fa* installment loans no turndowns payday loans online [url=https://paydayloansonline2018.com/]instant payday loans[/url] payday loans near me i need money now cash lenders online [url=https://paydayloans.us.org/]dollar loan[/url]
  โดย ryann@rainmail.win วันที่ 06 พ.ย. 2561 : 5:30:31 AM น. IP : 5.188.210.8

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com